Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 5

Uit de raadsvergadering van 24 januari, over Culturele en Groene ambities Zuidas
Op de agenda bij ingekomen stukken nr 40 Brief van het college van B&W van 9 januari 2018 inzake afhandeling van motie 1222.16 van het lid Vink over de Visie Zuidas 2016 met betrekking tot culturele ambities.      Voorgesteld wordt, de uitvoering van deze motie in de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Grondzaken (inclusief Erfpacht) te bespreken en na goedkeuring de motie als uitgevoerd te beschouwen. Lees de brief.
nr 28 Brief van het college van B&W van 12 januari 2018 inzake de afhandeling van motie 1225.16 van de leden Boomsma, Nuijens en Vink over de concrete ambities ter vergroening van de Zuidas.      Voorgesteld wordt, deze brief te betrekken bij de behandeling van het ‘Plan voor een groene Zuidas’ in de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Grondzaken van 7 februari en in de gemeenteraad van 14 februari 2018 en na akkoord op het plan de motie als uitgevoerd te beschouwen.  Brief college afhandeling motie 1225.16 concrete ambities ter vergroening van de Zuidas.pdf

31 januari vergadering raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid 9:00 raadszaal. Bekijk de agenda.

7 februari vergadering raadscommissie RO, 13:30-17.00 en 19.30-22.30, raadszaal.    Bekijk de agenda hier.
Bij RO 11. Vaststellen bestemmingsplan Beethoven, tweede fase Nr. BD2017-013995.

12. Instemmen met het kredietbesluit Vervolg Daklaan Zuidas Nr. BD2018-000127. pdf Commissie Flap 63.21KB Flap ,pdf 0 Voordracht gemeenteraad OPENBAAR.DOCX 201.21KB Tekststuk,pdf 2 DokDakpark openbaar.pdf

13. In stemmen met het ‘Plan voor een groene Zuidas’ en het opheffen van het Groeifonds Groen (GFG) en kennis nemen van de opzet en uitwerking van het Herplantfonds Zuidas Nr. BD2017-015703
16. Instemmen met wegonttrekking fietspad Burgerweeshuispad Nr. BD2017-016375
24. 1225.16, 5 oktober 2016, Boomsma c.s., Brief aan de gemeenteraad over de afhandeling van de motie 1225 van raadsleden Boomsma c.s. inzake concrete ambities ter vergroening Zuidas Nr. BD2017-016451
26. Kennis te nemen en bespreken van de brief aan de gemeenteraad inzake uitvoering motie Vink (motie 1222.16) inzake culturele ambities Visie Zuidas 2016 Nr. BD2017-016787
Bij TKN TKN 12 Kennis nemen van de beantwoording van het raadsadres inzake de aanleg ongewenst fietspad langs Amsterdamse Bos.
TKN 17 Instemmen met agendering principebesluit Verdi aan de commissie RO bekijk het pdf (principenota_verdi_-_november_2017)

In de week van 28 januari 2018 is opnieuw een raadsadres in de maak. Op 2 en/of 3 februari 2018 staat een schouw gepland. Op 7 februari zal BPZ gaan inspreken.

Nieuwbouwprojecten in Kop Zuidas
Bericht Amsterdam Zuidas: “Drie bouwprojecten gaan binnenkort van start in Kop Zuidas: het hoofdkantoor van Suitsupply, het appartementencomplex SUD en de vestiging van zorginstelling Cordaan. Volgend jaar komt daar nog het complex Crossover bij.” Lees meer.

Zuidas bij Eva Jinek: Quote hoofdredacteur Sander Schimmpelpenninck ging op ontdekkingsreis met schrijver-bioloog Redmond O’Hanlon door het stenen landschap van de Zuidas, op zoek naar de specifieke soorten van de kantoorjungle. Bekijk de uitzending hier.

Meer specifieke soort wenselijk op Zuidas
Bericht Amsterdam Zuidas: “Sietske Ridders ging afgelopen zomer op safari. De bestemming: Zuidas. Ze liet zich onderdompelen in een wereld die ze niet kende. En kwam tot de conclusie dat het gebied behoefte heeft aan een nieuwe soort: de kunstenaar. Lees verder en bekijk de Zuidas-safari landkaart.” 

Nieuws uit het DB van de Vervoerregio met o.a. Bijdrage 2018 Fietslab CycleSpace en Promotie Amstelveenseweg     Lees meer

Kap 4 bomen, gracht breder, meer waterberging: autoverkeer gestremd A.J. Ernststraat bij T-kruising Van der Boechorststraat (zie kaartje)     Bericht Amsterdam Zuidas:"Vanaf maandag 5 februari tot zaterdag 14 april 2018 wordt in de A.J. Ernststraat gewerkt. Het werk is nodig zodat het regenwater in dit gebied beter en sneller kan worden afgevoerd en er meer ruimte ontstaat voor waterberging. Onder de A.J. Ernststraat ter hoogte van de Van der Boechorststraat worden nieuwe, grotere duikers geplaatst. Daarnaast graven we het talud aan de noordzijde van de A.J. Ernststraat over een lengte van 38 meter af waardoor meer capaciteit voor waterberging ontstaat. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken moeten vier bomen worden gekapt. Er komt geen herplant want daar is geen plek meer voor."

Nieuwsbrief Amsterdam 25 januari editie Zuid met o.a. v oortaan is alle belangrijke gemeentelijke informatie ook in het Engels te vinden op www.amsterdam.nl/en en donderdag 8 februari organiseert stadsdeel Zuid de jaarlijkse netwerkbijeenkomst Kunst in Zuid. Op deze dag kunnen kunstenaars, professionals van culturele instellingen, kunstminnende bewoners en creatieve ondernemers elkaar ontmoeten, inspireren en kansen in kaart brengen. Locatie: het Concertgebouw. Aanmelden kan hier tot en met 2 februari 17.00 uur.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook hier melden, bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte.
Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

t/m april 2018 werkzaamheden Fred. Roeskestraat        Bericht Amsterdam Zuidas: “De straat blijft voor alle verkeer toegankelijk, wel zijn er omleidingen. Er wordt gewerkt van maandag t/m zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. T/m februari 2018 werkzaamheden aan de voorzijde van de gebouwen De Fred, British School en de Rietveld Academie; januari en februari 2018 werkzaamheden aan de voorzijde van het gebouw Boutique Offices (voormalig Olympic Plaza); februari t/m april 2018 werkzaamheden aan de voorzijde van de gebouwen van de Rietveld Academie en Loyens & Loeff.” Bekijk de planning.

Bouwwerkzaamheden onderbouw Nieuwe Rechtbank duren t/m oktober 2018  Lees meer.

Bouwwerkzaamheden fundering Hourglass aan de Parnassusweg duren t/m maart 2018       Bericht Amsterdam Zuidas: “Onder Hourglass komt een tweelaagse parkeergarage. De bouw wordt uitgevoerd door Hurks Bouw B.V.. Hurks gaat maximaal 3 keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) tussen 8:00 en 10:00 uur trillen. Vragen? Neem contact op met de senior uitvoerder Peter Straver, telefoon 06 52050507 of mailen naar bouw@hurks.nl of bel het Infocentrum Zuidas 0800 5065. “ Lees meer.

Afsluitingen rond de Strawinskylaan  1. Fietsparkeergarage Strawinsky afsluiting fietspad     Bericht Amsterdam Zuidas: “De bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage Strawinsky gaat voorspoedig en de afbouwfase duurt t/m april 2018  Lees meer https://zuidas.nl/project/vijfhoek/. In de periode dat het fietspad bij het WTC – het Strawinskypad – is afgesloten zal de aannemer van de fietsparkeergarage de afsluiting gebruiken om ook enkele werkzaamheden in het fietspad uit te voeren. Zo verwijdert hij in februari/maart 2018 de tijdelijk aangelegde brugconstructie over het fietspad en worden de roltrappen geplaatst.” Lees verder
2. vanaf 22 januari gaat de Eduard van Beinumstraat bij 2Amsterdam voor ca 2 jaar dicht      De taxi’s worden verplaatst naar de Strawinskylaan. De sloop van de oude parkeergarage start medio maart 2018. Lees meer. En het GVB gaat op de Strawinskylaan t.h.v de Van Beinumstraat de bovenleidingmast verplaatsen op 1 en 2 februari 2018 van 19.00-05.30 uur.

Bouw The Valley Beethovenstraat – t/m het 1e kwartaal 2018 ontgraven en vullen bouwkuip   Bericht Amsterdam Zuidas: “Vanaf week 4 worden er palen aangebracht ten behoeve van de torenkraan. Lees meer over de bouwplanning en hier het laatste nieuws van de bouwer over o.a. bouwkuip met water vullen.

Werkzaamheden tussen Beethovenstraat en Buitenveldertselaan
Bouwwerkzaamheden The Gustav en The George vanaf 8 januari 2018 inbrengen schroefpalen
Bericht Amsterdam Zuidas: “BAM Wonen bouwt beide woongebouwen. De methode zorgt voor minder geluids- en trillngsoverlast. Half februari ontgraven bouwput en afvoeren grond. Voor vragen over de bouw neem contact op met Paul Spaargaren 5694694 of 0620200261 of stuur een email aan paul.spaargaren@bam.com.
Gershwin Brothers     In de openbare ruimte rondom Gershwin Brothers worden veel verhuisbewegingen verwacht tot maart 2018.
Gustav Mahlerlaan     Herinrichting openbare ruimte ter hoogte van Intermezzo. Daarna werkzaamheden richting de Leonard Bernsteinstraat.
Ivm de veiligheid verplaatsing fietspad naar rijbaan t.h.v. Xavier vanaf 8 januari 2018 aanleg van het tijdelijke fietspad dat tot eind 2018 in gebruik zal blijven.
Bouwwerkzaamheden woongebouw Xavier aan de George Gershwinlaan t/m juni 2018. Lees meer.

Herinrichting Vivaldistraat duurt tot juni 2018   Lees hier meer.
 

Werkzaamheden voor bouw EMA-kantoor zijn begonnen      Bericht Amsterdam Zuidas: “Begin januari start de sloop van het parkeerdek van Cross Towers, de plek van het EMA-kantoor. Sloop zorgt voor geluidsoverlast.

Van der Valk hotel: inbrengen damwanden en funderingspalen t/m maart 2018  Lees meer.

Werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas) in april 2018 gereed   Lees meer.

De maandkaarten met een overzicht van locaties waar de komende tijd gewerkt wordt, zijn bijgewerkt. Bekijk ze hier

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel Bekendmakingen

Subsidieregeling maatschappelijk initiatief stadsdeel Zuid
Buiten behandeling gelaten
* Antonio Vivaldistraat 3, 1083 HP
: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras
Verlenging beslistermijn
* Europaplein 71, 1078 GX
: voor het vestigen van horeca in het gebouw
* IJsbaanpad 1-A, 1076 CV: voor het wijzigen van de hoofdentree en de terreininrichting
Aanvraag omgevingsvergunning
* Beethovenstraat 184, 1077 JX:
voor het brandveilig gebruik van de basisonderwijs gelegen op een deel van de begane grond van het gebouw Beethovenstraat 184 A voor maximaal honderdtien personen, waaronder meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar (Prinses Irenebuurt e.o.),

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

26-01-2018 09-03-2018  De Boelelaan, Amsterdam  et herplaatsen van een mupi, op de locatie De Boelelaan, in de middenberm ter hoogte van Krooswijkhof en Kindercampus Zuid te Amsterdam. Aanvrager: JCDecaux Nederland B.V.
24-01-2018 07-03-2018  Strawinskylaan 3101, Amsterdam  aanpassen van de gevel, het wijzigen van de brandcompartimenten en het aanbrengen van vloersparingen in Toren Noord van het Atriumgebouw.
Aanvrager: Strawinskylaan 3101 Tenant B.V.
Vergunning verleend
23-01-2018 03-03-2018  Tommaso Albinonistraat 164, Amsterdam  plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing.

Kunst en Cultuur

30 januari Zuidasrunners hardlooptraining in Circl van 16.30-17.45    De training begint op de rooftop in Circ. Iedereen die nu al 30 minuten aaneengesloten kan lopen (tempo niet belangrijk). Tarief: Wat je ervoor over hebt. Let op: Circl mag wekelijks 5 gratis plekken weggeven, meld je aan door te reserveren!

6 februari, 12:30-13:00 uur lunchconcert, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36   Domenica strijktrio met Tony Rous, viool, Susan Rous-Woelderink, altviool en Irene van den Heuvel, violoncello. Zij spelen werk van Beethoven en Haas.

Filmvertoningen
6 februari Rialto@VUcampus in collegezaal KC-07, hoofdgebouw VU, De Boelelaan
17:45 The Florida Project  Kaartverkoop aan de zaal vanaf 17:15 online Ticket Sale
20:30 The Last Fight  Kaartverkoop aan de zaal vanaf 20:00  online Ticket Sale

19 februari 18.00 in de Basement van Circl aan het Mahlerplein, Burden of Peace. Een documentaire over Guatemala ’s eerste vrouwelijke procureur-generaal Claudia Paz y Paz die strijdt tegen straffeloosheid. Zij vervolgt voormalige politieke leiders voor genocide. Alleen als je wel reserveert en niet komt opdagen betaal je een No-show fee. Lees meer en reserveer hier.

2 – 18 februari TTT/Tentoonstelling Toon Teeken, 2.2 opening 19:00 – 21:00 uur in Art Chapel, Pr Irenestraat 19     Openingsrede door Paul Goede.

17 februari Valentijnsdag @ De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2   Deze Valentijnsdag staat dus volledig in het teken van de ontmoeting tussen jong en oud.

tot 25 februari 'Defiant Gardens', een solotentoonstelling van de Nederlandse fotograaf Henk Wildschut, in Circl.ART, Mahlerplein. Bekijk de agenda .

t/m 4 maart, tentoonstelling, Grounding the Map | Mapping the Ground met werk van Amy Balkin, Antti Tenetz, PolakVanBekkum, Cora Jongsma, Bureau d’Etudes, in het Glazen Huis, Amstelpark
 

 

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Flanken, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Mahler, OV, Ravel, Strawinsky, Vivaldi, Weekberichten.