Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht  44

Kop Zuidas in wording

Bestuurlijk gezien behoort dit gebied niet tot de nieuwe buurt Zuidas/Buitenveldert want sinds dit jaar is het aan de Rivierenbuurt toegevoegd. Niettemin is er de afgelopen tijd veel gebeurd. Het nieuwe gebouw Flow van het MBO college Zuid (ROCvA) aan de Europaboulevard is al een tijd in gebruik en recent is daarnaast MotelOne (met terras) geopend. 

In juni 2015 verhuisde Hubertus/Berkhoff de culinaire Vakschool van de Wibautstraat naar het nieuwe onderkomen op de hoek van de Gelrestraat/Betuwestraat (direct achter de Europaboulevard. Sinds september tonen leerlingen in restaurant Délicieux hun kook- en serveerkunst. Op dinsdag- en donderdagavond kunt u van 18.00-20.00 uur terecht voor een driegangen diner (reserveer via m.martins@hubertusberkhoff.vova.nl. En het Grand Café Sud is elke werkdag geopend. Hier kunt u een drankje nemen en een hapje nuttigen of genieten van verse patisserie.

Naast de vakschool verrijst Square, een woongebouw van vijf tot acht verdiepingen rondom een groen binnenhof dat grenst aan het plein bij de Zuidelijke Wandelweg. Architectenbureau LEVS ontwierp een gebouw met 111 huurappartementen in het middensegment en op de begane grond horeca. De woningen zijn met een EPC van 0,2 energiezuinig. Voor de toegang tot het binnenhof maakte kunstenares Aliki van der Kruijs een bronzen spijlenhek. Oplevering is in 2016.

Aan de Zuidelijk Wandelweg wordt ook gebouwd aan Amstelwijck (18 koopappartementen). Het is een project van particulier opdrachtgeverschap (CPO). Het woongebouw telt 5 lagen en op de onderste twee lagen komen riante stadswoningen met een eigen tuin. Duurzaamheid was de rode draad in de ontwikkeling: het woongebouw wordt door een warmte- en koudeopslagsysteem verwarmd en gekoeld. Naar verwachting is de oplevering medio 2016. BLAUW architecten maakte het ontwerp.

Vlak daarnaast aan de Eemlanstraat is het project Rivers in wording met 75 vrije sector huurwoningen en een parkeergarage met 51 plaatsen. Het complex bestaat uit twee gebouwen en is voorzien in een semicollectieve binnentuin. Het gebouw is een ontwerp van Studioninedots. Oplevering is gepland in februari 2016.

402 kratten voor de Voedselbank! 

Het is gelukt! Het record van de inzamelingsactie voor de Voedselbank van vorig jaar (330 kratten) is verbroken!  Green Business Club Zuidas heeft met haar participanten 402 kratten ingezameld. Dat maakte Marius Singels van Voedselbank Amsterdam Zuid gister, op donderdag 22 oktober, bekend. lees verder

Parnassusweg: De familie Bofkont schuift op naar de A10 “Er zijn mensen die huilen als bomen worden omgezaagd. Ik kan me er iets bij voorstellen. Betsy's oerbos is niet meer. Dat wil zeggen het voorste gedeelte. Mijn lievelingsboom, de grillige wilg, waar Betsy's dood geboren biggetje begraven ligt, heb ik snel nog even opgemeten voor ie tegen de vlakte ging. Omvang: 3.43 meter. Nu wordt hij versnipperd, evenals Betsy's boom, waar ze zo graag onder lag. Eerst alleen, 'op alle dag' zoals dat heet, later als trotse moeder omringd door haar blije biggetjes. Betsy's boom ging gisteren als laatste. Om 14.51 uur. Toen was de wereld voorgoed veranderd. Wat bomen écht met je doen weet je pas als ze er niet meer zijn. Wennen aan de nieuwe situatie, keihard doorwerken met alles wat (nog) geregeld moet worden door deze varkensverhuizing, nachten van amper een paar uurtjes slaap. Het zijn wezenloze dagen.” lees verder op het blog van 22 oktober 2015.

Nieuws uit B&W week 43

Verkeer en Vervoer: “Het college van B en W gaat akkoord met de raadsvoordacht op het voorgenomen besluit van de Stadsregio Amsterdam om het project Ombouw Amstelveenlijn van planuitwerking naar realisatiefase te promoveren. De start van de aanbesteding van het tracédeel tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk staat begin 2016 op de planning. Ook stemt het college in met de Bestuursovereenkomst Ombouw Amstelveenlijn waarin de afspraken tussen Stadsregio Amsterdam, gemeente Amstelveen en gemeente Amsterdam staan. Behandeling in de commissie Infrastructuur en Duurzaamheid van 11 november 2015 en behandeling in de gemeenteraad van 25 november.” Wilt u inspreken, meld u vooraf aan. En lees hier de stukken behorend bij het uitvoeringsbesluit.

28 oktober vergadering raadscommissie RO/Grondzaken, 13:30 uur tot 12.30 uur en zo nodig van 19.30-22.30 uur, De Rooszaal, 0239, stadhuis

De commissie vergadert o.a. over erfpacht. Inmiddels is het rapport van de grondwaardecommissie verschenen lees het hier en nu ook een reactie van het college.

Bij tkn 5 – Motie bestemmingsplan RAI: Met het instellen van het programmeringsoverleg, waaraan bewoners van de omliggende RAI- buurten, RAI, ondernemers, Zuidas, Zuid en Omgevingsdienst deelnemen, wordt uitwerking gegeven aan de motie.

Watervisie gemeente Amsterdam: in december ter visielegging

November 2015: bespreking concept-Watervisie in college van B&W en vrijgave voor inspraak. Medio december: informatieavond concept-Watervisie. En in december 2015 – januari 2016: tervisielegging concept-Watervisie (6 weken inspraaktermijn). Lees ook het verslag van de stadsgesprekken waarin Zuid wel kort aan de orde komt maar Zuidas niet. 

Werk AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of vul het klachtenformulier Omgevingsdienst.

 

werkzaamheden_parnassusweg_beethovenstraat_va_nov_20152 november t/m maart 2016 werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat

* Vergroten en verplaatsen hemelwaterafvoer door Waternet (1 en 3 op kaartje)

* Inrichting werkterrein bouw van woongebouw ‘Gershwin Brothers’ (2 op kaartje en zie afbeelding)

* Werkzaamheden kavel 4 (4 op kaartje) lees verder

Nachtafsluitingen A2, bij knooppunt Amstel en Holendrecht (17 oktober – 25 november)     Rijkswaterstaat voert in oktober en november onderhoud uit aan de A2 tussen de knooppunten Amstel en Holendrecht en aan de S110 (Nieuwe Utrechtseweg). Het asfalt vertoont scheurvorming en wordt vervangen. Weggebruikers moeten rekening houden met een vertraging van ongeveer 10 minuten.De werkzaamheden vinden in de nachten plaats in de periode van 19 oktober tot 25 november: Weeknacht tussen 21:00 – 05:00 uur / Weekendnacht tussen 21:00 – 09:00 uur. Gedurende de werkzaamheden is de rijbaan afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. 

Voor uitbreiding van het Vumc wordt dit jaar in een aantal weekenden een mobiele kraan geplaatst     Fietsers en voetgangers worden ter plaatse omgeleid met gele omleidingsborden. Het afgelopen weekend werd de kraan geplaatst. VUmc breidt haar bestaande OK complex uit. Deze uitbreiding wordt gerealiseerd door verbouw van bestaande ruimten op de 6de etage, gelegen naast het daar reeds aanwezige OK complex. T/m juli 2016 zijn 12 weekenden gepland. lees verder

19 oktober t/m 7 november Piet Kranenbergpad volledig afgesloten     Fietsers en voetgangers gaan via het Burgerweeshuispad, Amstelveenseweg en Skûtjespad en vice versa. Kabels en leidingen worden verlegd in de onderdoorgangen van de A 10.

Bouwwerkzaamheden voor parkeergarage Atrium kan geluidshinder geven     Het is voor de omgeving goed merkbaar dat er druk wordt gebouwd aan de ondergrondse parkeergarage voor het Atrium: grond uitgraven, afvoeren en daarna staal aanvoeren en betonstorten. Lees verder over de planning.

12 okt – 20 nov. bouwwerkzaamheden kantoorpaviljoens Telesto Fred. Roeskestraat 107     Uitgraven van de bouwput. Vrachtwagens gaan richting Amstelveenseweg.” bron: bewonersbrief

Lichte heiwerkzaamheden appartementengebouw De Fred     Mogelijke geluidshinder van de werkzaamheden in de periode van vrijdag 2 oktober 2015 t/m vrijdag 5 januari 2016 op de Fred. Roeskestraat 82

26 oktober- medio april 2016 vervangen leidingen in Veluwebuurt    lees verder 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie en waterschap en ODNKZG

Hoogheemraadshap: Beleidsregels "Compensatie verhardingstoename" en "Alternatieve vormen van waterberging" vastgesteld    Op 16 september 2015 heeft het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ingestemd met de vastgestelde beleidsregels "Compensatie verhardingstoename" en "Alternatieve vormen van waterberging". lees verder

Waternet: Verleende vergunningen 

* De vergunning heeft betrekking op het tijdelijke overkluizen van de Boelegracht ter hoogte van de Boelelaan, kavels Gershwin 13 en 15 in Amsterdam. Casecode: W-15.02030.

* De vergunning heeft betrekking op het dempen van een sloot ter hoogte van Zuidelijke Wandelweg, Gaasterlandpad 43, 1079 RK Amsterdam. Casecode: W-15.02688. De vergunning wordt verleend tot 1 januari 2018.

Kennisgevingen

Aanvraag omgevingsvergunning *Amstelpark (Kunstwerk "Pacific" in het water), 1083 HZ: voor het plaatsen van een kunstwerk, ingekomen d.d. 1 oktober 2015. OLO-nummer 1993797. En: *Pres. Kennedylaan 923, 1079 MZ: voor het op grond van de zorgplicht kappen van zesentwintig bomen en knotten van dertien bomen staande op diverse plaatsen in de openbare ruimte, ingekomen d.d. 30 september 2015. OLO-nummer 1992715.

Aanvraag vergunning voor het exploiteren van een alcholverstrekkend bedrijf met terras 

* Amstelpark 2 B, 1083 HZ:. Dossiernummer 2015-14534. De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA  Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning

* Europaplein 24, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Glory Amsterdam 2015" op 4 december 2015 van 17.00 uur tot 00.00 uur. Dossiernummer 2015-14357. De aanvraag ligt twee weken (vanaf 12.10.2015) ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Verlenging beslistermijn met zes weken

* Amstelveenseweg 130, 1075 XL: voor het veranderen van de voorgevelpui en het plaatsen van twee reclameborden aan de voorgevel ter hoogte van de begane grond, verzonden d.d. 8 oktober 2015. OLO-nummer 1886805.

Omgevingsdienst NZKG (** liggen niet ter inzage en staan nog niet open voor bezwaar en beroep)

Aanvragen WABO

** De aanvraag betreft het kappen van 9 bomen op de locatie Strawinskylaan (noordzijde).

** De aanvraag betreft het herporfileren oostelijke deel van de De Boelelaan te Amsterdam. 

 ** De aanvraag betreft het mogelijk maken van een horecafunctie op de Prinses Irenestraat 31-33. Ontvangstdatum aanvraag: 06-10-2015. Zaaknummer: 129645.

** De aanvraag betreft het nemen van tijdelijke maatregelen t.b.v. de tijdelijke bus- en tramhalte op de strawinskylaan

** De aanvraag betreft het plaatsen van tijdelijke vluchttrappen en fly-under op de locatie Europaplein 24 te Amsterdam, voor een periode van 1 jaar.

WABO verleende vergunning

* Het betreft een vergunning voor het oprichten van een gebouw met bestemming kantoor en commerciële ruimten en het creëren van parkeergelegenheid, op de locatie Gustav Mahlerlaan/ Parnassusweg. Bezwaar indienen kan tot 28.11.15.

WABO uitgebreide procedure, verleende vergunning

* Gershwin, kavel 13 en 15. Het betreft een vergunning voor het oprichten van 2 woongebouwen en het aanleggen van een ondergrondse parkeergarage.  U kunt binnen zes weken (tot 18 november) een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

 

t/m november Zone2Source, Growing Matter in het Glazenhuis, Amstelpark    Bekijk het herfstprogramma.

29 oktober lunchconcert, 12.30-13.00, De Nieuwe Poort Claude Debussylaan 2     Iedere laatste donderdagmiddag van de maand verzorgen musici van het Conservatorium een optreden met de kwaliteit van een klassiek concert maar met de duur van een lunchpauze.

T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein

1 november, 14.00 – 15.30 IVN wandeling herfstverschijnselen, bomen in het Beatrixpark, parkingang Diepenbrockstraat.

3 november lunchconcert 12.30,  Amuse-Oreille, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Met Martine Sikkenk, mandoline en Nelleke ter Berg, gitaar.

3 november lunchconcert@WTC, 12.30-13.30, Strawinskylaan 61       Optreden van een jazz trio met zangeres Nathaly Masclé.

Lees verder over: Gershwin, Groen, Water & Lucht, Kop Zuidas, Organisatie, OV, RAI, Weekberichten.