Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 46

Lees meer over Verdi en het derde perron station Zuid in de wijkkrantartikelen Zuidas blijft plannen maken en Toekomst treinen, Station en Zuidasdok van BPZ    

Nieuws uit B&W week 46
Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit Ruimtelijke Ordening    Het college van B&W neemt kennis van de rapportage over het 2e kwartaal 2020 van het programma ‘Lightrail 2020-2040’. Onderzoek heeft bevestigd dat het doortrekken van de Noord/ Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de metro Ringlijn een groot probleemoplossend vermogen heeft voor de bereikbaarheidsopgave aan de westzijde van de stad. Besluitvorming over de metro-uitbreidingen vindt plaats in overleg met het Rijk in november 2020. En lees hierover meer in NUL20

Van BNR webredactie: 'Vestigingsklimaat van jewelste met doortrekken Noord/Zuidlijn'   Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol is een stuk dichterbij door een afscheidscadeau van de Amsterdamse verkeerswethouder Sharon Dijksma. Zij bereikte deze week een akkoord met een alliantie van zeven partijen, die samen 1 miljard euro op tafel willen leggen. 'Het versterkt het verdienvermogen van Nederland, de internationale bereikbaarheid en het vestigingsklimaat', zegt Schipholbaas Dick Benschop. Lees meer

Berichten van Zuidas:
*Het wordt weer een latertje bij Zuidasdok    Vanaf 15 november 2020 bouwen we 5 nachten achter elkaar aan een tijdelijke constructie voor de bovenleiding van de trein bij station Amsterdam Zuid. Waarom is dat nodig? En wat heeft dit werk te maken met de nieuwe reizigerspassage? Lees meer
*216 sociale huurappartementen voor starters op de Zuidas   
   Van de 2700 woningen die de komende jaren gebouwd gaan worden in Buitenveldert, zijn straks zeker 216 sociale huurappartementen voor ‘jonge professionals’. Lees meer op de website Zuidas of
het artikel in Het Parool LEVS ontwerpt toren voor starters op de Zuidas
*Gershwinlaan heeft groene bewoners     Sinds half november 2020 ziet de Gershwinlaan er een stuk aantrekkelijker uit. De grote betonnen legoblokken die er stonden zijn vervangen door 26 fraaie hoogstambomen. Wij kunnen niet wachten tot de lente van 2021. Lees meer
*Stalen donut met skybar in Valley     Afgelopen zomer bereikten de drie kernen van Valley hun hoogste punt. Volgende mijlpaal is het bouwen van een stalen frame in de vorm van een donut. Hierin komt een enorme skybar. Lees meer

Bericht op Spoorpro.nl: NS versobert dienstregeling verder vanwege coronavirus     "Spoorvervoerder NS gaat de dienstregeling vanaf maandag stapsgewijs versoberen vanwege de gevolgen van de coronacrisis. Het aantal treinen wordt teruggebracht tot 90 procent vergeleken met de reguliere dienstregeling. De meeste wijzigingen worden pas in de tweede helft van november ingevoerd." Lees meer

Bericht in OV magazine: “Slim schrappen ov-aanbod vereist visie      Concessieverleners hebben de sleutel voor duurzame, middellangetermijnoplossingen in het ov in handen, maar dan moeten zij over hun grenzen heenkijken." Lees meer                                                  

Uit het DB van de Vervoerregio van 5 november          "Dienstregeling OV verandert in 2021
De dienstregeling is voor de eerste helft van 2021 met een aantal aanpassingen vastgesteld. Dit door de lagere reizigersaantallen als gevolg van de coronacrisis. Vervoerders hebben voorstellen gedaan om het aanbod bij te stellen om zo in exploitatiekosten te besparen. Uitgangspunt is het in standhouden van een hoogwaardig en fijnmazig ov-netwerk met zo min mogelijk hinder voor reizigers. De wijzigingen gaan op 3 januari 2020 in." Lees meer En: De strategische opgaven van de Vervoerregio       De Vervoerregio werkt aan vijf strategische opgaven. Deze opgaven bestaan uit de thema's: ‘van modaliteit naar mobiliteit’, ‘naar een CO2-neutraal mobiliteitssysteem’, ‘veilig en prettig van deur tot deur’, ‘mobiliteit en omgeving passen bij elkaar’ en ‘nabijheid van dagelijkse activiteiten’. Er is een factsheet en rapportage gemaakt die gaan over het hoge OV-gebruik in de regio, het succes van de combinatie R-net en fiets, de vorderingen rond Zero Emissie busvervoer en de stijgende waardering van reizigers in de OV-Klantenbarometer. Lees meer

Ter inzage
* De plaats van windmolens in en om Amsterdam in o.a. Amstelscheg. Beluister de bevindingen hierover en vragen stellen kan ook op maandag 7 december, 19.30 – 21.00 uur. Meld u aan voor de online informatiebijeenkomst
* Investeringsnota Verdi deelplan 2 ligt ter inzage van 15 oktober t/m 25 november   

Tot 30 december Inzamelingsactie door de Green Business Club voor de voedselbank in Amsterdam Zuid    Vraag voedselbank 35% gestegen sinds corona – GBC Zuidas komt in actie   Meestal wordt die actie in oktober gehouden. Dit jaar kunnen ze helaas geen houdbaar voedsel inzamelen, omdat de kantoren nagenoeg leeg zijn. Wat ze wel doen is: geld inzamelen. De Voedselbank Amsterdam heeft het juist nu hard nodig! Maaltijden en betaling via QRcode. Lees meer.

Van de CAMPUS   "Chillende scholieren zorgen voor overlast op de anderhalve meter
Bericht in Ad Valvas: De VU wordt geplaagd door middelbare scholieren die de studieplekken bezetten, lawaai maken en de boel vernielen. Daarom controleert de VU sinds kort of bezoekers een studenten- of medewerkerspas hebben.” Lees meer 

De tijdelijke wet die digitale raadsvergaderingen mogelijk maakt, wordt opnieuw verlengd, tot 1 maart 2021. Raadsleden, burgemeesters en gemeenten hadden minister Ollongren van Binnenlandse Zaken hier nadrukkelijk om gevraagd. Lees meer

18 november vergaderingen raadscommissies Wonen en Bouwen 9.00 uur    Bekijk de agenda hier met o.a. de Monitor kantorenmarkt
18 november raadscommissie RO om 13.30 met op de agenda bij TKN 9 afhandeling moties NvU De Boelelaan midden o.a. stadsbos en fietspaden en bij TKN 16 Verdi en TKN 17 halfjaarrapportage Zuidas
18 november, 19.30 de Stadsdeelcommissiebijeenkomst in de wijk Buitenveldert/Zuidas: digitaal. Met op de agenda o.a. adviesaanvragen m.b.t. herziening bestemmingsplan Kop Zuidas en bestemmingsplan Ravel woonbuurt en Prettig en gezond oud worden in Amsterdam Zuid maar ook geluidsoverlast motoren Europaboulevard. Zie de agenda voor meer stukken. 

2 december stadsdeelcommissiebijeenkomst idem of 19:30 uur President Kennedylaan 923 – commissiezaal (begane grond)

Nieuwsbrief Amsterdam met o.a. deelauto’s en besmettingscijfers Lees meer

Kunst en Cultuur  

Niks herfstdip, november wordt een leuke en leerzame maand! aldus Circl    Lees meer

18 november 2020 19:00 -21:00, noord x zuid | introductie workshop, Modestraat 15 Buikslotermeerplein Amsterdam        NOORD X ZUID is een ontmoeting tussen twee stadsdelen die sinds een paar jaar met elkaar verbonden zijn door de Noord/Zuidlijn. Theatermaker Anne Stoop nodigt jonge Amsterdammers tussen de 18 en 27 jaar uit deze stadsdeken uit om in 12 bijeenkomsten over en weer samen op avontuur en op onderzoek te gaan. Het mondt uit in een performance waarin zelfgeschreven tekst, muziek, spoken word of dans een plek krijgt! Op woensdag 18 november 2020 houden ze een kennismaking & selectie workshop van 19.00-21.00 uur, live in de Modestraat óf met Zoom. Lees meer

6 december – 31 december  Herleef de historie van Zuidas bij de expositie #zuidasstories op het Gustav Mahlerplein   De expositie bevindt zich op de bouwschuttingen van Zuidasdok, het grote infrastructurele project waarbij de A10 Zuid en Station Zuid worden aangepakt. Lees meer

opnieuw verplaatst nu naar 27-30 mei 2021 KunstRAI   De KunstRAI 2021 Ontdek de hedendaagse, autonome en toegepaste kunst. De KunstRAI is een van de oudste beurzen voor moderne- en hedendaagse kunst ter wereld. 

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Werkzaamheden t.b.v. bouw Brittenpassage
2021 in het Paasweekend van 2 april 01.00 uur tot 6 april 05.00 uur beperkt trein- en metroverkeer vanwege gereed krijgen fundering voor de twee dakdelen. Lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en/of ODNZKG. Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart.

*Parnassusweg thv 220, Amsterdam Uniforme Saneringen zonder beschikking kan worden uitgevoerd

Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen
*nabij George Gershwinlaan 17, Amsterdam, realiseren kunstbrug
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
*Willem Pijperstraat 54 1077XM Amsterdam verlagen van de begane grondvloer en het plaatsen van nieuwe kozijnen in de voorgevel met behoud van bestemming daarvan tot één woning
*Europaplein 79 1078GX Amsterdam  het bouwkundig splitsen van Europaplein 79 naar twee winkelruimtes  
Aanvraag ontvangen omgevingsvergunning
*Minervalaan 114 1077PM Amsterdam realiseren van een opbouw op de serre met behoud van bestemming daarvan tot één woning
Buiten behandeling laten van de aanvraag omgevingsvergunning
*Beethovenstraat 18 1077JG Amsterdam realiseren van een aanbouw in het achtererf ten behoeve van het realiseren van een restaurant
Aanvraag ontvangen Wabo, reguliere procedure omgevingsvergunning
*Prinses Irenestraat 19, Amsterdam, instandhouding tijdelijke erfafscheiding
Verleende exploitatievergunning voor een horecabedrijf
*Punterspad 15, 1081 KB: verlenging voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf

Bouwbesluit 2012, geluidsontheffing, ontheffing verleend     *Zuidasdok (Brittenpassage) te Amsterdam              werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor in totaal 3 nachten in week 47 beginnend van zondag 15 november 2020 en eindigend op woensdag 18 november 2020 met een uitloop van twee reserve nachten bij tegenslag op woensdag 18 november 2020 naar donderdag 19 november 2020 en van zondag 22 november 2020 naar maandag 23 november 2020 van 00:00 uur tot 06:00 uur.   
*Strawinskylaan 1  Voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode van:
– Wk 47: maandag 16 nov. t/m vrijdag 20 nov. (5 dagen), van 19:00 tot 22:30 uur;
– Wk 48: maandag 23 nov. t/m vrijdag 27 nov. (5 dagen), van 19:00 tot 22:30 uur;
– Wk 49: maandag 30 nov. t/m vrijdag 4 dec. (5 dagen), van 19:00 tot 22:30 uur.
De ontheffing heeft betrekking op een tijdelijk ontheffing voor de duur van 20 werkdagen gedurende de Corona crisis.
Aanvraag ontvangen Wabo, reguliere procedure
*Gustav Mahlerlaan 10 , Amsterdam in werking hebben van stookinstallaties, in werking hebben van een open bodemenergiesysteem en het in werking hebben van boven/ ondergrondse dieselopslagtanks. Daarnaast heeft de locatie een parkeergarage met meer dan 30 parkeerplekken .
APV vergunning
Z/20/1827775 Objecten, Fred. Roeskestraat 115, 10-11-2020 t/m 20-11-2020
Z/20/1821065 TVM / 6 PV – Europaboulevard 1, 23-10-2020 – 24-12-2020
Z/20/1823780 Europaplein 25 1078GT, TVM, Europaplein 5-25 (beide kanten), 11-11-2020 t/m 20-11-2020
Z/20/1829814 TVM, IJsbaanpad 88-92, 17-11-2020 t/m 20-11-2020 
Z/20/1829136 Stremmen, Van der Boechorststraat 5, 17-11-2020
Z/20/1829148 TVM / 2 PV – Zuidelijke Wandelweg 3, 16-11-2020 – 17-11-2020

Z/20/1829993 apv vergunning Beethovenstraat 132 1077JS TVM / 4 PV – 17-11-2020 – 20-11-2020

Provincie
Waterwet, reguliere procedure, vergunning verleend
  *Frederick Roeskestraat 98, Amsterdam   wijziging van de verleende vergunning d.d. 10 september 2008 met besluitnummer 2008/51844 voor het onttrekken en in de bodem terugbrengen van grondwater ten behoeve van een open bodemenergiesysteem voor gebouw Forum. betreft het realiseren van nieuwe bronnen en het vergroten van de pompcapaciteit en de waterverplaatsing. Aanvrager: Edge Technologies Development 2 B.V.
 

 

 

Lees verder over: Algemeen, Dok, Flanken, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, OV, Publicaties, Ravel, Verdi, Verkeer, VU(mc), Weekberichten.