Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht  46

kaart_zuidas_vivaldi_nummers-219 november Informatiebijeenkomst Zuidas-Vivaldi 19.30-21.00, WTC

Dienst Zuidas nodigt u uit voor een informatieavond op donderdag 19 november waarin het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Vivaldi wordt toegelicht, in het WTC Triple Ace, Zaal 6, Strawinskylaan 77, 1077 XW Amsterdam. Aanmelden kan via info@zuidas.nl. Zie voor de stukken ook bij bekendmakingen in dit weekbericht

 

11 november Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid, 9.00-12.30 en vanaf 19.30, De Rooszaal 0239, Stadhuis

O.a Ombouw Amstelveenlijn, zie agendapunt 14​ en behandeling in de gemeenteraad Amsterdam van 25 november.” Wilt u inspreken, meld u vooraf aan.

Duurzaam Motel One, een primeur in Zuidas

Dienst Zuidas berichtte dat het hotel 4 november 2015 werd geopend. “Met de komst van Motel One komen er 350 hotelkamers bij in Zuidas, vlakbij de RAI. De Duitse keten opende vorige week woensdag haar eerste hotel in Nederland. De formule: budget en design.” lees verder

Het gebouw heeft niet alleen zonnecollectoren en duurzaam glas maar biedt ook een onderkomen aan vleermuizen. lees het op duurzaambedrijfsleven.nl

Gershwin in wording: Townhouses tussen torens

Uit Hello Zuidas: “De Townhouses maken onderdeel uit van de ontwikkeling Kavel 1A, waar momenteel ook gebouwd wordt aan het kantoor 500 Beethovenstraat. Beide projecten zijn ontworpen door architectenbureau Felix Claus Dick van Wageningen architecten, voorheen Claus en Kaan Architecten. De Gershwin Townhouses worden naar verwachting medio 2016 opgeleverd. G&S bouwt ook aan 900 Mahler. Deze prestigieuze woontoren met (privé) rooftop zwembad wordt medio 2016 opgeleverd.” lees verder

Hadar Lapid over Zuidas

Dienst Zuidas laat stagiaire Hadar aan het woord. “Hadar liep bij dienst Zuidas haar maatschappelijke stage en geeft haar visie op Zuidas.” lees verder

Interview met Jan Willem Obbink over bomen en kabels en leidingen in Beatrixpark lees verder

Interviews in Hello Zuidas Magazine (Engelse editie via de link) met omgevingsmanager en coördinator

Interview met Martijn Overmulder omgevingsmanager ZuidasDok en Jeroen van der Linden omgevingscoördinator

Werk AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of vul het klachtenformulier Omgevingsdienst.

10, 16, 20 november betonstort op Mahlerplein geen vrachtwagens wel verlichting aan      Het werk aan de fietsparkeergarage onder het Gustav Mahlerplein verloopt voorspoedig. In verband met de betonstort én de afwerking vinden er diezelfde dagen aansluitend 's avonds en 's nachts werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden kunnen geluidsoverlast geven. En: bij fietspad t.h.v. Dicky’s aanleg nieuwe aansluiting hemel- en vuilwaterafvoer. Van 20 – 22 november wordt de nieuwe aansluiting hemel- en vuilwaterafvoer bij het fietspad ter hoogte van Dicky's gerealiseerd. Deze werkzaamheden zijn bewust in het weekend gepland, omdat het dan relatief rustig is. Het kan zijn dat er na 19.00 uur wordt doorgewerkt. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen en later weer aanbrengen van bestrating en verplaatsen van de putten. lees verder

Vanaf 2 november Zuidelijke Wandelweg afgesloten voor verkeer     Het gaat om het gedeelte tussen de Veluwelaan en de Gaasterlandstraat in Kop Zuidas. Dit gedeelte van de weg wordt gebruikt als bouwterrein voor de aannemer Vink Bouw van het appartementencomplex Amstelwijck. Daarna wordt dit gedeelte van de Zuidelijke Wandelweg ingericht als voetgangers/fietszone.

verleggen kabelsVanaf 2 november inrichting werkterrein Noordkant A10 in het Beatrixpark en Zuidkant A10     Op twee locaties komt een werkterrein om boringen voor de nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken: in het Beatrixpark en in de Antonio Vivaldistraat. Op 2 november wordt gestart met de inrichting van het werkterrein aan de noordkant van de A10 in het Beatrixpark. Het huidige fiets- en voetpad wordt tijdelijk enkele meters verlegd. Voor het maken van de bouwkuip worden 25 meter lange damwandplanken gebruikt. Aanbrengen duurt ca 2 weken. Dit kan geluidsoverlast geven. De bouwkuip wordt vervolgens ontgraven, waarbij veel grond wordt afgevoerd. In week 46 wordt de noordelijke kuip aangebracht, daarna de zuidelijke kuip.

2 november t/m maart 2016 werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat     * Vergroten en verplaatsen hemelwaterafvoer door Waternet * Inrichting werkterrein bouw van woongebouw ‘Gershwin Brothers’ * Werkzaamheden kavel 4. lees verder

Bouw parkeergarage Atrium kan in november geluidshinder geven

Tot 20 nov. bouwwerkzaamheden kantoorpaviljoens Telesto Fred. Roeskestraat 107     Vanaf 23 oktober uitgraven bouwput. Vrachtwagens gaan richting Amstelveenseweg.” bron: bewonersbrief

T/m 5 januari 2016 Lichte heiwerkzaamheden appartementengebouw De Fred     Mogelijke geluidshinder van de werkzaamheden in die periode. lees verder  

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNKZG

Bekendmaking: Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Vivaldi vrijgegeven voor terinzagelegging     Op de gronden langs de A10 voorziet het ontwerpbestemmingsplan in de ontwikkeling van een gemengd werkprogramma met een totaal maximum van 80.000 m2. Op de meest oostelijke kavel binnen deze zone (met de eindbestemming Hotel-2) wordt een nieuwe hotelontwikkeling mogelijk gemaakt met een maximum programma van 20.000 m2. Op de andere kavels van het te ontwikkelen gebied is een flexibele invulling mogelijk binnen een maximum programma van 60.000 m2 bvo, met maximaal 50.000 m2 kantoor en maximaal 60.000 m2 niet-geluidgevoelige voorzieningen. Op deze laatstgenoemde twee kavels is niet gekozen voor een directe eindbestemming, maar voor een nader uit te werken bestemming. Dit betekent dat burgemeester en wethouders later uitwerkingsplannen dienen vaststellen waarin nadere regels worden gesteld ten aanzien van de bebouwing en gebruik van gronden. De overige gronden binnen het plangebied krijgen een conserverende bestemming. De stukken zijn digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1404BPGST-OW01.

Aanvraag omgevingsvergunning

* Van der Boechorststraat 38, 1081 BT: voor het kappen van drieënzestig houtopstanden op tennispark Buitenveldert, ingekomen d.d. 23 oktober 2015. OLO-nummer 2028851. Dit zis een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u of een zienswijze indienen, of bezwaar maken. 

Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf

* Antonio Vivaldistraat 1, 1083 HP: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf zonder terras. Dossiernummer 2015-14743. De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

* Europaboulevard 10, 1083 AD: voor een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2015-13644. De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning

* Amstelpark 1 kunstwerk, 1083 HZ: voor het plaatsen van een kunstwerk, verzonden d.d. 26 oktober 2015. OLO-nummer 1993797. Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid.

Verlenging beslistermijn

* De Boelelaan 1065, 1082 SB: voor het wijzigen van de indeling en de brandcompartimenten met bestemming tot gezondheidszorggebouw, verzonden d.d. 27 oktober 2015. OLO-nummer 1908473. Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.

Omgevingsdienst NZKG WABO verleende vergunning

* voor tijdelijke maatregelen t.b.v. verkeer, tijdelijke bus- en tramhalte op de Strawinskylaan. Verzenddatum beschikking: 04-11-2015. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 127004 

* voor het wijzigingen (aanvullen) van een tweetal vergunningen inzake: Blok H3 Zuidelijke Wandelweg. Verzenddatum beschikking: 03-11-2015. Aanvrager: Lingotto Ontwikkelingsbedrijf B.V. Zaaknummer: 131231.

* De Boelelaan 46, Amsterdam. Vergunning voor het in gebruik nemen van een basisschool, kinderdagverblijf, naschoolse opvang en gymzaal. Verzenddatum beschikking: 21-10-2015. Aanvrager: Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. Zaaknummer: 26988

* Gustav Mahlerplein 18, Amsterdam. Vergunning voor het gedeeltelijk veranderen van de gevel van het gebouw aan de Gustav Mahlerplein 18, te Amsterdam. Verzenddatum beschikking: 30-10-2015. Aanvrager: Bilfinger Real Estate BV . Zaaknummer: 131165.

* Europaplein 24. Vergunning voor maken van tijdelijke vluchtvoorzieningen t.b.v. de RAI. Verzenddatum beschikking: 04-11-2015. Aanvrager: Amsterdam RAI B.V.. Zaaknummer: 126487

 

13 november Piano Battle van 12 -14 uur in de centrale hal van het WTC     6de YPF Piano Competition, het meest vooraanstaande pianoconcours voor in Nederland werkzaam pianotalent t/m 25 jaar. 

17 november lunchconcert 12.30, Bjarnason & Vecliuc, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Hakón Bjarnason, piano en Iulian Vecliuc, hobo spelen werken van Mozart en Schubert.

23 november 19.30-21.30 Filosofietafel in De Nieuwe Poort     De komende reeks filosofietafels zal helemaal in het teken staan van taal, want woorden maken immers werelden. Onder leiding van Rinse Reeling Brouwer zal aan de hand van het werk van grote taalfilosoof Rosenstoch-Huessy dieper op dit onderwerp in worden gegaan.

t/m november Zone2Source, Growing Matter in het Glazenhuis, Amstelpark     29 november Finissage Growing Matter in het Glazen Huis, excursie 13.00 uur met Arend Wakker, over groeibewegingen van boom en plant, van 15.00- 17.00 presentaties en debatover de rol van levend materiaal in de kunst.

18 december – 12 maart 2016 Expositie WHAT?, Amstelveenseweg 500, het vm INGhouse  donderdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. De bovenste etage van het voormalig ING House, sinds 2015 omgedoopt tot Infinity, vormt vanaf 18 december de locatie voor de eerste tentoonstelling over onze woon-werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. In een presentatie met onder meer een maquette van de Zuidas toont de gemeente een visie op de doorontwikkeling van Zuidas naar een internationale toplocatie voor wonen, werken én verblijven.

Lees verder over: Gershwin, Kop Zuidas, Organisatie, OV, Vivaldi, Weekberichten.