Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 45

4 november infobijeenkomst Amstelveenlijn van 16.30-19.00 uur in het Huis van de Wijk Buitenveldert A.J. Ernststraat 112   Uitnodiging van AVL: ”U bent van harte welkom om te horen hoe het staat met de toekomstige tramverbinding tussen Amstelveen Westwijk en Amsterdam Zuid. De medewerkers van het projectteam AVL praten u graag weer bij over wat er tot nu toe is gebeurd, wat de verdere plannen zijn, hoe de besluitvorming verloopt en hoe u daar nog invloed op kunt uitoefenen. U kunt met hen in gesprek en uw vragen stellen of uw bezorgdheid delen.”

Stadsregio Amsterdam stemt in met plannen vernieuwing Amstelveenlijn       “Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft donderdag 29 oktober ingestemd met het uitvoeringsbesluit voor het ombouwen van de Amstelveenlijn. Nadat de colleges van B&W van de gemeenten Amsterdam en Amstelveen eerder al positief hebben geadviseerd, betekent het besluit van de Stadsregio een concrete stap van planvorming naar de voorbereiding van de uitvoering,” aldus het bericht van de stadsregio.

Het Parool berichtte: “De Amstelveenlijn wordt omgebouwd. Dat heeft de stadsregio Amsterdam vandaag besloten. Omdat onder andere tramlijn 5 tegen haar capaciteitsgrenzen aanloopt en de sneltram niet meer door de metrotunnel mag, is de vernieuwing hard nodig. De totale kosten van de verbouwing bedragen 300 miljoen.” 

In het uitvoeringsbesluit wacht de beslissing over halte(s) Buitenveldertselaan/De Boelelaan VU en A.J. Ernststraat nog op uitkomsten van een onderzoek dat in 2016 wordt afgerond. De ligging van de halte VU/De Boelelaan blijft voorlopig ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande plannen met de garantie dat de halte A.J. Ernststraat niet verwijderd wordt voordat er een besluit is genomenover de ligging van de halte VU/De Boelelaan. Mocht uit deze studie een voorstel voor een andere ligging komen, dan zal dit besluit in 2016 aan de Regioraad worden voorgelegd.

Ombouw Amstelveenlijn Behandeling in de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid van 11 november 2015 en behandeling in de gemeenteraad Amsterdam van 25 november.” Wilt u inspreken, meld u vooraf aan.

Op Gershwinlaan beauty & hair salon geopend    Hello Zuidas meldde:” Op 27 oktober vond de feestelijke opening plaats van de nieuwe Rob Peetoom salon aan de George Gershwinlaan.”

Tweede Bagels & Beans opent in Ravel Residence    Missethoreca berichtte: “Ondernemers Rudy en Nicole de Vries openen een tweede Bagels & Beans op de Zuidas in Amsterdam. Hun eerste vestiging zit aan de Parnassusweg, de tweede komt onder het studentencomplex Vivaldi aan De Boelelaan, in Amsterdam.”

Op of in Zuidas?

"Naar aanleiding van de column in Wijkkrant nr. 8 van oktober over ‘Zuidas vliegt uit’ kan ik nog wat toevoegen. Wij werden er op de VU door Green Business Club Zuidas op geattendeerd dat de officiële schrijfwijze niet ‘op de Zuidas’ is, maar ‘in Zuidas’. Dus inderdaad: Zuidas wordt gezien als een eigen wijk, vergelijk: ‘in De Pijp’." bron: Wijkkrant WOCB november 2015 door Marijke Völlmar, Pers- en wetenschapsvoorlichter, Vrije Universiteit.

2 november Uitbreiding parkeerduurbeperking

Uit het Uitwerkingsbesluit: “In het besluit van het college van 29 september 2015 is benadrukt dat één van de onderdelen van het experiment is dat parkeervergunningen inclusief de bezoekersvergunning wel geldig zijn, in afwijking van de Parkeerverordening 2013.” lees de bekendmaking

Nieuws uit B&W 44

Het college van B en W stemt in met het vrijgeven van het ontwerpbestemmingsplan voor de Zuidas-Vivaldi. Behandeling in de commissie Ruimtelijke Ordening van 18 november. Bij punt 25 van de agenda gemeenteraad van 4 november vindt u de stukken en lees 1160A.15.Bijlage 1. Herzien Uitvoeringsbesluit Ravel Zuidas versie 2 april 2015

Werk AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of vul het klachtenformulier Omgevingsdienst.

kaartje_werkzaamheden_beethovenstraat_sept2015Fietstunnel onder de Beethovenstraat nog afgesloten

Het tunneltje is in week 45 nog afgesloten. Fietsers aan de kant van het St. Nicolaaslyceum volgen de omleiding op de Beethovenstraat aan de kant van het WTC.

Vanaf 2 november Zuidelijke Wandelweg afgesloten voor verkeer     Het gaat om het gedeelte tussen de Veluwelaan en de Gaasterlandstraat in Kop Zuidas. Dit gedeelte van de weg wordt gebruikt als bouwterrein voor de aannemer Vink Bouw van het appartementencomplex Amstelwijck. Daarna wordt dit gedeelte van de Zuidelijke Wandelweg ingericht als voetgangers/fietszone.

verleggen kabelsVanaf 2 november inrichting werkterrein Noordkant A10 in het Beatrixpark en Zuidkant A10     Op twee locaties komt een werkterrein om boringen voor de nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken: in het Beatrixpark en in de Antonio Vivaldistraat. Op 2 november wordt gestart met de inrichting van het werkterrein aan de noordkant. Het huidige fiets- en voetpad wordt tijdelijk enkele meters verlegd. Voor het maken van de bouwkuip worden 25 meter lange damwandplanken gebruikt. Aanbrengen duurt ca 2 weken. Dit kan geluidsoverlast geven. De bouwkuip wordt vervolgens ontgraven, waarbij veel grond wordt afgevoerd. In week 46 wordt de noordelijke kuip aangebracht, daarna de zuidelijke kuip.

2 november t/m maart 2016 werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat      * Vergroten en verplaatsen hemelwaterafvoer door Waternet * Inrichting werkterrein bouw van woongebouw ‘Gershwin Brothers’ * Werkzaamheden kavel 4

Nachtafsluitingen A2, bij knooppunt Amstel en Holendrecht (19 oktober – 25 november)    Rijkswaterstaat voert in oktober en november onderhoud uit aan de A2 tussen de knooppunten Amstel en Holendrecht en aan de S110 (Nieuwe Utrechtseweg) en aan de S105. Het asfalt vertoont scheurvorming en wordt vervangen. Weggebruikers moeten rekening houden met een vertraging van ongeveer 10 minutenDe werkzaamheden vinden in de nachten plaats in de periode van 19 oktober tot 25 november: Weeknacht tussen 21:00 – 05:00 uur / Weekendnacht tussen 21:00 – 09:00 uur. Gedurende de werkzaamheden is de rijbaan afgesloten en wordt het verkeer omgeleid.

19 oktober t/m 7 november Piet Kranenbergpad volledig afgesloten     Fietsers en voetgangers gaan via het Burgerweeshuispad, Amstelveenseweg en Skûtjespad en vice versa. Kabels en leidingen worden verlegd in de onderdoorgangen van de A 10. 

Bouw parkeergarage Atrium kan geluidshinder geven     Het is voor de omgeving goed merkbaar dat er druk wordt gebouwd aan de ondergrondse parkeergarage voor het Atrium: grond uitgraven, afvoeren en daarna staal aanvoeren en betonstorten. Lees verder over de planning.

12 okt – 20 nov. bouwwerkzaamheden kantoorpaviljoens Telesto Fred. Roeskestraat 107     Vanaf 23 oktober uitgraven bouwput. Vrachtwagens gaan richting Amstelveenseweg.” bron: bewonersbrief

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie en waterschap en ODNKZG

Aanvraag vergunning voor het exploiteren van een alcholverstrekkend bedrijf met terras 

* Amstelpark 2 B, 1083 HZ: Dossiernummer 2015-14534. De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van stadsdeel Zuid. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Omgevingsdienst NZKG      Aanvraag WABO

**De aanvraag betreft het realiseren van een uitkijktoren (hout) op de locatie Prinses Irenestraat (in het Beatrixpark), te Amsterdam. Ontvangstdatum aanvraag: 26-10-2015. Aanvrager: Gemeente Amsterdam Bedrijf Zuidas. Zaaknummer: 144433. 

WABO verleende vergunning

* Voor het oprichten van nieuwe kantoorgebouwen A en B (Atrium), op de locatie Parnassusweg/Strawinskylaan. Verzenddatum beschikking: 26-10-2015. Aanvrager: G&S Vastgoed BV. Zaaknummer: 117854. Bezwaar indienen kan tot 8-12-2015.

* Voor het oprichten van 159 appartementen, 4 commerciële units en een stallingsgarage, locatie Gershwin blok 4, Zuidas te Amsterdam. Verzenddatum beschikking: 26-10-2015 . Aanvrager: Zuidschans C.V.. Zaaknummer: 79512. 

29 okt.- 13 dec. Expositie foto’s van Buitenveldert, Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112     De fotogroep Buitenveldert exposeert in het Huis van de Wijk Buitenveldert, foto's uit hun unieke fotoboek Buitenveldert.

3 november lunchconcert 12.30, Amuse-Oreille, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Met Martine Sikkenk, mandoline en Nelleke ter Berg, gitaar.

3 november lunchconcert@WTC, 12.30-13.30, Strawinskylaan 61    Optreden van een jazz trio met zangeres Nathaly Masclé.

5 november 17.00-20.00, Jazz at the Southazz, De Nieuwe Poort Claude Debussylaan 2     Iedere laatste donderdagmiddag van de maand verzorgen zeer talentvolle musici van het Conservatorium een optreden met de kwaliteit van een klassiek concert maar met de duur van een lunchpauze.  

13 november Piano Battle van 12 -14 uur in centrale hal van het WTC     6de YPF Piano Competition, het meest vooraanstaande pianoconcours voor in Nederland werkzaam pianotalent t/m 25 jaar. 

17 november 12:30 uur lunchconert Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Bjarnason & Vecliuc en Hakón Bjarnason, piano, Iulian Vecliuc, hobo, spelen werken Mozart en Schubert.

t/m november Zone2Source, Growing Matter in het Glazenhuis, Amstelpark     29 november Finissage Growing Matter in het Glazen Huis, excursie 13.00 uur met Arend Wakker, over groeibewegingen van boom en plant, van 15.00- 17.00 presentaties en debat over de rol van levend materiaal in de kunst.

23 november 19.30-21.30 Filosofietafel in De Nieuwe Poort     De komende reeks filosofietafels zal helemaal in het teken staan van taal, want woorden maken immers werelden. Onder leiding van Rinse Reeling Brouwer zal aan de hand van het werk van grote taalfilosoof Rosenstoch-Huessy dieper op dit onderwerp in worden gegaan.

18 december – 12 maart 2016 Expositie WHAT?, Amstelveenseweg 500, het vm INGhouse  donderdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. De tentoonstelling WHAT? Work Home Apart Together van ARCAM gaat over de combinatie van die twee, en over hun plaats in de stad. De bovenste etage van het voormalig ING House, sinds 2015 omgedoopt tot Infinity, vormt vanaf 18 december de locatie voor de eerste tentoonstelling over onze woon-werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. In een presentatie met onder meer een maquette van Zuidas toont de gemeente een visie op de doorontwikkeling van Zuidas naar een internationale toplocatie voor wonen, werken én verblijven.

Lees verder over: Gershwin, Inspraak, OV, Voorzieningen, Weekberichten.