Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 50

Amtrium ontwerp behaalt BREEAM-NL Excellent

amtrium _NieuwGebouwAmsterdamRAIHet is een 4 sterren BREEAM-NL ontwerpcertificaat. BREEAM-NL is in Nederland dé beoordelingsmethode die de duurzaamheidsprestatie van gebouwen bepaalt. Het is de eerste keer dat een congrescentrum in Nederland langs deze meetlat is gelegd, aldus de RAI.

“De koers die Amsterdam RAI is ingeslagen met deze BREEAM-NL Excellent certificering wordt in de realisatiefase zorgvuldig uitgewerkt. Bouwpartners BAM Utiliteitsbouw Amsterdam en Kropman Installatietechniek beschikken over eigen BREEAM-NL experts die het proces coördineren. Zo is er veel aandacht voor de bouwplaatsinrichting, het logistieke systeem, de monitoring van energie, grondstoffenverbruik en omgevingsmanagement. Deze prestatie past goed binnen de ambitie van Dienst Zuidas dat alle nieuwbouw voldoet aan de classificatie BREEAM-NL Excellent, ”dat is te lezen op website van dienst Zuidas.

Nieuws uit het DB Regioraad van 5.12.13

Nader onderzoek maatregelen OV Zuidas

ov netwerk“In juli 2012 is door de gemeente Amsterdam, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Stadsregio Amsterdam een bestuursovereenkomst getekend voor het ZuidasDok en heeft de Stadsregio 130 miljoen euro voor het project beschikbaar gesteld. Deze bijdrage is bestemd voor maatregelen voor bus, tram, metro, overstap en fiets. Hiervoor is de netwerkstudie OV Zuidas gestart om te kijken hoe het OV zich op de lange termijn rond de Zuidas ontwikkelt. Het DB stelt vast dat nader onderzoek voor de volgende onderdelen zinvol is:

 • Het verder uitwerken van de trambaan Parnassusweg – Zuid (en mogelijk door naar Van Nijenrodeweg) in aanvulling op de Verkenning Tram Gelderlandplein;
 • de ruimtelijke reservering voor de trambaan Zuid-Rai in de projecten Ravel en Vivaldi;
 • het realiseren van quick wins voor doorstroming van de bussen in het Zuidasgebied;
 • keervoorzieningen trams in de Zuidas;
 • locatie en fasering busstation op de Zuidas;
 • kruising Buitenveldertselaan- De Boelelaan.

Met de opdrachtgevende partijen van ZuidasDok worden afspraken gemaakt over de uitvoering van deze onderzoeken”.

Beter Benutten Zuidas

“Het DB verleent een subsidiebijdrage van € 156.000,- aan de Dienst Zuidas van de gemeente Amsterdam voor de uitvoering van het project ‘Beter Benutten Zuidas’. In het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam is vanuit het MIRT najaarsoverleg 2011 een rijksbijdrage gereserveerd voor het uitvoeren van maatregelen die de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam moeten verbeteren. De Stadsregio treedt hierbij op als budgetbeheerder en subsidieverstrekker. Met Beter Benutten Zuidas wordt een serie bereikbaarheidsmaatregelen uitgevoerd, zoals auto delen, parkeerbeleid en de inzet van een bereikbaarheidsteam.”

Momenteel speelt er op bestuurlijk niveau nogal wat rondom het OV Zuidas en de Amstelveenlijn. Zie onze website voor de meest recente onderzoeken en OV netwerk scenario’s.

Spoorbrug over de Amstel

Kort filmpje (klik op OVSAAL) over de aanleg van de nieuwe spoorbrug. En een impressie van het vernieuwde station RAI.

Uit: Nieuws van B&W week 50

Openstelling parkeergarages voor vergunninghouders

In het Parkeerplan is de ambitie vastgelegd om de komende jaren de parkeerdruk in de drukste delen van de stad (Centrum, Zuid, Oost en West) te doen dalen. Daartoe worden de gemeentelijke parkeergarages opengesteld voor vergunninghouders. Daarnaast is de gemeente in gesprek met eigenaren van commerciële garages om ook

daar gratis parkeerplekken voor vergunninghouders ter beschikking te stellen. De afgenomen parkeerdruk wordt evenredig verdeeld over drie doelen: het opheffen van parkeerplekken op straat, het minder lang hoeven zoeken naar een parkeerplek door automobilisten en het verkorten van de wachtlijsten voor een parkeervergunning. Het

college heeft hierover afspraken gemaakt met de stadsdelen. Die afspraken zijn nu bekrachtigd.

Architectuurgids Plan Zuid, Tuinstad Buitenveldert, de Zuidas

Donderdag 12 december om 17.00 uur neemt Simone Kukenheim, portefeuillehouder Kunst en Cultuur van stadsdeel Zuid, het eerste exemplaar in ontvangst van de Architectuurgids Zuid: Plan Zuid, Tuinstad Buitenveldert, de Zuidas, een nieuwe publicatie van ARCAM. Deze feestelijke gebeurtenis vindt plaats in het Thomastheater van de Thomaskerk, een bijzonder gebouw met een prachtig interieur, ontworpen in 1966 door architect K.L. Sijmons. De Architectuurgids Zuid is bedoeld voor iedereen die meer wil weten van de zuidkant van Amsterdam. Hij biedt een beknopte inleiding in de achtergronden en kenmerken van de drie stadsgebieden, ondersteund door een register met onmisbare kerngegevens en met zes wandel- en fietsroutes.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouw

 • Terrein De Boelelaan t.o. 1109 – 1077305, oprichten universiteitsgebouw en parkeergarage (20-11-2013);
 • Terrein Strawinskylaan 8 – 1081535, oprichten rookruimte naast gebouw (20-11-2013).

De ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning liggen nog niet ter inzage.

Verleende omgevingsvergunningen bouw

 • Terrein kruising Amstelveenseweg/A10 – 1010575, realiseren in- en uitrit t.b.v. uitvoering OV-SAAL (22-11-2013);
 • Antonio Vivaldistraat 2 – 980863, plaatsen reclame-uiting aan gevel (22-11-2013);
 • Antonio Vivaldistraat 150 – 1033069, wijzigen 5 reclame-uitingen aan gebouw (28-11-2013);
 • Terrein Gustav Mahlerlaan (Zuidas) ten zuiden van de A10 – 1040059, kappen 5 bomen (27-11-2013);
 • Strawinskylaan 8 – 1081535, oprichten rookabri (28-11-2013);
 • Terrein Zuidas diverse locaties aan het noorden van A10 -1033073, kappen 69 bomen (27-11-2013);

Een bezwaar indienen kan binnen een termijn van zes weken bij het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

 • Amstelveenseweg 767, 1081 JG: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 6 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, verzonden d.d. 3 december 2013. Dossiernummer 43-810452.
 • Amstelveenseweg 710, 1081 JJ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014, verzonden d.d. 3 december 2013. Dossiernummer 43-807429.
 • Amstelveenseweg 758, 1081JK: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014, verzonden d.d. 3 december 2013. Dossiernummer 43-807427.

De vergunningen liggen vanaf 9 december 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: DB van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019,1070 BA Amsterdam.

12 december ontsteking lichtjes Emma Kerstboom bij de RAI

Op donderdag 12 december a.s. om 18.00 uur ontsteken Prof. Hugo Heymans, voormalig hoofd van het Emma kinderziekenhuis AMC en Hans Bakker, Algemeen Directeur bij Amsterdam RAI de lichtjes in de 22 meter hoge kerstboom op het Europaplein bij Amsterdam RAI voor het Emma Kinderziekenhuis. Voor informatie over de actie klik hier.

14 december, 11.00-13.00 Maatschappij in de maak: De identiteit van de VU, VU De Boelelaan

Spreker(s): René Smit, René van Woudenberg en Elies van Sliedrecht. Gespreksleiding: Felix Rottenberg. Samen met: Faculteitsvereniging EOS, Faculteit der Sociale Wetenschappen.

15 december 16.00-19.00 De Cumulus in Pixel Palace–  festival van licht, Glazen Huis, Amstelpark

Op 15 december vormt Pixel Palace het decor voor een bijzonder evenement gecreëerd door De Cumulus, een groep multimedia kunstenaars, performers en muzikanten die in dynamische en historische locaties samenwerken aan interdisciplinaire projecten. Meer dan 15 kunstenaars creëren deze middag installaties, performances en projecties in, buiten en op het Glazen Huis voor een viering van het licht.

15 december 11-17 uur Pure Markt in het Beatrixpark

Het Beatrixpark is één van de oudste moderne stadsparken van Amsterdam, voor het publiek geopend in mei 1938. Het oudste deel van het park is in de jaren 30 ontworpen door mejuffrouw Mulder, een stedenbouwkundige van de gemeente, in de romantische stijl. Door het park lopen vele mooie fiets- en wandelroutes. Het Boerenweteringpad zal op deze zondag worden ingericht als Pure Markt. U kunt hier terecht voor al uw ingrediënten voor het kerstdiner en cadeautjes voor onder de boom.

17 december, 15:00 – 17:00 uur Maatschappij in de maak: De metropool, VU, De Boelelaan, aula in het hoofdgebouw

Spreker Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam. Gespreksleiding: Felix Rottenberg. Georganiseerd samen met: Faculteitsvereniging EOS, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Amsterdam Economic Board, Van de Bunt Adviseurs. http:/

17 december 12.30 uur Lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Susanne Jaspers, viool en David Schlaffke, orgel spelen werken van Bach o.a. solo orgel.t/m 31 januari Rites de Passage, tentoonstelling in de Thomaskerk

Kunstenaars Philipp Kremer en Gregory Buchert exposeren hun werk. Met een closing performance door Allard van Hoorn.

Iedere donderdag 12.00-14.00 muzikale begeleiding bij de lunch, De Nieuwe Poort, C. Debussylaan 2-8

 

 

Lees verder over: Weekberichten.