Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 45

23 november 19.30 – 21.30 Thema-avond Zuidzone in het zonnetje, in Ravel Residence, witte gebouw aan de De Boelelaan entree Antonio Vivaldistraat 5-7-9, 1083 HP Amsterdam. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats via bpz@wocbuitenveldert.nl.  lees meer

Inspraak
1.Ter inzage vanaf 12 oktober 2017, gedurende zes weken (tot 23 november) * het ontwerpuitwerkingsplan “Zuidas-Vivaldi (eerste uitwerking)” en • de ontwerpomgevingsvergunning voor het afwijken van de regels ruimtelijke ordening. Het plangebied betreft kavel 12 is direct gelegen ten zuiden van de Ringweg A10. en ten westen van de Cross Towers. De stukken zijn hier te raadplegen, Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1703BPGST-OW01. De ontwerpomgevingsvergunning is hier te raadplegen. Zienswijzen richt u aan de directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Het is niet mogelijk om een zienswijze per e-mailbericht in te dienen, Telefoonnummer 020 255 1524. lees de bekendmaking
2. Conceptnota ‘Parkeernormen: Fiets en Scooter’ ter inzage     Met de ‘Nota Parkeernormen fiets en scooter’ moeten parkeervoorzieningen voor fiets en scooter op nieuwe locaties van o.a. kantoren, onderwijs, horeca- en uitgaansgelegenheden op eigen terrein worden gerealiseerd. Dat draagt bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte, een rustigere straatbeeld en meer ruimte voor voetgangers, groen en verblijfsplekken. De inspraakperiode loopt van 2 november t/m 14 december 2017. Inspreken op het plan kan via het inspraakformulier, of via de post: Gemeente Amsterdam, afdeling Verkeer en Openbare Ruimte t.a.v. R. Hilhorst, Inspraak Nota Parkeernormen Fiets en Scooter, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam. lees meer

Zuidas Mobility Experience: Zonder auto kan
Bericht Zuidas: “Een maand lang lieten ze hun auto staan en reisden ze met andere vervoermiddelen. Dinsdag 31 oktober kregen de deelnemers aan de Zuidas Mobility Experience hun autosleutel terug. Waaronder Peter Alles, IT-consultant bij Deloitte. lees verder

Nieuws uit B&W week 44
Ruimtelijke Ordening: Het college van B en W neemt kennis van de halfjaarlijkse rapportage Zuidasdok.
Grondzaken Bouwen en Wonen* Economie: Het college van B en W heeft de kantorenstrategie 2017 vastgesteld. Deze strategie bepaald onder andere de locatie van kantoren. Ook wordt onderzocht waar na 2020 nieuwe kantoorruimte mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van woningbouw. Mede door de Brexit is de dynamiek op de kantorenmarkt en de vraag naar kantoorruimtes groot. Het aanbod van kantoren is voldoende voor de uitbreidingsvraag maar bevindt zich niet op de juiste plekken. Jaarlijks wordt er hierdoor ca. 150.000 m² kantoorruimte getransformeerd, maar toch staat er 11,5% kantoorruimte leeg (per 1-7-2017). Weinig leegstaande kantoorpanden voldoen op dit moment aan de gebruikersvraag. Transformatie en herontwikkeling blijven hierdoor nodig evenals nieuwbouw om te voorzien in de groeiende kwalitatieve vraag.
Verkeer en Vervoer: Het college van B en W stemt in met het vrijgeven voor inspraak van de conceptnota ‘Parkeernormen: Fiets en Scooter’. In de nota is vastgelegd dat bij de bouw van nieuwe gebouwen met een niet-woonfunctie verplicht wordt voor goede fietsparkeerplekken te zorgen op eigen terrein. Op deze manier wordt de openbare ruimte minder belast. Bij reguliere woningen is die verplichting voor fietsen vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.
Naamgeving openbare ruimte: intrekken Hogelandstraat en vaststellen Hogelandplein in Zuidas A5
en wijzigen begrenzing Gelrestraat en andere Kop Zuidas A8.

Hello Zuidas magazine editie nove-dec 2017 lees het hier

Nieuwsbrief Amsterdam editie Zuid 2 november met o.a. erfpacht, verticale boerderij en vergroting marktaanbod kantoren op o.a. Zuidas lees verder       

Bericht nl AT5: Emerald in Zuidoost wint Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2017 lees meer en bekijk het project

16 nov. | 18.30 – 21.00 uur, Infoavond Amstelveenlijn, Wijkontmoetingscentrum
Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam. Aanmelden is niet nodig. lees meer
 

8 en 9 november oefening o.a. in metrostation Europaplein
Dat gebeurt onder andere op het Zeeburgereiland en het nog niet in gebruik genomen metrostation Europaplein. De oefening is volgens de gemeente 'zichtbaar en hoorbaar' voor Amsterdammers.


WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum   
   Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden Plan uw reis op vananaarbeter of via google

Wegwerkzaamheden de De Boelelaan 8 november korte afsluiting in de avond zie kaartje 1 18.30- 20.30 en kaartje 2 van 20.30- 21.30

     

En behalve 8 november tot half november – Tijdelijk inrijverrbod Albinonistraat. (staat niet op de kaart) Om de overlast voor het autoverkeer te verminderen wordt het autoverkeer voor de Albinonistraat omgeleid via de Vivaldistraat. Om de doorstroming in de Vivaldistraat te verbeteren is een stopverbod in de Vivaldistraat ingesteld tussen de Boelelaan en de Barbara Strozzilaan.  Hierdoor ontstaat voldoende ruimte voor een veilige verkeerstroom via de Vivaldistraat en Barbara Strozzilaan richting Albinonistraat en omgeving.

Ingetogen, flexibel en duurzaam: Nieuwe Universiteitsgebouw naar verwachting eind 2017 klaar
Uit de nieuwsbrief van bouwer Boele: “Het Nieuwe Universiteitsgebouw vormt samen met het O|2 gebouw de vervanging van het grootste deel van het huidige Wis- & Natuurkundegebouw (W&N). De initiële gebruikers van de kantoren zijn enkele bèta-onderzoeksgroepen. Er is ruimte voor onderwijsinnovatie zoals intensivering, digitalisering, gevarieerde studieplekken, ruimte voor ontmoeting en kenniswisseling. De uitdaging is om ook tijdens bouwactiviteiten de dagelijkse omgeving zo goed mogelijk te laten functioneren.” lees verder

Bouw Hourglass aan de Parnassusweg vanaf 30 oktober 2017 aanbrengen damwanden en funderingspalen toch geluidshinder (duur 3 weken)    Bericht van Zuidas: “Aan de Parnassusweg, naast NoMA House wordt Hourglass gebouwd. De bouw wordt uitgevoerd door Hurks Bouw B.V.. Het werk bestaat uit het indrukken van damwanden en schroeven van funderingspalen dat beperkt geluidsoverlast de Echter, voor de laatste meters is extra kracht nodig om de planken op de gewenste diepte te krijgen. Hurks gaat maximaal 3 keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) tussen 8:00 en 10:00 uur trillen. De oplevering van Hourglass is medio 2020 gepland. Vragen? Neem contact op met de senior uitvoerder Peter Straver, telefoon 06 52050507 of mailen naar bouw@hurks.nl of bel het Infocentrum Zuidas 0800 5065 (altijd bereikbaar)

Parkeergarage Ravel vanaf 19 oktober 3 weken lang verwijderen damwanden: geeft geluidshinder
Bericht Zuidas: ”De parkeergarage Ravel is in aanbouw. Vanaf donderdag 19 oktober, zullen de stalen damwanden (rondom de parkeergarage) worden verwijderd door middel van een trilblok. Dit kan geluidsoverlast geven. Naar verwachting duurt dat 3 weken. De werktijden zijn maandag t/m vrijdag tussen 07:00 en 18:00. Medio november gaat de aannemer palen de grond in boren waarop het nieuwe hekwerk gemonteerd zal worden. Dit werk duurt tot eind november. Hierbij zal geen overlast zijn. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind januari 2018 gereed zijn.” Bron ook de infobrief bouwer K_ Dekker bouw & infra bv. ” lees meer en in het pdf Infobrief oktober 2017 Parkeergarage de Ravel.

Bouw The Valley   Vanaf oktober 2017 t/m het 1e kwartaal van 2018 ontgraven van de bouwkuip. Het bouwverkeer betreedt de bouwplaats via de stoplichten ter hoogte van het kruispunt Mahlerlaan/Beethovenstraat en verlaat de bouwplaats ter hoogte van het viaduct van de A10. Begeleiding zorgt op deze plek voor een veilige situatie voor fietsers, voetgangers en overig verkeer. Lees het laatste nieuws van bouwer Boele over aanbrengen van o.a. een stempelraam en stalen gordingen aan de damwand. lees meer Vragen of opmerkingen? neem contact op met M. Poolman (communicatie@bcvalley.nl) of bel naar 070-414 42. Bron: Zuidas en bouwer BVA.  

Uit de infobrief Zuidas: Gershwin Brothers      “De inrichting van de openbare ruimte rondom Gershwin Brothers is gestart. Naar verwachting vindt de oplevering van de 159 woningen plaats in oktober en november. Begin volgend jaar worden de kademuren en een trap aan de Parnassusweg aangelegd.” bron: Zuidas

WTC Beethovenstraat     Het WTC start in het voorjaar 2018 met de uitbreiding van hun gebouw op de hoek van de Beethovenstraat. Om ruimte te maken voor de uitbreiding voert Stadsdeel Zuid voorbereidende werkzaamheden uit. Autoverkeer rijdt via een slinger langs het werkterrein en fietsers voor het WTC gebouw worden wisselend omgeleid. lees meer

Kop Zuidas: uit de planning Noordzone * Nieuwbouw woningen kavel G1 (COD) de uitvoering start in december 2017 * Nieuwbouw zorgwoningen kavel G2 (Cordaan) in uitvoering: vanaf 16 september 2017 * Nieuwbouw woongebouw RIV (kavel H1/H2) maaiveldinrichting incl. kade en vluchtbrug t/m 1 december 2017

Werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)     Tijdens de werkzaamheden is het Piet Kranenburgpad tussen het Skutjespad en IJsbaanpad afgesloten voor fietsers en voetgangers. Fiets- en voetgangers vanuit beide richtingen  kunnen gebruik maken van het bestaande fietspad over de Jachthavenweg. In november kappen bomen en struiken. Naar verwachting is het werk gereed in april 2018. lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel

1 wijziging begrenzing van de navolgende openbare ruimte hebben gewijzigd: *Gelrestraat (BAG-type weg) • Gaasterlandstraat (BAG-type weg)
2 Naamgeving openbare ruimte: Intrekken Hogelandstraat en vaststellen Hogelandplein in Zuidas

Verleende exploitatievergunning
* Gustav Mahlerlaan 24, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras. verzonden d.d. 2-11-2017. Dossiernummer 2017-23283.
* Jollenpad 13, 1081 KC: verlenging voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf met terras. verzonden d.d. 2-11-2017. Dossiernummer 2017-25616.

Vergunning geweigerd
* IJsbaanpad 3-A, 1076 CV: voor het kappen van zeven Italiaanse populieren
 

Waterschap
* Aanvraag watervergunning voor het onttrekken en retour bemalen van grondwater in verband met nieuwbouwwerkzaamheden ter hoogte van Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam – AGV – W-16.02996.
* Verleende Watervergunning voor het wijzigen van watervergunning W-17.00196 in verband met het verplaatsen van het retourveld voor het onttrekken van grondwater tijdens het bouwen van een kantorencomplex met kelder ter hoogte van Parnassusweg nabij de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam – AGV – W-17.02200.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevinsvergunning

02-11-2017 14-12-2017  Claude Debussylaan 134, Amsterdam     plaatsen reclame aan gevel gebouw. Aanvrager on Poll Real Estate B.V.
31-10-2017 12-12-2017  Claude Debussylaan, Amsterdam   plaatsen van een object met reclame-uitingen. Aanvrager Leaseplan Corporation N.V..

Beslistermijn verlengd
31-10-2017 12-12-2017  Claude Debussylaan 54, Amsterdam   vervangen van de gevelreclames. Aanvrager: Baker & McKenzie Amsterdam N.V.

Verleende omgevingsvergunning
02-11-2017 15-12-2017  De Boelelaan 1117, Amsterdam  voor het aanpassen van het ontvangstgebied voor goederen van de VUmc.
02-11-2017 15-12-2017  Aan de Europaboulevard ter hoogte van De Boelelaan 2, Amsterdam    voor het verplanten van 8 bomen in verband met de verbreding van de A10.

Vergunning geweigerd
02-11-2017 14-12-2017 Strawinskylaan 1, Amsterdam  weigering vergunning voor het wijzigen van een handelsreclame aan het kantoorpand (toren A) van het WTC Amsterdam, A10 zijde. Aanvrager Beheermaatschappij W.T.C. Amsterdam B.V.

Kunst en Cultuur

7 november 19.30 in Circl, Mahlerplein      NRC live: De kracht van circulair : De toekomst is circulair: circulaire ambities en uitdagingen voor het Nederland van 2050. Bekijk hier de agenda 
en van 13-30 november Expo: Bicycle Architecture Biennale, A collection of unique designs that show how cycling solutions improve our urban environment. lees meer over de sprekers
en 15 november 18.30, gratis Speciale preview van de natuurfilm: De Wilde Stad. Van de makers van de succesvolle natuurfilm Nieuwe Wildernis komt deze nieuwe bioscoopfilm officieel uit in februari 2018. Jij kunt de film als één van de allereersten zien in Circl. Voor de film nog even wat lekkers eten? In ons restaurant kun je van 17.30 tot 18.30 uur terecht voor een speciaal filmmenu: een Circl witte bonenburger, kleine salade en een drankje voor 15 euro per persoon.

7 en 21 november 17.45 uut Film in het hoofdgebouw VU, Filmtheater Rialto@VU   Twee dinsdagen per maand genieten van de allernieuwste films in collegezaal KC-07 (Hoofdgebouw VU). Filmtheater Rialto vertoont, in samenwerking met de Griffioen, (voor)premières van de belangrijkste internationaal bekroonde films. Op deze dinsdagen draait om 17.45 uur The Square en om 20.30 uur Jupiter's Moon. De films zijn in het Engels ondertiteld. lees meer

9 november lunchconcert om 12.15 uur in de kapel van VUmc    Met dit keer een ode aan piano's en kamermuziek. Een viertal enthousiaste VUmc collega's zal ons verrassen met een concert op twee piano's. Vier en zelfs acht handen tegelijk aan het spelen. Roeselien Jaspars is adviseur zorgsupport, Jos Kooter is internist, Evelien Lemstra is neuroloog en Vera Kerstens is arts-assistent neurologie.

10 november 19.00-21.00 opening tentoonstelling 'APOCALYPS'VRIJDAG, Art Chapel, Pr. Irenestraat 19 
Apocalyptische voorstellingen hebben in vrijwel alle tijden een grote rol gespeeld in de kunst om te wijzen op dreigend of bestaand onheil. Met de Guernica van Picasso leek het punt bereikt dat de schilderkunst geen nieuwe beelden over geweld en verwoesting kon maken zonder in clichés te vervallen. …. lees verder De tentoonstelling duurt tot 17 december

10 november, 19.30, De Nacht van de Bijbel @ Thomas Theater Amsterdam Pr. Irenestraat 36 
Gasten zijn onder meer Sigrid van Aken (directeur Novamedia / Goede Doelen Loterijen) en Jos van der Kooij (organist St. Bavo en Haarlem en Westerkerk Amsterdam). Gespreksleider is Wilfred Scholten.

24 november en 1 december 14/.00-15,30 Rondkleidingen ART CHAPEL & AKZONOBEL ART SPACE!
geef je op voor de combirondleiding door de Art Chapel en AkzoNobel Art Space voor slechts € 15 p.p.! Loop mee en kom meer te weten over de hedendaagse kunstwerken, van zowel jong talent als gevestigde kunstenaars. De rondleider licht beide tentoonstellingsconcepten toe en laat je op een heel andere manier naar kunst kijken. Verzamelpunt is de Art Chapel, Prinses Irenestraat 19 (verdieping boven restaurant As). Graag 15 min. van tevoren aanwezig zijn en contant en gepast € 15,- betalen. De rondleiding gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Aanmelden kan via communicatie@artzuid.nl o.v.v. ‘Rondleiding + Datum’. Meld je snel aan, want er is plek voor maximaal 15 personen per rondleiding!

14 november 12.30-13.00 uur speelt het Duo Rosemont, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      Elly van Munster, gitaar en Hilde van Ruymbeke, zang. 

16 november 18:30 – 21:00, Het Grote Mensen Ontmoetingsdiner, de Nieuwe Poor, Cl Debussylaan 2    Iedere derde donderdag van de maand nodigt de Nieuwe Poort verschillende mensen zoals asielzoekers, vmbo-leerlingen uit Slotervaart, mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, senioren, professionals en jou uit om met elkaar in gesprek te gaan. De grote vraag die gesteld kan worden bij dit alles: wie helpt nu eigenlijk wie? bekijk hier andere activiteiten

16 november Business Rules Platform Nederland @ De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2     Beslissingen nemen op basis van duidelijke criteria. Is uw compliance op orde? Is regelbeheer goed ingericht? Maak kennis met de vakvereniging Business Rules Nederland tijdens een lezing over Ervaringen met Decision Management bij Goldman Sachs. Deze lezing wordt gehouden in De Nieuwe Poort en is gratis voor leden Hello Zuidas. Meer informatie en inschrijven kan via www.brpn.org.

17 en 18 november, 19.00 uur Cafe Spontane, Van der Boechorststraat 8     Na twee succesvolle zomerse diners in mei in de Botanische Tuin, keert Café Spontane terug, deze keer in de kas. Aan een lange tafel, te midden van de tropische planten, zal er weer een vegetarisch vijf-gangen diner met bijpassende wijnen worden georganiseerd. Mail voor meer informatie of reserveringen naar hello@cafespontane.nl of kijk hier voor meer informatie.

28 november, 12:30-13:00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      CvA Sax olv Arno Bornkamp

3 december wandeling in de Artsenijhof van het Beatrixpark      Elke eerste zondag van de maand geeft Henk Wolters een rondleiding door het park; de ene keer langs bijzondere bomen, de andere keer in de Artsenijhof. lees meer over vertrekpunt.

Tekenkabinet in het Amstelpark Amstelpark 13, open iedere vr + za 12 – 17 uur, 2e zo van de maand
Er worden tekeningen van 110 kunstenaars getoond, hoofdzakelijk met papier als drager, maar incidenteel ook beton. bekijk meer

tot 3 december tentoonstelling zone2source in het Glazenhuis Amstelpark        Radiant Matter van Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde en Complex Compound van Robbert van der Horst.

Rondleidingen in ondergrondse fietsparkeergarage Strawinsky Bericht Zuidas: "Aanmelden kan via een e-mail naar Vijfhoek@VanBoekel.com, geef uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonadres door. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding.”

 

 

 

 

Lees verder over: Algemeen, Inspraak, Ravel, Verkeer, Vivaldi, VU(mc), Weekberichten, Zuidasgebieden.