Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 46

23 november 19.30 – 21.30 Thema-avond Zuidzone in het zonnetje in…. Ravel Residence, verzamelen in de lounge/receptie, Antonio Vivaldistraat 5-7-9, 1083 HP. Dit keer komen we bijeen bij de bewonerscommissie Ravel die zetelt in het moderne studentencomplex Ravel Residence. Een paar jaar geleden is Zuidas 800 bewoners rijker geworden. De opgerichte commissie heeft zich inmiddels bij het Bewonersplatform Zuidas aangesloten en aangeboden om ruimte te bieden aan een themabijeenkomst. De 23ste is het zover: student-bewoners geven uitleg over de Student Experience in Zuidas. De andere gastspreker is Maarten Ettekoven, omgevingsmanager Zuidas. Hij geeft een beeld van de zuidzone met aandacht voor maatregelen om overlast voor bewoners te beperken en het inhuizen van de vele nieuwe bewoners in goede banen te leiden. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats via bpz@wocbuitenveldert.nl

Inspraak
1.Ter inzage vanaf 12 oktober 2017, gedurende zes weken (tot 23 november) * het ontwerpuitwerkingsplan “Zuidas-Vivaldi (eerste uitwerking)” en • de ontwerpomgevingsvergunning voor het afwijken van de regels ruimtelijke ordening.
Het plangebied betreft kavel 12 is direct gelegen ten zuiden van de Ringweg A10. en ten westen van de Cross Towers. De stukken zijn hier te raadplegen. De ontwerpomgevingsvergunning is hier te raadplegen. Zienswijzen richt u aan de directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Het is niet mogelijk om een zienswijze per e-mailbericht in te dienen, Telefoonnummer 020 255 1524. lees de bekendmaking
2, Conceptnota ‘Parkeernormen: Fiets en Scooter’ ter inzage  Met de ‘Nota Parkeernormen fiets en scooter’ moeten parkeervoorzieningen voor fiets en scooter op nieuwe locaties van o.a. kantoren, onderwijs, horeca- en uitgaansgelegenheden op eigen terrein worden gerealiseerd. Dat draagt bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte, een rustigere straatbeeld en meer ruimte voor voetgangers, groen en verblijfsplekken. De inspraakperiode loopt van 2 november t/m 14 december 2017. Inspreken op het plan kan via het inspraakformulier, of via de post: Gemeente Amsterdam, afdeling Verkeer en Openbare Ruimte t.a.v. R. Hilhorst, Inspraak Nota Parkeernormen Fiets en Scooter, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam.

Noord/Zuidlijn en Zuidasdok: mogelijk risico was bekend
Bericht van Zuidas: “Het Parool berichtte deze week over problemen bij de Noord/Zuidlijn die gevolgen kunnen hebben voor Zuidasdok. De planning van Zuidasdok zou risico lopen. Wat is er aan de hand? De site van de Noord/Zuidlijn legt in een reactie op het artikel helder uit wat precies het probleem is. Het gaat 'over de ombouw van het treinbeveiligingssysteem op het bestaande net', zegt Thijs van Steen, hoofd systeemintegratie bij Metro en Tram. 'In een notendop zou je kunnen zeggen dat zowel Metro en Tram als het project Zuidasdok ongeveer tegelijkertijd op dezelfde plek aan de slag moeten. Zuidasdok gaat dan sporen verleggen en wij zijn juist bezig met het ombouwen van diezelfde sporen naar het nieuwe beveiligingssysteem. Dat wil je niet tegelijk doen.'” lees meer

Hoe 'ontmoetingsgericht' is het gebied rond de Vrije Universiteit?
Bericht Zuidas: “Vernieuwende en aangename plekken maken in de openbare ruimte, waar gebruikers elkaar graag ontmoeten. Dat is de uitdaging in het gebied rond de Vrije Universiteit, waar de komende jaren veel wordt gebouwd en verbouwd. lees meer

120 iepen verhuizen naar…?
Bericht Zuidas: “De De Boelelaan Oost was anderhalf jaar lang opengebroken vanwege noodzakelijke werkzaamheden. Nu komt het zoet: de weg wordt een echte laan. Ze zijn opgegroeid in de Bomentuin van Zuidas, volgende week verhuizen 120 iepen naar de berm van de De Boelelaan Oost. De bomen gaan de weg, na een lange periode van bouwellende, omtoveren tot ‘laan’. Meer groen volgt.” lees meer

13 november – Uitnodiging Platform Participatie- Podium Mozaïek, Bos en Lommerweg 191, Amsterdam West, 19.30 uur inloop, aanvang 20.00 uur en om 22.00 uur afsluiting met een drankje. Aanmelden kan op de aanmeldpagina. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Sasha Ojeda Mendoza, bestuursadviseur Participatieve Democratie: s.mendoza@amsterdam.nl. Bericht gemeente: “Hoe versterken we participatie in Amsterdam op een nieuwe en innovatieve manier? Wat staat ons als overheid te doen? En wat kunt u als bewoner of ondernemer bijdragen? U bent van harte uitgenodigd om in gesprek te gaan over de koers naar een participatiever Amsterdam.”

14 november tussen 17 – 19 uur inloopbijeenkomst door Zuidas, Geert Groote College, Fred. Roeskestraat 84    
Bericht Zuidas: “Voor toegang tot het pand neemt u de grote trap aan de voorkant of, voor uitzonderingen, de zijingang met de lift. De vernieuwing van de Fred. Roeskestraat nadert haar voltooiing, maar tot en met april wordt er op diverse plaatsen nog gewerkt. De straat blijft voor alle verkeer toegankelijk, wel zijn er omleidingen. Op deze avond zijn mensen van Zuidas aanwezig om u een nadere toelichting te geven op het werk dat in uitvoering is. Zij kunnen ook vragen beantwoorden over toekomstige bouwwerkzaamheden.”

15 november Beeldvormende vergadering bestuurscommissie Zuid    Kunt u zichzelf zijn in Zuid? Praat mee over Diversiteit, Locatie: Cinetol, Tolstraat 182, 20.00-22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

16 november 18.30 – 21.00 uur, Infoavond Amstelveenlijn, Wijkontmoetingscentrum
Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam. Aanmelden is niet nodig. lees meer 

Nieuwsbrief Amsterdam 9 november editie Zuid met o.a. ware identiteit van A. J. Ernst bekend geworden en stem voor de Damprijs (Duurzaamste Amsterdamse MKB'er!)

De Zuidas krijgt haar eigen craft bier, gebrouwen met lokaal geplukte hop. Zuidas Bier zal binnenkort op verschillende plaatsen in de Amsterdamse Zuidas verkrijgbaar zijn.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum
      Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden! Plan uw reis op vananaarbeter of via google

t/m april 2018 werkzaamheden Fred. Roeskestraat          Bericht Zuidas: "De straat blijft voor alle verkeer toegankelijk, wel zijn er omleidingen. Om de straat voor iedereen altijd bereikbaar te houden, doen we niet alles tegelijkertijd. Dat betekent wel dat u over een langere periode hinder kan ondervinden van het werk. Alle gewijzigde rijroutes worden met borden aangegeven en ook verkeersregelaars zetten zich in om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. In dat verband worden leerlingen (en hun ouders) van de diverse scholen aan deze straat aangemoedigd om niet met de auto, maar met de fiets of te voet te komen.
Er wordt gewerkt van maandag t/m zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. 20 november t/m februari 2018 werken we aan de voorzijde van de gebouwen De Fred, British School en de Rietveld Academie; januari en februari 2018 werken we aan de voorzijde van het gebouw Boutique Offices (voormalig Olympic Plaza); februari t/m april 2018 werken we aan de voorzijde van de gebouwen van de Rietveld Academie en Loyens & Loeff. lees meer

Wegwerkzaamheden de De Boelelaan    lees meer 

Parkeergarage Ravel vanaf 19 oktober 3 weken lang verwijderen damwanden: geeft geluidshinder
Bericht Zuidas: ”De parkeergarage Ravel is in aanbouw. De werktijden zijn maandag t/m vrijdag tussen 07:00 en 18:00. Medio november tot eind november gaat de aannemer palen de grond in boren waarop het nieuwe hekwerk gemonteerd zal worden. Hierbij zal geen overlast zijn. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind januari 2018 gereed zijn.” Bron ook de infobrief bouwer K_ Dekker bouw & infra bv. ” lees meer

Bouw Hourglass aan de Parnassusweg vanaf 30 oktober 2017 aanbrengen damwanden en funderingspalen toch geluidshinder (duur 3 weken)    Bericht van Zuidas: “Onder Hourglass komt een tweelaags parkeergarage. De bouw wordt uitgevoerd door Hurks Bouw B.V.. Het werk bestaat uit het indrukken van damwanden en schroeven van funderingspalen dat beperkt geluidsoverlast de Echter, voor de laatste meters is extra kracht nodig om de planken op de gewenste diepte te krijgen. Hurks gaat maximaal 3 keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) tussen 8:00 en 10:00 uur trillen. De oplevering van Hourglass is medio 2020 gepland. Vragen? Neem contact op met de senior uitvoerder Peter Straver, telefoon 06 52050507 of mailen naar bouw@hurks.nl of bel het Infocentrum Zuidas 0800 5065 (altijd bereikbaar)."

Bouw The Valley   Vanaf oktober 2017 t/m het 1e kwartaal van 2018 ontgraven van de bouwkuip. Het bouwverkeer betreedt de bouwplaats via de stoplichten ter hoogte van het kruispunt Mahlerlaan/Beethovenstraat en verlaat de bouwplaats ter hoogte van het viaduct van de A10. Begeleiding zorgt op deze plek voor een veilige situatie voor fietsers, voetgangers en overig verkeer. Lees het laatste nieuws van bouwer Boele over aanbrengen van o.a. een stempelraam en stalen gordingen aan de damwand. lees meer   Vragen of opmerkingen? neem contact op met M. Poolman (communicatie@bcvalley.nl) of bel naar 070-414 42. Bron: Zuidas en bouwer BVA.  

Uit de infobrief Zuidas: Gershwin Brothers      “De inrichting van de openbare ruimte rondom Gershwin Brothers is gestart. Naar verwachting vindt de oplevering van de 159 woningen plaats in oktober en november. Begin volgend jaar worden de kademuren en een trap aan de Parnassusweg aangelegd.”

WTC Beethovenstraat    Bericht Zuidas; "Het WTC start in het voorjaar 2018 met de uitbreiding van hun gebouw op de hoek van de Beethovenstraat. Om ruimte te maken voor de uitbreiding voert Stadsdeel Zuid voorbereidende werkzaamheden uit. Autoverkeer rijdt via een slinger langs het werkterrein en fietsers voor het WTC gebouw worden wisselend omgeleid." lees meer

Kop Zuidas: uit de planning Noordzone * Nieuwbouw woningen kavel G1 (COD) de uitvoering start in december 2017 * Nieuwbouw zorgwoningen kavel G2 (Cordaan) in uitvoering: vanaf 16 september 2017 * Nieuwbouw woongebouw RIV (kavel H1/H2) maaiveldinrichting incl. kade en vluchtbrug t/m 1 december 2017.

Werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)     Tijdens de werkzaamheden is het Piet Kranenburgpad tussen het Skutjespad en IJsbaanpad afgesloten voor fietsers en voetgangers. Fiets- en voetgangers vanuit beide richtingen kunnen gebruik maken van het bestaande fietspad over de Jachthavenweg. Naar verwachting is het werk gereed in april 2018. lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel Bekendmaking
Verleende evenementenvergunning
* Burgerweeshuispad 54, 1076 EP
: voor het houden van het dance-evenement "Pandemonium" op de locatie Burgerweeshuispad 54 (sporthallen Zuid) in de avond van 2 december 2017 op 3 december 2017 tot 07:00 uur, verzonden d.d. 20 januari 2017. Dossiernummer 2017-23883
Aanvraag omgevingsvergunning
* Prinses Margrietstraat 18, 1077 LA: voor het vernieuwen en veranderen van de perceelafscheiding aan de voor- en linkerzijde van het perceel, ingekomen d.d. 22 oktober 2017. OLO-nummer 3266799.

Waterschap
* Verleende Watervergunning voor het verleggen van een primaire watergang, inclusief dam met duiker, en het aanbrengen van een damwand/kadeconstructie ter hoogte van Zuidas kavel 12 in Amsterdam – AGV – W-17.02228

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

* 09-11-2017 21-12-2017  Antonio Vivaldistraat 15, Amsterdam plaatsen van gevelreclame/naam. Aanvrager: Kindercampus Zuidas.

Beslistermijn verlengd
* 07-11-2017 19-12-2017  Europaplein 22, Amsterdam  aanpassen van strandzuid, aanvrager: RAI Amsterdam B.V. . Zaaknummer: 5361065

Verleende omgevingsvergunning
* 09-11-2017 21-12-2017  In het talud aan de noordzijde van de Strawinskylaan, Amsterdam kappen 1 boom

Kunst en Cultuur
10 november t/m 17 december tentoonstelling 'APOCALYPS', Art Chapel, Prinses Irenestraat 19        Apocalyptische voorstellingen hebben in vrijwel alle tijden een grote rol gespeeld in de kunst om te wijzen op dreigend of bestaand onheil. Met de Guernica van Picasso leek het punt bereikt dat de schilderkunst geen nieuwe beelden over geweld en verwoesting kon maken zonder in clichés te vervallen. …. lees verder

13-30 november 19.30 in Circl, Mahlerplein  Expo: Bicycle Architecture Biennale, A collection of unique designs that show how cycling solutions improve our urban environment. lees meer over de sprekers   Bekijk de agenda 
en 15 november 18.30, gratis Speciale preview van de natuurfilm: De Wilde Stad, De Amsterdamse natuur in beeld   Van de makers van de succesvolle natuurfilm Nieuwe Wildernis komt een nieuwe bioscoopfilm uit: De Wilde Stad.

14 november 12.30-13.00 uur lunchconcert door het Duo Rosemont, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Elly van Munster, gitaar en Hilde van Ruymbeke, zang. 

16 november 18:30 – 21:00, Het Grote Mensen Ontmoetingsdiner, de Nieuwe Poort, Cl Debussylaan 2     Iedere derde donderdag van de maand nodigt de Nieuwe Poort verschillende mensen zoals asielzoekers, vmbo-leerlingen uit Slotervaart, mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, senioren, professionals en jou uit om met elkaar in gesprek te gaan. De grote vraag die gesteld kan worden bij dit alles: wie helpt nu eigenlijk wie?
bekijk hier andere activiteiten.

16 november Business Rules Platform Nederland @ De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2      Beslissingen nemen op basis van duidelijke criteria. Is uw compliance op orde? Is regelbeheer goed ingericht? Maak kennis met de vakvereniging Business Rules Nederland tijdens een lezing over Ervaringen met Decision Management bij Goldman Sachs. Deze lezing wordt gehouden in De Nieuwe Poort en is gratis voor leden Hello Zuidas. Meer informatie en inschrijven kan via www.brpn.org.

21 november 17.45 uur Film in het hoofdgebouw VU, Filmtheater Rialto@VU     Twee dinsdagen per maand genieten van de allernieuwste films in collegezaal KC-07 (Hoofdgebouw VU). Filmtheater Rialto vertoont, in samenwerking met de Griffioen, (voor)premières van de belangrijkste internationaal bekroonde films. Op deze dinsdag draait om 17.45 uur The Square en om 20.30 uur Jupiter's Moon. De films zijn in het Engels ondertiteld.

24 november en 1 december 14/.00-15,30 Rondkleidingen ART CHAPEL & AKZONOBEL ART SPACE!    Geef je op voor de combirondleiding door de Art Chapel en AkzoNobel Art Space voor slechts € 15 p.p.! Loop mee en kom meer te weten over de hedendaagse kunstwerken, van zowel jong talent als gevestigde kunstenaars. De rondleider licht beide tentoonstellingsconcepten toe en laat je op een heel andere manier naar kunst kijken. Verzamelpunt is de Art Chapel, Prinses Irenestraat 19 (verdieping boven restaurant As). Graag 15 min. van tevoren aanwezig zijn en contant en gepast € 15,- betalen. De rondleiding gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Aanmelden kan via communicatie@artzuid.nl o.v.v. ‘Rondleiding + Datum’. Meld je snel aan, want er is plek voor maximaal 15 personen per rondleiding!

28 november, 12:30-13:00 uur Lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     CvA Sax olv Arno Bornkamp

3 december wandeling in de Artsenijhof van het Beatrixpark      Elke eerste zondag van de maand geeft Henk Wolters een rondleiding door het park; de ene keer langs bijzondere bomen, de andere keer in de Artsenijhof. lees meer over vertrekpunt.

Tekenkabinet in het Amstelpark Amstelpark 13, open iedere vr + za 12 – 17 uur, 2e zo van de maand      Er worden tekeningen van 110 kunstenaars getoond, hoofdzakelijk met papier als drager, maar incidenteel ook beton. bekijk meer

tot 3 december tentoonstelling zone2source in het Glazenhuis Amstelpark     Radiant Matter van Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde en Complex Compound van Robbert van der Horst.

Rondleidingen in ondergrondse fietsparkeergarage Strawinsky Bericht Zuidas: "Aanmelden kan via een e-mail naar Vijfhoek@VanBoekel.com, geef uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonadres door. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding.”

10 december 2017, 11:00 – 18:00 uur Pure Markt, Amstelpark

Lees verder over: Agenda, Algemeen, Dok, Fred. Roeskestraat, Inspraak, Organisatie, Ravel, Strawinsky, Thema-avonden, Verkeer, Vivaldi, Weekberichten.