Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 49

Het Bewonersplatform wenst u prettige feestdagen en een goed en gezond 2019. Vanwege de feestdagen verschijnt het volgende weekbericht in de tweede week van januari 2019.

Berichten Amsterdam Zuidas
"Sociale woningbouw ook in Zuidas    Reactie Zidas op het artikel in Het Parool van november: De een gelooft niet dat we het doen, de ander vindt het onzin dat we het wél doen: sociale woningbouw in Zuidas. Ons beleid wijkt niet af van de rest van de stad. Van alle woningen die we nog gaan bouwen, wordt 40% sociale huur en 40% middensegment." Lees meer
"Verborgen stroom uit de Fred. Roeskestraat   In The Pavilion, aan de Fred. Roeskestraat, zit een enorme stekkerdoos verstopt. Die verdeelt de helft van alle Zuidas-elektriciteit over de gebouwen ten noorden van de A10. Het was een heel gedoe om dit zwarte gevaarte uit het zicht te houden." Lees meer
"Geen verspilling in nieuw Goede Doelen Loterijen-gebouw    Het gebouw aan de Beethovenstraat/ pr. Irenestraat opende officieel op 6 december 2018 de deuren, maar al enige tijd bruist het er van de medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij). Ze vergaderen tussen de palmbomen rond tafeltjes op het binnenplein of zitten naast enorme bananenplanten in diepe kuipstoelen met een laptop op hun schoot." Lees meer En lees het artikel op architectenweb 'Bladerdak' blikvanger van nieuw kantoor Goede Doelen Loterijen Benthem Crouwel Architects is verantwoordelijk voor het ontwerp, het interieur is ontworpen door D/Dock en Yolanda Loudon van de Goede Doelen Loterijen.” 

Bestemmingsplan Zuidas Kenniskwartier Noordstrook gewijzigd en vastgesteld
“Prorail had een zienswijze ingediend ivm trillingen veroorzaakt door treinverkeer. In de conclusie over trillingen wordt gesteld dat: Voorliggend bestemmingsplan maakt op een afstand van circa 75 meter vanaf het spoor onder meer woningen mogelijk. Het aspect trillingen is van belang in het kader van een goed woon- en leefklimaat. Door de relatief grote afstand is door eventuele aanpassingen in de constructie eventuele trillingshinder goed op te lossen. Nader onderzoek is in deze fase, zonder gebouwontwerp, niet zinvol. Middels een nadere eisen-regeling kan dit aspect een rol spelen bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen. Het onderwerp trillingen kan in een vroeg stadium van de planontwikkeling al worden meegenomen.” Bekijk de documenten hier.

Nieuwsbrief Najaar 2018 Vereniging Vrienden van het Beatrixpark    met o.a. onthulling Future Past Glory van het kunstenaarsduo Heringa en Van Kalsbeek, parkbezoeker kan geocachen, de boomvandalen, ontdekking van een rolkoffer op bijzondere plek, overzicht IVN-wandelingen 2019 en een oproep! De speelplaats bij het kinderbadje moet hoognodig worden opgeknapt. Hiervoor is door het stadsdeel i.s.m met Zuidas een project opgestart, waarbij participatie van ouders met kindjes die daar spelen erg op prijs gesteld zou worden. Wilt u meedenken over de inrichting?  Stuur een mail mail@vriendenbeatrixpark.nl en u krijgt dan meer informatie. Maar ook 25 columns ”plant in de Artsenijhof” van José Deckers gebundeld. Lees de digiversie hier.

Bericht in Het Parool: “Openliggende straten zijn voor Amsterdammers een bron van ergernis, maar op de Zuidas wordt dit leed vermeden.” Lees meer

Nieuws uit B&W week 49
“Ruimtelijke Ordening: Het college van B en W verlengt de toepassing van een tijdelijk verlaagd toetsniveau voor constructief advies bij omgevingsvergunningen met een jaar tot uiterlijk 31 december 2019. In 2017 heeft het college al ingestemd met het toepassen van een verlaagd toetsniveau in verband met de beperkte capaciteit bij de Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied. Het college heeft toegezegd om de het verlaagde toestniveau te evalueren. De uitkomsten daarvan kunnen leiden tot een eventuele bijstelling of aanpassing van de duur van het verlaagde toetsniveau.”

12 december vergadering raadscommissie Wonen en Bouwen 9.00 tot 12.30 uur, raadzaal, stadhuis    Op de agenda 13 Kennisnemen van het Woningbouwplan 2018-2025. Lees meer
13 december vergadering raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid 9.00 tot 12.30 uur raadzaal, stadhuis       Bekijk de agenda en meer documenten hier.

Nieuwsbrief Amstelveenlijn: “Nachtwerkzaamheden bomenkap Buitenveldertselaan        Om ruimte te maken voor het ombouwen van de Amstelveenlijn en de bouw van de verwijdert VITAL vanaf 12 december tien bomen aan de Buitenveldertselaan tussen de haltes A.J. Ernststraat en De Boelelaan/VU."

Uitgebreide presentatie over bomenkap t.b.v. bouw Zuidasdok (Let op: Met de disclaimer van de opstellers, dat aan deze presentatie geen rechten kunnen worden ontleend.)

Nieuwsbrief Amsterdam 6 december 2018 editie Zuid met o.a. ""Adopteert u dit jaar ook een kerstboom?" Bekijk hier de online versie.
 
Kunst en Cultuur
13 december, 12.15 – 12.45 Concert voor piano en fluit in de kapel Vumc, De Boelelaan   
Met Vital Stahievitch: piano en Mirna Ackers: dwarsfluit. Programma: Franz Schubert-Arpeggione Sonate.
 
13 dec, 18.30, Movienight: Truth Detectives in Circl, Mahlerplein      Boeiende film over hoe nieuwe technologische ontwikkelingen de social media en wetenschap helpen om diegenen die mensenrechten schenden voor het gerecht te brengen. Lees meer

15 december- 3 februari 2019 Beholder van Vladimir Grafov, een lichtsculptuur dagelijks te zien van 14.00 tot 19.00 uur, in het Glazen Huis. Amstelpark     Opening: zaterdag 15 december 16.00-18.00 uur. Met uitvoeringen van onder meer de Taciturn-ontvanger. In samenwerking met The Warp en Zone@source.

18 december 12.30, lunchconcert door Het Jules Verne trio, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36   Met Jan van der Plas, cello, Sara Mazzarotte, viool en Stephan Harsono, piano. Zij spelen werk van Embut en Mendelssohn.  En 8 januari 2019, 12:30 uur, Het Neva-ensemble uit St. Petersburg. Met Irina Shasheva, sopraan, Ludmila Vorobyeva, mezzosopraan, Vladimir Matigulin, countertenor/dirigent, Dmitri Taneev, bariton Aleksey Goloviznin, bas, Valerya Matigulina, piano. Met o.a. Russische en Oekraïense volksliederen. Lees meer

19 december 20:30 – 22:00, Het Verhaal van Kerst in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36
Niet het traditionele verhaal over het kindeke Jezus, maar een maatschappelijk geëngageerde, persoonlijke visie op ons leven. Met muziek tijdens, en een borrel in De Nieuwe Poort na.          19 december 16.00 uur, de eerste editie van De Vrije Wereld, de nieuwe programmaserie van VUvereniging in de Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechhorststraat 8      Onder het genot van een beker glühwein delen gasten uit wetenschap en cultuur hun kennis en verrassende inzichten over Kerstmis. Green Office VU geeft tips voor duurzame kerstcadeaus, zingevingsplatform NEWConnective gaat op zoek naar de kerstgedachte, popjournalist Jan Vollaard vertelt over de kerstklassieker White Christmas en leden van het VU-kamerkoor zingen verrassende liedjes. Toegang én glühwein gratis, reserveren kan hier.

19 dec, 20.00, Pakhuis de Zwijger, R-LINK: Burgerinitiatief: te veel gevraagd? Piet Heinkade 179      De rol van burgers in ontwikkelingsplannen. Nu de overheid zich steeds verder terugtrekt uit de ruimtelijke ordening, krijgen lokale burgerinitiatieven en andere kleinschalige groeperingen een steeds grotere rol in ruimtelijke projecten. Wetenschappers van verschillende universiteiten en hogescholen die samenwerken in het R-LINK project presenteren hun kijk op dit onderwerp. Lees meer en meld je aan.

Iedere eerste zondag van de maand in 2019  IVN-wandelingen in het Beatrixpark van 14.00-15.30     Start bij de parkingang Boerenweteringpad (Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg). Aandacht voor Bomen: 6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 6 oktober, 3 november, 1 december; Artsenijhof: 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 september. Deelname: iedereen kan meedoen en aanmelden vooraf is niet nodig, behalve voor groepen. Info: Henk Wolters 020-6644506, henk.snezana@kpnmail.nl

tot 11 jan 2019, Circl.ART: ‘Natural’ Constructions, Circl,  Mahlerplein     Prikkelende expositie (selectie recente aankopen uit de ABN AMRO collectie).

21 jan 2019, 20.00, Big, Bigger, Zuidas, Pakhuis de Zwijger, Grote zaal, Piet Heinkade 179
Over de expansie en make-over van hét zakendistrict van Amsterdam. Wat gaat er allemaal gebeuren? Met o.a. David van Traa, directeur Zuidas.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Maandkaarten Zuidas werkzaamheden eerste kwartaal 2019 bekijk het pdf Maandkaarten Zuidas en Zuidasdok Q4 2018

Verwijderen bomen Buitenveldertselaan t.b.v. nieuwe halte bij de A.J. Ernststraat uitvoering ‘s nachts tussen 1.00 en 5.00 uur. Van 12 december t/m 14 december worden 10 bomen verwijderd tussen het spoor en de Buitenveldertselaan in. Uit de nieuwsbrief Amstelveenlijn.

6/ t/m 10 december aanbrengen damwanden    Bouw fietstunnel (zuidelijke deel onder treinsporen) tussen Antonio Vivaldistraat en Beatrixpark. En vanaf 10 december 2018 gaan funderingspalen de grond in op de bouwlocatie. Lees meer over dit project

10 t/m 24 december anpassen zuidelijke fietsstrook Fred Roeskestraat (dus afgesloten en enige hinder)      De huidige fietsstrook langs Edge Olympic wordt verduidelijkt met rode stenen en er wordt een duidelijke oversteek aangebracht naar het fietspad aan de noordzijde. Markering op het wegdek laat zien dat fietsers op de oversteek voorrang hebben op auto’s. Deze aanpassing komt de verkeersveiligheid voor fietsers en automobilisten ten goede. Er zijn verkeersregelaars aanwezig. Op donderdag 13 december vindt ter hoogte van de Geert Grooteschool ook de fietscampagne ‘Ik val op’ plaats, waarbij fietsers op een leuke manier geattendeerd worden op het belang van zichtbaarheid in het verkeer. Bron: Bewonersbrief.

2Amsterdam en 3 tot 21 december 2018 is het Strawinskypad tussen Parnassusweg en Zuidplein afgesloten voor fietsers, gebruik de Prinses Irenestraat. Voor 2Amsterdam worden nu NUTS-aansluitingen, zoals elektra en water, gerealiseerd. Om dit te kunnen doen moeten vier buizen onder de Strawinskylaan door geperst worden. En op 6 december werd de vloer van de 20ste verdieping gevlinderd. Lees meer

6 januari – eind maart 2019 inrichting Prinses Irenestraat tussen de Beethovenstraat en de Prinses Margrietstraat     De straat is afgesloten voor auto/fietsverkeer. Fietsers gaan via het fietspad langs de Strawinskylaan. Autoverkeer wordt omgeleid via de Prinses Margrietstraat en Willem Kesstraat. Lees meer

T/m 1 mei 2019 aanleggen kabels & leidingen t.b.v. EMA/Van der Valkhotel in de Vivaldistraat e.o. tussen 7.00 en 16.00 uur      De werkzaamheden hebben gevolgen voor omwonenden. Lees meer 

Renovatie en uitbreiding met Tower Ten WTC   De fietstunneltjes onder de Strawinskylaan en de Beethovenstraat zijn dicht tot eind december 2018.

Werkzaamheden GVB Europaboulevard/RAI     GVB werkt t/m vrijdag 11 januari 2019 aan de tramrails bij station RAI. Het werk kan geluidsoverlast veroorzaken. 

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente
*Instemmen met het vaststellen van de lijst 'Opdrachtgeverschap projecten in de gebiedsontwikkeling'
en de kaart met grenzen van stedelijke gebieden, projecten en belangen, gemeente Amsterdam. 
Verleende exploitatievergunning
*Strawinskylaan 85,
1077 XW: verlenging voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf
*Prinses Irenestraat 19, 1077 WT: voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf
*Parnassusweg 218, 1076 AV: verlenging voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf
Omgevingsvergunning geweigerd
*Prinses Marijkestraat 3, 1077 XA: voor het bouwen van een carport bij het gebouw

Verleende omgevingsvergunning   IJsbaanpad 86 A, 1076 CW: voor het innemen van een ligplaats, met de woontboot ''Resaco'', waarop afmetingen van 13,50 meter lengte, 5,20 meter breedte en 5,75 meter hoogte (gemeten vanaf de waterlijn) worden aangegeven.
Verleende evenementenvergunning
*Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van het evenement 'Het Amsterdamse Winterparadijs' met 5000 bezoekers op de volgende data en tijdstippen: 21 december 2018 van 10.00 uur tot 02.00 uur, 22 december 2018 van 10.00 uur tot 02.00 uur, 23 december 2018 van 10.00 uur tot 01.00 uur, 24 december 2018 van 10.00 uur tot 23.00 uur, 25 december 2018 van 10.00 uur tot 20.00 uur, 26 december 2018 van 10.00 uur tot 23.00 uur, 27 december 2018 van 10.00 uur tot 01.00 uur, 28 december 2018 van 10.00 uur tot 02.00 uur, 29 december 2018 van 10.00 uur tot 02.00 uur en 30 december 2018 van 10.00 uur tot 01.00 uur, verzonden d.d. 3 december 2018. Dossiernummer: 2018-31043.

Aanvraag evenementenvergunning
*Europaplein 1, 1078 GS: voor het houden van een evenement "broodjeszaak de nieuwe rail'' op 16 augustus 2019 van 19:30 uur tot 23:00 uur                                                                                     *De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van een evenement "VU Zomerfeest'' op 7 juni 2019
*Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van een evenement "Bedrijfsfeest Heineken'' op 27 juni
*Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van een evenement "Kingsland Festival 2019'' op 27 april 2019 van 12:00 uur tot 20:00 uur

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen

07-12-2018 18-01-2019  Jaagpad 48, Amsterdam  bouwen in afwijking van de omgevingsvergunning OLO 2934175. Aanvrager: denieuwegeneratie.
05-12-2018 16-01-2019  Gustav Mahlerlaan 841 A, Amsterdam  vervangen van de luchtbehandelinginstallatie op het dak. Aanvrager: G&S Vastgoed B.V.
04-12-2018 15-01-2019  Barbara Strozzilaan 251, Amsterdam  aanbrengen van diverse bouwkundige aanpassingen in het gebouw. Aanvrager: KPN N.V.
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
05-12-2018 16-01-2019  Gaasterlandstraat 5, Amsterdam  wijzigen van het gebruik van het gebouw met een instandhoudingstermijn tot april 2019. Aanvrager: Gemeentelijk Vastgoed.
03-12-2018 12-01-2019  De Boelelaan 30, Amsterdam  voor het verlengen van de instandhoudingstermijn voor het strijdig gebruik van een opslagunit op de locatie De Boelelaan 30 te Amsterdam, voor een maximale periode van 5 jaar met een maximale instandhoudingstermijn t/m 30 november 2023. Aanvrager: Stage Entertainment B.V.
Bouwbesluit 2012, geluidsontheffing – ontheffing verleend
23-11-2018 02-01-2019  Verlengde Vivaldistraat, Amsterdam   werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode: Van 6 december 2018 /m 10 december 2018 tussen 21:00 uur en 07:00 uur. Bij eventueel uitloop zijn de reserve dagen van 15 december 2018 t/m 19 december 2018 tussen 21:00 uur en 07:00 uur De ontheffing heeft betrekking op: Het plaatsen van circa 36 meter damwanden; Het vervangen van de geleiderail.

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Kunst & Cultuur, Noordzone, OV, Strawinsky, Vivaldi, Voorzieningen, Weekberichten, Zuidasgebieden.