Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 43

5 november Rondleiding bouwterrein Mahlerplein?

Eén keer per maand wordt een rondleiding over het bouwterrein gegeven. De eerstvolgende is 5 november, van 15.30-17.00 uur startpunt is de bouwkeet. Meld u aan via de site van BAM. Per rondleiding kunnen zich maximaal 25 personen aanmelden. Bekijk alvast de werkzaamheden vanuit het ABN gebouw of meld u aan voor de omgevingstevredenheid-enquête

Green (fiets)Route Zuidas

In Advalvas een artikel over de tocht door Zuidas die door Green Office VU, de VU en de Green Business Club (GBC) Zuidas was georganiseerd. De start was bij Polderdak vlak naast Zuiderkruid en eindigde bij Marleen Sijpestijn van ContainingMushrooms op de Boeletuin die de avond ervoor nog bij BPZ over haar bedrijf had verteld. lees het artikel van Kasper Hermans.

24 oktober Nacht van de Nacht     GBC en partners op de Zuidas doen de lichten uit     Kijk hier voor o.a. activiteiten in het Amsterdame Bos. Wat doet de Green BusinessClub lees verder in Green Business Club Zuidas brochure 2015

Ravel Residence genomineerd voor Zuiderkerkprijs 2015

“De Zuiderkerkprijs is een prijs van de gemeente Amsterdam voor het beste gerealiseerde woningbouwproject in de stad. De prijs wordt dit jaar voor de achttiende keer uitgereikt. De winnaar wordt bekend gemaakt op 10 december.” Ravel Residence, het tijdelijke onderkomen voor vele studenten in Zuidas, is ontworpen door het architectenbureau Oeverzaaijer.

Cobouw kopte:Tussen de kantoortorens aan de Zuidas in Amsterdam wordt druk gebouwd

"Aan de Gustav Mahlerlaan verschijnt het gebouw Intermezzo met 177 huur- en koopwoningen, in grootte variërend van 40 tot 240 vierkante meter, met op de begane grond een supermarkt. Hierachter komt tussen de George Gershwinlaan en de De Boelegracht een appartementengebouw met 58 sociale huurwoningen." lees verder 

Tussen Buitenveldertselaan en Beethovenstraat: Gershwin in wording  Een overzicht van bouwprojecten zoals 900 en 1000 Mahler en 400 en 500 Beethoven die in dit deelgebied tussen Buitenveldertselaan en Beethovenstraat momenteel zijn verrijzen of in aanbouw zijn, vindt u in het factsheet factsheet_gershwin_nl05-2014 en lees meer over o.a. de stadsvilla's.

Bofkontbos verplaatst ivm voorbereiding grondruil

"Het zuidelijk deel van het bosje langs de Parnassusweg wordt vanaf 19 oktober gekapt ter voorbereiding van een grondruil en daarna start bouw kantoorpand NoMA House op de hoek van de Parnassusweg en de Gustav Mahlerlaan. De varkens van de Familie Bofkont gaan niet weg. Ze verhuizen naar het noordelijk deel van het bosje en krijgen daarnaast een nieuw stuk land op het aangrenzende terrein", dat berichtte dienst Zuidas. Op de website van Familie Bofkont wordt verteld wat zij voor de verhuizing moeten doen.

Nieuwsbrief oktober 2015 dienst Zuidas

Met artikelen over o.a zuidelijk deel Beatrixpark dat eind 2016 klaar zal zijn. Dit najaar wordt nieuwe beplanting aangebracht in het park. Ook wordt er druk gewerkt aan het nieuwe speelobject. Verder zijn de resultaten goed zichtbaar van het werk aan de nieuwe Prinses Irenebrug die eind 2015 gereed zal komen. lees verder

Adviesbrief bestuurscommissie bij concept ontwerp bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi en De Boelelaan Oost

De commissie adviseert positief maar vraagt B&W aandacht voor voldoende fietsparkeerplekken, en verwacht in de Parkeerstudie 2015 specifieke oplossingsrichtingen voor de pakeerproblemen in dit gebied die ook omliggende buurten ontzien, voldoende laad/los plaatsen touringcars aan de De Boelelaan Oost ivm passagiers voor het nieuwe hotel en bij de uiteindelijk beslissing te nemen met een breed draagvlak onder bewoners. lees de brief van 23 september 2015 en bekijk  de plankaart van 8 mei 2015 waarop twee nog uit te werken bestemmingen gemengd staan bestemmingsplan plankaart 

AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of vul het klachtenformulier Omgevingsdienst.

kaartje_piet_kranenbergpad19 oktober t/m 7 november Piet Kranenbergpad volledig afgesloten     Fietsers en voetgangers gaan via het Burgerweeshuispad, Amstelveenseweg en Skûtjespad en vice versa. Kabels en leidingen worden verlegd in de onderdoorgangen van de A 10. (zie kaartje)

Bouwwerkzaamheden voor parkeergarage Atrium kan geluidshinder geven     "Het is voor de omgeving goed merkbaar dat er druk wordt gebouwd aan de ondergrondse parkeergarage voor het Atrium: grond uitgraven, afvoeren en daarna staal aanvoeren en betonstorten, aldus dienst Zuidas." lees verder over de planning.

12 okt – 20 nov. bouwwerkzaamheden kantoorpaviljoens Telesto Fred. Roeskestraat 107     Vanaf maandag 19 tot 23 oktober zullen damwanden worden aangebracht. Het is mogelijk dat u geluidshinder ondervindt. De werkzaamheden worden tussen 7:00 ’s ochtends tot uiterlijk 19:00 uur ’s avonds uitgevoerd. Daarna volgt uitgraven van de bouwput. Vrachtwagens gaan richting Amstelveenseweg.” bron: bewonersbrief

Werkzaamheden fietstunnel Beethovenstraat     Tot 30 oktober zijn er diverse werkzaamheden op de fiets- en voetpaden en in de fietstunnels van de Beethovenstraat tussen de Prinses Irenestraat en het Matthijs Vermeulenpad. Fietsers worden gedeeltelijk omgeleid. lees verder

Lichte heiwerkzaamheden appartementengebouw De Fred     Mogelijke geluidshinder van de werkzaamheden in de periode van vrijdag 2 oktober 2015 t/m vrijdag 5 januari 2016 op de Fred. Roeskestraat 82. In plaats van 16 oktober gaat de aannemer op vrijdag 23 oktober betonstorten en vlinderen. Dit wordt op 24 oktober 2015 afgerond. bron: bewonersbrief. 

Wegwerkzaamheden en bouw transformatorhuisje Gaasterlandstraat     lees verder

26 oktober 2015- april 2016 vervangen leidingen in Veluwebuurt    lees verder 

t/m 30 oktober werkzaamheden Willem Pijperstraat     lees verder

 

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie en waterschap

Bekendmaking stratentabel Zuidas     B&W maakten in de vergadering van 6 oktober 2015 bekend “de volgende openbare ruimten in Zuidas te hebben gewijzigd: “Dit gebied is volop in ontwikkeling waarbij er veel nieuwe openbare ruimten zijn ontstaan. Voor deze openbare ruimten zijn de afgelopen jaren in diverse besluiten de namen vastgesteld. Gebleken is dat gaandeweg de uitvoering van de plannen de ligging van diverse openbare ruimten anders is geworden dan destijds in het besluit is opgenomen. Voor de vindbaarheid, mede in het belang van de Openbare Orde en Veiligheid is het noodzakelijk om deze wijzigingen nu in een besluit vast te leggen. Aan de hand hiervan kan de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) worden bijgewerkt en de geometrie worden aangepast. De nummeraanduidingen die aan de diverse gebouwen zijn toegekend blijven hierbij in stand.” Voor de stratentabel kijk hier, links op die pagina staat een externe bijlage met een kaartje.

Naam(geving) nieuwe brug Beatrixpark is Prineses Irenebrug

Wijziging van de Stratentabel 2015 in verband met de uitbreiding van het experiment parkeerduurbeperking in Buitenveldert Noord. Lees het overzicht van straten en geldigheid parkeerkaarten.

Amsterdam voert eeuwigdurende erfpacht in     Dit is een reactie van get college op het advies van de Grondwaarde Commissie. Het college zal het advies verder uitwerken en begin 2016 de gemeenteraad een besluit voorleggen over de wijze waarop het advies in het eeuwigdurende erfpachtstelsel zal worden verwerkt. Doelen zijn duidelijkheid en zekerheid over de erfpachtvergoeding voor erfpachters, kopers en hypotheekverstrekkers. lees verder op de website van Amsterdam

 

t/m november Zone2Source, Growing Matter in het Glazenhuis, Amstelpark    Bekijk het herfstprogramma.

november Zangworkshop, 18.30-21.00, De Nieuwe Poort Claude Debussylaan 2   "Begin de week eens goed met de Zangworkshop op elke derde maandag van de maand. Aanmelden kan hier 

20 oktober lunchconcert 12.30, Quatre Bouches, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Met Bauwien van der Meer, sopraan; Petra Ehrismann, alt-mezzo; Gerben Houba, tenor en Michel Poels, bariton.

26 oktober Filosofietafel, 19.30-21.30, De Nieuwe Poort Claude Debussylaan 2     Met een klein groepje mensen aan tafel gaan en je eens helemaal verdiepen in het gedachtegoed van een bekende of minder bekende filosoof? De komende filosofietafel zal helemaal in het teken staan van taal, want woorden maken immers werelden. Onder leiding van Rinse Reeling Brouwer zal aan de hand van het werk van grote taalfilosoof Walter Benjamin dieper op dit onderwerp worden in gegaan. 

T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein

1 november, 14.00 – 15.30 IVN wandeling herfstverschijnselen, bomen in het Beatrixpark Parkingang Diepenbrockstraat.

 

Lees verder over: Gershwin, Groen, Water & Lucht, Organisatie.