Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 44

6 november Thema-avond BPZ & commissie RO van het WOCB over Waar gaat het heen met lijn 51 en 5, 19.30 – 21.30 uur, in het café Huis van de Wijk Buitenveldert, MFC Binnenhof, A. J. Ernststraat 112

Vertegenwoordigers van de Regioraad geven een toelichting en schetsen toekomstige vervoersmogelijkheden.

Iedereen is van harte welkom. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats: tel 644 99 36 of mail bpz@wocbuitenveldert.nl

water za4 november informatie-avond Zuidas en Water

U kunt zich nog aanmelden!

Dienst Zuidas heeft de afgelopen maanden verschillende vragen ontvangen over de invloed van de ontwikkelingen op de waterhuishouding in en om Zuidas. Naar aanleiding hiervan organiseren ze op 4 november een informatieve bijeenkomst over water. De inhoud van deze avond? Die bepaalt u! Experts op het gebied van water zijn aanwezig om al uw vragen over water, het watersysteem in Zuidas en de gevolgen van de ontwikkelingen voor het water in uw buurt te beantwoorden. Van 19.00 tot 21.30 uur bent u van harte welkom in de groene zaal van dienst Zuidas in het WTC. Het programma is als volgt: 19.00 uur ontvangst, 19.15 uur inventarisatieronde: wat speelt er op het gebied van water? Welke vragen leven er? 19.30 uur vraag en antwoord met Kasper Spaan, planadviseur Waternet en Anja Wanningen themamanager Water Zuidas/Zuidasdok 21.00 uur samenvatting en conclusies. Wilt u deze avond bijwonen, dan ziet dienst Zuidas uw aanmelding graag tegemoet vóór 30 oktober via communicatie@zuidas.nl  

Nieuws uit B&W: Ruimtelijke Ordening

Het college stemt in met de aanvraag om de Zuidas aan te wijzen als ontwikkelingsgebied op grond van de Crisis- en herstelwet. Op 9 juli 2012 hebben het Rijk, de Provincie Noord Holland, de stadsregio en de gemeente een beslissing genomen voor het project ZuidasDok. Dit betekent dat de Openbaar Vervoer Terminal uitgebreid gaat worden en een belangrijk deel van de A10 ondergronds gebracht gaat worden.

Stadsdeel Zuid presenteert eerste ontwerpbegroting

Van de Dichtbijredactie, Neeltje de Quaij (De Echo): “Momenteel is het afwachten voor het bestuur van stadsdeel Zuid. Onlangs leverde het bestuur de ontwerpbegroting voor 2015 in bij de gemeenteraad. Deze is samen met de ontwerpbegrotingen van de andere zes stadsdelen geïntegreerd in de gemeentelijke begroting voor heel Amsterdam. Het college van burgemeester en wethouders presenteerde deze gemeentelijke begroting op 17 september. Waar kan stadsdeel Zuid in 2015 op rekenen?…. Op 5 en 6 november maakt de gemeenteraad de verdeling bekend.”

Bomenridder-leerlijn start 27 november

Welke rechten hebben bomen? Welke kennis is er over de invloed van bomen op het stadsklimaat? Wat weten we over de economische waarde van bomen? Hoe beschermt de bomenverordening de bomen? Mensen houden van bomen, maar niet allemaal! Ze (mensen en bomen) kunnen soms erg lastig en hoe gaan we daar dan mee om? In een viertal avonden leer je van alles over bomen in Amsterdam Zuid.  Als bomenridder kun je een beroep doen op het bomenriddernetwerk, waarin ridders elkaar ondersteunen en we geholpen worden door allerlei deskundigen. Verder organiseren we samen ook wandelingen en lezingen. Deze opleiding is bedoeld voor bewoners van Amsterdam Zuid want is gebaseerd op de bomenverordening 2012 Amsterdam Zuid. De eerste avond is 27 november van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur, in het Huis van de Wijk, MFC Binnenhof aan de A J. Ernststraat 112. Wel vooraf aanmelden.

8 november wandeling Ring Zuid, Ontdek de Ring A10 tijdens Week van de Stad

Op zaterdag 8 november zal worden gelopen vanaf Old School tot aan ‘Het Bosch’, Jollenpad 10, onder leiding van deelnemers van de Failed Architecture workshop die in aanloop naar de Week van de Stad plaatsvond.Aansluitend kan de metro worden genomen vanaf Amstelveenseweg terug naar Old School (station RAI), alwaar om 18u de presentatie van de uitkomsten van de vierdaagse onderzoeksworkshop over de ring plaatsvindt. Deelnemers van de Ringvierdaagse krijgen de mogelijkheid om het boek Ring A10 van ARCAM voor slechts €10 te kopen. 

4 november Commissie Leefomgeving en Economie, 20:30 23.00 uur, Commissiezaal, President Kennedylaan 923

Bij ter kennisname stukken, Meerjarenonderhoudsprogramma water.

Werk aan de weg

Bouw in- en uitrit aan de noordzijde van de De Boelelaan

Voor de bereikbaarheid van de projecten in ontwikkeling langs de De Boelelaan en de Gustav Mahlerlaan wordt voor het bouwverkeer een tweede in- en uitrit op de De Boelelaan aangelegd. Het werk duurt van 27 oktober tot half november 2014. In het weekend van 8 – 9 november wordt de in- en uitrit aangesloten op de De Boelelaan en dan is het fiets- voetpad afgesloten.

Omleidingen de Strawinskylaan

Vanaf dinsdag 28 oktober tot eind december vinden werkzaamheden plaats in het fiets- en voetpad van de Strawinskylaan, tussen de Minervalaan en de Parnassusweg. Fietsers, scooters en voetgangers worden omgeleid via de Prinses Irenestraat.

Tijdelijke afsluiting straten in Kop Zuidas

De komende maanden zijn verschillende straten in Kop Zuidas en de Rivierenbuurt tijdelijk afgesloten voor werk aan kabels en leidingen en (her)inrichting van de openbare ruimte. Lees hier meer:

Scheldeplein / Europaplein

Van vrijdag 7 november 19.00 uur tot en met zondag 9 november asfalteert de Noord/Zuidlijn de rijbanen en fietspaden op het Scheldeplein. Het Scheldeplein is in deze periode volledig afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid     

Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020

Aanvraag evenementenvergunning

  • Beatrixpark 1, 1077 VX: voor het houden van het evenement “Honden/Baasjes Winter BBQ” op 23 november 2014 van 12:00 uur tot en met 19:00 uur. Dossiernummer 32-949699.

De bovengenoemde aanvraag met bijbehorende stukken ligt vanaf 27 oktober 2014 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het informatiecentrum aan de President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunningenwerken in de openbare ruimte

  • Europaplein 8, 1078 GZ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 21 oktober 2014 tot en met 24 april 2015, verzonden d.d. 21 oktober 2014. Dossiernummer 43-965581
  • Strawinskylaan 3001, 1077 ZX: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 21 oktober 2014 tot en met 8 december 2014, verzonden d.d. 21 oktober 2014. Dossiernummer 43-954908.

De bovengenoemde vergunningen liggen vanaf 27 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum aan de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

1 en 2 november kunstmanifestatie Ontdek de kunst van Zuid

Het Bezoekerscentrum De Dageraad verzorgt een aantal rondleidingen en Soundtrackcity en een aantal geluidswandelingen. Rond het Asscher­kwartier zijn er ook presentaties in de vernieuwde ‘broedplaats’ Cinetol en in Cultuur­huis Diamantslijperij. In Bibliotheek Cinetol is de tentoonstelling “Ambitie, Arbeid en Ambacht” te zien. Ook presenteren zich kunstenaars in Oud-Zuid en is er volop aandacht voor architectuur en is o.a. de Van Eesterententoonstelling in de Kunstkapel (Pr. Irenestraat 36) bij de Zuidas te zien.

november, Zone2source, Amstelpark

t/m 29 november in de achterruimte van het Glazenhuis Im November ist es still, weil alle schlafen oder in Afrika sind van Carl Schröder.

4 november van 12.30 – 13 uur Lunchconcert Noa, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Vivezza Trio, Inger van Vliet, viool, Nicole van Jaarsveld, klarinet en Angélique Heemsbergen, piano.

4 november 12.40 uur Meesterpreek in de lunchbreak de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

Je geest verzetten tijdens de lunch? Kom dan op dinsdagmiddag naar De Nieuwe Poort voor De Meesterpreek in de lunchbreak. Drie keer per maand op dinsdagmiddag tussen 12.40 en 13.00 uur, geeft een topvrouw of –man uit het bedrijfsleven een filosofische overweging op thema’s als concurrentie, leiderschap, verbinding en rechtvaardigheid. Dit keer: Bruno Bruins, bestuursvoorzitter van UWV.

5 november , 12.30 uur, Lunchconcert met Alice Allegri en Anna Villaescusa, de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

Gedurende een half uur verzorgen zeer talentvolle musici van het conservatorium klassiek een concert. Deze woensdag spelen Alice Allegri, fluit en Anna Villaescusa, piano, een kort concert met werken van Bach.

                          

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.