Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 47

kaart_zuidas_vivaldi_nummers-219 november Informatiebijeenkomst Zuidas-Vivaldi 19.30-21.00, WTC

Dienst Zuidas nodigt u uit voor een informatieavond waarin het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Vivaldi wordt toegelicht. Locatie: WTC Triple Ace, Zaal 6, Strawinskylaan 77. Aanmelden kan via info@zuidas.nl

18 november 2015 beeldvormende vergadering verkeersveiligheid bij scholen. De vergadering voor bewoners in Zuid en belangstellenden vindt plaats in het ROC Amsterdam Zuid aan de Europaboulevard 13 en is georganiseerd door de bestuurscommissie Zuid.

Ondernemen in Zuidas     Lees het interview met vinoloog Liesbeth, eigenaresse van de Wineboutique, een wijnspeciaalzaak aan het Zuidplein.

Bouwhoogte Zuidas volop in het nieuws

Thijs Baas van BNR was in gesprek met Klaas de Boer van dienst Zuidas: Er is inmiddels toestemming voor de plannen voor toekomstige bebouwing. Maar het LIB (Luchthaven Indeling Besluit) beperkt de bouwhoogte tot 110 m. “We moeten zeker de hoogte in. Wil je een businessdistrict en een woonwijk neerzetten in grote dichtheid, dan zul je dicht moeten bouwen." Hoe staat het met dit megaproject in Amsterdam en waaruit bestaat het? Dat was het onderwerp in het programma BNR Bouwmeesters met Klaas de Boer (dienst Zuidas) en Hans Verstegen (projectorganisatie ZuidasDok). En in de BNR radiouitzending Bouwmeesters van 11 november ging verslaggever Elfanie toe Laer ook in gesprek met o.a. emeritus hoogleraar Integraal Ontwerpen Hennes de Ridder. Lees ook het artikel in Het Parool 

Lees de Nieuwsbrief van stadsdeel Zuid 

Over o.a. studentencomplex Ravel Residence aan de Zuidas één van de drie nominaties voor de Zuiderkerkprijs. U kunt zich voor nieuwsbrieven van de gemeente aanmelden via www.amsterdam.nl/nieuwsbrief. En hier voor de Nieuwsbrief dienst Zuidas.

Nieuws uit B&W week 46

Duurzaamheid: Het college van B&W stemt in met de concept raadsvoordracht waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om de subsidieregelingen stadsdelen voor de portefeuille duurzaamheid en groen in te trekken. Door dit besluit zullen de subsidieregelingen van de voormalige stadsdelen ingetrokken worden op de beleidsterreinen duurzaamheid en groen. De agenda Duurzaamheid en de Agenda Groen bieden de kaders om nieuwe stedelijke regelingen vast te stellen. Het besluit treedt in werking drie dagen na publicatie in het Gemeenteblad. Behandeling in de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid is op 2 december 2015, behandeling in de gemeenteraad is op 16 december 2015. 

Ruimtelijke Ordening: Het college van B&W stemt in met het vaststellen van het Uitvoeringsbesluit De Boelelaan Oost-Zuidas. Behandeling in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening is op woensdag 9 december 2015.

B-besluiten– Algemene Zaken: • Vaststellen openbare ruimte Zuidas Noord • Intrekken openbare ruimte George Gershwinbrug.

Werk AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw?   Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of vul het klachtenformulier Omgevingsdienst.

16 en 20 november betonstort op Mahlerplein geen vrachtwagens wel verlichting aan      In verband met de betonstort én de afwerking vinden er diezelfde dagen aansluitend 's avonds en 's nachts werkzaamheden plaats op het Mahlerplein. Deze werkzaamheden kunnen geluidsoverlast geven. En: bij fietspad t.h.v. Dicky’s aanleg nieuwe aansluiting hemel- en vuilwaterafvoer. Van 20 – 22 november wordt de nieuwe aansluiting hemel- en vuilwaterafvoer bij het fietspad ter hoogte van Dicky's gerealiseerd. Het kan zijn dat er na 19.00 uur wordt doorgewerkt.

verleggen kabels18 november afsluiting fietspad Spoorslagsloot ivm werkterrein Noord en Zuidkant A10      Op twee locaties komt een werkterrein om boringen voor de nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken: in het Beatrixpark en in de Antonio Vivaldistraat. Voor het maken van de bouwkuip wordt een damwand aangebracht en dat duurt ca 2 weken. Dit kan geluidsoverlast geven. Het voet- en fietspad langs de Spoorslagsloot is hierdoor afgesloten van 18 november t/m 16 december. 

 

t/m maart 2016 werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat     * Vergroten en verplaatsen hemelwaterafvoer door Waternet * Inrichting werkterrein bouw van woongebouw ‘Gershwin Brothers’ * Werkzaamheden kavel 4.     

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNKZG

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning (bezwaar maken kan in een latere fase info kijk hier )

* De Boelelaan 1065, 1082 SB: voor het brandveilig gebruik van de begane grond voor het bedrijfsmatig of het in het kader van verzorging verschaffen van nachtverblijf aan meer dan vier personen, ingekomen d.d. 18 september 2015. OLO-nummer 1975819.

* De Boelelaan 1065, 1082 SB: voor het oprichten van een trafo, een koelunit en een hekwerk ter plaatse van de zuidgevel, ingekomen d.d. 16 oktober 2015. OLO-nummer 2017549.

* De Boelelaan 28, 1083 HJ: voor het plaatsen van een noodstroom aggregaat tegen de westzijde van het gebouw, ingekomen d.d. 24 september 2015. OLO-nummer 1984861.

Aanvraag exploitatievergunning horeca

* Beethovenstraat 43, 1077 HN: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2015-14821. De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA  Amsterdam.

Verleende evenementenvergunning

* Europaplein 24, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Glory Amsterdam 2015" op 4 december 2015 van 17.00 uur tot 00.00 uur, verzonden d.d. 12 november 2015. Dossiernummer 2015-14357. Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met stadsdeel Zuid. Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift

 

17 november lunchconcert 12.30, Bjarnason & Vecliuc, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Hakón Bjarnason, piano en Iulian Vecliuc, hobo spelen werken van Mozart en Schubert.

Was 19 november maar de Boomplant in Gijsbrecht van Aemstelpark is uitgesteld. De boomplant vindt plaats ivm de status van Rijksmonument.

23 november 19.30-21.30 Filosofietafel in De Nieuwe Poort, C. Debussylaan 2

26-29 november de 5de editie van Art Square amsterdam op het Museumplein      26 november besloten avondopenstelling van 19.00-21.00 uur. De officiële opening is 27 november om 14.00 door mw. Ollongren, wethouder van Amsterdam en dhr. Sebastiaan Capel, voorzitter bestuurscommissie Zuid. 30 speciaal geselecteerde kunstenaars presenteren hun werk zelf. Een uitnodiging vraagt u aan via administratie@artsquare-amsterdam.nl

t/m november Zone2Source, Growing Matter in het Glazenhuis, Amstelpark     29 november Finissage Growing Matter in het Glazen Huis, excursie 13.00 uur met Arend Wakker, over groeibewegingen van boom en plant, van 15.00-17.00 presentaties en debat over de rol van levend materiaal in de kunst.

Lees verder over: Algemeen, Organisatie, Weekberichten.