Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 44

Inspraak
1. Ter inzage vanaf 12 oktober 2017, gedurende zes weken (tot 23 november)
* het ontwerpuitwerkingsplan “Zuidas-Vivaldi (eerste uitwerking)” en • de ontwerpomgevingsvergunning voor het afwijken van de regels ruimtelijke ordening. Het plangebied betreft kavel 12 is direct gelegen ten zuiden van de Ringweg A10. en ten westen van de Cross Towers. Op 31 augustus 2017 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het afwijken van het uitwerkingsplan ten behoeve van het oprichten van een (kantoor)gebouw. (meer bouwhoogte en meer vloeroppervlak worden mogelijk gemaakt en regels omtrent parkeren aangepast) De stukken zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1703BPGST-OW01.
De ontwerpomgevingsvergunning is hier te raadplegen. Zienswijzen richt u aan de directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Het is niet mogelijk om een zienswijze per e-mailbericht in te dienen. Voor een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 020 255 1524. lees de bekendmaking

23 november 19.30 – 21.30 Thema-avond Zuidzone in het zonnetje in Ravel Residence, witte gebouw aan de De Boelelaan entree Antonio Vivaldistraat 5-7-9, 1083 HP Amsterdam. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats via bpz@wocbuitenveldert.nl lees meer

Hoe verbeter je de samenwerking!
Bericht Zuidas: “Bestuurders van de Bewonersvereniging Beethovenstraat-Parnassusweg (de Prinses Irenebuurt) hebben nogal wat commentaar op de manier waarop wij met hen omgaan. Ze willen dat wethouders vaker langskomen en dat ambtenaren gebruikmaken van de deskundigheid van de buurt.” lees meer

Bericht Architectuur.nl en AT5: “Na sloop nu bouw rechtbank Parnassusweg: 800 palen de grond in. “Op dinsdag 24 oktober is de bouw begonnen. Tot december dit jaar worden ruim 800 zogenaamde ‘hek-combi-palen’ aangebracht. Dit gebeurt op zo’n manier dat de hinder van de heiwerkzaamheden wordt geminimaliseerd.”

Recordopbrengst inzameling in Zuidas voor Voedselbank: Piaggio in zicht
De Green Business Club Zuidas gaat nog even door met haar actie. Wilt u helpen? Laat het weten aan GBC Zuidas (diederik@greenbusinessclub.nl).

Nieuwsbrief Zuidas met o.a. start bouw Hourglass en EMA   lees meer

31 oktober vergadering commissie Ruimtelijke Ordening, 13:30 Raadzaal
op de agenda bij RO TKN 1 Kennisnemen van de stand van zaken beantwoording toezegging aan lid Vink inz 'Bereken impact aangenomen amendementen Visie Zuidas 2016. (BD2017-013325) lees hier de brief.

1 november 19.30 vergadering raadscommissie I&D, Boekmanzaal, stadhuis
Op de agenda: 12. Verkeer en Vervoer, vaststellen zienswijze Amsterdam op beleidskader Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam Nr. BD2017-012601; 13. Collegebesluit vaststellen subsidieregeling Amsterdam aardgasloos . Bij TKN Openbare Ruimte en Groen TKN 4 Toezegging m.b.t. ontwikkeling van de luchtkwaliteit op knelpuntlocaties. (BD2017-013245)

16 nov. | 18.30 – 21.00 uur, Infoavond Amstelveenlijn, Wijkontmoetingscentrum
Buitenveldert,A.J. Ernststraat 112, Amsterdam
. Aanmelden is niet nodig. lees meer 

Nieuwsbrief Amsterdam editie Zuid met o.a. nieuw bestuur voor de stad    lees meer

8 en 9 november oefening o.a. in metrostation Europaplein
Bericht op AT5: "De politie, ambulancediensten, gemeente en het leger oefenen op 8 en 9 november hoe er gehandeld moet worden tijdens terroristische aanslagen. Dat gebeurt onder andere op het Zeeburgereiland en het nog niet in gebruik genomen metrostation Europaplein. De oefening is volgens de gemeente 'zichtbaar en hoorbaar' voor Amsterdammers."

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    
  Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden Plan uw reis op vananaarbeter of via google

Bouw Hourglass aan de Parnassusweg vanaf 30 oktober 2017 aanbrengen damwanden en funderingspalen toch geluidshinder (duur 3 weken)
Bericht van Zuidas: “Aan de Parnassusweg, naast NoMA House wordt Hourglass gebouwd. Onder Hourglass komt een tweelaags parkeergarage. De bouw wordt uitgevoerd door Hurks Bouw B.V.. Het werk bestaat uit het indrukken van damwanden en schroeven van funderingspalen dat beperkt geluidsoverlast de Echter, nu blijkt dat de onderste lagen van de bodem zo hard zijn dat er voor de laatste meters extra kracht nodig is om de planken op de gewenste diepte te krijgen. Het is daarom nodig een aantal planken door middel van trillen op diepte te brengen. Hurks gaat maximaal 3 keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) tussen 8:00 en 10:00 uur trillen. De oplevering van Hourglass is medio 2020 gepland. Vragen? Neem contact op met de senior uitvoerder Peter Straver, telefoon 06 52050507 of mailen naar bouw@hurks.nl of bel het Infocentrum Zuidas 0800 5065 (altijd bereikbaar)

Parkeergarage Ravel vanaf 19 oktober 3 weken lang verwijderen damwanden: geeft geluidshinder
Bericht Zuidas: ”De parkeergarage Ravel is in aanbouw. Vanaf donderdag 19 oktober, zullen de stalen damwanden (rondom de parkeergarage) worden verwijderd door middel van een trilblok. Dit kan geluidsoverlast geven. Naar verwachting duurt dat 3 weken. De werktijden zijn maandag t/m vrijdag tussen 07:00 en 18:00. Medio november gaat de aannemer palen de grond in boren waarop het nieuwe hekwerk gemonteerd zal worden. Dit werk duurt tot eind november. Hierbij zal geen overlast zijn.” lees meer

Bouw The Valley   Vanaf oktober 2017 t/m het 1e kwartaal van 2018 ontgraven van de bouwkuip. Het bouwverkeer betreedt de bouwplaats via de stoplichten ter hoogte van het kruispunt Mahlerlaan/Beethovenstraat en verlaat de bouwplaats ter hoogte van het viaduct van de A10. Begeleiding zorgt op deze plek voor een veilige situatie voor fietsers, voetgangers en overig verkeer. Lees het laatste nieuws van bouwer Boele over aanbrengen van o.a. een stempelraam en stalen gordingen aan de damwand. Vragen of opmerkingen? neem contact op met M. Poolman (communicatie@bcvalley.nl) of bel naar 070-414 42. Bron: Zuidas en bouwer BVA.  

Uit de infobrief Zuidas: Gershwin Brothers      “De inrichting van de openbare ruimte rondom Gershwin Brothers is gestart. Naar verwachting vindt de oplevering van de 159 woningen plaats in oktober en november. Begin volgend jaar worden de kademuren en een trap aan de Parnassusweg aangelegd.” bron: Zuidas

WTC Beethovenstraat     Het WTC start in het voorjaar 2018 met de uitbreiding van hun gebouw op de hoek van de Beethovenstraat. Om ruimte te maken voor de uitbreiding voert Stadsdeel Zuid voorbereidende werkzaamheden uit. Autoverkeer rijdt via een slinger langs het werkterrein en fietsers voor het WTC gebouw worden wisselend omgeleid.

Kop Zuidas: uit de planning Noordzone * Nieuwbouw woningen kavel G1 (COD) de uitvoering start in december 2017 * Nieuwbouw zorgwoningen kavel G2 (Cordaan) in uitvoering: vanaf 16 september 2017 * Nieuwbouw woongebouw RIV (kavel H1/H2) maaiveldinrichting incl. kade en vluchtbrug t/m 1 december 2017

Werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)     De aannemer werkt van maandag t/m zaterdag van 07:00 tot 19:00 uur. Het frezen en openbreken van het asfalt en doorslijpen van de spoorstaven kan geluidsoverlast veroorzaken. Tijdens de werkzaamheden is het Piet Kranenburgpad tussen het Skutjespad en IJsbaanpad afgesloten voor fietsers en voetgangers. Fiets- en voetgangers vanuit beide richtingen  kunnen gebruik maken van het bestaande fietspad over de Jachthavenweg. Naar verwachting is het werk gereed in april 2018. lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel Bekendmaking

* Vaststellen Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten
Aanvraag omgevingsvergunning
* Amstelveenseweg 500, 1081 KL: voor het veranderen en vergroten van het gebouw door het uitbreiden van de installatieruimte op het dak, ingekomen d.d. 29 september 2017. OLO-nummer 3226311.

Verleende omgevingsvergunning
* Europaplein 24, 1078 GZ: beschikking Rai verleend voor diverse vergunningen

Aanvraag exploitatievergunning
* Europaplein 24, 1078 GZ: Voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf met terras.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevinsvergunning

* 26-10-2017 07-12-2017  Tussen Ringweg A10 en Domenico Scarlattilaan    plaatsen tijdelijke damwandconstructie
* 24-10-2017 05-12-2017  Prinses Irenestraat   kappen 34 bomen

Beslistermijn verlengd
* 23-10-2017 04-12-2017  Hoek Buitenveldertselaan en De Boelelaan    plaatsen entresolvloer gebouw Gershwin Brothers, blok 13 & 15

Verleende omgevingsvergunning
* 26-10-2017 08-12-2017  Kavel tussen de Europaboulevard en de Gelrestraat   realiseren van een kantoorgebouw, inclusief ondergrondse parkeergarage en fietsenstalling op locatie Zuidas, kavel C2
* 26-10-2017 08-12-2017  Beethovenstraat 500, Amsterdam    plaatsen reclame
* 26-10-2017 08-12-2017  De Boelelaan 1077, Amsterdam    kappen van 1 boom
25-10-2017 06-12-2017  De Boelelaan 1117, Amsterdam  kappen 6 bomen van der Boechorstraat

Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking
* 17-10-2017 29-11-2017  De Boelelaan 1117, Amsterdam   betreft het voornemen tot het gaan toepassen van vermalers van bedpannen en dergelijke van cellulosemateriaal in plaats van het gebruik van herbruikbare metalen bedpannen en bedpanspoelers. Aanvrager: Stichting VUmc

Aktiviteitenbesluit melding ontvangen
* 24-10-2017 05-12-2017  Gustav Mahlerlaan 2920 thv, Amsterdam    plaatsen van een mobiele propaantank

Kunst en Cultuur
Tekenkabinet in het Amstelpark Amstelpark 13, open iedere vr + za 12 – 17 uur, 2e zo van de maand      Er worden tekeningen van 110 kunstenaars getoond, hoofdzakelijk met papier als drager, maar incidenteel ook beton. bekijk meer

tot 3 december tentoonstelling zone2source in het Glazenhuis Amstelpark        Radiant Matter van Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde en Complex Compound van Robbert van der Horst.

31 oktober,12:30-13:00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Mattias Spee Mattias Spee, piano.

31 oktober 12:40 – 13:00 Meesterpreek in de Lunchbreak met Kees Hoving in De Nieuwe Poort,Cl. Debussylaan 2  bekijk hier andere activiteiten

2 november  extra lunchconcert t.g.v. Allerzielen in de kapel VUmc om 12.15 uur   Het Yentl Flavour trio brengt een sfeervol programma met wereldmuziek, klassieke muziek en eigen repertoire.

3 november, 8 M – 11 PM THEWARP AUDIO VISUAL SPATIAL, kunstkapel, Pr. Irenestraat 19
Mark Bain’s The Archisonic peforms Collective Action en-The Weather performs Autumnal Turns (& Vicissitudes) en -The Architechtronic Assemblies perform The Objective Correlative Slots. This group ritually confuses cinematic, sonic and architectural issues and here they find appropriate correlations in this space.

5 november en 3 december wandeling in de Artsenijhof van het Beatrixpark      Elke eerste zondag van de maand geeft Henk Wolters een rondleiding door het park; de ene keer langs bijzondere bomen, de andere keer in de Artsenijhof. lees meer over vertrekpunt.

7 november 19.30 in Circl, Mahlerplein      NRC live: De kracht van circulair : De toekomst is circulair: circulaire ambities en uitdagingen voor het Nederland van 2050. Bekijk de agenda 

Rondleidingen in ondergrondse fietsparkeergarage Strawinsky     Bericht Zuidas: "Aanmelden kan via een e-mail naar Vijfhoek@VanBoekel.com, geef uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonadres door. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding.”

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Inspraak, Kunst & Cultuur, Organisatie, Ravel, Strawinsky, Thema-avonden, Verkeer, Weekberichten.