Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 48

Het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2016) ligt t/m 28 december 2016 ter inzage      Belanghebbenden kunnen tegen de wijziging beroep instellen bij de  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

2 december bewonersbijeenkomst voor een reactie op het GVB concept vervoersplan 2018
Bericht van Wijkcentrum d'Oude Stadt: "Het concept vervoersplan is in het pdf te lezen. Op vrijdag 2 december vindt in het wijkcentrum d'Oude Stadt een bewonersbijeenkomst plaats voor de Amsterdammers en de minder mobiele mensen die met vragen zitten. Het Platform Ouderen Amsterdam heeft o.a. op dit dossier actieve gemeenteraadsleden uitgenodigd voor een inleiding, met ruimte voor vragen en discussie. Doel: Op 12 december neemt de Regioraad een besluit over dit GVB plan. Wij kunnen dan bepleiten om het besluit nog even uit te stellen, zodat de burgers van Amsterdam ook nog werkelijke inspraak kunnen hebben. Met o.a. sprekers uit de Reizigers Advies Raad en gemeenteraadsleden. Inloop 19:00 uur, aanvang 19:30 uur, Nieuwe Doelenstraat 55, 1012CP.

GVB omleidingen en halteverhuizing Connexxion ivm herinrichting Strawinskylaan t/m 23 februari 2017    Hierbij is de noordelijke rijbaan afgesloten, van de Beethovenstraat richting Parnassusweg. GVB bussen rijden om, de Connexxionbussen verhuizen naar de Gustav Mahlerlaan. Lees verder op de website van het GVB en hieronder bij werkzaamheden.

Hourglass
Bericht van dienst Zuidas: ”Interview met Diederik Dam van architectenbureau Dam & partners Architecten. Zij ontwierpen Hourglass, het nieuwe kantoor van advocatenbureau Loyens & Loeff.” lees meer over het gebouw dat in het Kenniskwartier vlakbij de Parnassusweg wordt gebouwd.

Nieuwsbrief 24 november editie Zuid
Met o.a. DB bestuurscommissie stemt in met gebiedsplannen 2017. In het plan voor Zuidas is o.a. het volgende opgenomen;
* Er is veel behoefte aan groen en speelplekken. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van de Visie Zuidas. In 2017 gaat het stadsdeel samen met bewoners verkennen welke locaties hier ruimte voor bieden; o.a. het Gershwinplein.
* Ook wordt verder gezocht naar een plek in het gebied voor een markt,
* In 2017 wordt voor de Tweede Openluchtschool aan de Fred Roeskestraat 74, één van de scholen voor primair onderwijs in het gebied, een uitbreiding van het gebouw met 255m2 verwacht. Het hoofdgebouw wordt aangepast zodat het beter geschikt is voor passend onderwijs en ruimte biedt aan een extra peuterklas en buitenschoolse opvang. De werkzaamheden vinden plaats in de eerste helft 2017,
* In 2017 wordt i.h.k.v. fietsroute sportas het Piet Kranenbergpad, het fietspad onder het viaduct, verbreed en verlaagd.
lees meer in het PDF gebiedsplan_buitenveldert_zuidas 2017

Nieuwsbrief november dienst Zuidas
Waarom is Zuidas heel blij met het nieuwe hotel en wat doet nhow Amsterdam RAI met de drukte in de stad? lees meer in de nieuwsbrief

Nieuws uit B&W week 47
Ruimtelijke Ordening: Het college van B en W stelt voor aan de raad om het kredietbesluit Zuidasdok op een aantal punten te wijzigen. Met dit besluit wordt gevraagd krediet toe te kennen voor een aantal scopewijzigingen ten opzichte van het kredietbesluit uit 2015. Het betreft kredieten voor robuustheidsmaatregelen voor de tram, configuratie van metrosporen, een fietsroute over de Amstel en een fietsverwijssysteem bij de fietsparkeergarage Mahlerplein.

Regioraadsessie 29 november 18:30 tot 22:00 uur, Congrescentrum, 5e etage, Weesperstraat 113
29 november houdt de regioraad een sessie Verkeer & Vervoer ter voorbereiding van de regioraad op 13 december. In de vergadering worden onder meer de Vervoerplannen vanaf de start van de Noord-Zuidlijn in 2018, het Voorkeursbesluit Uithoornlijn en de Materieelbestelling M7-metrovoertuigen besproken met de leden van de regioraad. Inspreken kan bij de geagendeerde onderwerpen. Bekijk de agenda hier

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart

Bomenkap, werkzaamheden voor Sportpark Goed Genoeg in Ravel
Bericht van dienst Zuidas: “De eerste fase is begin dit jaar uitgevoerd ten behoeve van het reeds aangelegde kunstgrasveld. Per 5 december start de tweede fase (duur 2 weken) van de bomenkap op het Sportpark Goed Genoeg. De bomenkap in deze fase is nodig voor de aanleg van de ondergrondse parkeergarage tegenover EY en de aanleg van twee nieuwe velden van het sportpark. De derde fase van de bomenkap zal in de winter van 2017/2018 worden uitgevoerd voor de aanleg van de overige sportvelden. Inmiddels zijn 14 iepen elders binnen het stadsdeel herplant. In opdracht van Castor(parking) BV start K_Dekker BV begin januari 2017 met de bouw van de parkeergarage onder een toekomstig veld van het Sportpark. De garage zal naar verwachting begin 2018 klaar zijn.” bron: bewonersbrief

Werkzaamheden de de Boelelaan hoek Beethovenstraat
Langs de noordzijde van de De Boelelaan en de De Boelegracht wordt een kademuur aangelegd. Daarvoor worden damwanden en een paalfundering aangebracht. Ter hoogte van de kruising met de Beethovenstraat komt een zittrap aan het water. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en worden uitgevoerd tot februari 2017. bron: bewonersbrief

Strawinskylaan deels afgesloten herinrichting en weekendwerk – omleidingen bussen GVB en bussen Connexxion halteren op Gustav Mahlerlaan t/m 23.2.2017
Fse 3 van de wegwerkzaamheden start eind november 2016. Het werk veroorzaakt hinder voor weggebruikers en geluidshinder. Tijdens deze fase wordt nog een deel van de noordelijke rijbaan (zijde Vijfhoek) geasfalteerd en worden er funderingspalen aangebracht voor de nieuwe chauffeursruimte en trappen. https://www.amsterdam.nl/zuidas/bouwprojecten/herinrichting-0/  Eind januari 2017 start GVB met het aanbrengen van nieuwe wissels voor de tram.
Het werk duurt t/m maart 2017. Omleidingen en andere haltes bussen GVB en Connexxion betreffen:
GVB Bus 15 – Station Sloterdijk – Station Zuid richting: beide  – Bus 62 – Station Lelylaan – Amstelstation richting: beide   * Bus 65 – KNSM Eiland – Station Zuid richting: beide. Lees de uitgebreide info op de website GVB en voor Connexxion buslijnen 199, 241, 242, 310 en 346 kijk voor uw route op Connexxion.nl 
Op de Strawinskylaan wordt er een profielwijziging doorgevoerd om meer haltecapaciteit voor tram- en buspassagiers aan te kunnen leggen. Dit heeft o.a. te maken met het aanpassen van de Amstelveenlijn, waardoor er ook een nieuw keerspoor moet worden aangelegd. Deze wordt aan de oostzijde van de Strawinskylaan ten zuiden van de doorgaande trambaan gerealiseerd. Foto’s van de werkzaamheden vindt u hier.

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017  
De werkzaamheden tijdens de derde fase vinden plaats aan de noordkant. Auto: Advies dienst Zuidas voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga tijdens de ochtendspits naar Zuidas via de afslag S108. Plan uw reis via google. Tijdens fase 3 zijn op de De Boelelaan drie rijstroken beschikbaar: één rijstrook vanaf de Europaboulevard richting de Beethovenstraat en twee rijstroken vanaf de Beethovenstraat richting de Europaboulevard. Fietsers en voetgangers; Bekijk ook de kaart bij fase 3 werkzaamheden_de_boelelaan_oost_fase_3_augustus_2016_def

Werkzaamheden Van der Boechorststraat – De Boelelaan
Tot eind december 2016 vinden werkzaamheden plaats in de Van der Boechorstraat, tussen de De Boelelaan en inrit van Campus VU. Ook vinden regelmatig weekendwerkzaamheden plaats. * Vrijdag 02/12 20.00 uur – maandag 05/12 06.00 uur  * Vrijdag 16/12 20.00 uur – maandag 19/12 06.00 uur. lees meer

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente
Aanvraag omgevingsvergunning

* Evert Cornelisstraat ter hoogte van 33, Prinses Irene buurt, Zuidelijke Wandelweg, Twentestraat en Betuwestraat 12, Kap 7 bomen.
* De Klencke 10-12 en De Boelelaan 27
* Buiten behandeling: De Klencke 10-12: voor het plaatsen van reclame-uitingen aan de gevels, het uitvoeren van diverse constructieve ingrepen en het veranderen van de indeling van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot een kantoor, verzonden d.d. 21 november 2016. OLO-nummer 2526655.

Verleende omgevingsvergunning
* De Klencke 111, voor het gedeeltelijk veranderen van het tweelaagse gebouwgedeelte van zorgcomplex "Vreugdehof".

Verleende horecavergunning
* De Boelelaan 1105: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras, verzonden d.d. 11 november 2016.
* Beethovenstraat 84: voor het exploiteren van alcoholvrij bedrijf met terras, verzonden d.d. 10 november 2016

Aanvraag evenementenvergunning
* Europaplein 22: voor het houden van een dancefeest festival "DILLIH 2017' van 4 op 5 maart 2017 van 22:00 uur tot 07:00 uur. Dossiernummer 2016-20436.
* Amstelpark: voor het houden van een evenement "Pure Markt" op 11 december 2016 van 11:00 uur tot 17:00 uur. Dossiernummer 2016-20293.
Verleeende evenementenvergunning
* Burgerweeshuispad 54: voor het houden van het evenement "Pandemonium" in de nacht van 3 op 4 december 2016, verzonden d.d. 14 november 2016. Dossiernummer 2016-19249.

Waterschap
* Verleende Watervergunning voor vergroten van oppervlaktewater, het aanbrengen van een kadeconstructie en het plaatsen van een noodbrug, ter hoogte van Zuidelijke Wandelweg 41 – AGV – W-16.02393
       
ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag kapvergunning

* Zuidasdok het kappen van 14088 bomen op de locatie Strawinskylaan 59 (de gehele ring A10 zuid)
Verleende omgevingsvergunning
* 23-11-2016 04-01-2017  Vijfhoek/Strawinskylaan, voor het oprichten van een ondergrondse fietsparkeergarage
* 22-11-2016 04-01-2017  Zuidelijke Wandelweg 78, gedeeltelijk veranderen van de voor- en zijgevel van het gebouw op de begane grond. Aanvrager: Happy Italy Amsterdam.
Verleende omgevingsvergunning, gecoördineerd
* 16-11-2016 30-12-2016  Gustav Mahlerlaan hoek Parnassusweg 819, Het betreft een vergunning voor het kappen van 228 bomen. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 811110
Er zijn zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp. Namens de vereniging Vogelwerkgroep Amsterdam is een zienswijze ingediend. In de pdf’s bij verleende vergunning.

tentoonstelling Love hate reparation, Snejanka Mihaylova, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      meer informatie over de tentoonstelling en leesgroepen in december kijk hier.

tot 18 december een manifestatie in Amsterdam met tentoonstellingen, lezingen en performances rond het vroege werk van de kunstenaar, schrijver, dichter en publicist Michael Gibbs. Locaties: o.a. Stedelijk Museum Amsterdam en de Gerrit Rietveld Academie. lees meer 

11 december 11:00-17:00 uur Pure Markt in het Amstelpark

15 december 18.30-21.00 uur het Grote Mensen Ontmoetingsdiner, de Nieuwe Poort, Cl Debussylaan 2  lees meer

14 december 20:30 – 23:00, Het Verhaal van Kerst in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

21 december 19:30 – 21:30, De Zeven Vette Jaren, in de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2

t/m 8 januari tentoonstelling Spent van Dove Bradshaw in het Amstelpark 

Lees verder over: Dok, Flanken, Gershwin, Inspraak, Organisatie, OV, Weekberichten.