Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 44

Bewonersplatform Zuidas met opheffing bedreigd! Nog geen zicht op al of niet voortbestaan
Op 2 november wordt de begroting behandeld in de vergadering gecombineerde raadscommissies, aanvang: 19:30 tot 22:30 uur, in de Boekmanzaal. zie agenda. 9 november, behandeling begroting 2017 in de Raad.

Raadscommissie RO, 2 november, 13:30 uur – 17.00 uur, De Rooszaal, 0239
Agendapunt 12- Vaststellen van het bestemmingsplan Kop Zuidas 2e partiële herziening Nr. BD2016-011078
en punt 14 Kennis te nemen van de halfjaarsrapportage Zuidasdok 1 januari – 30 juni 2016 Nr. BD2016-013287

Raadscommissie I&D van 26 oktober, bij Ruimtelijke Ordening: Tkn 24 Reactie parkeervragen Dhr. Van der Ree dd 29 juni 2016. (BD2016-014420) In de beantwoording van vragen mbt parkeertarieven in P-garages Zuidas blijkt dat er gesproken is over het invoeren van daltarieven zodat na 17.00 uur en in het weekend bezoekers van bewoners en horeca tegen een redelijk tarief (ipv het huidige van 7 euro p/u) kunnen parkeren in een Q-park garages. “Uit het Parkeeronderzoek Zuidas 2015 blijkt dat er voldoende publieke parkeerplaatsen aanwezig zijn (circa 1.500). Een behoorlijk deel hiervan is voor Amsterdamse begrippen redelijk geprijsd (tussen de 3 en 4 euro per uur, en daarmee vergelijkbaar met andere delen van Amsterdam binnen de Ring). Uitzondering vormen de garages van Q-park met een tarief van 7 euro per uur …. De eerste stap wordt nu gezet door middel van de afspraken met Q-park. Uiteindelijk blijft het verstrekken van hospitality cards een zaak tussen het bedrijf zelf, de parkeerexploitant en zijn klanten. Bedrijven in Zuidas doen dit al. Voor de kleinere horeca blijkt dit lastig, hetgeen de reden is dat wij een algemeen aanbod van Q-park hebben gefaciliteerd.” lees verder in het 1149_16_schriftelijke_vragen_van_der_ree_parkeren_in_parkeergarages_op_de_zuidas-1 pdf 

Startschot voor bouw nhow Amsterdam RAI
Dienst Zuidas berichtte: “Op 26 oktober is het startschot gegeven voor de bouw van het nhow Hotel Amsterdam RAI. Het gebouw wordt in 2019 in gebruik genomen. De eerste steen werd gelegd door Klaas de Boer (Amsterdam Zuidas) Maarten Markus (NH Hotel Group), Gert-Wim Bos (COD), Paul Riemens (RAI Amsterdam) en Rem Koolhaas (OMA). Met 650 kamers en 91 meter hoogte wordt nhow Amsterdam RAI het grootste hotel van de Benelux.” lees meer

Inspraak conceptbeleidskader Verlichting
Het concept beleidskader ‘Verlichting' is t/m 2 december 2016 leest u in het pdf beleidskader_verlichting en de papieren versie ligt ter inzage bij de stadsloketten van alle stadsdelen. T/m 2 december 2016 kunt u schriftelijk uw zienswijze richten aan: Gemeente Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte, afdeling Assets, t.a.v. beleidskader Verlichting, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam, of per e-mail naar: beleidskaderverlichting@amsterdam.nl.

Inspraak Beleidskader Verkeersnetten gemeente Amsterdam, reageren voor 9 november 2016
U kunt uw mening geven over de netwerkkaarten voor voetganger, fiets, openbaar vervoer en auto, de doelen voor en eisen aan de verschillende netwerken en de voorgestelde wijze waarop prioriteit wordt toegekend aan de netwerken. Lees verder   Reacties per post: Gemeente Amsterdam, t.a.v. Inspraak Beleidskader Verkeersnetten, afdeling Verkeer en Openbare Ruimte, Postbus 95089, 1190 AR Amsterdam. Per e-mail: inspraakverkeersnetten@amsterdam.nl of via het digitale formulier

Nieuwsbrief Amstelveenlijn
Overstappen van tram naar metro bij station Zuid? “In de eindsituatie met het nieuwe tramstation aan de Schönberglaan, is de afstand van tram naar metro ongeveer 100 meter (circa 1 minuut lopen), vergelijkbaar met de situatie op Amsterdam CS. Deze looproute naar station Zuid wordt dan ook niet overkapt. Meer informatie over het waarom en hoe van overstappen op station Zuid vindt u hier. Wilt u meer informatie over de Strawinskylaan als tijdelijke eindhalte van de Amstelveenlijn, kijk dan hier. lees meer in de nieuwsbrief

Heel Zuidas deed mee aan inzamelingsactie voor de Voedselbank
De Green Business Club berichtte: ”Dit jaar hebben 25 grote en minder grote bedrijven op Zuidas meegedaan aan de actie. Nieuw dit jaar was de deelname van vijf woontorens, waarin ook bewoners van Zuidas gezamenlijk voedsel hebben ingezameld. Bovendien organiseerden studenten van de VU nog een boodschappenactie bij de Spar op de campus. Kortom, heel Zuidas deed mee om de Voedselbank te voorzien van houdbare producten! De jaarlijkse recordhouder Van Doorne Advocaten heeft dit jaar een bijdrage geleverd van 1600 euro en een weegschaal waar Voedselbank Amsterdam pallets mee kan wegen.” lees meer

WOZtoets inzien voor huiseigenaren Zuid
Huiseigenaren in Zuid en Oost kunnen vanaf donderdag 20 oktober via de WOZtoets hun voorlopige WOZ-waarde inzien, en eventuele wijzigingen in objectkenmerken doorgeven. Huiseigenaren in Noord en West gingen hen voor. Volgend jaar volgt de rest van de stad. lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart

Werkzaamheden de de Boelelaan hoek Beethovenstraat
Langs de noordzijde van de De Boelelaan en de De Boelegracht wordt een kademuur aangelegd. Daarvoor worden damwanden en een paalfundering. aangebracht/ Ter hoogte van de kruising met de Beethovenstraat komt een zittrap aan het water. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en worden uitgevoerd tot februari 2017. bron: bewonersbrief

Beethovenstraat onderhoud wegdek brug over Zuider Amstelkanaal
Op 1 en 2 november van 19.00 uur t/m 05.00 uur wordt er asfaltonderhoud uitgevoerd op de brug over het Zuider Amstelkanaal. Voetgangers en fietsers kunnen gebruik maken van de bestaande paden op de brug. Auto- en vrachtverkeer wordt ter hoogte van de brug via de tram/busbaan langs het werk geleid. Dit gebeurt onder begeleiding van verkeersregelaars. bron: Nieuwsbrief werkzaamheden Amsterdam

P15 minder parkeerplaatsen per 1 november 2016
Vanaf 1 november 2016 opheffing van 301 van de in totaal 413 parkeerplaatsen aan de noordkant van P15. Aan de zuidkant blijven nog 112 parkeerplaatsen bestaan. Op het moment dat ook dit gedeelte als bouwterrein in gebruik genomen wordt, komen ook de 112 P-plaatsen te vervallen (in de loop van 2018). Door de start van de werkzaamheden voor de bouw van de Valley – een complex van 60.000 m2 op het P15 terrein – kan dit terrein niet meer gebruikt worden als parkeervoorziening. Alternatieven: de openbare parkeerplaatsen aan de Europaboulevard en de parkeergarages van de RAI. Of neem de fiets of het OV. Meer info  www.rai.nl

Strawinskylaan herinrichting: weekendafsluitingen
De Gemeente werkt nog 2 weekenden aan de noordelijke rijbaan van de Strawinskylaan. De rijbaan is dan afgesloten voor al het verkeer vanaf de Beethovenstraat richting Parnassusweg.
* 4 november, 20.00 uur t/m maandagmorgen 7 november, 6.00 uur – aanbrengen fundering en asfalt
* 11 november, 20.00 uur t/m maandagmorgen 14 november, 6.00 uur resterende werkzaamheden
Kijk voor de aangepaste busroutes op de site van GVB. Bekijk de locatie op de kaart. bron: Nieuwsbrief gemeente Amsterdam. De volgende fase van het werk start naar verwachting op 21 november 2016. Het werk duurt t/m het voorjaar 2017.
Werkzaamheden gebouw Nationale Postcode Loterij     2e kwartaal 2018 is het gebouw klaar en de openbare ruimte opnieuw ingericht.

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017  
De werkzaamheden tijdens de derde fase vinden plaats aan de noordkant.
Auto: Advies dienst Zuidas voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga tijdens
de ochtendspits naar Zuidas via de afslag S108. Plan uw reis via google.
Tijdens fase 3 zijn op de De Boelelaan drie rijstroken beschikbaar: één rijstrook vanaf de Europaboulevard richting de Beethovenstraat en twee rijstroken vanaf de Beethovenstraat richting de Europaboulevard. Fietsers en voetgangers; Bekijk ook de kaart bij fase 3. Voor vragen aan de aannemer KWS kunt u terecht bij omgevingsmanager Ingeborg Kappert, telefoon 06 15 618 819 of mailen naar boelelaan@kws.nl.  Ook kunt u langsgaan bij het inloopspreekuur, iedere donderdag van 15:00 tot 16:00 uur in de keet van KWS op de hoek van de Beethovenstraat en de De Boelelaan.

Werkzaamheden Van der Boechorststraat – De Boelelaan
Tot eind december 2016 vinden werkzaamheden plaats in de Van der Boechorstraat, tussen de De Boelelaan en inrit van Campus VU. Ook vinden regelmatig weekendwerkzaamheden plaats. lees meer
* Vrijdag 18/11 20.00 uur – maandag 21/12 06.00 uur   • Vrijdag 02/12 20.00 uur – maandag 05/12 06.00 uur * Vrijdag 16/12 20.00 uur – maandag 19/12 06.00 uur

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium     Voor het verwijderen van de damwanden (parkeerkeergarage) was meer tijd nodig dan de planning aangaf. Inmiddels is deze fase afgerond en medio volgend jaar volgt verwijderen van de rest.  bron: bewonersbrief

 
Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente Bekendmaking
* Verkeersbesluit voor de fietsoversteek aan de zuidzijde kruispunt Europaplein-Rooseveltlaan Amsterdam-Zuid.
Aanvraag evenementenvergunning
* Europaplein 24, aanvraag verlenging beschikking voor het houden van activiteiten, beurzen en evenementen in en om het RAI Convention Centre gedurende de periode van 1 februari 2017 tot en met 31 januari 2022. Dossiernummer 2016-20034.
Aanvraag omgevingsvergunning
* Beethovenstraat 14 en 16, 1077 JG: voor het veranderen van de indeling van de begane grond en de kelder en het bouwkundig samenvoegen hiervan met bestemming daarvan tot een restaurant (horeca 4A), ingekomen d.d. 22 september 2016. OLO-nummer 2562363.

Verleende omgevingsvergunning
* IJsbaanpad 1 A
, 1076 CV: voor het veranderen en vernieuwen (renovatie) van het gebouw IJsbaanpad 1 A (Burgerweeshuispad) met behoud van bestemming daarvan tot een kantoorfunctie, verzonden d.d. 20 oktober 2016. OLO-nummer 2390593.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
* 25-10-2016 06-12-2016  Station Zuid, Amsterdam gedeeltelijk dichtmaken van de vides boven de trappen en roltrappen.
* 25-10-2016 06-12-2016   Station Zuid verlengen van de bestaande perronkappen
Ontvangstdatum aanvraag: 24 oktober 2016, Aanvrager: ProRail B.V. . Zaaknummer: 2236790
* 24-10-2016 05-12-2016  Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan, Amsterdam oprichten van een multifunctioneel gebouw met 3-laags parkeerkelder, plint en 3 woontorens. Ontvangstdatum aanvraag: 21 oktober 2016. Aanvrager: OVG Projecten LXXVII B.V. . Zaaknummer: 2225471. Bekijk de impressie van The Valley mvrdv_ov-b-701-impressies
* 24-10-2016 05-12-2016  De Boelelaan 1117, Amsterdam verbreden van een buitentrap naar het entreegebied van de kliniek. Ontvangstdatum aanvraag: 20 oktober 2016,.Aanvrager: Stichting VUmc. Zaaknummer: 2224470
Beslistermijn verlengd
28-10-2016 09-12-2016  Strawinskylaan 3127, Amsterdam plaatsen reclame-uitingen aan het gebouw.
27-10-2016 08-12-2016  Parnassusweg 220, Amsterdam oprichten gebouw (rechtbank)
Verleende vergunning
27-10-2016 17-11-2016 Fred Roeskestraat 96, Amsterdam  het kappen van 2 bomen. Aanvrager: Stichting Gerrit Rietveld Academie Amsterdam. Zaaknummer: 1767650

 

Vanaf 29 oktober, tentoonstelling Love hate reparation, Snejanka Mihaylova, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      Voor meer informatie over de tentoonstelling klik hier. En 1 november, 12:30-13:00 uur, lunchconcert door Collegium Musicum Den Haag, 4 musici uit het baroque orkest.

4 november Girardlezing 14.30-16.30, in De Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2
In deze tweede Girardlezing, waarin literator Willem Jan Otten filosoof Hans Achterhuis opvolgt, bespreekt Otten enkele beslissende scènes, zowel uit het oeuvre van Girard als o.a. van Joost van den Vondel. 

6 November, 15-17 uur opening tentoonstelling Spent, Dove Bradshaw, met lezing van de kunstenaar in het Amstelpark. lees meer 

6 november IVN Bomenwandeling in het Beatrixpark,14:00 tot 15:30 vertrekpunt Parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Gorterstraat. Informatie Henk Wolters, 020-6644506, henk.snezana@upcmail.nl

8 november, 19.15 tot 21.00, Geld of je leven?! in De Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2
Een nieuw programma over de relatie tussen zingeving en economie met als thema: “Wat is van waarde?”.
18 november Nacht van de Bijbel, 19.30- 23.30 Thomaskerk, Pr Irenestraat 36
In deze nacht spreken Huub Oosterhuis, Inez van Oord, Gert-Jan Segers en Franca Treur over het bijbelverhaal dat hen raakt.

29 november en 2 december om 10.00 uur en 15.00 uur Kunstrondleidingen VUmc
Aanmelden voor een van deze rondleidingen kan door te e-mailen naar 50jaar@vumc.nl. Let op:  aanmelding is pas definitief als je een bevestigingsmail hebt ontvangen.

Masterclasses sculptuur Art Zuid starten 14 januari 2017 bij Art Zuid, Pr. Irenestraat 19
 

Lees verder over: Dok, Inspraak, Noordzone, OV, RAI, Weekberichten.