Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 5

Werkzaamheden Fred Roeskestraat

Op verschillende plekken in de Roeskestraat: verlegging waterkering en start bouw appartementen De Fred.

Op vrijdag 20 februari 20.00 uur moeten de fietsenrekken in de tussenstraat naast het Geert Groote College leeg zijn.

Vooraf worden ter plekke borden geplaatst om de fietseigenaren te verzoeken hun fietsen tijdig weg te halen. Fietsen die na vrijdag 20 februari in de fietsenrekken staan, worden weggeknipt. De fietsenrekken worden verplaatst naar locaties rondom het Geert Groote College.

pic1

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkzaamheden G. Mahlerplein

Van donderdag 5 februari tot en met woensdag 25 februari wordt het bouwterrein op de Spoorslagsloot ingericht. De sloot wordt gebaggerd, de  ondergrondse waterverbindingen (duikers) en het zand worden aangebracht. De werkzaamheden zijn vervroegd omdat het zand, afkomstig van de bouwkavel van het project Summertime aan de Mahlerlaan hier kon worden hergebruikt. Een aantal bomen op de eilandjes in de Spoorslagsloot wordt eind februari verplaatst naar het Beatrixpark.

In februari en maart plaatsen fietsenrekken nabij station Zuid

In februari en begin maart worden op twee locaties nabij station Amsterdam Zuid extra fietsparkeerplekken gerealiseerd door de enkellaags rekken te vervangen door dubbellaags rekken. Op de locatie tussen het viaduct en het fietspad van de Strawinskylaan wordt het aantal plekken van 144 naar 240 uitgebreid. Bij de stationsentree Parnassusweg gaat het aantal plekken van 750 naar 1280 plekken.

Heiwerkzaamheden G. Mahlerlaan

Op kavel 9/10: t/m februari 2015 en Kavel 11/12: t/m februari 2015. De bouwwerkzaamheden kunnen plaatsvinden van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur van maandag t/m zaterdag.

3 februari vergadering commissie Leefomgeving en Economiie, 20:00 – 23:00, Commissiezaal; President Kennedylaan 923

Agendapunt 9. Advies experiment parkeerduurbeperking

Buitenveldert Noord (ter advisering aan het algemeen bestuur). Bijlage o.a. Kaart voorstel uitbreiding parkeerduurbeperking. Advies ongewijzigd voortzetten in Buitenveldert Noord in de Pr Irenebuurt volgt later een advies.

 

 

 

 

4 februari vergadering commissie Algemene Zaken, Ruimtelijke Ordening en Samenleving, 20:00 – 23:00, President Kennedylaan 923

Agendapunt 10- Bestedingsvoorstel extra middelen voor dragende samenleving en openbare ruimte. Zie de bijlagen bij dit punt.

Agendapunt 11- Gebiedsplan light 2015

denkZuidas levert nieuwe inzichten op

Op 19 en 20 januari zat het team van denkZuidas bij elkaar om de thema’s van de Visie Zuidas 2015 verder aan te scherpen. DenkZuidas is de noemer waaronder het projectteam visie Zuidas samenwerkt aan de actualisatie van de Visie Zuidas. Projectleider Bas Boeker vertelt: ‘De thema’s van de actualisatie zijn nog in ontwikkeling. Verbonden met de stad bijvoorbeeld is Verbonden met groen en water geworden. En er is een zesde thema, toegevoegd, Zuidas bereikbaar, omdat dit thema apart aandacht nodig heeft. De afgelopen twee dagen hebben we rond kaarten van Zuidas gezeten en de thema’s ingetekend. De verschillende thema’s zijn als verschillende lagen over elkaar heen gelegd. Dat leverde nieuwe inzichten en vragen op.’

2000ste woning in aanbouw

De bouw is gestart van Summertime, een appartementencomplex met bijna 200 huurwoningen in de vrije sector met bijbehorende voorzieningen aan de Mahlerlaan op de Zuidas in Amsterdam. Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM is samen met co-maker Bouwinvest, die de woningen in belegging neemt namens het Bouwinvest Residential Fund, verantwoordelijk voor de planontwikkeling. De appartementen worden naar verwachting eind 2016 opgeleverd. Met de start van Summertime wordt de tweeduizendste woning op de Zuidas gebouwd.

Start bouw parkeergarage Atrium

In de week van 16 februari tot eind maart: inbrengen van de stalen damwanden (fase 1). Aansluitend start het inbrengen van de damwanden van de 2e fase. De damwanden worden drukkend aangebracht en niet trillend, om hinder naar de omgeving te beperken. Deze werkzaamheden kunnen geluidsoverlast veroorzaken. 

In de week van 23 tot 27 maart: De 1e laag grond wordt uitgegraven en afgevoerd. Dit leidt tot een toename van verkeersbewegingen.Voor vragen, opmerkingen of suggesties over de bouw en bouwplaats binnen de bouwhekken, kunt u contact opnemen met de uitvoerder op locatie. Deze is te bereiken via telefoonnummer 0226-397 000. Als de bouwketen zijn geplaatst houdt de uitvoerder op locatie elke 2 weken een inloopspreekuur. Dit is op een woensdag van 15.00 tot 16.00 uur in de ‘even’ weken.

Bestemmingsplan RAI vastgesteld

In december 2014 is het bestemmingplan vastgesteld. Kijk voor meer informatie op ruimtelijke plannen.

Nieuw aanvragen omgevingsvergunningen bouw en milieu

* A10 (noord- en zuidzijde) t.h.v. Antonio Vivaldistraat – 1575723, realiseren twee bouwkuipen voor boring t.b.v. aanleg van kabels en leidingen (12-12-2014);

 

* De Boelelaan 1117 (VU) – 1556193, renoveren 5e etage (11-12-2014);

* Terrein De Boelelaan 1117 – 1575739, kappen 9 bomen (15-12-2014);

* Terrein Gustav Mahlerplein – 1574931, oprichten ondergrondse fietsparkeergarage met overkapping op maaiveld, oprichten ondergrondse leidingentunnel en oprichten ondergrondse (hemel-)waterberging (12-12-2014)

Gustav Mahlerlaan 3005 – 1577117, plaatsen tijdelijke zeecontainers en twee tijdelijke geodetische koepels t.b.v. tuineren, horeca, openbare colleges en kweken van paddestoelen voor een periode van 2 jaar (14-12-2014);

Verleende vergunning bouw

* Terrein Europaboulevard 19 – 1525945, oprichten woongebouw "Square" (12-12-2014);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder over: Weekberichten.