Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 5

Uit: nieuwsberichten van B&W 30 januari

Het college stelt voor aan de raad om in te stemmen met een krediet aan de Stadsregio Amsterdam voor het reguliere onderhoud aan de infrastructuur van de metro. Behandeling in de commissie is op 7 februari en in de gemeenteraad op 13 februari 2013. Het college stelt voor aan de raad om in te stemmen met een voorkeursvariant voor het ombouwen van de Amstelveenlijn. De variant behelst een hoogwaardige tramverbinding met lange trams tussen Westwijk en Station Zuid en gewone trams tussen Binnenhof en het Centraal Station. Doordat de haltes Spinnerij, Gondel, Marne, Amstelveen Centrum en A.J. Ernststraat verdwijnen, zal de hoogwaardige tram sneller zijn dan de huidige lijn 51. De Stadsregio Amsterdam onderzoekt nog of het haalbaar is deze lijn door te trekken richting Uithoorn en Aalsmeer. Tramlijn 5 blijft dus bestaan. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel insprekers om vanuit Amstelveen een directe verbinding met het Centraal Station te houden. Wel worden de relatief weinig gebruikte haltes Apollolaan en Stadionweg opgeheven. Er blijft een metro rijden tussen Station Zuid en het Amstelstation. Behandeling in de commissie is op 7 februari en in de gemeenteraad op 13 februari 2013.

Voorbereiding aanbesteding ZuidasDok

De dienst Rijkswaterstaat en de dienst Infrastructuur houden in februari een marktconsultatie met als doel marktpartijen over het project ZuidasDok te informeren en consulteren.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

  • Lunchconcert, 5 februari, 12:30 uur, Victor Mattsson, piano, speelt werken van Ravel, Mozart en Liszt.

VU Connected, De Boelelaan 1105

Filosofie op de Zuidas, 13 februari, 16:30-8:00 uur, Symphony's, George Gershwinlaan 22-28. Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Kees de Kort (Commentator BNR) en Govert Buijs, politieke filosofie en levensbeschouwing VU. “De verantwoordelijke autoriteiten hebben het publiek in de steek gelaten”, aldus Kees de Kort. In Filosofie op de Zuidas spreekt VU-filosoof Ad Verbrugge met de commentator van BNR over de kredietcrisis.

 

 

 

Lees verder over: Dok, OV, Weekberichten.