Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 51

Inloopavond 14 december 18.00-20.00 uur Freshfields Bruckhaus Deringer, Strawinskylaan 10, Amsterdam

Dienst Zuidas beantwoordt uw vragen over het plan om een ondergrondse fietsparkeergarege te maken onder de vijfhoek. De derde fietsparkeergarage in Zuidas bij station Amsterdam Zuid lijkt er daadwerkelijk te gaan komen nu de financiering in principe rond is. Als hij klaar is kunnen er 3.500 fietsen in. De kosten zijn ca 15 miljoen. Over de bijdrage van de SRA en de gemeenteraad wordt begin 2016 een beslissen verwacht. En er is een aanvraag ingediend bij ODNZKG om de bestemming te wijzigen in fietsparkeergarage (zie aanvraag hieronder) 

Speelobject met organische vorm in Beatrixpark

“In een organisch gevormde betonnen constructie komen diverse speelattributen om mee of op te spelen. Het ontwerp is van ontwerpbureau Carve. De uitvoering is in handen van Van Vliet uit Harmelen. De meeste mensen die het spuitcement aanbrengen, zijn gespecialiseerd in het aanleggen van skatebanen, waar eveneens sprake is van organische vormen in cement.”  bron: Cobouw 

Grondruil en NoMa-house

De Gemeente Amsterdam en Sax Vastgoed BV ruile 8 december 2015 een stuk grond. Doel voor de Gemeente Amsterdam is om ruimte (voormalige Gold Star tennisbanen) beschikbaar te krijgen voor de verdere ontwikkeling van het ‘Kenniskwartier’. Sax Vastgoed BV krijgt voor de ruil op een andere locatie in Zuidas twee stukken grond. Projectontwikkelaar Maarsen Groep (moederbedrijf van SAX) verwierf de grond van  de tennisbanen voor de som van – toen nog – 25 miljoen gulden (€ 11.344.500). Op de hoek van de Mahlerlaan en Buitenveldertselaan wordt meteen gestart met de bouw van het kantoorpand NoMaHouse dat bestaat uit 11 verdiepingen met in totaal 14.000 vierkante meter aan te verhuren oppervlakte. Op de begane grond (in de zogenaamde ‘plinten’) is ruimte voor commerciële voorzieningen en horeca. September 2017 wordt de oplevering verwacht. Meer informatie over NoMa House vindt u op de website

Walk of fame

“Op Wereldgehandicaptendag (3 december) maakte de Lucille Werner Foundation de winnaars van de Business Walk of Fame verkiezing bekend. Stuk voor stuk werkgevers die zich er voor inzetten toegankelijk te zijn voor werknemers met een handicap. De winnaars kregen een tegel in de Walk of Fame, centraal gelegen in het bruisende (inter)nationale hart van het bedrijfsleven; de Zuidas." lees wie de winnaars zijn.

Concept Gebiedsagends Buitenveldert/Zuidas 2016-2019

Op de webstite van Amsterdam Zuid is te lezen dat: ”De gebiedsagenda bevat de belangrijkste opgaven van het gebied op basis van gebiedsanalyses, specifieke gebiedskennis en bestuurlijke ambities. De gebiedsagenda is het document dat op basis van gezamenlijkheid de specifieke ambities en doelen van het gebied in beeld brengt en prioriteiten stelt. De agenda heeft een meerjarig perspectief.” De Gebiedsagenda wordt 16 december in het AB van de bestuurscommissie Zuid behandeld. lees verder in Gebiedsagenda 2016-2019 Buitenveldert / Zuidas (PDF, 735 kB)

16 december vergadering gemeenteraad,13:00 uur en 19.30 uur tevens donderdag 17 december 2015 om 13.00 uur en 19.30 uur, locatie: Raadzaal

Agendapunt 10, Vaststellen van het Uitvoeringsbesluit De Boelelaan Oost Zuidas (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1356) 

Van 8 naar 1 Inspraakverordening

Vanaf 1 december 2015 ligt het concept Algemene Inspraakverordening ter inzage voor inspraak. Tot 15 januati 2016 kunt u reageren. lees meer in het concept Algemene Inspraakverordening (PDF, 73 kB)

logo regioraad15 december vergadering Regioraad: Besluitvorming Ombouw Amstelveenlijn 20:45, raadszaal stadhuis Amsterdam

Lees de agenda en stukken over de Ombouw Amstelveenlijn en het advies (november 2015) van de Reizgers Advies Raad waarin voorgesteld wordt om de lijn op het kruispunt Buitenveldertselaan/De Boelelaan ondergonds te brengen te heroverwegen en niet uit te sluiten. Verder wordt aandacht wordt gevraagd voor goed bereikbare en toegankelijke haltes en overstaproutes voor mensen met een beperking. Speciaal op en om Station Zuid.

AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW   

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

17 en 18 december rijdt er s‘nachts een slijptrein tussen station Duivendrecht en Riekerpolder     voor vragen ga naar http://www.prorail.nl/omwonenden/contact-publiek bron: De Echo.

 15, 16, 17 december tussen 22.00 en 6.00 uur verwijderen hulpbrug Europaboulevard/Station Rai     De nieuwe stationshal Amsterdam RAI en de nieuwe oostelijke opgang naar het perron zijn klaar. De hulpbrug over de Europaboulevard is niet meer nodig. Het verwijderen gebeurt in de nachten.

14-18 december 7.00-19.00 bomenkap Fred. Roeskestraat (Parnas)     Vóór de Kerst wordt in opdracht van Zuidas de 2de fase van het kappen van bomen uitgevoerd. Voor de te kappen bomen is reeds een kapvergunning afgegeven. Deze bomen en een stuk bosplantsoen bevinden zich langs de Fred. Roeskestraat ter hoogte van de in aanbouw zijnde tijdelijke rechtbank en langs de Fred. Roeskedwarsstraat. bron: bewonersbrief dienst Zuidas.

17-31 december werkzaamheden appartementencomplex De Fred     Momenteel worden de vloeren gestort van de bouwblokken en de fietsparkeergarage. In de kerstvakantie gestart wordt met het verwijderen van de damwanden. Onacceptabele geluidhinder is niet te verwachten. De  Geert Groote College en de British School ontvangen (tijdelijk) wel meer dan 80 dB(A), daarom wordt er tijdens de kerstvakantie gewerkt. bron: bewonersbrief dienst Zuidas.

tot 24 december aanleg fundering voor gebouw Telesto     De bouw van de drie kantoorpaviljoens van Telesto is gestart, De funderingspalen worden momenteel volgens de zogenaamde schroefmethode geplaatst. Dit werk duurt tot uiterlijk 24 december. Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met Heilijgers, info@heilijgers.nl of bellen naar 033 454 5700. bron: bewonersbrief dienst Zuidas.

Opwellend water in de Fred Roeskestraat t.h.v. de begraafplaats      Mogelijk lekt een kraan of een afsluiter van de drinkwaterleiding. De weg moet dus open om een kijkje te nemen. Verkeer kan enige hinder ondervinden maar alle bestemmingen blijven bereikbaar. lees meer

tot 16 december afsluiting fietspad Spoorslagsloot ivm werkterrein Noord- en Zuidkant A10      Op twee locaties komt een werkterrein om boringen voor de nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken: in het Beatrixpark en in de Antonio Vivaldistraat.

t/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat    

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Bekendmaking voorbereidingsbesluit Zuidas-Vivaldi

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 3 december 2015 en geldt voor een periode van één jaar. Dit voorbereidingsbesluit ligt vanaf 3 december gedurende zes weken ter inzage. Het voorbereidingsbesluit Zuidas-Vivaldi is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1501VBGST-VG01. Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

Nieuwe straatnaam vastgesteld: Clara Schumannstraat De straat loopt ten westen parallel aan de Parnassusweg en staat haaks op G. Malherlaan.

Aanvraag horecavergunning

* Claude Debussylaan 130, 1082 MD: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2015-15271. De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Uw zienswijze richt u aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende evenementenvergunning

* Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Valhalla Festival" op 19 december 2015, verzonden d.d. 8 december 2015. Dossiernummer 2015-14111.

ODNZKG 

Aanvraag omgevingsvergunning * Herprofilering van de De Boelelaan. De ontwerp-beschikking ligt vanaf vrijdag 4 december 2015 6 weken ter visie, tot 15 jan 2016. 

Aanvraag kapvergunning * Noordzijde Amstelpark en oostzijde Amstel, het kappen van 64 bomen. Ontvangstdatum aanvraag: 04-11-2015 Aanvrager: TenneT TSO, zaaknummer: 181022. 

Aanvraag omgevingsvergunning * Vijfhoek (Kadastraal perceelnummer 2763, kadastrale sectie AB), De aanvraag betreft het planologisch wijzigen van de bestemming t.b.v. het realiseren van een fietsgarage. Ontvangstdatum aanvraag 4 december 2015, aanvrager: Gemeente Amsterdam, Dienst Zuidas. Zaaknummer: 177785.

vanaf 13 december – 14 februari, tentoonstelling Entropical van kunstenaars Debra Solomon en Jaromil Rojo in Het Glazen Huis, Amstelpark De tentoonstelling gaat in op de achtergrond van digitale transacties. Het verbinden van digitale waardecreatie en de praktijk van stadslandbouw komt tevens aan bod.

15 december 12:30 lunchconcert, Amsterdam Wind Quintet, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Tim Wintersohl, fluit, Marije Clemens, hobo, Hanka van Doesum-Clout, klarinet, Ellen Bayens, hoorn Marijke Zijlstra, fagot. Zij spelen werk van P.I. Tsjaikovski en Bill Holcombe. en op18 december 20.00 uur, Benefietconcert i.s.m. Stichting Vluchteling. Dit concert wordt gegeven door het talentvolle Spero Nova Ensemble in samenwerking met Stichting Vluchteling om geld in te zamelen ten behoeve van vluchtelingenkinderen.

18 december-12 maart 2016 Expositie WHAT?, Amstelveenseweg 500, het vm INGhouse    donderdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. De bovenste etage van het voormalig ING House, sinds 2015 omgedoopt tot Infinity, vormt vanaf 18 december de locatie voor de eerste tentoonstelling over onze woon-werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. Georganiseerd door ARCAM.

 

Lees verder over: Beatrixpark, Noordzone, Organisatie, Weekberichten.