Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 50

Doelstellingen gebiedsagenda 2016-2019 voor Buitenveldert/Zuidas 

Uit de vergadering van 2 december van de commissie Algemene Zaken, Ruimtelijke Ordening en Samenleving Bestuurscommissie Zuid (op 16 december 2015 behandeling in het AB). De gebiedsagenda maakt deel uit van het concept gebiedsplan 2016. Daarin leest u wat de belangrijkste thema’s zijn in het gebied Buitenveldert/Zuidas en wat de gemeente samen met bewoners, ondernemers en instellingen in 2016 per thema gaat doen. Doelstellingen zijn: 

  • Woningaanbod en voorzieningen afstemmen op wijzigingen in de bevolkingssamenstelling; 
  • Samenhang tussen Buitenveldert en Zuidas en binding tussen huidige en nieuwe bewoners versterken; 
  • Ouderen de kans geven langer zelfstandig te blijven wonen; 
  • Beter gebruikmaken van de mogelijkheden die het openbare groen en het water bieden;
  • Fiets- en voetgangersroutes veiliger en aantrekkelijker maken en autoverkeer beter laten doorstromen voor de betere bereikbaarheid van het gebied. 

Vanuit het programma Leef Zuidas! wordt ook aan bewoners gevraagd met suggesties te komen voor verlevendiging van Zuidaslees het programma en voor het indienen van plannen waarvoor subsidie beschikbaar is kijk voor inspiratie bij initiatieven die al zijn uitgevoerd. Lees de voorwaarden en aanvragen hier. 

Kruising Buitenveldertselaan/De Boelelaan: Nu uitwerking, later besluit en uitvoering

De voorgestelde maatregelen worden nu verder uitgewerkt in het kader van het ‘Verkeersonderzoek Zuidas’, dat in de loop van 2016 klaar is. De aanpassingen aan de kruising, waar uiteindelijk voor wordt gekozen, zullen worden uitgevoerd door de gemeente Amsterdam. Onderzoekers geven mogelijke maatregelen aan:

  • De aanleg van een nieuwe route (ondergronds) voor voetgangers en fietsers tussen Station Zuid en de collegezalen-gebouwen van de Vrije Universiteit. 
  • Bussen en trams (inclusief de Amstelveenlijn) tussen het VU Medisch Centrum en Station Zuid (rijrichting west-noord), mee laten rijden met het autoverkeer op een vrijliggende baan voor het openbaar vervoer.
  • In omgekeerde rijrichting (noord-west), vanaf Station Zuid richting het VU Medisch Centrum kunnen de bussen op de Parnassusweg met het overige verkeer meerijden, om zodoende de Amstelveenlijn en overig openbaar vervoer op de kruising niet te blokkeren. lees verder 

Ruimte voor reizigers in nieuwe stationshal RAI 

“1 december 2015 werd de toegang naar het perron aan de oostelijke kant van de Europaboulevard geopend. De stationshal is twee keer zo groot geworden en is veranderd van een wat bedrukte donkere ruimte naar een transparante en lichte toegangspoort. Ook is er ruimte gecreëerd voor het parkeren van 700 fietsen. Architect van de uitbreiding is Paul van Ree en Evelien de Munck Mortier (adviseur bureau Spoorbouwmeester). Aan de wand hangen lichtbakken met kunstwerken van kunstenaars Anne en Anna van Polly’s Picture Show. Zij bedachten ‘Mise en Scene’, de kunstzinnige wand met twee lichtbakken. Het stelt het Theater van de Reiziger voor, met het station als decor en de reizigers als acteurs. In 2016 is de spoor uitbreiding gereed.” lees verder in Metronieuws of 

RAI Amsterdam gaat voor 50 procent minder CO2 –uitstoot door Stadswarmte 

De RAI berichtte: “RAI Amsterdam heeft een duurzame stap gezet met een flinke vermogensuitbreiding van haar stadswarmte. Gebruikte de RAI voorheen zowel gas als warmte voor de verwarming van haar hallen, vanaf nu wordt vrijwel alleen nog milieuvriendelijke restwarmte van de Nuon-centrale in Diemen gebruikt.”

Een zwembad op Zuidas?

“Het gaat hier niet over een echt zwembad, maar over de ondergrondse waterberging die bij de fietsparkeergarage onder het Gustav Mahlerplein wordt gebouwd. Er kan maar liefst 750 m3 water in. Dat is bijna zoveel als in het 25 meter bad in het De Mirandabad. De gemeente Amsterdam noemt de ondergrondse waterberging op Twitter voor de grap een zwembad.” lees verder op Dichtbij.nl 

Ravel Residence officieel geopend

Op 30 november is het studentencomplex Ravel Residence officieel geopend door wethouder Laurens Ivens. Door middel van een druk op de knop werd er op feestelijke wijze een luchtfoto van het complex onthuld. 

Nieuws uit B&W week 49

Ruimtelijke Ordening: Het college stemt in met het vrijgeven van het ontwerpbestemmingsplan Kenniskwartier Noord. Ter kennisname naar de commissie Ruimtelijke Ordening van 13 januari 2016. 

woensdag 9 december vergadering raadscommissie RO, 13:30-12.30 uur en z.n. van 19.30 -22.30 uur, De Rooszaal, 0239, stadhuis

Ruimtelijke Ordening punt 11 Vaststellen Uitvoeringsbesluit De Boelelaan Oost Zuidas Nr. BD2015-017305 voor de bijlagen waaronder advies van de bestuurscommissie Zuid, kijk hier

logo regioraad15 december vergadering Regioraad Besluitvorming Ombouw Amstelveenlijn

De SRA-regioraad neemt het definitieve besluit, na raadpleging van de gemeenteraden van Amsterdam en Amstelveen, op 15 december 2015. Vervolgens kan begin 2016 de aanbesteding starten voor het 1e tracédeel tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk.

AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

8 en 9 december snoei en bomenkap in Beatrixpark

kaartje_spoorslagsloot_11-2015tot 16 december afsluiting fietspad Spoorslagsloot ivm werkterrein Noord- en Zuidkant A10      Op twee locaties komt een werkterrein om boringen voor de nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken: in het Beatrixpark en in de Antonio Vivaldistraat. Voor het maken van de bouwkuip wordt een damwand aangebracht en dat duurt ca 2 weken. Dit kan geluidsoverlast geven. 

 

 

t/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Bekendmaking voorbereidingsbesluit Zuidas-Vivaldi Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 3 december 2015 en geldt voor een periode van één jaar. Het ligt ter inzage met ingang van 3 december gedurende een termijn van zes weken en is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1501VBGST-VG01. Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

Waterschap Verleende Watervergunning

* voor de aanleg van een wegconstructie, verlichtingsmasten, straatkolken en bomen ter hoogte van Fred. Roeskestraat 73 – AGV – W-15.02656.

ODNZKG Verleende omgevingsvergunning * Strawinskylaan (noordzijde) Het betreft een vergunning voor het kappen van 9 bomen. Verzenddatum beschikking: 01-12-2015. Zaaknummer: 137602 

 

13 december 11.00-17.00 Pure Wintermarkt in het Amstelpark

15 december 12:30 lunchconcert, Amsterdam Wind Quintet, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Tim Wintersohl, fluit, Marije Clemens, hobo, Hanka van Doesum-Clout, klarinet, Ellen Bayens, hoorn Marijke Zijlstra, fagot. Zij spelen werk van P.I. Tsjaikovski en Bill Holcombe.

18 december-12 maart 2016 Expositie WHAT?, Amstelveenseweg 500, het vm INGhouse    donderdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. De bovenste etage van het voormalig ING House, sinds 2015 omgedoopt tot Infinity, vormt vanaf 18 december de locatie voor de eerste tentoonstelling over onze woon-werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. Tot 11 december earlybird korting kijk hier

Lees verder over: Algemeen, OV, RAI, Vivaldi, VU(mc), Weekberichten.