Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 47

 

22 november Thema-avond -Hoe komt u er met het OV?

BPZ en commissie Ruimtelijke Ordening van het WOCBuitenveldert laten in een presentatie zien hoe denkbeeldige bewoners van Zuid zich met het openbaar vervoer   naar een gewenste bestemming in Amsterdam begeven. Welke OV voorziening zouden bewoners dan wenselijk vinden en wat is realistisch? Met aansluitend een forumdiscussie waarvoor het GVB, Connexxion, de Stadsregio en het stadsdeel zijn uitgenodigd. U bent van harte welkom in het MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, 19.30-21.30 uur. Wilt u verzekerd zijn van een plaats? Meldt u vooraf via bpz@wocbuitenveldert.nl of bel 644 99 36.   

Buslijn Sciencepark-Zuidas?

Kareljan Schoutens, decaan van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA, wil dat er een buslijn komt tussen het Science Park en de Zuidas. Voor studenten van de UvA en de VU moet het zo makkelijker worden van de ene naar de andere plek van de toekomstige Amsterdam Faculty of Science te reizen. ‘Als Connexxion het niet doet, dan gaan we het denk ik zelf doen,’ zegt Schoutens in het radioprogramma Folia Maakt Kennis. ‘Wat denkbaar zou zijn, is een buslijn met stop één het Sciencepark, stop twee Amstelstation, stop drie de Zuidas en vice versa’, zo bericht Jeff Pinkster in Folia op 16 november.

Woningen en voorzieningen Fred Roeksestraat

Op de kavel tussen de British School en het Geert Groote College laat de dienst Zuidas circa 128 woningen ontwikkelen door Building4you Developments.

Wegwerkzaamheden komend weekend

Bij de Boelelaan/G. Mahlerlaan wordt een deel van de Mahlerlaan aangepast. De Mahlerlaan is dan gedeeltelijk afgesloten voor autoverkeer en kan er niet vanaf of naar de Boelelaan worden in- of uitgereden. Vanaf de Buitenveldertselaan is de Mahlerlaan wel te bereiken.

 

Bekendmakingen & Kennisgevingen Gemeente Amsterdam

Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Kenniskwartier

Het gemeentebestuur heeft het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gebied ‘Kenniskwartier Zuid, eerste fase'. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Boelelaan. Voor het overige ligt de begrenzing hoofdzakelijk op het VU terrein zelf, waarbij het plangebied globaal wordt begrensd door aan de oostzijde het bestaande OZW-gebouw, aan de zuidzijde door de bebouwing van de medische faculteit, en aan de westzijde door de bestaande bebouwing van de energiecentrale en het Transitorium. Vanwege de ontsluiting van het gebied grenst het plangebied ten zuiden van de energiecentrale aan de Van der Boechorststraat.

Ontwerpbestemmingsplan Studentenhuisvesting Ravel en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ter inzage

De voorkeurswaarden voor geluid zullen ter plaatse van de studentenhuisvesting zowel door het wegverkeer als door het railverkeer worden overschreden. Omdat geluid reducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere geluidwaarden vast te stellen. De stukken  liggen met ingang van 22 november 2012 gedurende zes weken ter inzage op de kantoren van stadsdeel Zuid en  het stadhuis Amstel 1.

Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, lunchconcert 4 december 12.30 uur

Het Novalis Kwartet speelt werken van Haydn en Vasks.

Vu Connected, Medische zelfkennis, 26 november 2012

Van 16:30-18:30 uur in de Amstelzaal, VUmc, Boelelaan 1117. Gesprek met deskundigen Danielle Posthuma, Wilna Wind, Erik Scherder onder leiding van Yvonne Zonderop, Marieke Blom.

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.