Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht  49

nieuw-kaartje-volledigConcept Uitvoeringsbesluit Strawinsky in de maak

Voor het opstellen van het concept Uitvoeringsbesluit Strawinsky organiseerde Dienst Zuidas drie buurtbijeenkomsten. Bewoners konden reageren op de planontwikkeling voor het gebied dat gelegen is tussen de ring, Beethovenstraat, Pr. Irenestraat en Parnassusweg. Het uitvoeringsbesluit vormt het stedenbouwkundig kader voor alle projecten binnen het gebied Strawinsky. Het College van B&W van Amsterdam zal het concept eind februari 2016 vrijgeven voor inspraak. Belangrijke aandachtspunten waren: veiligheid fiets/wandelroutes o.a. rondom Vijfhoek en druk kruispunt, nieuw water aanleggen werd geopperd en groen, terrasvoorziening bij Parnassusweg is welkom.” Op de website leest u in de verslagen meer.

kaart_zuidas_vivaldi_nummers-2Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Vivaldi 

Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Vivaldi is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1404BPGST-OW01. Zienswijze indienen voor 17 december 2015,  en richt u aan de gemeenteraad van Amsterdam, p/a: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 020 255 1524. De kennisgeving leest u hier.

Ondernemen in de Zuidas    lees in het interview (dienst Zuidas) over de ervaringen van de horeca-ondernemer van Koetjes en Kalfjes op Zuidas 

Parkeren en exposeren in één gebouw bij de RAI

25 november ging de laatste schroefpaal de grond in bij de RAI. Met de groei van de Zuidas in het afgelopen decennium, zijn er rondom de RAI verschillende parkeerterreinen verdwenen. Daarom bouwt de RAI Amsterdam een nieuw parkeergebouw met 1.000 parkeerplaatsen. Het RAI Parkeergebouw komt aan de snelwegzijde van de RAI, tussen Hal 8 en Hal 10 te staan. In augustus 2016 wordt het gebouw in gebruik genomen. Het ontwerp is van Bethem en Crouwel.

kaart_zuidas_gershwin_nummers-3Op kavel 4 ontwerp van KENK architecten

De Architect berichtte: ”Kavel 4 in de Amsterdamse Zuidas wordt door KENK architecten ingevuld met een 70 meter hoog, bakstenen gebouw. Het moet volgens de opdrachtgever Zuidschans cv en Syntrus Achmea een verbindend gebouw worden tussen de internationale kantoorarchitectuur en de Nederlandse woningbouw op de Zuidas.” lees verder

 

Analyse bereikbaarheid Amsterdam Zuid

De komende jaren wordt er volop gebouwd in Zuidas en gestart met de aanleg van Zuidasdok. Om Amsterdam Zuid en Zuidas bereikbaar te houden is veel slimheid van alle betrokkenen nodig. Zoals in de nieuwsberichten week 47 van B&W viel te lezen is de inzet om dit te doen in intensieve samenwerking met de wegbeheerders in de regio. Er komt een overall bereikbaarheidsstrategie waarbij automobilisten worden geholpen bij het kiezen van slimme mobiliteitskeuzes. Per doelgroep worden reisalternatieven ontwikkeld (vraagbeïnvloeding) en wordt verzwaring van de aanpak van incidentmanagement en projectoverstijgende communicatie bekeken. Bovendien zullen er verscherpte voorwaarden worden gesteld aan de afzonderlijke projecten. Uitganspunt hierbij is dat er niet meer dan 10 minuten extra vertraging mag zijn op de belangrijkste routes in de regio. Ter kennisname in de commissie Infrastructuur en Duurzaamheid van 2 december 2015 en ter kennisname in de commissie Ruimtelijke Ordening van 9 december 2015.” lees de uitkomst van de Analyse in de pdf's 1. Bereikbaarheid Amsterdam Zuid – Notitie tbv PBMA 23-09-2015 (Bijlage | 1.4Mb) of de samenvatting   3._Management_samenvatting_van_de_notitie____Bereikbaarheid_Amsterdam_Zuid____tbv_PBMA_23-09-2015.pdf

9 december vergadering raadscommissie RO, 13:30-12.30 uur en z.n. van 19.30 -22.30 uur Locatie: De Rooszaal, 0239, stadhuis

Ruimtelijke Ordening punt 11 Vaststellen Uitvoeringsbesluit De Boelelaan Oost Zuidas Nr. BD2015-017305 voor de bijlagen waaronder advies van de bestuurcommissie Zuid, kijk hier

15 december vergadering Regioraad: Besluitvorming Ombouw Amstelveenlijn

De SRA-regioraad neemt het definitieve besluit, na raadpleging van de gemeenteraden van Amsterdam en Amstelveen, op 15 december 2015. Vervolgens kan begin 2016 de aanbesteding starten voor het 1e tracédeel tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk.”

Heeft u een leuk idee voor uw buurt?

De bestuurscommissie heeft subsidie voor eenmalige bewonersinitiatieven. U kunt subsidie aanvragen voor een kleinschalig initiatief waarmee uw buurt groener, schoner of veiliger wordt. Stadsdeel Zuid stelt per initiatief maximaal € 5.000,- beschikbaar. Hoe werkt het? Voor inspiratie: deze initiatieven zijn al uitgevoerd. Lees de voorwaarden en aanvragen hier. 

AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

 

kaartje_spoorslagsloot_11-2015tot 16 december afsluiting fietspad Spoorslagsloot ivm werkterrein Noord- en Zuidkant A10     

Op twee locaties komt een werkterrein om boringen voor de nieuwe leidingen  o.a. stadswarmte Nuon, onder de A10 mogelijk te maken: in het Beatrixpark en in de Antonio Vivaldistraat. Voor het maken van de bouwkuip wordt een damwand aangebracht. Dit kan geluidsoverlast geven. 

t/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat

Vanaf 23 november af en toe geluidshinder bouw parkeergarage Atrium  

t/m 23 december aanbrengen funderingspalen voor gebouw Telesto in de Fred. Roeskestraat    De funderingspalen worden volgens de zogenaamde schroefmethode uitgevoerd. De werkzaamheden nemen ongeveer 4 weken tijd in beslag.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Geen vergunning vereist

* De Boelelaan 28, 1083 HJ: voor het vergroten van het gebouw door het plaatsen van een bijbehorend bouwwerk tegen de westgevel ten behoeve van een technische ruimte voor een noodstroom aggregaat met behoud van bestemming daarvan tot kantoor.

Aanvraag evenementenvergunning

* Europaplein, 1078 GS: voor het houden van het evenement "ISE Projection Mapping" op 11 december 2016 van 18.30 uur tot en met 20.30 uur. Dossiernummer 2015-15114.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende exploitatievergunning horeca

* Amstelpark 2 B, 1083 HZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 20 november 2015. Dossiernummer 2015-14534. Voor het inzien van de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid. Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift

Aanvraag omgevingsvergunning

* Europaboulevard 24, 1083 AD: voor het kappen van twee bomen staande op de Europaboulevard, ingekomen d.d. 11 november 2015. OLO-nummer 2055489. Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u bezwaar maken.

Waterschap: Verleende Watervergunning 

* Voor het realiseren van de Buitenveldertsegracht ter hoogte van de Buitenveldertselaan. Casecode: W-15.02528. Vanaf 27 november 2015 kunt u de vergunning inzien. Bezwaar indienen kan binnen een periode van zes weken, aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

ODNZKG 

Verleende omgevingsvergunning  * Fred. Roeskestraat 96. Het betreft een vergunning voor de uitbreiding van de Rietveld Academie. Verzenddatum beschikking: 23-11-2015. Aanvrager: St. Gerrit Rietveld Academie. Zaaknummer: 64836. Bezwaar indienen kan tot 5 januari 2016.

Verleende kapvergunning * Europaplein 22, Het kappen van 18 bomen en het verplanten van 10 bomen op het Europaplein 22. Verzenddatum beschikking: 23-11-2015. Aanvrager: Dienst Zuidas. Zaaknummer: 101065

3 december 19.30-21.30 Jazz at the Southazz in De Nieuwe Poort Claude Debussylaan 2      En de expositie Townscapes tot 1 februari van de Amstelveense architect en kunstenaar Wim Snelders. 

13 december 11.00-17.00 Pure Wintermarkt in het Amstelpark 

15 december 2015, 20:00 – 22:30 uur, kunstcafe georganiseerd door Kunstgroep Buitenveldert. Start winterexpositie in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112

15 december 12:30 lunchconcert, Amsterdam Wind Quintet, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Tim Wintersohl, fluit, Marije Clemens, hobo, Hanka van Doesum-Clout, klarinet, Ellen Bayens, hoorn Marijke Zijlstra, fagot. Zij spelen werk van P.I. Tsjaikovski en Bill Holcombe.

18 december-12 maart 2016 Expositie WHAT?, Amstelveenseweg 500, het vm INGhouse   donderdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. De bovenste etage van het voormalig ING House, sinds 2015 omgedoopt tot Infinity, vormt vanaf 18 december de locatie voor de eerste tentoonstelling over onze woon-werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. (foto Infinity © Jeroen Musch)

Lees verder over: RAI, Verkeer, Weekberichten.