Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 48

Thema-avond Zuidzone in het zonnetje werd ditmaal gehouden in Ravel Residence, het studentencomplex waar geen kamer leeg staat. In een intieme setting werd er door Maarten Ettekoven veel informatie gedeeld (zie ppt Thema avond BPZ Zuidzone in het zonnetje_20171123) met jonge en gevestigde bewoners over wat er allemaal gebeurt en waar Zuidas de komende tijd op inzet in (het zuidelijke deel van) Zuidas (zie de ppt). De De Boelelaan is nagenoeg klaar. Voor het complex Ravel gaan de verkeerslichten bij de oversteek naar verwachting dit weekend aan. De Spoorslag, route langs A10 gaat dicht: alleen doorgang voor bouwverkeer. Bij het WTC is verminderde doorgang voor fietsers en voor de bouwplaats van The Valley wordt het fietspad naar de rijbaan verlegd.
De bewonerscommissie van Ravel (zie ppt Bewonerscommissie Presentatie 23.11.2017 BC) blijkt nuttig werk te verrichten waardoor student-bewoners onderling meer ‘gezamenlijkheid en verbinding ervaren’ en meer binding met de buurt door in het verzorgingshuis vrijwilligerswerk te doen. Ook organiseert zij workshops en wil ze bedrijven in Zuidas benaderen als sponsor in ruil voor het vervullen van een stage.
Na afloop waren er veel vragen: Hoe worden de kamers toegewezen? Door een melding via WhatsApp. Wie het eerst komt wie het eerst maalt. De fietsenstalling van het complex blijkt te klein voor het grote aanbod aan vervoersmiddelen maar er wordt naar een oplossing gezocht.
De inzet van Zuidas op verminderen autogebruik voor een betere bereikbaarheid wordt goed ontvangen en alternatieve OV concepten werden genoemd. De lease-auto lijkt zijn glans te hebben verloren, aldus een buurtbewoner (voormalig wagenparkbeheerder). Bedrijven kunnen inzetten om die kosten laten gebruiken voor OV vervoer. Ook het openstellen van de sportvelden voor algemeen gebruik werd genoemd evenals veilige fietsroutes bij de AFC sportvelden en fietstunnel. Dat eerste komt aan de orde als er een beheerder is gekozen.
Zuidas heeft zeker aandacht voor groen. Zo wordt de groenopzet Mahlerplein in zuidelijke richting doorgetrokken en Maarten meldt dat bewoners van Gershwin worden betrokken bij de invulling van de “verdiepte bakken” in de zijstraatjes die doodlopen op de De Boelegracht. Het Kwakersplein wordt genoemd als mooi voorbeeld van hoe groen (verticaal) positief bijdraagt aan een prettige ervaring van de openbare ruimte. Kortom: een breed scala aan onderwerpen en ideeën kwam aan de orde.

EMA naar Amsterdam Zuidas
Het Parool berichtte; “De Europese Raad gaat nu de overstap van EMA naar Amsterdam nu in samenspraak met het Europees Parlement juridisch voorbereiden. Dat gaat wat de raad betreft zo snel mogelijk gebeuren, schrijft het orgaan in een eerste reactie.“ lees meer
Er zijn zes bouwpartijen in de race voor het Europees Medicijnagentschap op de Zuidas. Het Rijksvastgoedbedrijf was alvast begonnen met de tender voor het dbm-contract met een waarde van tussen de 250 en 300 miljoen euro. Op 1 maart 2018 is de gunning en begin 2019 moet het gloednieuwe pand aan de Zuidas operationeel zijn.
En 5 vragen over EMA in Amsterdam lees verder

De architect.nl berichtte: PLP Architecture heeft renders vrijgegeven van het uitbreidingsontwerp voor het WTC aan de Amsterdamse Zuidas. Met de bouw van de nieuwe toren, de tiende van het commerciële centrum, wordt de huidige vloeroppervlakte met zo’n 28 procent uitgebreid tot 147.000 vierkante meter. De bestaande D-toren in de oudbouw wordt gerevitaliseerd en met de nieuwbouw verbonden. De ontwerp- en planningsfase loopt tot april 2018.” lees meer

AM met Team V geselecteerd voor Kop Zuidas- Crossover krijgt ruim 200 woningen –
Architectenweb berichtte: “Het concept voor een woon- en werkgebouw op de kop van de Zuidas van AM is door de gemeente Amsterdam geselecteerd voor de ontwikkeling van deze locatie. Het ontwerp voor het getrapte gebouw is van de hand van Team V Architectuur.” lees verder of lees het artikel in NUL20

Inspraak
1. Conceptnota ‘Parkeernormen: Fiets en Scooter’ ter inzage     Met de ‘Nota Parkeernormen fiets en scooter’ moeten parkeervoorzieningen voor fiets en scooter op nieuwe locaties van o.a. kantoren, onderwijs, horeca- en uitgaansgelegenheden op eigen terrein worden gerealiseerd. De inspraakperiode loopt van 2 november t/m 14 december 2017. Inspreken op het plan kan via het inspraakformulier, of via de post: Gemeente Amsterdam, afdeling Verkeer en Openbare Ruimte t.a.v. R. Hilhorst, Inspraak Nota Parkeernormen Fiets en Scooter, Postbus 95089, 1090 HB

Slim reizen: Geef uw mening over de bereikbaarheid van Zuidas!
Met o.a. het eens in de twee jaar terugkerend onderzoek naar bereikbaarheid. Iedereen die in Zuidas woont of werkt, of die Zuidas regelmatig bezoekt, kan deelnemen aan de enquête. Vul de vragenlijst in en maak kans op leuke prijzen.   

29 november raadsvergadering 13:00, Raadzaal stadhuis op de agenda o.a.
Bij RO 7 Kennisnemen van het Jaarverslag Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2016 en de aanbevolen acties. (Gemeenteblad afd. 1. Uit het jaarverslag: De Visie Zuidas is met de actualisatie in 2016 bij raadsbesluit als specifiek toetsingskader binnen het Hoofdgroenstructuurbeleid komen te vervallen. Het reguliere Hoofdgroenstructuurbeleid is sindsdien van toepassing op Zuidas.
23 Instemmen met de scopewijziging van het project Zuidasdok. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1465)
Verkeer en Vervoer
51 Kennisnemen van de brief inzake de afhandeling van de moties over de uitbreiding van het metronet en de moties als uitgevoerd te beschouwen. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1477). O.a. “Belangrijk element hiervan is een integratie van zwaar spoor (heavy rail) en light rail/metro. De haalbaarheid/kansrijkheid wordt onderzocht in MRA -verband onder de titel "verkenning optimalisatie metro- en spoor Zuid- en Westtak". Hieronder valt ook de verbinding tussen Schiphol en Zuidas.”

Nieuws uit B&W week 47 
Dienstverlening Het college van B en W stemt in met het live brengen van de ‘ Mijn Amsterdam’. Dit is een persoonlijk digitaal portaal voor burgers en ondernemers in Amsterdam waarmee je kan zien welke gegevens de gemeente over je heeft. Mensen kunnen in deze digitale omgeving Onder andere gewezen worden op welke producten of diensten zijn mogelijk recht hebben.
Grondzaken Het college van B en W neemt kennis van de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 19 september jongstleden, in de rechtszaak van de SEBA en de gemeente Amsterdam over het voortdurende erfpachtstelsel, waarin de gemeente door het Hof in het gelijk werd gesteld. De stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA) is begin 2010 een rechtszaak gestart tegen het Amsterdamse voortdurende erfpachtstelsel. Op 19 september 2017 heeft het hof in Den Haag uitspraak gedaan in de rechtszaak. De gemeente Amsterdam is op alle punten in het gelijk gesteld. De conclusie is dat de gemeente aan het einde van een erfpachttijdvak de canon en de Algemene Bepalingen van een erfpachtrecht mag herzien.
Verkeer en Vervoer Het college van B en W stelt het parkeerbeleid vast in Buitenveldert en in de Prinses Irenebuurt. Directe aanleiding hiervoor is de parkeeroverlast door werknemers en ezoekers van de Zuidas in de twee omliggende woonbuurten."

Nieuwsbrief Amsterdam 23 november editie Zuid  lees meer

28 november 19.00 – 21.00 uur, stadsdeelkantoor Zuid, President Kennedylaan 923
Informatiebijeenkomst Nieuw Bestuurlijk stelsel in Zuid.
U kunt zich hier  aanmelden voor de bijeenkomst in Zuid. lees verder

Gebiedsplan Zuidas en Buitenveldert 2018
Het plan wordt 6 december 20.00 uur besproken in de voorbereidende commissie Zuid en 20 december 20.00 uur is de besluitvorming in het AB bestuurscommissie Zuid. Locatie stadsdeelkantoor, President Kennedylaan 923.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum      Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden Plan uw reis op vananaarbeter of via google

De werkzaamheden aan de De Boelelaan Oost zullen voor de kerst zijn afgerond. Er worden circa 100 Rebona’s en 600.000 bollen geplant en gras ingezaaid. Tijdens dit werk is een deel van één weghelft van de De Boelelaan afgezet. lees meer