Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 47

In 2018 nieuwe voetbalvelden AFC

Het Parool berichtte vorige week dat Amateurvoetbalvereniging AFC over vier jaar vijf kunstgrasvelden en een nieuw clubhuis krijgt op sportpark Goed Genoeg aan de Zuidas. In de zomer van 2015 In de zomer zal de bouw worden voorbereid. Dan zullen stapsgewijs de velden worden verlegd. De planning is dat het gehele complex in 2018 klaar is.

Deloitte  betrekt The Edge

Eind 2010 werd begonnen aan de bouw van ‘The Edge’, het nieuwe onderkomen van Deloitte. Per vandaag kan het eindelijk betreden worden door het accountants- en adviesbureau. Het nieuwe kantoor van Deloitte is ontwikkeld door het Rotterdamse OVG en wordt de komende 10 jaar door Deloitte gehuurd, samen met advocatenkantoor AKD. Het gebouw aan de Zuidas is ontworpen door de architecten Lee Polisano en Ron Bakker van PLP Architecture uit Londen, en het interieur is van de hand van Fokkema & Partners uit Delft. Het kantoor heeft een omvang van 40.000 m2, waarvan 35.300 m2 als kantooroppervlakte te gebruiken is. De werkvloeren zijn gesitueerd rondom het atrium van 15 verdiepingen hoog, aldus consultancy.nl.

Zwaan II aan Gustav Mahlerlaan

Zuidas wordt steeds meer een echte stad. Een plek waar hard gewerkt wordt, maar ook gewoond en gerecreëerd. En daar horen ook voorzieningen bij. Twee horecagelegenheden hebben inmiddels hun tweede vestiging in Zuidas geopend; Caffe Belmondo en Eetwinkel de Zwaan hebben de oversteek gemaakt naar de andere kant van Zuidas, aldus dienst Zuidas op haar website.

Presentatie Waterberging

U vindt hier het verslag plus de presentatie van 4 november georganiseerd door dienst Zuidas.

 

Nieuws uit B&W 19 november

Verkeer en Vervoer :”Het college stemt in met de verdere uitwerking van de Startnotitie Kader Fietsparkeren  Amsterdam. Deze startnotitie is voortgekomen uit verschillende gesprekken met stadsdelen en partijen als Prorail en NS en moet leiden tot een Kader Fietsparkeren dat in het 1e kwartaal van 2015 vastgesteld wordt of vrijgegeven wordt voor inspraak. Voor iedereen die zich binnen Amsterdam bezighoudt met fietsparkeren wordt het Kader Fietsparkeren een leidraad. Aanleiding voor het Kader Fietsparkeren zijn de bestuurlijke hervorming van 19 maart 2014 en het rapport van de Rekenkamer over handhaving. Daarnaast is de bedoeling om sneller vooruitgang te boeken bij de oplossingen voor het fietsparkeren. In de startnotitie zijn ook voorstellen meegenomen die het vorige college heeft gedaan naar aanleiding van het initiatiefvoorstel 'Actieplan fietsparkeren' van raadslid Toonk. Een aantal voorstellen in de startnotitie die verder uitgewerkt worden zijn uitbreiding van het Fietspuntconcept voor inpandige stallingen, minder ongebruikte fietsen in de rekken en voorstellen voor betere benutting van de bestaande capaciteit om fietsen te parkeren. De startnotitie is ter bespreking in raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid van 3 december 2014”

9 december vergadering Regioraad, 18:30-23:00, Raadszaal Stadhuis Amsterdam

P 15 aan Beethovenstraat op 2 december beperkt beschikbaar

Op 2 december is er beperkte parkeerruimte op het parkeerterrein P15, aan de Boelelaan. Dit in verband met een evenement van een bedrijf aan de Vivaldistraat. Houdt u rekening met beperkte beschikbaarheid.

 

ns Geen treinen van en naar Schiphol zaterdag 22 en zondag 23 november en 6 en 7 december

ProRail vernieuwt de sporen rond Schiphol. In de nacht van vrijdag 21 op 22 november vanaf 02.00 uur t/m maandagochtend 24 november 05.00 uur worden er op verschillende locaties tal van werkzaamheden uitgevoerd.  Er worden onder andere damwanden, liggers van de fly-over en bovenleidingsportalen ten behoeve van een nieuw spoor aangebracht. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, rijden er geen treinen tussen: * Schiphol en Amsterdam Sloterdijk, * Schiphol en Duivendrecht/Diemen Zuid, * Schiphol en Amsterdam Bijlmer ArenA. Reist u op een van deze trajecten dan moet u rekening houden met omreizen, extra overstappen of reizen met de bus. Uw extra reistijd varieert van 15 tot 60 minuten.

Nachtelijke werkzaamheden spoorviaduct Europaboulevard

In de nachten van maandag 24 en dinsdag 25 november is de Europaboulevard gedeeltelijk afgesloten vanwege werkzaamheden voor de uitbreiding van het spoor meer info hier en hier.

 

 

A10- afrit S109 afgesloten

Dienst Zuidas meldt dat:"In het kader van de bereikbaarheid van Zuidas is het noodzakelijk om de afrit S109 van de A10 te verbreden. De linker rijstrook wordt verlengd. In de avond- en nacht van 1 – 8 december wordt er gewerkt aan de afrit. Maandag 1 tot en met donderdag 4 december is de afrit ’s nachts van 23.00 uur – 5.00 uur in z’n geheel afgesloten. Tijdens het weekend van vrijdag 5 december vanaf 23.00 uur tot maandag 8 december om 5.00 uur is de afrit zowel overdag als ’s nachts afgesloten. Omleiding Verkeer wordt omgeleid via de Utrechtsebrug en de President Kennedylaan. Verkeer dat de vooraankondiging op de A10 heeft gemist kan doorrijden naar de S108 (Amstelveenseweg) en kan daar keren en via de A10 terugrijden naar de S109 om daar z’n weg te vervolgen."

Dienst Zuidas meldt: Werk aan de weg

boeleBoelelaan: Vanaf maandag 17 november 7.00 uur t/m zondag 23 november 23.00 uur wordt aan het fiets-/voetpad op de Gustav Mahlerlaan gewerkt ter hoogte van de De Boelelaan t/m het Actagebouw. Omdat er ook op de hoek van de De Boelelaan/Gustav Mahlerlaan werkzaamheden zijn, is het noordelijke fiets- en voetpad op de De Boelelaan ter hoogte van VU/VUmc afgesloten.

Strawinskylaan: Vanaf dinsdag 28 oktober tot eind december vinden werkzaamheden plaats aan het fiets- en voetpad van de Strawinskylaan gelegen tussen de Minervalaan en de Parnassusweg. Fietsers, scooters en voetgangers worden omgeleid via de Prinses Irenestraat.

Kop Zuidas: De komende maanden zijn verschillende straten in Kop Zuidas en de Rivierenbuurt tijdelijk afgesloten voor werk aan kabels en leidingen en (her)inrichting van de openbare ruimte.

boringBoring

Vanuit de Antonio Vivaldistraat wordt er onder de A10 door geboord richting het Beatrixpark. Dit is nodig om kabels en leidingen te verleggen voor het project Zuidasdok. De werkzaamheden duren ca. een jaar. Het verkeer ondervindt geen hinder.

 

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid     

Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel  14 020

Aanvraag omgevingsvergunning

  • Europaboulevard 19 (kavel F, kop Zuidas) – 1525945, oprichten appartementen en horecafunctie (07-11-2014);

De aanvraag ligt nog niet ter inzage.

Verleende omgevingsvergunning

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

 Aanvraag evenementenvergunning

  • Strawinskylaan 143, 1077 XX: voor het houden van een evenement “Zomerfeest 2015” van 26 juni 2014 op 27 juni 2014 van 17:00 uur tot 01:00 uur. Dossiernummer 32-980021.

De aanvraag ligt vanaf 17 november 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken. En sturen aan het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Tentoonstelling Hoc est corpus (hocus pocus), Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Van 7 november 2014 t/m 11 januari 2015 is er in de Thomaskerk een tentoonstelling te zien met nieuw werk dat reageert op de ruimte en de rituelen.

21 november, 20.00-0.00 de Nacht van de Bijbel

Een avond waarin Evert Jan de Wijer (predikant van de Thomaskerk) en Wilfred Scholten (NCRV journalist) die over de Bijbel in gesprek gaan met bijzondere gasten: Ester Voet, Sybrand van Haersma Buma, Andries Knevel en Yassin Elforkani! Wat betekent de Bijbel in de huidige tijd? De gasten reageren ieder op een Bijbeltekst vanuit hun eigen biografie. Welk verhaal raakt hen en waarom? Vooraf reserveren. Toegang niet gratis. Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36.

27 – 30 november tentoonstelling 'Attraction' van 12-18 uur in de KunstKapel, Pr. Irenestraat 19       

Tijdens het Amsterdam Art Weekend van 27 tot 30 november kunt u het werk van beeldend kunstenaar Caspar Berger bekijken in de Kunstkapel aan de Prinses Irenestraat. Beeldhouwer Caspar Berger (1965) studeerde aan de AKI Academie voor Beeldende Kunst & Vormgeving in Enschede en aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Eén van zijn grootste inspiratiebronnen is de Italiaanse Hoog-Renaissance. Berger maakte bij zijn Skeleton-project gebruik van de nieuwste technologieën om het onzichtbare bloot te leggen.

28 november TEDx op groot scherm in de Nieuwe Poort

Op die dag vindt de TEDx Amsterdam plaats in de Stadsschouwburg. Van 9.00 tot 19.00 uur kun je via een livestream op een groot scherm meekijken in De Nieuwe Poort Claude Debussylaan 2-8.

15-18 december Kerstmarkt met zingende Kerstboom Claude Debussylaan 2-8, Mahlerplein

Op de markt voor de deur van De Nieuwe Poort vind je alle dagen traditionele en duurzame food- en non food-producten, maar je kunt er ook heerlijke hapjes kopen voor bij het kerstdiner zoals kaasjes en worstjes. Je kunt rekenen op zeepkistconferences, kerstverhalen bij de vuurkorf, poëzie en live muziek, toneel en Christmas Carols. En…….De Zingende Kerstboom!

Lees verder over: Publicaties, Weekberichten.