Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 51

Bpz wenst u prettige feestdagen en een goed en gezond 2018. Het eerst volgende weekbericht verschijnt in de 2de week van januari 2018.

Lees hier alvast het artikel "Goede voornemens, ook in Zuidas" voor de komende wijkkrant. Om het niet bij een voornemen te laten maar ook echt iets te doen, kunt u zich aanmelden voor de rondleiding via een e-mail naar Vijfhoek@VanBoekel.com onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Per e-mail wordt een bevestiging gestuurd en nadere informatie over de datum.

Behandeling raadsadres bestemmingsplan Beethoven 2e fase
Het raadsadres van verschillende organisaties wordt op de volgende data behandeld: 9 januari in het college van B&W, 7 februari in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en op 14 februari in de raadsvergadering. Op 9 januari 2018 behandeling in college van B&W, op 7 februari behandeling in raadscommissie RO u kunt dan inspreken. Aanmelden kan hier! Op 14 februari behandeling in de raad.

Strengere eisen in nieuw evenementenbeleid Amsterdam
"Er worden strengere eisen gesteld aan het geluidsvolume van evenementen in de stad. Ook wordt het aantal dagen dat een evenement mag plaatsvinden op veel locaties begrensd. Met het totaalpakket aan maatregelen wil Amsterdam de overlast van evenementen laten afnemen."  lees verder

Mobiliteitsonderzoek om gedrag te veranderen
Amsterdam Zuidas: 'Van de mensen die minder dan 5 kilometer van Zuidas wonen, pakt toch nog 5 procent de auto.' Automobilisten zijn moeilijk tot ander gedrag te verleiden, weet Angela Nijland-Turèl, projectleider mobiliteit van Hello Zuidas.” lees verder 

P-garage Ravel bijna klaar: herinrichting Vivaldistraat duurt tot juni 2018
Bericht Amsterdam Zuidas: “De parkeergarage Ravel is half januari klaar en biedt plaats aan 360 auto's. Hiermee verdwijnen ook in januari de parkeerplaatsen van P15, rondom de bouwkeet van het project Valley aan de Beethovenstraat.” lees verder over de herinrichting van de straat en hier verder over de 358 parkeervakken in garage Ravel.

Van der Valk hotel: inbrengen damwanden en funderingspalen t/m maart 2018
Bericht Amsterdam Zuidas: Aan de oostelijke kant van Zuidas, naast het toekomstige kantoor van EMA, verrijst een nieuw Van der Valk Hotel. Naast de 238 hotelkamers biedt het ruimte aan restaurants, congresfaciliteiten, een spa en wellnessruimte. Het viersterrenhotel behoort tot het Van der Valk-label ‘Valk Exclusief’. Het krijgt een driehoekige vorm, met opvallende inhammen. In totaal krijgt het hotel 14 bouwlagen. Op de begane grond komt een café. De eerste vier lagen zijn bestemd voor parkeren. Daarboven komen de hotellobby en een restaurant. De zesde verdieping is bestemd conferentie- en vergaderruimten. Vanaf laag zeven komt het hotel, met bovenin een wellnesscentrum.” lees verder

Nieuwsbrief Amstelveenlijn met o.a. de vijf meestgestelde vragen over sneltram lijn 51 en nieuwe reisinformatieschermen
Terugblikkend op de informatieavonden waren dit de vijf meestgestelde vragen… en de antwoorden erop. En:  GVB heeft op de drukste haltes van sneltram 51 en tram 5 nieuwe digitale reisinformatieschermen geplaatst. lees verder in de nieuwsbrief

E-nieuwsbrief RAI  met o.a.  gratis in het reuzenrad, snel naar het metrostation en Strandzuid is weer Zuidpool   

Nieuwsbrief vrienden van het Beatrixpark met o.a. veel overleg en inspraak heeft ertoe geleid dat er zeker geen grootschalige evenementen in het Beatrixpark zullen plaatsvinden, zienswijze bestemmingsplan Beethoven fase 2 en nog veel meer nieuws. De Nieuwsbrief is weer bij bijna 1000 leden thuis bezorgd. Wilt u hem liever digitaal lezen? Dat kan ook: nieuwsbrief najaar 2017

Nieuwsbrief Amsterdam 14 december editie Zuid met o.a. bestuur nieuwe stijl en Staan voor Amstelland Manifest voor behoud groenlandschap Amstelscheg en lees hier meer over AkzoNobel Center op de Zuidas, waar iedereen welkom is. Hester Alberdingk Thijm, director van de AkzoNobel Art Foundation: “Dit is geen traditionele tentoonstellingsruimte, maar een ontmoetingsruimte waar iedereen makkelijk even binnenstapt om een kijkje te nemen. Niet alleen collega’s, klanten of kunstliefhebbers zijn welkom, maar ook buurtbewoners en andere Amsterdammers, mensen uit andere steden of zelfs andere landen.”

Stadsdeelcommissies: stelt u zich verkiesbaar?
“In maart 2018 brengen Amsterdammers voor het eerst hun stem uit in het nieuwe bestuurlijk stelsel. De grootste verandering is dat bewoners  zich verkiesbaar kunnen stellen in hun woongebied zonder dat zij lid hoeven te zijn van een politieke partij. Zij gaan in stadsdeelcommissies namens hun buurtgenoten invloed uitoefenen op het bestuur van Amsterdam. De huidige bestuurscommissies in de stadsdelen houden na de verkiezingen op te bestaan.” lees verder

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW        

Amsterdam Zuidas Informatiecentrum      Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Bekijk de nieuwe website. U vindt er ook de planning van werkzaamheden per (bouw)project.                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden voor bouw EMA-kantoor zijn begonnen      Bericht Amsterdam Zuidas: “Het bouwrijp maken van de kavel voor het kantoor van het Europese Medicijnenagentschap (EMA) is begonnen. De watergang wordt verlegd. Begin januari start de sloop van het parkeerdek van Cross Towers, de plek van het EMA-kantoor. Sloop zorgt voor geluidsoverlast."

Werkzaamheden RAI hotel omleidingen fietsers en voetgangers tot 22 december
Bericht Pleijsier Bouw Nijkerk: Binnenkort is de kelder van het hotel klaar. Damwanden worden verwijderd aan de zijde Europaboulevard . Vragen? neem contact op via 033-2451356 (24/7) of via service@pleijsierbouw.nl.

t/m april 2018 werkzaamheden Fred. Roeskestraat        Bericht Amsterdam Zuidas: “De straat blijft voor alle verkeer toegankelijk, wel zijn er omleidingen. Er wordt gewerkt van maandag t/m zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. T/m februari 2018 werkzaamheden aan de voorzijde van de gebouwen De Fred, British School en de Rietveld Academie; januari en februari 2018 werken we aan de voorzijde van het gebouw Boutique Offices (voormalig Olympic Plaza); februari t/m april 2018 werken we aan de voorzijde van de gebouwen van de Rietveld Academie en Loyens & Loeff.” bekjk de planning en lees verder

Bouwwerkzaamheden onderbouw Nieuwe Rechtbank duren t/m oktober 2018  lees verder

Bouwwerkzaamheden fundering Hourglass aan de Parnassusweg duren t/m maart 2018       Bericht Amsterdam Zuidas: “Onder Hourglass komt een tweelaagse parkeergarage. De bouw wordt uitgevoerd door Hurks Bouw B.V.. Het werk bestaat uit het drukken van damwanden en schroeven van funderingspalen dat beperkt de geluidsoverlast. Echter, voor de laatste meters is extra kracht nodig om de planken op de gewenste diepte te krijgen. Hurks gaat maximaal 3 keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) tussen 8:00 en 10:00 uur trillen. De oplevering van Hourglass is medio 2020 gepland. Vragen? Neem contact op met de senior uitvoerder Peter Straver, telefoon 06 52050507 of mailen naar bouw@hurks.nl of bel het Infocentrum Zuidas 0800 5065. “ lees verder

Bouwwerkzaamheden The Gustav en The George vanaf 8 januari 2018 inbrengen schroefpalen
Bericht Amsterdam Zuidas: “BAM Wonen bouwt beide woongebouwen: The George, met 47 appartemententen dat tussen de George Gershwinlaan en De Boelegracht is gelegen. The Gustav heeft 144 appartementen en is gelegen tussen de George Gershwinlaan en de Gustav Mahlerlaan. Gedurende de kerstperiode zijn er geen werkzaamheden. Vanaf 8 januari 2018 inbrengen schroefpalen. Deze methode zorgt voor minder geluids- en trillngsoverlast. Half februari ontgraven bouwput en afvoeren grond. Voor vragen over de bouw neem contact op met Paul Spaargaren 5694694 of 0620200261 of stuur een email aan paul.spaargaren@bam.com.

Bouwwerkzaamheden woongebouw Xavier George Gershwinlaan t/m juni 2018
Bericht Amasterdam Zuidas: "Xavier bestaat uit drie appartementengebouwen met 159 woningen. Die zijn verdeeld over de hoogbouw van 22 verdiepingen aan de Gustav Mahlerlaan en in twee urban villa’s van 6 verdiepingen aan de George Gershwinlaan." lees verder 

Afbouwfase fietsparkeergarage Strawinsky duurt t/m april 2018  lees verder

Bouw The Valley   T/m het 1e kwartaal 2018 ontgraven bouwkuip     Bericht Amsterdam Zuidas: "Het bouwverkeer betreedt de bouwplaats via de stoplichten ter hoogte van het kruispunt Mahlerlaan/Beethovenstraat en verlaat de bouwplaats ter hoogte van het viaduct van de A10. Begeleiding zorgt op deze plek voor een veilige situatie voor fietsers, voetgangers en overig verkeer. Vragen? neem contact op met M. Poolman (communicatie@bcvalley.nl) of bel naar 070-414 42. Bron: Zuidas en bouwer BVA.
In januari / februari 2018 wordt het fietspad in de Beethovenstraat langs het project Valley verlegd naar de rijbaan. Dit is nodig om Valley te kunnen bouwen en ook om de fietsers hier veiliger langs kunnen laten rijden. Dit zorgt voor een kleine vermindering van de wegcapaciteit. Fietsers hoeven niet om te rijden. Voetgangers moeten wel oversteken. Deze situatie geldt in principe tot einde bouw Valley." bekijk de bouwplanning

Parkeergarage Ravel      Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind januari 2018 gereed zijn en volgt herinrichting Vivaldistraat.”  lees verder

WTC Beethovenstraat     Bericht Amsterdam Zuidas: ”Het WTC start in het voorjaar 2018 met de uitbreiding van hun gebouw op de hoek van de Beethovenstraat. Om ruimte te maken voor de uitbreiding voert Stadsdeel Zuid voorbereidende werkzaamheden uit. Autoverkeer rijdt via een slinger langs het werkterrein en fietsers voor het WTC gebouw worden wisselend omgeleid.” lees verder

Kop Zuidas: uit de planning Noordzone * Nieuwbouw woningen kavel G1 (COD) de uitvoering start in december 2017 * Nieuwbouw zorgwoningen kavel G2 (Cordaan) in uitvoering: vanaf 16 september 2017 *

Werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)     Tijdens de werkzaamheden is het Piet Kranenburgpad tussen het Skutjespad en IJsbaanpad afgesloten voor fietsers en voetgangers. Fiets- en voetgangers vanuit beide richtingen kunnen gebruik maken van het bestaande fietspad over de Jachthavenweg. Naar verwachting is het werk gereed in april 2018. lees verder

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel
Aanvraag omgevingsvergunning
* Prinses Marijkestraat 21, 1077 XB
: voor het veranderen en vergroten van de begane grond
* Beethovenstraat 135-H, 1077 JB: voor het kappen van een boom
* Amstelpark 2 B, 1083 HZ: voor het kappen van een boom

Verleende omgevingsvergunning
* Prinses Margrietstraat 18, 1077 LA: voor het vernieuwen en veranderen voor het vernieuwen en veranderen van de perceelafscheiding aan de voor- en linkerzijde van het perceel

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Beslistermjn verlengd

11-12-2017 22-01-2018  Europaboulevard 4, 4A en 6, Amsterdam  De aanvraag betreft het wijzigen en vergroten van de stationshal en fietsenstalling van station RAI. Aanvrager: Metro en Tram
20-11-2017 01-01-2018  Christian Neefestraat 2, Amsterdam  De aanvraag betreft het plaatsen van handelsreclame. Aanvrager: Stibbe N.V.
10-11-2017 22-12-2017  Europaplein 24, Amsterdam  verbouwen van de conferentie zalen op de eerste verdieping van het gebouw. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.

Verleende omgevingsvergunning
13-12-2017 25-01-2018   Prinses Irenestraat 43, Amsterdam  kappen van 30 bomen en het verplanten van 4 bomen op de openbare weg tussen de Beethovenstraat en de Prinses Marijkestraat, ter hoogte van de Prinses Irenestraat 43. Aanvrager: Gemeente Amsterdam

Activiteitenbesluit, melding ontvangen
14-12-2017 25-01-2018  Europaplein 24 , Amsterdam  verandering van de congreszalen. Melder: RAI Amsterdam B.V.

Kunst en Cultuur

19 december 17:45 Visages Villages en 20:30 Wonder Wheel: Films in het hoofdgebouw VU, Filmtheater Rialto@VU     Twee dinsdagen per maand films in collegezaal KC-07 (Hoofdgebouw VU). Filmtheater Rialto vertoont, in samenwerking met de Griffioen, (voor)premières van de belangrijkste internationaal bekroonde films. lees verder

20 december 14.00, Circulaire voornemens, in Circl, Malherplein. Welke heldenacties zet jij in voor een circulair 2018?  Op deze laatste Circular Stars event van het jaar willen we graag alle kinderen, die duurzaamheid en circulariteit belangrijk vinden, uitnodigen om hun circulaire voornemens te delen.

21 december, 18:30 – 21:00, Het Grote Mensen Ontmoetingsdiner in de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2

22 december 2017, 20:00-23:00 uur, speelt Patrick Verheij en zijn band in het Thomas Theater Pr. Irenestraat 36  Tijdens hun optreden, met liederen van Leonard Cohen, gaat Patrick in gesprek met dominee Evert Jan de Wijer, die een link legt tussen Cohen's teksten en bijbelse bronnen. Een kaartje kost €12,50 inclusief pauzedrankje (aan de kassa €15) lees meer en bestel direct een kaartje op de site.

t/m 24 december Winterkabinet in het Amstelpark        Het Tekenkabinet is getransformeerd naar het Winterkabinet met circa 200 tekeningen. Open iedere vrijdag en zondag 11 – 16 uur. bekijk meer

tot 7 januari zone2source The Fifth AX (of Saturnalian Follies and Winter’s Tales) installatie waarin het Glazen Huis in het Amstelpark wordt omgetoverd in een grote licht-donker doos. lees verder

9 januari, 12:30-13:00, lunchconcert door het Neva-ensemble uit St. Petersburg, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      Met Irina Shasheva, sopraan: Ludmila Vorobyeva, mezzosopraan: Vladimir Matigulin, countertenor/dirigent: Dmitri Taneev, bariton: Andrey Kurilov, bas en Valerya Matigulina, piano.

tot 25 februari 'Defiant Gardens', een solotentoonstelling van de Nederlandse fotograaf Henk Wildschut, in Circl.ART, de kunstprojectruimte van ABN AMRO in Circl, Mahlerplein. bekijk de agenda 

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Gershwin, Groen, Water & Lucht, Kunst & Cultuur, OV, RAI, Ravel, Vivaldi, Weekberichten.