Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 49

VU en VUmc bouwen voort aan VU Campus in Kenniskwartier in Zuidas

Aan de westkant van Zuidas vordert de bouw van het Kenniskwartier gestaag. Daar bouwen de VU en het VUmc aan een moderne stadscampus voor onderwijs, onderzoek en academische patiëntenzorg. Hoog tijd om de stand van zaken door te nemen met de betrokken leiders van deze nieuwbouw

Gesprek met Josja van der Veer, directeur facilitaire campusorganisatie van de Vrije Universiteit en Fokke Rakers, directeur projectbureau huisvesting VUmc. Lees hier het hele artikel.

Werkzaamheden S109 uitgesteld

In het kader van de bereikbaarheid van de Zuidas is het noodzakelijk om de afrit S109 op de A10 te verbreden. Deze werkzaamheden stonden ingepland voor maandag 1-8 december maar ze zijn uitgesteld.

Op 25 november 2014 vond in WTC Amsterdam het symposium Slim Reizen 2014 –> 2040 plaats. Een symposium voor bedrijven in Zuidas, georganiseerd door bedrijven in Zuidas.

Een belangrijke constatering was dat er alternatieven voor het gebruik van de auto tijdens de spits moeten komen, omdat er gewoonweg geen plaats is voor meer auto’s en wegen op Zuidas. Werkgevers kunnen hier een rol in spelen door hun arbeidsvoorwaarden aan te passen en bijvoorbeeld flexilease, autodelen en fietspakketten op te nemen in de arbeidsvoorwaarden als alternatief voor de gebruikelijke leaseauto. Ook kunnen zij de mogelijkheid tot thuiswerken optimaliseren. Uiteindelijk kan de werkgever hier geld mee besparen. ABN Amro laat zien wat voor maatregelen zij hebben getroffen, met name: elektrische leaseauto’s, fiscaal voordeel voor fietsers, gebruik OV stimuleren en een streng parkeerbeleid in combinatie met het verstrekken van treinkaartjes voor vervoer tussen de twee vestigingen op Zuidas en Amsterdam Zuid Oost. Over de voordrachten van de sprekers vindt u hier meer.

TEDxAmsterdam: Een groene verdedigingslinie rond de stad

De linie raakt ook Zuidas want de lijn loopt langs Zorgvlied en daar start binnenkort de aanleg van een speciale strook groen.

Aanbestedingsprocedure hoofdbouwcontract ZuidasDok

De projectorganisatie verwacht tot het einde van dit jaar nodig te hebben voor het afronden van het aanbestedingsdossier. Vervolgens zullen de aankondiging en het selectiedocument op tendernet worden geplaatst. In februari/maart 2015 kunnen geïnteresseerde partijen zich aanmelden voor deelname aan de dialoog. Alle partijen die geschikt zijn en waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, worden uitgenodigd voor deelname aan de eerste fase van de dialoog. Naar verwachting zal de selectie in maart/april 2015 plaatsvinden en worden de geschikte gegadigden in maart uitgenodigd voor deelname aan de eerste dialoogfase.

Noord/Zuidlijn en station Zuid

In de pers verschenen berichten over het enkelspoor aanlanden van de Noord/Zuid op station Zuid. Na reacties van medewerkers van de dienst Metro werd het onderwerp in een ander perspectief gezet. Vanuit de hoek van vervoersbelangen van reizigers wijst men naar de beslissingen die in het verleden zijn genomen en wat de consequenties zijn als een en ander gewijzigd zou worden, namelijk nog minder budget voor het overige vervoer in Amsterdam.

Het Parool kopte ‘Ouderen Buitenveldert en Geuzenveld geïsoleerd door nieuwe buslijnen’

In het artikel van 1 december 2014 schrijft Het Parool het volgende:“Het rechttrekken van kronkellijnen van het GVB levert voor grote groepen passagiers snellere bussen en trams op, maar leidt ook tot verschraling van het openbaar vervoer voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn.

De nieuwe dienstregeling gaat in over twee weken, zondag 14 december. In de dienstregeling is te zien dat het GVB steeds meer werk maakt van het schrappen van onrendabele 'lussen' door buurten. Dat speelt behalve in Buitenveldert ook in Geuzenveld, waar bus 21 vanaf half december vier haltes overslaat in het buurtje De Eendracht. Bewoners, bedrijven en organisaties zijn zonder enig effect te hoop gelopen tegen deze aanpassing.

Weggeman zegt het onbegrijpelijk te vinden dat minder mobiele mensen straks op het aanvullende openbaar vervoer zijn aangewezen. 'We willen juist dat mensen zo lang mogelijk op zichzelf blijven wonen en gebruik blijven maken van het reguliere ov.' Adviezen van de Reizigersbelangenraad om de 'ommetjes' van bus 21 en 62 niet te schrappen, werden genegeerd, zegt voorzitter Chris Vonk. 'Het rechttrekken van lijnen heeft de toekomst, maar in deze gevallen wordt het openbaar vervoer in Amsterdam wel erg schraal.'”

BPZ ziet een ander probleem dat veel groter is namelijk de opheffing van haltes. De reactie leest u hier.

Bouw Ravel Residence vordert gestaag

Open huis: 13 december van 11.00 tot 15.00 uur en 22 december van 14.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze open huizen dagen kun belangstellenden een kijkje komen nemen in de modelwoning op de bouwlocatie van Ravel Residence. Het Student Experience team staat klaar om vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken. En vanuit de modelwoning kun je de vorderingen van de bouw aanschouwen. Hoek de Boelelaan en de Antonio Vivaldistraat.

Weg- en spoorwerkzaamheden

Gewijzigde verkeerssituatie Amstelveenseweg en Beethovenstraat bij viaducten A10 in de periode t/m medio februari 2015. Vanwege de realisatie van nieuwe spoorwegviaducten voor een betere verbinding tussen Schiphol en Duivendrecht is de verkeerssituatie ter hoogte van de viaducten A10 in beide straten gewijzigd zie de Informatiebrief OVSAAL.

Werkzaamheden nabij Amstelveenseweg

In de nachten van 5, 6, 7 en 8 december en overdag van 8 tot en met 12 december worden er bij het spoorviaduct op de Amstelveenseweg damwanden getrild. Om dit veilig te kunnen doen is op de A10 een rijstrook richting Amstelveen/Utrecht afgesloten.

Werkzaamheden Beethovenstraat

Donderdag 4 december worden voor het nieuwe spoorviaduct in de Beethovenstraat liggers geplaatst. Het verkeer kan tijdens de werkzaamheden langs de westzijde doorrijden.

En: tussen maandag 8 en vrijdag 19 december worden de rijbaan en het fietspad verlegd. Vanaf 19 december kan het autoverkeer in twee richtingen (één rijstrook per richting) over de oostzijde rijden. Fietsers en voetgangers kunnen zowel langs de west- als aan de oostzijde van de Beethovenstraat. Maandag 5 januari 2015 starten we met de bouw van het nieuwe spoorviaduct aan de westzijde. Gelijktijdig wordt er aan de oostzijde vanaf werkbordessen boven de weg aan het dek gewerkt. Lees meer over de werkzaamheden op 

9 december vergadering Regioraad, 18:30-23:00, Raadszaal Stadhuis. Bespreking van o.a. trammaterieel en het laatste agenda punt is ZuidasDok.

10 december vergadering van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 15:45 uur-17.30 uur en van 19.00 uur tot 22.30 uur, locatie: De Rooszaal, 0239

In het avonddeel onder RO agendapunt 18- over Zuidas, 19 financieel perspectief Zuidas en 20 vaststellen bestemmingsplan Beethoven eerste fase en 21 vaststellen bestemmingsplan Amsterdam RAI en 22 vaststellen uitvoeringsbesluit Amsterdam RAI.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid     

Inzien vergunningen op  locatie Kennedylaan 923 enkel op afspraak: tel 14 020

Verleende Ontheffing Werktijden

  • Amstelveenseweg (kruising met A10)- OV-SAAL, kunstwerk 13, het oprichten van een spoorviaduct over de Amstel en het gedeeltelijk slopen van het bestaande remmingwerk in de Amstel.

Ontheffing betreft: Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de reguliere werktijden en produceren van bouwlawaai in de periode van 28 november 2014, 19:00 uur t/m 2 februari 2015, 7:00 uur.

Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure

  • Parnassusweg 220A – 1275257, tijdelijk oprichten 2 gebouwen met parkeervoorzieningen, met bestemming daarvan tot rechtbank voor een periode van 5 jaar.

De vergunning en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 4 december 2014 gedurende zes weken ter inzage bij Stadsdeel Centrum, Amstel 1, Amsterdam. Belanghebbenden kunnen beroep instellen binnen zes weken na de dag waarop een beschikking ter inzage wordt gelegd, Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Melding ingevolge art. 8.41 wet milieubeheer

Iedere eerste donderdagavond van de maand wordt De Nieuwe Poort opgeluisterd met jazz

4 december treedt Patrick Verheij met de band van Loran Witteveen voor ons op. Hij speelt voor ons een combinatie van Sinatra Jazz en Ryth'm 'n Blues. Patrick Verheij is tekstschrijver en vertolker van het Nederlandse lied.

Van 7 november 2014 t/m 11 januari 2015 is in de Thomaskerk een tentoonstelling te zien met nieuw werk dat reageert op zowel de rituelen in de kerkdienst als het gebouw zelf.Op zondag 7 december rondleiding door curator Julia Geerlings en predikant Evert Jan de Wijer na de dienst Op zondag 11 januari zal curator Julia Geerlings en – onder voorbehoud – één van de kunstenaars na de dienst iets over het getoonde werk vertellen.Hoc est corpus (hocus pocus).

12 december Natuur&Milieuborrel

De borrel is in Old School podium v 16 december van 16-19.30 uur. Adres is Gaasterlandstraat 3-5, 1079 RH Amsterdam. Graag vooraf aanmelden bij iemand van Natuur&Milieuteam Zuid.

Lunchconcert 16 december lunchconcert 12:30 uur Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Het Ensemble Lumaka, met Sabine Wüthrich, sopraan, Jana Machalett, fluit en Miriam Overlach, harp.

15-18 december Kerstmarkt met zingende Kerstboom Claude Debussylaan 2-8, Mahlerplein

Op de markt voor de deur van De Nieuwe Poort vind je alle dagen traditionele en duurzame food- en non food-producten, maar je kunt er ook heerlijke hapjes kopen voor bij het kerstdiner zoals kaasjes en worstjes. Je kunt rekenen op zeepkistconferences, kerstverhalen bij de vuurkorf, poëzie en live muziek, toneel en Christmas Carols. En…….De Zingende Kerstboom.

Lees verder over: Weekberichten.