Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 44

Inschuiven dek van 3 miljoen kilo beton en staal!!!! de mega klus is zaterdagochtend geklaard. Chapeau … voor Zuidplus en alle werkers die in een lang weekend dag en nacht aan het werk zijn geweest.

Berichten Zuidas:
*Zuidasdok    
             Zoals ook in de recente mediaberichtgeving te lezen is, hebben de bestuurders van Zuidasdok het parlement en de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de voortgang van het project Zuidasdok. Naast de halfjaarrapportage over de periode van januari t/m juni 2019 vermelden zij dat professor Marcel Hertogh doorgaat met de gesprekken tussen Zuidasdok en bouwcombinatie ZuidPlus. Daarnaast krijgt Sybilla Dekker, Minister van Staat en oud minister VROM, de opdracht om een verkenning uit te voeren naar nut en noodzaak van de opgaven. Dit zowel vanuit het perspectief ruimtelijke ordening als vervoer en transport, en naar mogelijke optimalisaties en versoberingen. De uitkomsten van beide trajecten worden in het eerste kwartaal van 2020 verwacht. Vanwege deze trajecten en de besluitvorming die daaruit moet voortvloeien, zijn in de halfjaarrapportage 2019 geen nieuwe cijfers opgenomen. Brief en halfjaarrapportage vindt u hier.
*Hoe ging het afgelopen weekend??? lees het artikel ‘Een dak inschuiven? Maar Zuidasdok ligt toch stil?’ 
*Facts and figures: Wat is er nodig voor het inschuiven van een dek van 70 meter? ZuidPlus schoof in de ochtend van 2 november een betonnen dek van 70 meter op z’n plek, dwars door de A10 en het treinspoor. Een technisch huzarenstukje, dat gepaard gaat met grote getallen. Lees meer Of bekijk alsnog het inschuiven.

*Deel fietspad Amstelveenseweg 3 weken dicht       Tussen maandag 4 november en vrijdag 22 november is het fietspad aan de westzijde van de Amstelveenseweg afgesloten voor fietsers. Het gaat om het fietspad tussen IJsbaanpad en het Skûtjespad.(zie kaartje) Lees meer
*Amsterdam UMC Imaging Center geopend       Het Amsterdam UMC Imaging Center opende op 31 oktober 2019 officieel haar deuren. Koningin Maxima kwam direct op werkbezoek. Het centrum neemt internationaal een unieke plaats in. Lees meer

*54 appartementen voor mensen met zware zorgvraag      Zorgorganisatie Cordaan realiseert aan de oostkant van Zuidas 54 huurappartementen voor mensen met een relatief zware zorgvraag. ‘We zullen hen letterlijk ontzorgen’, zegt Barbara Voermans, locatiemanager van het wooncomplex Zuidoever. Lees meer
*7 november Bijeenkomst over toekomst Kapel & Convict    Amsterdam en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten hebben plannen om een dependance van het Conservatorium van Amsterdam te vestigen in de gebouwen Kapel & Convict in het Beatrixpark. Aanmelden onderaan het artikel van Zuidas

Bekendmaking: Intrekking naamgeving bruggen: Schinkel en Rozenoord Omdat beide bruggen uit verschillende delen bestaan, namelijk twee bruggen van Rijkswaterstaat, een brug van de metro en een brug van ProRail. Ook de Rozenoordbrug bestaat uit twee bruggen van Rijkswaterstaat, een brug van de metro en een brug van ProRail. Niet vatbaar voor bezwaar of beroep. Lees meer

Campus Amsterdam UMC nieuw kunstwerk rijker met ….“Pinokkio”

Bericht september in Advalvas: “Nieuwe vertraging NU-gebouw: weer uitstel voor Rialto en Griffioen        De komst van filmtheater Rialto en cultuurcentrum Griffioen naar de campus van de Vrije Universiteit is opnieuw vertraagd. Het uitstel leidt tot een sneeuwbaleffect in de planning, waardoor het onzeker is geworden wanneer er dan wel film en cultuur op de campus gaan komen. De directeuren van beide cultuurcentra luidden de noodklok bij het college van bestuur. De beoogde start van het cultuuraanbod op de campus in september 2020 kan niet doorgaan. En wanneer de zalen wél in gebruik genomen kunnen worden, is nog niet bekend..” Lees meer

Beatrixpark: naast het Bomenoverzicht nu ook een nieuwe lijst (tweetalig) van Planten in de Artsenijhof. In voorbereiding op de publicatie van een nieuwe editie van het Groene Boekje is het plantenoverzicht van de Artsenijhof weer bijgewerkt, met dank aan de vrijwilligers!

6 november, 19:30, vergadering stadsdeelcommissie Zuid, Pr. Kennedylaan 923        Het concept gebiedsplan 2020 is aangeboden aan de stadsdeelcommissie voor advies. De adviesperiode loopt tot 28 november a.s. vervolgens daar waar mogelijk de suggestie van de stadsdeelcommissie overnemen en het gebiedsplan medio december 2019 vaststellen. Kijk op stadsdeelcommissie bij de vergaderstukken van 6 november.

Nieuwsbrief Amstelveenlijn oktober   Met o.a. “Wordt er nog nagedacht over een plan B voor als het nieuwe tramstation aan de Schönberglaan niet of met aanzienlijke vertraging gerealiseerd kan worden vanwege de problematiek rondom het project Zuidasdok? Lees meer in de Digitale nieuwsbrief Amstelveenlijn oktober 2019

Nieuwsbrief Amsterdam 31 oktober 2019, editie Zuid met o.a.Wilt u een historische geveltop of antiek bouwornament voor uw eigen huis?" Lees meer 
En: 5 november bijeenkomst over duurzame toekomst van de stad voor bewoners in Zuid. Inloop: 17.30 uur (met lichte maaltijd) – 18.00 – 21.00 uur, locatie: Huis van de Wijk, Tweede van der Helststraat 66, Amsterdam. Aanmelden verplicht (uiterlijk 3 november) via amsterdamcirculair@amsterdam.nl. Lees meer

Kunst en Cultuur
5 november, 12:30-13:00, lunchconcert door Frank Bridge pianokwartet, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36           
Met  Jacob Plooij, viool; Örsze Adam, altviool; Florien Hamer, cello en Hans van Beelen, piano. Met werk van Brahms. Lees meer

7 november van 15 – 17, Parkdialogen in het Glazen Huis, Amstelpark   Gezamenlijk met – buurtbewoners, tuinmannen, ecologen, academici, beleidsmakers ea – wordt nagedacht over alternatieve vormen van parkbeheer. Parkdialogen is onderdeel van een jaarlang park onderzoek van Irene Fortuyn en haar stichting Ketter & Co. Meld je aan info@zone2source.com. Lees meer

t/m 10 november Waiting Room – Terike Haapoja & Laura Gustafsson. in het Glazenhuis, Amstelpark   Lees meer

15 november, 19.30 – 22.00 uur, Nacht van de Bijbel: het Boek en de schrijvers, Thomaskerk. Pr. Irenestraat 36      Gasten: Vonne van der Meer, Arie Storm, Jamal Ouariachi en Anke Kranendonk. Lees meer

15 en 22 nov 19.00 uur. ArtNight: onder begeleiding jouw kunstwerk schilderen, in Circl, Mahlerplein    Van beginneling tot hobby kunstenaar – gun jezelf een creatief avondje uit! Lees meer

tot 26 november expositie Kabinet der Verwondering, verschillende locaties campus Amsterdam VUMC       Kunst en curiositeiten op de Vrije Universiteit op verschillende locaties VU Campus zoals ondermeer het Historisch kabinet, Hoofdgebouw, eerste verdieping, naast de ingang van de UB. Lees meer

1 december Beatrixpark IVN rondleiding. Start bij de parkingang Boerenweteringpad Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg      Zondagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur.

16 november – 1 december 2019 The Body Imitates the Landscape by Adi Hollander (met workshops), Glazenhuis, Amstelpark     Opening 16 november, van 15:00 – 17:00. Ook op verzoek open voor groepen op 18 – 21 en 25 – 28 november. Volle november maand bij Zone2Source: met de Tuinbazen Park dialoog, de laatste twee weekenden Waiting Room (heb je de Metropolis M recensie Hemel en Hel gelezen?) en de aanstaande tentoonstelling over tastbaar geluid van Adi Hollander. Lees meer

12 dec, 17.30 – 19:30, Energy Transition Thursday #3: Geothermie, Verdienmodellen op de snijtafel, Circl, Mahlerplein. Lees meer

17 dec 2019 – 19 dec 2019, Kerstlunch van de Toekomst 2019    Sluit het jaar feestelijk af met familie, vrienden, collega’s of relaties tijdens een heerlijke, circulaire kerstlunch, in Circl, Mahlerplein.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Uitbreiding hal 5 RAI duurt t/m begin 2020

Werkzaamheden 2Amsterdam     Langs de Eduard van Beinumstraat worden tussen 21 oktober en 8 november damwanden aangebracht. Dit brengt geluids- en trillingsoverlast met zich mee tussen 10.00 en 14.00 uur. Lees meer

Werkzaamheden in De Domenico Scarlattilaan en de Tommaso Albinonistraat ivm nieuwe inrichting. Die duurt t/m maart 2020. De werkzaamheden rondom het Van der Valkhotel starten vanaf december.  Autoverkeer ondervindt geen hinder.

T/m januari 2020 werkzaamheden Strawinskypad         

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente

Besluit: Naamgeving openbare ruimten (Intrekken Amaliapark, vaststellen Prinses Amaliaplein en wijzigen begrenzing Strawinskypad in Zuid)
Aanvraag omgevingsvergunning
*Prinses Margrietstraat 5
, 1077 KZ: voor het veranderen en vergroten van het gebouw door het oprichten van een derde bouwlaag met behoud van bestemming daarvan tot één woning.
Aanvraag exploitatievergunning
*Beethovenstraat 498
, 1082 PR: voor het exploiteren van één alcoholschenkend horecabedrijf met terras.
*Gustav Mahlerlaan 294, 1082 ME: voor het exploiteren van één alcoholverstrekkend horecabedrijf met terras

OmgevingsDienst NoordZeeKanaal Gebied Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend (zie overzicht)
01-11-2019 11-12-2019  Parnassusweg, Amsterdam   plaatsen van 2 verlichte gevelteksten en 1 verlichte luifeltekst aan het gebouw op de kadastrale locatie AK 5083, aan de Parnassusweg te Amsterdam. Aanvrager: Loyens & Loeff N.V.
28-10-2019 06-12-2019  Fred. Roeskestraat 74, Amsterdam   kappen van 1 boom.
Aanvrager: Stichting voor Openluchtscholen voor het Gezonde kind. Zaaknummer: 9156089
28-10-2019 05-12-2019  Eduard van Beinumstraat, Amsterdam   plaatsen van damwanden op de kadastrale locatie AB 2877 te Amsterdam. Aanvrager: Gemeente Amsterdam
28-10-2019 05-12-2019  Europaplein 22, Amsterdam   plaatsen van een parasol-systeem op de kadastrale locatie A 12481 te Amsterdam. Aanvrager: Zuid B.V.
25-10-2019 05-12-2019  Ter hoogte van De Boelelaan 1100, Amsterdam   kappen van drie bomen op de kadastrale locatie AK 5080 te Amsterdam. Aanvrager: Gemeente Amsterdam
25-10-2019 04-12-2019  De Boelelaan naast sportpark Buitenveldert, Amsterdam   tijdelijk gebruiken van grond voor het ontsluiten van het LAB-gebouw door verkeer waaronder vrachtwagens, voor een periode van 10 jaar op de kadastrale locatie AK 4608 te Amsterdam met een instandhoudingstermijn tot en met 22 oktober 2029. Aanvrager: Gemeente Amsterdam
Wabo, reguliere procedure, besluit verklaring vergunningvrij zie overzicht
01-11-2019 10-12-2019  Europaplein 24, Amsterdam   voor het tijdelijk plaatsen van 3 containers, voor een periode van 6 maanden. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.
26-09-2019 07-11-2019  Barbara Strozzilaan 201, Amsterdam   Omgevingsvergunningvrije activiteit) voor het veranderen van de indeling van het gebouw. Aanvrager: Spaces Zuid-As B.V.
Activiteitenbesluit, melding ontvangen zie overzicht
23-10-2019 04-12-2019  Europaplein 24, Amsterdam   betreft een verandering door de uitbreiding van hal 5. Melder: RAI Amsterdam B.V.
Maatwerkvoorschriften, reguliere procedure, beschikking zie overzicht
30-10-2019 30-11-2019  Strawinskylaan en hoek Prinses Irenelaan/Parnassusweg, Amsterdam    De maatwerkvoorschriften zijn opgelegd aan Tjaden B.V, en hebben betrekking op de tijdelijke lozing van chloridehoudend grondwater op het gemeentelijk vuilwaterriool. Het grondwater komt vrij bij het ontwikkelen van een koude- en een warme bron (1 doublet) behorend bij het open odemenergiesysteem van het project de Two Towers. Zaaknummer: 9195627.

Bekendmaking Rijkswaterstaat             Het betreffende ontwerpbesluit is: het ontwerpbesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam voor een omgevingsvergunning voor de activiteit vellen van houtopstand op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ten behoeve van het kappen van 6 bomen ten westen van de Beethovenlaan, ten zuiden van de A10 bij het ABN-AMRO hoofd­kantoor te Amsterdam (zaaknummer 9048393, nummer OLO 4362241).

 

 

Lees verder over: Beatrixpark, Beethoven, Dok, Groen, Water & Lucht, Kunst & Cultuur, Organisatie, OV, Publicaties, RAI, Ravel, Strawinsky, Verkeer, Voorzieningen, VU(mc), Weekberichten.