Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 46

Stadsregio: Nieuw project Beter Benutten Zuidas

“Op 12 november is in de Amsterdamse RAI het officiële startsein gegeven voor twee projecten die vanuit het programma ‘Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam' gaan bijdragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van de regio Amsterdam. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en het bedrijfsleven gaan hiervoor samenwerken in de projecten ‘Beter Benutten Zuidas' en ‘Lean and Green regio Amsterdam'”.

 

20 november presentatie 3e Groot Groen Onderzoek,  Ramada Apollo Hotel, Staalmeesterslaan 410

“Een onderzoek onder Amsterdammers naar het gebruik van Amsterdamse parken, recreatiegebieden rond de stad en het groen in de woonomgeving. Zet de trend van toenemend parkbezoek door en stijgt het belang van groen als vestigingsconditie voor mens en bedrijf? Sprekers: Freek Ossel, wethouder ‘groen en openbare ruimte’ gemeente Amsterdam, Dr. Susanne Komossa, docent stedenbouw en architectuur TU Delft, Dr. Jos Gadet, hoofdplanoloog DRO en projectleider Grote Groenonderzoek 2013.” Vooraf aanmelden bij Anita Huissen mailto:a.huissen@dro.amsterdam.nl

 

Advocaten op Zuidas protesteren tegen bezuinigingen

“Enkele honderden advocaten hebben zich maandagochtend rond half 11 op de Zuidas in Amsterdam verzameld om actie te voeren tegen de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Fred Teeven. Ze lopen in toga naar het gerechtsgebouw om bij de hoofdingang een protestgeluid te laten horen. Onder de verzamelde advocaten bevinden zich bekende namen als Hans Anker, Jan Vlug, Benedicte Ficq en Willem Jan Ausma. In andere delen van het land vinden ook (kleinere) stakingen plaats. Niet alleen strafrechtadvocaten, maar ook asiel- en sociaal advocaten staken mee”, aldus de website de ondernemer.nl.

 

Labgebouw VU

labgebouw vu 2013“Het nieuwe labgebouw O|2 van de VU en VUmc bereikt woensdag 13 november het hoogste punt. In het gebouw gaan zo’n 750 onderzoekers van VU, VUmc en de Universiteit van Amsterdam vanaf 2015 intensief samenwerken aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken binnen het domein Human Health & Life Sciences. O|2 telt 13 verdiepingen en is daarmee even hoog als het naastgelegen ACTA (samenwerkingsverband faculteiten Tandheelkunde van de UvA en de VU) en maakt deel uit van de vernieuwde VU-campus op de Zuidas.” Lees verder op de website dienst Zuidas.

Zuidas zoekt initiatieven voor tijdelijke activiteiten in Zuidas

In de Zuidas zijn diverse ruimtes beschikbaar voor tijdelijke initiatieven. Er is een kavelkaart opgesteld met beschikbare plekken in de openbare ruimte die kunnen worden ingevuld met tijdelijke initiatieven, zoals evenementen die tot doel hebben om meer levendigheid te brengen in Zuidas. Neem contact op met projectmanager Harry Wien, 06 2221 8670, e-mail:hwn@zuidas.nl of Eline Hoogendijk, 06 – 22 20 5949, email: ehk@zuidas.nl.

 

Nieuws uit B&W week 46

“Klimaat en Energie   Het college heeft ingestemd met een lening uit het Amsterdams Investeringsfonds (AIF) voor het plaatsen van 1632 zonnepanelen op het dak van de RAI. Daarmee zal een afname van de uitstoot van CO2 worden gerealiseerd die gelijk staat aan het jaarlijkse stroomgebruik van 140 huishoudens. Het AIF is opgezet met het doel zijn waarde te behouden en tegelijkertijd te zorgen voor direct maatschappelijk effect.

Ruimtelijke ordening   1. Het college heeft ingestemd met een nieuwe fietsroute door het Beatrixpark die aansluit op het tunneltje onder de Beethovenstraat. Uit onderzoek blijkt dat het aantal fietsers dat gebruik maakt van de kruising Beethovenstraat/Prinses Irenestraat hoger ligt dan de gemeente verwacht had. Daarom zal na de bouwwerkzaamheden die nu aan de rand van het park plaatsvinden een volwaardige fietsverbinding door het park worden aangelegd. Verder gaat de gemeente onderzoek doen naar maatregelen voor de korte termijn om de risico’s op de kruising te beheersen totdat de nieuwe fietsverbinding klaar is. Behandeling in de commissie is op 4 december. 2. Het college stelt voor aan de raad om in te stemmen met het bestemmingsplan voor het noordelijke deel van het Kenniskwartier op de Zuidas. Het gebied wordt begrensd door het de ringweg A10, de Buitenveldertselaan en de De Boelelaan. Het bestemmingsplan maakt de bouw van kantoren, woningen en voorzieningen mogelijk. Behandeling in de commissie is op 4 december en in de gemeenteraad op 18 of 19 december 2013.”

 

In het weekend van 15, 16 en 17 november diverse werkzaamheden aan de weg in Zuidas

De zuidelijke rijbaan van de Gustav Mahlerlaan richting de Beethovenstraat is afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. In hetzelfde weekend wordt de Strawinskylaan opnieuw geasfalteerd. Gedurende het weekend is de Strawinskylaan gesloten.

 

21 november vergadering commissie VVL, 9.00-12.30, Rooszaal Stadhuis

Tkn Ruimtelijke Ordening -ZuidasDok – Voortgangsrapportage eerste half jaar 2013. (BD2013-010417)

 

25 november 13.00 uur Symposium over Europese spoorplannen, locatie: RET Rotterdam

“Rover organiseert op maandag 25 november een symposium over de Europese liberaliseringsplannen voor het spoor. Zijn deze plannen in het belang van de reiziger? Rover nodigt reizigers en betrokkenen uit om hierover in debat te gaan. Tijdens het symposium zal o.a. Christopher Erwin, Vicepresident van het Europese samenwerkingsverband van reizigersorganisaties EPF, de aanwezigen bijpraten over de ontwikkelingen. Uiteraard ius er voldoende ruimte voor vragen en debat.” Deelname is gratis, vooraf opgeven is wel noodzakelijk. Dit kan via www.rover.nl/symposium.

 

Werkzaamheden rondom Minervapark en de Strawinskylaan van 28.10 t/m eind november

Voetgangers kunnen tijdelijk geen gebruik maken van het Minervapark, speelterrein en het voetpad aan de zuidzijde van het park, ter hoogte van de Strawinskylaan. Voor vragen kunt u terecht bij de heer Koos Veltman 06 5107 3396. bron: Bewonersbrief stadsdeel Zuid

 

7 en 8 december beperkt treinverkeer van en naar Schiphol

Vrijdagnacht vanaf 2.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur is geen treinverkeer mogelijk tussen Schiphol – Amsterdam Sloterdijk, Schiphol- Amsterdam Bijlmer ArenA en Schiphol – Diemen Zuid. NS zet bussen in. Vanuit de richting Den Haag is Schiphol wel bereikbaar (4 x per uur rechtstreeks) en vanaf Rotterdam 1 x per uur rechtstreeks met Fyra. De werkzaamheden zijn onderdeel van het spoorproject OV SAAL. Eind 2016 moet de nieuwe infra in gebruik gaan. Werkzaamheden OVSAAL: www.prorail.nl/ovsaal, 0800-7767245 (gratis, 24 u per dag).

 

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Besluit kinderopvang

Prinses Irenestraat 17 A, 1077 WT: voor het beëindigen van de exploitatie en de registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, van Kinderdagverblijf Hestia Kinderopvang, registratienummer 167887981, verzonden d.d. 24 oktober 2013.

Gebruiksmelding :

Verleende Omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure

  • Gaasterlandstraat 5 – 963083, in gebruik nemen kinderdagverblijf in voormalig ROC gebouw (29-10-2013);
  • Gustav Mahlerlaan 24 – 857315, gedeeltelijk in gebruik nemen begane grond verdieping t.b.v. EXPO Amsterdam (29-10-2013).

Belanghebbenden kunnen beroep instellen binnen zes weken na de dag waarop een beschikking ter inzage wordt gelegd, indien zij: zienswijzen hebben ingebracht met betrekking tot het ontwerp van de beschikking of aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Verlengen beslistermijn Bouw

Nieuwe beslisdatum: 9-12-2013. Er kan geen bezwaar worden ingediend.

Verleende exploitatievergunning voor een horecabedrijf

  • Prinses Irenestraat 30, 1077 WX: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras, verzonden d.d. 6 november 2013. Dossiernummer 16-771771.

De vergunning ligt vanaf 11 november 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte      

  • Amstelveenseweg 575, 1081 JC: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 8 november 2013 tot en met 30 juni 2014, verzonden d.d. 1 november 2013. Dossiernummer 43-789346.
  • De Boelelaan 1109, 1081 HV: voor het uitvoeren van 15 boringen/sonderingen in de rijbaan (bemonsteren van fundering) gedurende de periode van donderdagavond 7 november 2013 om 20:00 uur tot en met vrijdag 8 november 2013 om 05:00 uur, verzonden d.d. 1 november 2013. Dossiernummer 61-794484.
  • Strawinskylaan 8, 1077 XZ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 15 november 2013 tot en met 29 januari 2014, verzonden d.d. 1 november 2013. Dossiernummer 43-789370.

De bovengenoemde vergunningen liggen vanaf 11 november 2013 zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: DB stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

 

t/m 31 januari Rites de Passage, tentoonstelling in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert exposeren hun werk. Met closing performance door Allard van Hoorn.

 

t/m 1 december tentoonstelling Secret Signals in het Glazen Huis Amstelpark

Ronald van der Meijs presenteert een nieuw werk getiteld A Time Capsule of Life. In zijn werk, waarin processen van groei en verval een belangrijke plaats innemen, onderzoekt Ronald van der Meijs de manier waarop de natuur en de mens zich organiseert. A Time Capsule of Life is een hangende en bewegende sculptuur waarvan de structuur is afgeleid van een plantenzaadje, een compleet overlevingspakketje. De sculptuur is opgebouwd uit plastic zakken, die aan elkaar verbonden een transparante opbouw van cellen en leidingen vormen.

 

Iedere donderdag 12.00-14.00 muzikale begeleiding bij de lunch, De Nieuwe Poort, C. Debussylaan 2-8

 

19 november 12.30 uur en 3 december Lunchconcert in de Thomaskerk

19de het Astra trio bestaande uit Monika Geibel, viool, Emirhan Tuga, clarinet en Olga Bučo, piano speelt werk van Milhaud en Arutiunian. 3 december, Raquel Martorell Dorta, traverso en Alexandra Nepomnyashcharya, klavecimbel

 

19 november 16.30-18.30 VUConnected: Filosofie op de Zuidas –Britta Böhler, De Nieuwe Poort, C. Debussylaan 2-8

Filosofie op de Zuidas vindt dit keer plaats in De Nieuwe Poort! VU-filosoof Ad Verbrugge gaat in gesprek Britta Böhler, politiek advocate. Van 2007 tot 2011 was zij Eerste Kamerlid voor Groen Links. Sinds 2012 is Böhler bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees verder over: Weekberichten.