Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 43

Meubelwinkel in plint nieuwbouw 400Beethovenstraat Zuidas
“Co van der Horst opent in de plint een winkel met meubels van de Italiaanse firma Flexform. Het gebouw 400Beethovenstraat is gesitueerd op de hoek van de Beethovenstraat en de Gustav Mahlerlaan en is ontworpen door UNStudio”, aldus het bericht op vastgoedmarkt.nl.

Van Centrum naar Zuidas
“Advocatenkantoor Hogan Lovells verhuist eind 2017 (volgend jaar dus) van de Keizersgracht naar het tegen die tijd volledig gerenoveerde Atrium-complex aan de Zuidas. Dit meldde het kantoor woensdag in een persbericht. Hogan Lovells zal zich vestigen in de nieuw te bouwen Noordtoren, die momenteel wordt ontwikkeld aan de Strawinskylaan”, aldus het bericht op Advocatie.nl.

Bewonersplatform Zuidas met opheffing bedreigd
De subsidie voor BPZ wordt door de bestuurscommissie in zijn geheel geschrapt. Als de Gemeenteraad dit voorstel op 9 november overneemt, betekent dit dat per 1 januari a.s het platform ophoudt te bestaan en u deze weekberichten dus niet meer zult ontvangen. Op 2 november brede raadscommissie Financie╠łn, behandeling voorstellen inclusief pre-adviezen van het college; 9 november, behandeling begroting 2017 in de Raad.

Wijkkrantartikel "Zuidas en infrastructuur" lees meer

Nacht van de Nacht van 29 op 30 oktober
De Nacht van de Nacht is een evenement van de Natuur- en Milieufederaties om aandacht te vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling. Op veel plekken in Nederland gaat de hele nacht het licht uit, ook bij verschillende Zuidas bedrijven. De Green Business Club Zuidas ondersteunt dit initiatief en roept elk jaar participanten op om mee te doen.

Inspraak concept Beleidskader Verlichting t/m 2 december
Het concept beleidskader ‘Verlichting' is t/m 2 december 2016 digitaal te raadplegen en de papieren versie ligt ter inzage bij de stadsloketten van alle stadsdelen. T/m 2 december 2016 kunt u schriftelijk uw zienswijze richten aan: Gemeente Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte, afdeling Assets, t.a.v. beleidskader Verlichting, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam, of per e-mail naar: beleidskaderverlichting@amsterdam.nl.

Inspraak Beleidskader Verkeersnetten gemeente Amsterdam tot 9 november
U kunt uw mening geven over de netwerkkaarten voor voetganger, fiets, openbaar vervoer en auto, de doelen voor en eisen aan de verschillende netwerken en de voorgestelde wijze waarop prioriteit wordt toegekend aan de netwerken. lees verder  Reacties per post: Gemeente Amsterdam, t.a.v. Inspraak Beleidskader Verkeersnetten, afdeling Verkeer en Openbare Ruimte, Postbus 95089, 1190 AR Amsterdam. Per e-mail: inspraakverkeersnetten@amsterdam.nl of via het digitale formulier.

Publieksraadpleging OV Lijnennet door Regioraad tussen 13 en 31 oktober
De resultaten van deze raadpleging worden verwerkt in het definitieve advies dat in december ter vaststelling wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Wilt u deelnemen aan de publieksraadpleging, ga dan naar de online vragenlijst. Lees meer

Amsterdam is jarig!
Hieperdepiep hoera! Op 27 oktober viert de stad de 741ste verjaardag van Amsterdam. Komt u naar het Stadsarchief voor een stukje geschiedenis én taart? lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart.

1 en 2 november Beethovenstraat onderhoud wegdek brug over Zuider Amstelkanaal
Op dinsdag en woensdag 1 en 2 november van 19.00 uur t/m 05.00 uur wordt er asfaltonderhoud uitgevoerd op de brug over het Zuider Amstelkanaal. Voetgangers en fietsers kunnen gebruik maken van de bestaande paden op de brug. Auto- en vrachtverkeer wordt ter hoogte van de brug via de tram/busbaan langs het werk geleid. Dit gebeurt onder begeleiding van verkeersregelaars. Bron: gemeente A;dam

P15 minder parkeerplaatsen per 1 november 2016
Vanaf 1 november 2016 opheffing van 301 van de in totaal 413 parkeerplaatsen aan de noordkant van P15. Aan de zuidkant blijven nog 112 parkeerplaatsen bestaan. Op het moment dat ook dit gedeelte als bouwterrein in gebruik genomen wordt, komen ook de 112 P-plaatsen te vervallen (in de loop van 2018). Door de start van de werkzaamheden voor de bouw van de Valley – een complex van 60.000 m2 op het P15 terrein – kan dit terrein niet meer gebruikt worden als parkeervoorziening. Alternatieven: de openbare parkeerplaatsen aan de Europaboulevard en de parkeergarages van de RAI. Of neem de fiets of het OV.

Strawinskylaan herinrichting met weekendafsluitingen en soms aanzienlijke geluidhinder
De Gemeente werkt nog 3 weekenden aan de noordelijke rijbaan van de Strawinskylaan. De rijbaan is dan afgesloten voor al het verkeer vanaf de Beethovenstraat richting Parnassusweg.
* vrijdagavond 28 oktober, 20.00 uur t/m maandagmorgen 31 oktober, 6.00 uur, tot 2.00 veel lawaai
* vrijdagavond 4 november, 20.00 uur t/m maandagmorgen 7 november, 6.00 uur.
* vrijdagavond 11 november, 20.00 uur t/m maandagmorgen 14 november, 6.00 uur.
Kijk voor de aangepaste busroutes op de site van GVB. Bekijk de locatie op de kaart. bron: Nieuwsbrief gemeente Amsterdam en van Zuidas.
N.a.v. van vragen geeft Dienst Zuidas uitleg en een toelichting: Om hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, wordt het grootste deel van het werk overdag uitgevoerd. Dat geldt in de periode vanaf 18 november t/m maart 2017. Dat geldt in het bijzonder voor werkzaamheden die geluidhinder veroorzaken zoals het aanbrengen van de fundering van de vlonders en het nieuwe chauffeursverblijf.
Werkzaamheden nu: De aannemer verwacht dat hij op 28 oktober ongeveer 2 uur (tussen 20.00 en 0.00 uur) met asfalt verwijderen en rijbaan verleggen bezig is. Omdat door omstandigheden het werk kan uitlopen, zijn in de bewonersbrief ruimere tijden opgenomen. Stadsdeel Zuid heeft een ontheffing verleend voor werken buiten reguliere werktijden. lees meer

Werkzaamheden gebouw Goede Doelen Loterij.  2e kwartaal 2018 is het gebouw klaar en de openbare ruimte opnieuw ingericht.
De aannemer, JP van Eesteren, is met het inrichten van de bouwplaats begonnen. Medio november damwanden aanbrengen via drukken en in december drukken van de funderingspalen. Parallel aan de bouwactiviteiten wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Dit alles gaat gepaard met hinder. Auto: de rijbaan van de Prinses Irenestraat blijft gedurende de gehele bouwperiode bereikbaar. Voetpad: voetgangers worden naar de overzijde (hotel Citizen) geleid. Opmerkingen of suggesties over de bouw/bouwplaats? neem contact op met Jan de Boer en Marco van Veen, zij zijn dagelijks te vinden op de bouwplaats en bereikbaar via 06 0610201656.

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017  
De werkzaamheden tijdens de derde fase van de herinrichting van de De Boelelaan Oost vinden allemaal plaats aan de noordkant van de De Boelelaan. Auto: Advies dienst Zuidas voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga tijdens de ochtendspits naar Zuidas via de afslag S108. Plan uw reis via google. Tijdens fase 3 zijn op de De Boelelaan drie rijstroken beschikbaar: één rijstrook vanaf de Europaboulevard richting de Beethovenstraat en twee rijstroken vanaf de Beethovenstraat richting de Europaboulevard. Fietsers en voetgangers;
Voor vragen aan de aannemer KWS kunt u terecht bij omgevingsmanager Ingeborg Kappert, telefoon 06 15 618 819 of mailen naar boelelaan@kws.nl.  Ook kunt u langsgaan bij het inloopspreekuur, iedere donderdag van 15:00 tot 16:00 uur in de keet van KWS op de hoek van de Beethovenstraat en de De Boelelaan. Bewonersbrief in het Engels

Werkzaamheden Van der Boechorststraat – De Boelelaan
Tot eind december 2016 vinden werkzaamheden plaats in de Van der Boechorstraat, tussen de De Boelelaan en inrit van Campus VU. Ook vinden regelmatig weekendwerkzaamheden plaats. • Vrijdag 28/10 20.00 uur– maandag 31/10 06.00 uur  * Vrijdag 18/11 20.00 uur – maandag 21/12 06.00 uur   • Vrijdag 02/12 20.00 uur – maandag 05/12 06.00 uur * Vrijdag 16/12 20.00 uur – maandag 19/12 06.00 uur. lees meer

Fred. Roeskestraat     Tot eind oktober 2016 werkzaamheden aan de Verlengde Frederik Roeskestraat.
Olympic Plaza     Vanaf maandag 24 oktober start renovatie en nieuwbouw van het pand en inrichting bouwplaats door de aannemer, JP van Eesteren. Er komt een bouwhek langs de Fred Roeskestraat te staan voetgangers worden bij het kruispunt met de Amstelveenseweg omgeleid via de noordelijke zijde van de Fred Roeskestraat. bron: bewonersbrief
T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium      Oktober-november 2016. Voor het verwijderen van de damwanden (parkeerkeergarage) is meer tijd nodig dan de planning aangaf. Naar verwachting duurt het werk nog drie weken. bron: bewonersbrief

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Bekendmaking
(Brom)fiets-parkeerduur beperking in Amsterdam Zuid
Het AB van de Bestuurscommissie Zuid heeft op 22 juni 2016 het gebied binnen de ring A10 van stadsdeel Zuid aangewezen als gebied waar de (brom)fiets niet langer dan 42 dagen (zes weken) zonder onderbreking mag worden geparkeerd. Alleen in de gebieden bij de NS-stations geldt een andere parkeerduurbeperking. Hier mag de (brom)fiets niet langer dan 14 dagen zonder onderbreking worden geparkeerd en moeten ook alle (brom)fietsen binnen de voorzieningen worden geparkeerd. Door ongebruikte fietsen te verwijderen komt er (meer) ruimte in de rekken beschikbaar voor fietsers die hun fiets regelmatig gebruiken.
Aanvraag exploitatievergunning
Europaplein 22, 1078 GZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2016-19826.

Waterschap
Verleende Watervergunning voor het leggen en hebben van laag- en middenspanningskabels ter hoogte van Fred Roeskestraat 91, 1076 EC Amsterdam – AGV – W-16.02265
Aanvraag Watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens het bouwen van een parkeergarage ter hoogte van de Antonio Vivaldistraat  AGV – W-16.02419

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Verleende vergunning   21-10-2016- 03-12-2016  Antonio Vivaldistraat, Amsterdam plaatsen van een tijdelijke bouwkeet, om te gebruiken als kantoor t.b.v. werkzaamheden die in het gebied Zuidas worden uitgevoerd, inclusief het aanleggen van een in- en uitrit voor een periode van 10 jaar. 

 

29 oktober, 17:00-19:00 uur, opening tentoonstelling Love hate reparation, Snejanka Mihaylova, Thomaskerk
Met een rondleiding om 18:00 uur. Voor meer informatie over de tentoonstelling klik hier.  Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36 en 1 november, 12:30-13:00 uur, lunchconcert door Collegium Musicum Den Haag, 4 musici uit het baroque orkest.

31 oktober Streekdiner Hilton hotel, 18.00 uur
Het Natuur&Milieuteam Zuid organiseert voor de zesde maal een streekdiner in het Hilton hotel. Het motto is: ‘Duurzaamheid, wat kan ik doen?’. Met behulp van een groep enthousiaste vrijwilligers gaan ze een diner serveren, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van duurzame, biologische producten uit de omgeving van Amsterdam.

4 november Girardlezing 14.30-16.30, in De Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2
In deze tweede Girardlezing, waarin literator Willem Jan Otten filosoof Hans Achterhuis opvolgt, bespreekt Otten enkele beslissende scènes, zowel uit het oeuvre van Girard als o.a. van Joost van den Vondel.  

6 november IVN Bomenwandeling in het Beatrixpark,14:00 tot 15:30 vertrekpunt Parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Gorterstraat. Informatie Henk Wolters, 020-6644506, henk.snezana@upcmail.nl

8 november, 19.15 tot 21.00, Geld of je leven?! in De Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2
Een nieuw programma over de relatie tussen zingeving en economie met als thema: “Wat is van waarde?”.

Lees verder over: Beethoven, Inspraak, Organisatie, Verkeer, Voorzieningen, Weekberichten.