Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 5

Lees het artikel "Aangepaste plannen voor Zuidas en Zuidasdok" van de voorzitter BPZ, Cisca Griffioen, dat in februari in de wijkkrant Buitenveldert/Zuidas e.o. buurten verscheen.  

Berichten van Zuidas: *Nuchter afscheid van bedientorens Schinkelbrug             Met het ontmantelen van de halve eeuw oude bedientorens van de Schinkelbrug is er een einde gekomen aan een tijdperk. Bedienaars doen hun werk voorlopig vanuit een keet. ‘Op camera zie je meer, maar je mist wel het gevoel dat bij de brug hoort.’ Lees meer

Aanvulling ingediende zienswijzen bij Wijziging 2022 van het Tracébesluit Zuidasdok en het ontwerpbestemmingsplan Zuid-Zuidasdok 2022 die ter inzage lagen. Zienswijze bij ontwerp bestemmingsplan ZA-ZADok 2022 namens de Fietsersbond, gemaakt door FN i.s.m. DdJ en LM.2 ipv 3 nu 2 pag.. Lees meer in 20230117 Zienswijze FB Bestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022 def-1.   Een bewoner van de Irenebuurt diende bij zowel TB als bij het BP zuidasdok een zienswijze in. In het Tracébesluit is het hoofdthema -water- grondwaterstand. Lees meer Zienswijze wijziging TB 2022. En in het pdf Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok zijn de onderwerpen o.a. informatie die mist, een waterparagraaf die ontbreekt en er zitten stukken bij die vorig jaar al door het college zijn vastgesteld.

Artikel 27.1.2023 in het NRC: “Bij het Zuidasdok wordt eindelijk weer vooruit gekeken. Hoe staat het hoofdpijndossier er nu voor?.  Ook gaan er als onderdeel van de werkzaamheden twee knooppunten van de A10 op de schop. Door de verbouwing wordt het woon-werkgebied rond de Zuidas …”van Sjoerd Klumpenaar.

Fotograaf Jonathan Herman maakte een serie foto's van de Ring A10 bekijk ze hier. Afgelopen zaterdag 4 februari 2023 plubliceerde Het Parool daar enkele van. En in de bijlage van de Volkskrant staan ze onder titel de 'Gouden Ring,' over de A10, 10 pagina's A4 waarop een fraaie mix van foto's en tekst. 

Uit de dagmail van de gemeenteraad 31-01-2023 over participatie: "Namens de directeur van de Rekenkamer Amsterdam ontvangt u bijgevoegde brief en het Onderzoeksprogramma Amsterdam 2023. In ons onderzoek constateren we dat de participatieparagraaf standaard onderdeel uitmaakt van college- en dagelijks bestuur voordrachten, maar de informatie in de paragrafen geen helder inzicht biedt in de daadwerkelijke participatie."

Bericht van het WTC: “Instellen klankbordgroep schuift op    “Op de bewonersavond 11 juli 2022 is aangekondigd dat er een klankbordgroep zal worden opgericht. De beslissing om het ontwikkelings- plan te herzien betekent ook dat de oprichting van een klankbordgroep opschuift in de tijd. Na verdere uitwerking van het aangepaste plan voor WTC Amsterdam zal dit worden opgepakt. Indien u zich al heeft aangemeld  zal contact met u worden opgenomen. Ook zal u worden uitgenodigd voor een volgende bewonersavond. Als u zich wil aanmelden voor de klankbordgroep kan dat nog via de website.” En: aanpassing masterplan WTC uit de brief van de wethouder 31.1.2023 voor de raadscommissie RO .. “CBRE zal daarom blijven investeren en maximaal inzetten op de verbetering van het WTC Amsterdam. In dit beoogde nieuwe, kleinere plan, is verduurzaming van het WTC Amsterdam het belangrijkste thema, en zal de kleinschalige uitbreiding van ondergeschikt belang zijn…. Het bestemmings-plan wordt niet verder in procedure gebracht.” Lees verder

Bericht op Nieuws.nl: “De problemen in de bouwwereld verhinderen de komst van kantoorgebouw Well House aan de Amsterdamse Zuidas. Vastgoedinvesteerder NSI heeft besloten het project voorlopig stop te zetten vanwege het oplopen van de bouwkosten en de onzekerheid in de markt. Well House zou met een hoogte van 86 meter een van de hoogste houten kantoorgebouwen ter wereld worden.” 

Artikel NUL20: “Versnellen en versimpelen   In het Woningbouwplan 2022-2028 wordt nadrukkelijk gekozen voor ‘versnellen en versimpelen’. Behalve op gebied van hemelwaterafvoer gelden er niet langer bovenwettelijke eisen. Extra duurzaam bouwen is voortaan een zaak van vrijwilligheid. Verder kondigt Van Dantzig aan tenders te versimpelen en de samenwerking met marktpartijen te willen versterken, zodat er vaker modulair, lees goedkoper, wordt gebouwd en specifieke doelgroepen als ouderen beter worden bediend. Maar ook: “Amsterdam gaat voor bouwprojecten voortaan de landelijke duurzaamheidsregels volgen in plaats van de eigen strengere regels…” Lees meer  En: “De opkoopbescherming is vorig jaar april ingevoerd en geldt in Amsterdam voor woningen met een WOZ-waarde tot 512.000 euro in 2022 en 533.000 euro in 2023. De eerste vier jaar na aankoop mogen kopers de woning niet verhuren. Een paar uitzonderingen daargelaten; zo mag een woning wel worden verhuurd aan directe familieleden of tijdelijk worden verhuurd, bijvoorbeeld tijdens verblijf in het buitenland. Lees meer 

Artikel op Duurzaamgebouwd.nl: ‘Gezondheid van huurwoningen staat nog in de kinderschoenen’  Zijn verduurzaamde woningen wel echt duurzaam en gezond? Het antwoord blijkt complexer dan gedacht, zo blijkt uit de resultaten van een bewonersonderzoek dat Saint-Gobain Projects in samenwerking met de Woonbond heeft uitgevoerd. Tijdens het seminar ‘De bewoner centraal’ werden de dikwijls verrassende onderzoeksresultaten gepresenteerd.

Nieuwsbrief van de Vervoerregio januari 2023 met o.a. “aantal inwoners MRA gestegen in 2022, groei in 29 van de 30 gemeenten en Omroep Flevoland en de Amsterdamse omroep AT5 brengen gezamenlijk nieuws over gemeente-overstijgende onderwerpen die spelen in de gehele Metropoolregio Amsterdam. Lees meer  En: Vervoerregio Amsterdam verhuist. Vanaf 6 februari werken de medewerkers van de Vervoerregio Amsterdam in een ander pand. Gezamenlijk, want we gaan samenwonen met de Metropoolregio Amsterdam. Nieuw adres Termini 179 te Amsterdam; "Maak duurzaam vervoer voor iedereen betaalbaar" lees meer in de nieuwsbrief.

Nieuws uit B&W week 5   Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit    Het college van B&W stemt in met het procesbesluit inzake bezwaar tegen besluit van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, tot wijziging van de geluidsproductieplafonds op referentiepunten langs hoofdspoorwegen in Amsterdam. Het college van B&W vindt het besluit om de geluidsproductieplafonds langs het hoofdspoor te wijzigen onvoldoende gemotiveerd. Ook zijn de belangen van Amsterdam ten aanzien van de woningbouw onvoldoende betrokken. En:Het college van B en W neemt kennis van het conceptontheffingenbeleid en stemt in met de vrijgave van de zienswijzen met betrekking tot beleid touringcar Zone Zwaar Verkeer.

8 februari vergadering Raadscommissie Sociaal, Economische zaken en Democratisering 13:30 tot 17:00 uur, Locatie: Willem Kraanzaal Bekijk de agenda hier

Bij Democratisering en Bestuurlijkstelsel over stadsdeelpanels Commissie SED Voordracht Agendapunt 5 Voordracht;  Handboek uitvoeren stadsdeelpanels – Gemeente Amsterdam – december 2022.pdf Bijlage; Leidraad starten met stadsdeelpanels – Gemeente Amsterdam – december 2022.pdf Bijlage;  Raadsinformatiebrief stadsdeelpanels.pdf . Onder economische Zaken tkn 4 en 5 over energielabels en kantorenmonitor.

8 februari 19:30 vergadering stadsdeelcommissie Zuid, Pr. Kennedylaan 923 – commissiezaal (bg) Op de agenda  Voorstel voor de stadsdeelcommissie Zuid vergadering van 11-01-2023, Van Van Zanten (VVD), Van Leeuwen (D66), Limburg (CDA) en Beving (50Plus). Portefeuille Vink, Agendapunt Hoorzitting mbt mogelijke locatie erotisch centrum in Zuid. Instemmen met het initiatiefvoorstel van de leden Van Zanten, Van Leeuwen, Limburg en Beving tot het organiseren van een hoorzitting over een mogelijke locatie in Zuid van het erotisch centrum https://zuid.notubiz.nl/vergadering/1059696. Op de agenda bij 4a Proces update Bart Vink, Erotisch Centrum;  

5. Vergoening stadsdeel

6. Adviesaanvragen, 6c Advies voorontwerpbestemmingsplan Fred. Roeskestraat 55 •adviesaanvraagBW.SDZ.Fred Roeskestraat 55 Advies; 20221209 regels NL.IMRO.0363.K2208BPGST-VO01 v3 20221209 toelichting NL.IMRO.0363.K2208BPGST-VO01 Toelichting   20221209 verbeelding NL.IMRO.0363.K2208BPGST-VO01 ; 6c.a Verdeling woningbouw in Zuidas  mondelingen vragen SDC wonen zuidas

6d Adviesaanvraag voorontwerpwijziging Omgevingsplan Amsterdam  Adviesaanvraag stadsdelen en stadsgebied Omgevingsplan Amsterdam Basisregeling Advies  Adviesaanvraag stadsdelen en stadsgebied Omgevingsplan Amsterdam Basisregeling Advies  bestuurlijke samenvatting besluitvorming en participatie omgevingsplan A'dam basisregeling Besluit  Omgevingsplan Amsterdam Basisregeling Algemene toelichting DEF 14 september 2022 Toelichting  Omgevingsplan Amsterdam Basisregeling Artikelgewijze toelichting DEF 14 september 2022 Toelichting  Omgevingsplan Amsterdam Basisregeling DEF 14 september 2022 Document  Raadsinformatiebrief participatie basisregeling omgevingsplan Amsterdam Brief. 14 en 15 dec 2022 sessies adviesaanvraag stadsdelen Advies  Bijlage 5 bij raadsinformatiebrief Omgevingsplan Amsterdam, betekenisvolle wijzigingen Bijlage  Bijlage IV Lijst van Bedrijfsactiviteiten Bijlage  Bijlage V Parkeernormen .

15 februari 2023, 13:00 vergadering raad, er is nog geen agenda beschikbaar.

22 februari, 9.00 uur Raadscommissie Woningbouw en Volkshuisvesting  Willem Kraanzaal (commissiezaal) 

22 februari, 13.30 Raadscommissie Ruimtelijke ordening  Willem Kraanzaal (commissiezaal)

22 februari 19.30 Raadscommissie Stadsontwikkeling Willem Kraanzaal (commissiezaal)

23 februari 9.00  Raadscommissie Duurzaamheid en Circulaire economie  Willem Kraanzaal (commissiezaal)

23 februari Raadscommissie Mobiliteit, Openbare ruimte en Water Willem Kraanzaal (commissiezaal

Bij bovengenoemde vergaderingen is nog geen agenda beschikbaar.

 

KUNST & CULTUUR

* Iedere donderdag van 9.00- 16.00 uur Zuidasmarkt op het Gershwinplein

* Om de week op vrijdag 16:00 Zuidas Today Talkshow op Youtube of hier

VU Griffioen, Boelelaan 1111, in het VU NU gebouw, 1081 HV Amsterdam  Locatie voor kunst- en cultuur, zoals bioscopen, theaters en concertzalen. Bekijk hier de agenda

Deze week in Rialto VU, De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam Voor Specials kijk hier elke maandagavond sneak preview. Of lees hier meer. *Mascotte   Jerry lijkt een heel normale tiener, maar hij is gefrustreerd en eenzaam.Een uitlaatklep vindt hij in hooligangevechten. ..zijn gedrag wordt steeds extremer…; *The Banshees of Inisherin  Pádraic en Colm zijn al jaren de beste vrienden. Op een dag, zonder aanleiding, zegt Colm de vriendschap op. Wat gebeurt er dan? Met Colin Farrell en Brendan Gleesom; *The Fabelmans  Sterk autobiografische en inmiddels veelbekroond verhaal van Steven Spielberg over Sammy Fabelman, een jongen die al op jonge leeftijd een passie voor filmmaken…; Eternal Spring– Mix van animatie en documentaire over een stoutmoedige actie van de Falun gong, de zwaar vervolgde spirituele beweging in China. Gebaseerd op werk striptekenaar Daxiong.

7 feb, 16.30 – 17.30, Workshops in Circl. Mahlerplein 1b    I.s.m. Pakhuis De Zwijge  inspiratie Breakout – Regeneratief Voedselsysteem. Mark Frederiks neemt je mee in de meest recente ontwikkelingen binnen de wereld van regeneratieve voedselsystemen. CIRCL Aanmelden kan hier.

9 februari van 12.15 – 12.45 uur lunchconcert in de kapel van locatie VUmc        Dit keer met het jonge talent Madeline El Aissati. Ze speelt op de piano een afwisselend programma met Bach, Haydn, Chopin, Ravel & Brahms. Lees meer in het pdf.Lunchconcert locatie VUmc 090223.

14 februari 12:30 – 13:00 Gratis lunchconcert: Artvark Saxophone Quartet in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Programma HEAR, HEAR….LISTEN! Dit concert is een try-out voor de premiere dit voorjaar. In perfecte harmonie, ergens tussen jazz en klassiek, vormen Artvark en McFadden een kwintet dat zich laat inspireren door teksten over het leven, beschreven vanuit het vrouwelijk perspectief.

19 februari – 9 april, Soil works – When rocks weather, tentoonstelling met werk van Elena Khurtova in het Glazen Huis, Amstelpark  Opening: zondag 15:00-17:00. In een groeiende installatie waarbij ze haar eigen lichaam gebruikt, onderzoekt Elena Khurtova ons vermogen om een wederzijdse relatie aan te gaan met de grond onder onze voeten.

AkzoNobel Art space met de tentoonstelling All Eyes, maandag-vrijdag 09.00-18.00, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam  Lees meer

Vanaf januari 2023, expositie Double Dutch op de tweede en derde verdieping in de Nieuwe Rechtbank, Parnassusweg 280. In deze wisseltentoonstelling is werk te zien van fotografe Ansje Visser. In haar werk is zij op zoek naar rust, ruimte, vrijheid, verstilling en sfeer.

T/m 15 april 2023 VU Artscience gallery De Boelelaan 1111 open dinsdag t/m zaterdag van 12.00 – 18.00 met de tentoonstelling SOME BODY. Het is de derde tentoonstelling in VU ART SCIENCE gallery. De grenzen en functies van het lichaam in onze gedigitaliseerde wereld worden onderzocht. Lees meer

19 mei t/m 24 september Street Power op ARTZUID 2023        Beeldend kunstenaar Jasper Krabbé (Amsterdam 1970) is de curator van de Amsterdam Sculptuur Biënnale ARTZUID 2023, die van plaatsvindt op de Apollolaan en Minervalaan in Amsterdam-Zuid. Lees meer

T/m 2 juni 2023 tentoonstelling Deciphering the Artist’s Mind in de ABN AMRO Kunstruimte op de Zuidas   Er worden recente aanwinsten van jong en aankomend talent getoond in samenhang met enkele oudere werken uit de ABN AMRO Kunstcollectie. De titel van de nieuwe collectiepresentatie – naar een werk van Berend Strik – staat symbool voor de fascinatie die kunstwerken kunnen oproepen. Met kunstwerken van: Kenneth Aidoo, René Daniëls, Charlotte Dumas, Meschac Gaba, Daan van Golden. Lees meer

 

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Kijk hier voor wegwerkzaamheden in hele stad. Voor actuele omleidingen GVB kijk hier.

Werkzaamheden halte Strawinskylaan (Station Zuid) Wanneer: 23 januari t/m 19 februari / 7 maart

1. Omleiding: Bus 62 en 65 (t/m 19 februari) stoppen tijdelijk bij de bushalte van Connexxion. Deze halte ligt 100 meter ten westen van de huidige halte. Lees meer

2. Tram 25 (t/m 7 maart) rijdt in deze periode met één tramstel. Tram 25 gaat in de spits (7.30 – 9.00 uur en 16.00 – 18.00 uur) van maandag t/m vrijdag vaker rijden.

3. Tram 5 (t/m 7 maart) rijdt in de ochtendspits (7.30 – 9.00 uur) maandag t/m vrijdag minder frequent. Lees meer

Tot de zomer damwanden aanbrengen bij station Amsterdam Zuid     Bij station Amsterdam Zuid brengen we tot in mei 2023 damwanden en funderingspalen de grond in. Dit om te kunnen bouwen aan de tweede reizigerstunnel en aan de vernieuwing van de huidige Minervapassage. Het werk zorgt af en toe voor hinder. Update 1: We werken ook enkele dagen tussen maandag 6 t/m vrijdag 10 februari aan het inbrengen van damwanden, tussen 7.00 en 19.00 uur. Lees meer

Augustus 2023: 8 dagen afsluiting A4 en A10 Zuid      Van zaterdagavond 5 tot maandagochtend 14 augustus 2023 zijn de A4 en A10 Zuid dicht van knooppunt Badhoevedorp tot oprit S109 RAI vanwege werkzaamheden aan station Amsterdam Zuid. In deze periode zullen er wederom grote stappen gezet worden voor de realisatie van de nieuwe stationspassage, de zg. Brittenpassage. Ter hoogte van station Amsterdam Zuid verwijderen we tijdelijk de snelweg en een deel van het treinspoor om twee dakdelen op zijn plaats te schuiven. Lees meer.

Aanleg Hogelandplein in Kop Zuidas van start begin augustus gereed     De aanleg van het Hogelandplein, in de buurt Kop Zuidas, ging op vrijdag 27 januari 2023 van start. Dat geeft uiteraard wat overlast, maar over ongeveer een halfjaar, dan heeft de buurt een gezellig groen buurtplein. Met ruimte voor stromend water. 

Tot september 2023 groot onderhoud aan de Wielingenstraat  De straat naast de RAI krijgt een veiligere inrichting en een groener karakter. Van 26 september 2022 t/m april 2023 rijdt autoverkeer door de Wielingenstraat richting het Scheldeplein via een omleiding. Richting Diepenbrockstraat rijden auto's door de Wielingenstraat over een tijdelijke rijbaan.Start groot onderhoud Wielingenstraat       

 

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg

Vergunning Verleend

– IJsbaanpad 115 1076CW Amsterdam vervangen oude woonark door nieuw te bouwen woonark met bestemming tot drie zelfstandige woningen waarbij de bestaande steiger wordt …Bekijk bericht   

– Amstelveenseweg 682-684, Amsterdam – Flink B.V. – tijdelijk gebruiken van pand als darkstore in strijd met bestemmingsplan Bekijk bericht   

– Pr. Margrietstraat 16 1077LA Amsterdam, kappen Berk en een Fijnspar in achtertuin Bekijk bericht   

– De Boelelaan 1117, Amsterdam – het verzwaren van de constructie en het verhogen van de brandwerendheid Bekijk bericht   

– Burgerweeshuispad 101, Amsterdam – het renoveren van de gevel, dak en interieur, van het bestaande kantoorgebouw Bekijk bericht   

Aanvraag evenementenvergunning

George Gershwinplein 1 Datum t/m: 15-04-2023  van: 13:00 tot: 20:30. Bezoekers drukste moment: 100. Activiteiten: water gevecht op de plein Bekijk bericht   

George Gershwinplein 1 van: 22-04-2023 t/m: 25-04-2023 van: 16:00 tot: 18:00, bezoekers drukste moment: 190, Activiteiten: Bijwonen modern theatercircus zonder dieren. Bekijk bericht   

Aanvraag ligplaatsvergunning woonboot 

Jaagpad 18 Bekijk bericht    Jaagpad 16 Bekijk bericht   

APV

TVM – Europaplein 49 – 06/02/2023 tm 03/03/2023, Bekijk bericht   

Object, Parnassusweg 921, 31-1-2023, Bekijk bericht   

Object. Prinses Irenestraat 59, 20-2-2023 t/m 17-3-2023, Bekijk bericht   

Object, Europaboulevard 2, 30 jan 2023 t/m 30 juni 2023, Bekijk bericht   

Beslistermijn verlengd

Amstelveenseweg 682-684, Amsterdam – het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het tijdelijk gebruiken van een pand als darkstore Bekijk bericht   

 

 

Lees verder over: Algemeen, Dok, Flanken, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Noordzone, OV, Parnas, Strawinsky, Verkeer, Voorzieningen, VU(mc).