Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 45

Schouw Zuidas toch weer nuttig

 viaduct beetho z.o.wMet zeven deelnemers is een rondgang gemaakt van De Boelelaan en Mahlerlaan naar station Zuid langs de Strawinskylaan naar de Beethovenstraat om de tocht te eindigen op de hoek van de Mahlerlaan. Onderweg stuitten we op abrupt eindigende voetpaden, onbeschut zitten op bankjes aan de winderige Boelelaan, straatwerk bij de Lex van Deldenbrug dat een esthetisch oog onverwacht kwelt, veel geparkeerde fietsen, enkele verzakte straatdelen en in de viaducten de onvermijdelijke graffiti. Om niet te vergeten wat aandacht behoeft, is er een actielijstje rondgestuurd en zijn er foto’s gemaakt door de deelnemers zie vers schouw 2013

Zuidas zoekt initiatieven voor tijdelijke activiteiten in Zuidas

In de Zuidas zijn diverse ruimtes beschikbaar voor tijdelijke activiteiten. Er is een kavelkaart opgesteld met beschikbare plekken in de openbare ruimte die kunnen worden ingevuld met tijdelijke initiatieven, zoals evenementen die tot doel hebben om meer levendigheid te brengen in Zuidas. Neem contact op met projectmanager Harry Wien, 06 2221 8670, e-mail:hwn@zuidas.nl of Eline Hoogendijk, 06 – 22 20 5949, email: ehk@zuidas.nl.

Vergadering Commissie BWK, 13 november,13:30-17:00 en 19:30 – 22:30 uur, De Rooszaal, stadhuis

In het avonddeel bij agendapunt 35 vaststellen bestemmingsplan Mahler Nr. BD2013-009750 en bij 39 omgevingsmanagement ZuidasDok Nr. BD2013-011860.

#56 Fietsparkeren in de stad, 19 november, 18.00-20.00 uur,|Pakhuis De Zwijger expo, toegang is gratis

fietsparkerenFietsparkeren, daarover gaan we het deze editie van Talk Of The Town hebben. Vooral in het centrum van de stad wordt het parkeerprobleem steeds nijpender. De gemeente zoekt verwoed naar oplossingen, zoals het bouwen van ondergrondse fietsparkeergarages. Die staan echter vaak half leeg. Hoe komt dat? En wat is eraan te doen? Je bent van harte uitgenodigd tijdens deze Talk of the Town mee te praten over dit onderwerp dat vrijwel elke Amsterdammer raakt.

Nieuwe fietsroute door Beatrixpark

Het aantal fietsers dat in de spits gebruik maakt van de kruising Beethovenstraat/Prinses Irenestraat ligt hoger dan verwacht. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Goudappel Coffeng. Daarom wordt na de bouwwerkzaamheden aan de rand van het Beatrixpark weer een volwaardige fietsverbinding door het park aangelegd, die aansluit op het tunneltje onder de Beethovenstraat. Verder gaat de gemeente onderzoek doen naar de korte termijn maatregelen om de risico’s op de kruising, met name in de spits, te beheersen totdat de nieuwe fietsverbinding gereed is zoals de aanleg van een tijdelijke bypass. Deze maatregel moet fietsers verleiden de fietstunnel onder de Beethovenstraat weer te gaan gebruiken.

Een postzegelparkje bij tramlus lijn 16/24 aan de De Boelelaan

postzegelpark boelelaanOp de hoek van de Buitenveldertselaan en de De Boelelaan, in de route van station Zuid naar de VU wordt gewerkt aan de inrichting van de tramlus van lijn 16 en 24. Er komt een in- en uitstaphalte voor trams en bussen maar het wordt ook een mooie groene verblijfsplek, dat meldt dienst Zuidas.

 

Start aanleg waterpartij bij synagoge

In 2010/2011 is aan de Zuidelijke Wandelweg de Synagoge van de Liberale Joodse Gemeente Amsterdam gebouwd. Voor het water aan de oostzijde is toentertijd al gegraven. Vanaf maandag 11 november wordt ook aan de westelijke zijde grond afgegraven. De werkzaamheden duren t/m maart 2014. Er wordt gewerkt tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Meer info op de website dienst Zuidas.

Nieuws uit B&W week 45 bij Ruimtelijke ordening

Het college heeft ingestemd met de voorbereiding op de aanbesteding van het project ZuidasDok. Het project omvat het uitbreiden van station Amsterdam Zuid, het uitbreiden en ondergronds brengen van een deel van de ringweg A10, het inrichten van de openbare ruimte en het inpassen van het stedelijk en regionaal openbaar vervoer. Behandeling in de commissie is op 4 december en in de gemeenteraad op 18 of 19 december 2013.

In het weekend van 16 en 17 november diverse werkzaamheden aan de weg in Zuidas

De zuidelijke rijbaan van de Gustav Mahlerlaan richting de Beethovenstraat is afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. In hetzelfde weekend wordt de Strawinskylaan opnieuw geasfalteerd. Gedurende het weekend is de Strawinskylaan gesloten.

Werkzaamheden rondom Minervapark en de Strawinskylaan van 28.10 t/m eind november

Voetgangers kunnen tijdelijk geen gebruik maken van het Minervapark, speelterrein en het voetpad aan de zuidzijde van het park, ter hoogte van de Strawinskylaan. Voor vragen kunt u terecht bij de heer Koos Veltman 06 5107 3396. bron: Bewonersbrief stadsdeel Zuid.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Aanvraag omgevingsvergunning Bouw/Milieu

  • Terrein De Boelelaan 30 -1039235, plaatsen 5 vlaggenmasten (24-10-2013);
  • Terrein Zuidas, ten zuiden van de A10 – 1040059, kappen 5 bomen (09-10-2013);
  • Terrein Zuidas ten noorden van de A10 – 1033073, kappen 69 bomen (09-10-2013).

De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Aanvraag om een omgevingsvergunning buiten behandeling gelaten:

  • De Boelelaan fase 1 en 2, 1082 RS: voor het veranderen van het woon- en kantoorgebouw met de adressen De Boelelaan 403 t/m 767 en 769 t/m 1051 met behoud van de bestaande bestemmingen, verzonden d.d. 28 oktober 2013. OLO-nummer 966281.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift. Stuur uw bezwaarschrift naar: DB van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Aanvraag voor een exploitatievergunning voor een horecabedrijf

  • Claude Debussylaan 78, 1082 MD: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-792044.

De aanvraag ligt vanaf 4 november 2013 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende exploitatievergunning voor een horecabedrijf

  • De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras, verzonden d.d. 25 oktober 2013. Dossiernummer 16-729936.

De vergunning ligt vanaf 4 november 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, T.a.v. Directie Juridische Zaken, 1000 AE Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte      

  • Leo Smitstraat 8, 1082 MP: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 15 november 2013 tot en met 21 maart 2014. Dossiernummer 43-777237.
  • Amstelpark 17, 1083 HZ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 13 november 2013 tot en met 22 mei 2015, verzonden d.d. 31 oktober 2013. Dossiernummer 43-789354.

De vergunningen liggen vanaf 4 november 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: DB van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

 

t/m 31 januari Rites de Passage, tentoonstelling in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert exposeren hun werk. Met closing performance door Allard van Hoorn.

t/m 1 december tentoonstelling Secret Signals in het Glazen Huis Amstelpark

Ronald van der Meijs presenteert een nieuw werk getiteld A Time Capsule of Life. In zijn werk, waarin processen van groei en verval een belangrijke plaats innemen, onderzoekt Ronald van der Meijs de manier waarop de natuur en de mens zich organiseert. A Time Capsule of Life is een hangende en bewegende sculptuur waarvan de structuur is afgeleid van een plantenzaadje, een compleet overlevingspakketje. De sculptuur is opgebouwd uit plastic zakken, die aan elkaar verbonden een transparante opbouw van cellen en leidingen vormen.

7 november 17.30, Lunchconcert, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

Discounted Jazz Flow doet het allemaal. Met eigen interpretaties en improvisaties brengt deze veelzijdige band vol professionals haar enthousiasme en emoties over op de luisteraar.

11 november,17:00-18:45 uur, SID-lezing, VU hoofdgebouw, Auditorium, De Boelelaan 1105

Spreker is Dr. Benjamin Barber, auteur van ‘If Mayors Ruled the World’. Hij komt naar de VU voor de SID-lezing. Hij geeft een lezing onder de titel: Dispersed Power in a World in Transition. Het programma is Engelstalig en registratie verloopt via SID.

19 november 12.30 uur Lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Het Astra trio bestaande uit Monika Geibel, viool, Emirhan Tuga, clarinet en Olga Bučo, piano speelt werk van Milhaud en Arutiunian.

20 november presentatie 3e Groot Groen Onderzoek,  Ramada Apollo Hotel, Staalmeesterslaan 410

“Een onderzoek onder Amsterdammers naar het gebruik van Amsterdamse parken, recreatiegebieden rond de stad en het groen in de woonomgeving. Zet de trend van toenemend parkbezoek door en stijgt het belang van groen als vestigingsconditie voor mens en bedrijf? Sprekers: Freek Ossel, wethouder ‘groen en openbare ruimte’ gemeente Amsterdam, Dr. Susanne Komossa, docent stedenbouw en architectuur TU Delft, Dr. Jos Gadet, hoofdplanoloog DRO en projectleider Grote Groenonderzoek 2013.” Vooraf aanmelden bij Anita Huissen (mailto:a.huissen@dro.amsterdam.nl).

Lees verder over: Weekberichten.