Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 51

“Groot verzet tegen project Zuidasdok”, kopte Het Parool
Bedrijven en organisaties komen met bezwaren en vragen o.a. om extra veiligheidsmaatregelen en vrezen schade. En de uitspraak van de Raad van State over het beroep dat verschillende organisaties en bedrijven aanhangig hebben gemaakt wordt eind februari 2017 verwacht. lees meer in Het Parool. Lees ook over de bezwaren die in behandeling zijn op de website van Dienst Zuidas. En op de website van Quote een artikel van H.W. Smits over de weerstand tegen bouw Zuidasdok en provinciaals Amsterdam.

Summertime (aan de Mahlerlaan) klaar voor bedrijfsactiviteiten en bewoning
Vastgoedmarkt berichtte: “BAM Woningbouw heeft het laatste gebouw van project Summertime met bijna 200 woningen aan de Zuidas in Amsterdam op 15 december opgeleverd, meldt verantwoordelijk ontwikkelaar AM. Hiermee telt de Zuidas nu 2.000 woningen” lees verder

Naamgeving straten. water en bruggen in Zuid en o.a. Zuidas Ravel
Het advies van het DB van de bestuurscommissie Zuid van 29 november 2016 over naamgeving openbare ruimte in Zuidas was positief.  Bekijk de straatnamen op de kaart, Het betreft de Maurice Ravellaan (BAG- type weg, • Maurice Ravelgracht (BAG- type water)  • Hector Berliozlaan (BAG- type weg) • Hector Berliozplein (BAG- type weg) • Antonio Vivaldigracht (BAG-type water). Vastgestelde namen bruggen vindt u hier

Woonagenda Terugblik 29 november 2016
Wilt u weten hoe de laatste bijeenkomst is geweest? Op deze website vindt u een kort verslag. Ook vindt u daar de presentatie van wethouder Ivens met enkele resultaten uit de marktgesprekken en enquêtes. Inmiddels zijn ook de resultaten van de breed uitgezette enquête gepubliceerd met de reacties van ruim 6800 Amsterdammers.
 
Tijdesn spits chaotische situatie bij tijdelijke bushaltes op Mahlerlaan
Bewonersbrief Dienst Zuidas: “..,,Sinds maandag 21 november 2016 zijn alle bussen van Connexxion tijdelijk verhuisd naar de zuidkant van de Gustav Mahlerlaan (ter hoogte van het Gustav Mahlerplein). De halte op de Strawinskylaan is tijdelijk vervallen. Het gaat om de buslijnen 199, 241, 242, 310 en 346. De verkeersdrukte is door de extra bussen vergroot. Ter hoogte van het Mahlerplein wachten bussen regelmatig op de tussenstrook in het midden van de Mahlerlaan. Het was de bedoeling dat de bussen op de halteerplek aan de zuidkant van de Mahlerplein en voor Django zouden wachten op een vrije bushalte. Tijdens de spits gebeurt het echter regelmatig dat deze plekken bezet zijn door bussen. De middenstrook wordt dan als back-up plek gebruikt. Zoals bekend wordt er ook nog volop gebouwd in het gebied en komen er nog altijd veel mensen met de auto naar het gebied. Al met al  is de situatie helaas onoverzichtelijker geworden. Gelukkig is dit wel tijdelijk. Zodra de werkzaamheden aan de Strawinsky gereed zijn, in het voorjaar van 2017, gaan alle bussen weer terug naar de Strawinskylaan. Meer informatie vindt u hier en op de websites van Connexxion en GVB.”

Vraag van de week: Fiets parkeren in de stalling  Mahlerplein zonder OV-chip? lees hier het antwoord

Fietsparkeergarage de Vijfhoek
Vanuit de omgeving wordt enthousiast maar soms ook sceptisch gereageerd op de ondergrondse fietsparkeergarage onder de Vijfhoek. In dit artikel bespreekt dienst Zuidas de grootste bezwaren en de totstandkoming van het project. lees meer over de zorgen bij buurtbewoners.

Carpool app Toogethr
Bericht van dienst Zuidas: “In november werd-ie officieel gelanceerd in Zuidas: de nieuwe carpool-app Toogethr. Het idee van Toogethr is simpel. Door middel van de app word je in contact gebracht met mensen die ongeveer dezelfde route afleggen van woning naar werk. Het levert Zuidas als gebied (als het goed is) minder files op. Dat klinkt ons als muziek in de oren, aangezien de autodruk in en rondom Zuidas steeds meer toeneemt. Om die reden droegen we als gemeente ook bij aan de totstandkoming van Toogethr. Maar werkt het eigenlijk wel, zo’n app? En wat hebben de Toogethr-gebruikers er zelf aan? We spraken met Janneke van Schaaijk (ABN Amro) en Jeroen Hack (Accenture), twee early adaptors.” lees verder

Nieuwsbrief december dienst Zuidas met o.a. bezwaren Zuidasdok in behandeling. lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam 15 december 2016 editie Zuid lees verder

Nieuwsbrief RAI buurtnieuws lees meer over o.a. Basement Chefs op tv met RAI ketchup

Nieuws uit B&W week 50 2016
RO: * Het college van B en W stelt voor aan de gemeenteraad om het uitvoeringsbesluit Strawinsky (Zuidas) vast te stellen. Er is in het gebied een groot aantal marktinitiatieven voor herontwikkeling en/of uitbreiding van bestaand vastgoed. Hiervoor is een uitvoeringsbesluit als programmatisch en financieel kader noodzakelijk.
* Het college van B en W stelt het bestemmingsplan Tennispark Jaagpad vast. Het voorliggende bestemmingsplan wordt het actuele toetsingskader om omgevingsvergunningen te verlenen en maakt de verplaatsing van het tennispark Joy aan het Jaagpad juridisch planologisch mogelijk.
* Het college van B en W geeft het ontwerpuitwerkingsplan, het ontwerpbesluit voor vaststellen van hogere geluidswaarden en de ontwerpomgevingsvergunning voor het bestemmingsplan Zuidas-Ravel vrij voor inzage. De gezamenlijke bekendmaking van de besluiten is conform de Coördinatieverordening van de gemeente die als doel heeft om deze procedures te vereenvoudigen.
Algemene Zaken: * Naamgeving openbare ruimten: Vaststellen De Boelegracht in Buitenveldert

Conceptnota Parkeernormen ter inzage van 7.12.2016 t/m 27.1.2017
In de toekomst is het niet meer vanzelfsprekend dat kopers of huurders van een nieuwbouwproject een straatvergunning krijgen. Dit staat in de Nota Parkeernormen die vrijgegeven is voor inspraak. De belangrijke punten zijn: 1.Op A-locaties én bij sociale huurwoningen wordt geen minimumaantal parkeerplaatsen op eigen terrein geëist; 2.Bij nieuwbouw worden geen straatparkeervergunningen verstrekt ongeacht of er parkeerplaatsen op eigen terrein zijn of niet; 3.Bij alle woningen wordt een maximumparkeernorm van 1 parkeerplaats per woning gesteld. De conceptnota Parkeernormen Auto wordt ter consultatie aan de bestuurscommissies aangeboden en ligt gelijktijdig ter inzage. Uw reactie kunt u kenbaar maken via het digitale formulier. lees meer over het parkeerbeleid

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart.

Werkzaamheden de de Boelelaan hoek Beethovenstraat tot februari 2017
Ter hoogte van de kruising met de Beethovenstraat komt een zittrap aan het water. bron: bewonersbrief

Omleidingen en halteverhuizing bij GVB en Connexxion ivm herinrichting Strawinskylaan, t/m 23 februari 2017
De noordelijke rijbaan afgesloten, van de Beethovenstraat richting Parnassusweg. GVB bussen rijden om, de Connexxionbussen verhuizen naar de Gustav Mahlerlaan. Eind januari 2017 start GVB met het aanbrengen van nieuwe wissels voor de tram. Het werk duurt t/m maart 2017. Meer info op de website GVB en die van Connexxion voor buslijnen 199, 241, 242, 310 en 346.

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017  
De werkzaamheden tijdens de derde fase vinden plaats aan de noordkant. Auto: Advies dienst Zuidas voor bewoners en bezoekers van het centrumgebied Zuidas: ga tijdens de ochtendspits naar Zuidas via de afslag S108. Plan uw reis via google

Werkzaamheden Van der Boechorststraat – De Boelelaan
T/m 23 december 2016 vinden werkzaamheden plaats in de Van der Boechorstraat, tussen de De Boelelaan en inrit van Campus VU. lees meer

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente kennisgeving

Vaststellen van het bestemmingsplan Kop Zuidas 2e partiële herziening (2016, nr. 327/1438)

Aanvraag exploitatievergunning
* De Boelelaan 2, 1083 HJ: kennisgeving voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2016-20739.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zes weken
* Beethovenstraat 37, 1077 HM: voor het plaatsen van gevelreclame, verzonden d.d. 13 december 2016. OLO-nummer 2544633.
* IJsbaanpad / Olympiakanaal, IJsbaanpad 90, 1076 CW: voor het kappen van vijftig bomen in de openbare ruimte, verzonden d.d. 8 december 2016.Er geldt een herplantplicht. OLO-nummer 2625013.
Aanvraag omgevingsvergunning
* Punterspad 15, 1081 KB: voor het gedeeltelijk veranderen en vernieuwen van een deel van de kade aan de Nieuwe Meer ten behoeve van het verplaatsen van een ligplaats voor vier boten behorend bij een sportvereniging op het perceel Punterspad 15, ingekomen d.d. 21 november 2016. OLO-nummer 2667607.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
* 14-12-2016 25-01-2017  Europaplein 24, Amsterdam, plaatsen van twee keukencontainers RAI
* 14-12-2016 25-01-2017  Strawinskylaan 1, Amsterdam, wijzigen handelsreclame aan kantoorpanden WTC
* 14-12-2016 25-01-2017  Rectificatie: Kop Zuidas kavel C2, Amsterdam is ten onrechte op 12 december 2016 gepubliceerd als regulier, betreft uitgebreide voorbreidingsprocedure. De aanvraag betreft het oprichten van een kantoorgebouw met een ondergrondse parkeergarage en een fietsenstalling
* 12-12-2016 23-01-2017  Parnassusweg 220, Amsterdam, het aanpassen van een vluchttrap (bouwdeel E)
* 12-12-2016 23-01-2017  Kop Zuidas kavel C2, Amsterdam, oprichten van een kantoorgebouw met een ondergrondse parkeergarage en een fietsenstalling.  Aanvrager: C2 Vastgoed B.V.. Zaaknummer: 2615531

Beslistermijn verlengd met zes weken
* 15-12-2016 26-01-2017  Europaplein 30 t.o., Amsterdam plaatsen van twee tijdelijke cabins (P17 en 18) voor een periode van 2 jaar. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V., Zaaknummer: 2286771

Verleende vergunning WABO
* 13-12-2016 25-01-2017  Station Zuid (AK 3502), Amsterdam, voor het tijdelijk verlengen van de bestaande perronkappen bij station Zuid in Amsterdam, voor een periode van 7 jaar. Aanvrager: ProRail B.V.. Zaaknummer: 2236790
* 13-12-2016 25-01-2017  Station Zuid (AK 3502), Amsterdam, voor het tijdelijk gedeeltelijk  dichtleggen van de vides boven de trappen en roltrappen, bij station Zuid in Amsterdam, voor een periode van 7 jaar. Aanvrager: ProRail B.V.. Zaaknummer: 2235311
* 12-12-2016 21-01-2017  Parnassusweg 220, Amsterdam, oprichten van een gebouw met bestemming daarvan tot rechtbank. Aanvrager: NACH DBMO B.V.. Zaaknummer: 1838787
Verleende vergunning WABO uitgebreide procedure, gecoördineerd
16-11-2016 30-12-2016  Gustav Mahlerlaan hoek Parnassusweg 819, Amsterdam, vergunning voor het kappen van 228 bomen deelgebied Kenniskwarteir Noord tpv Hourglass. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 811110. Er zijn zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp. lees de nota van beantwoording 2e uit KKn (def2) inclusief zienswijze in het pdf nota-van-beantwoording-2e-uit-kkn-def2-inclusief-zienswijze

Zuidas: een plek om te wonen     “Fotograaf Pieter Kers, opgegroeid in Zuid, legde de bouw van de woongebouwen aan de De Boelelaan vast in verschillende stadia.” bron: Nieuws Amsterdam 

Van 12 december t/m 19 januari op het Mahlerplein de tentoonstelling ‘Open je ogen’
“In het centrumgebied van Zuidas zijn dan dertig indringende portretten te zien van slachtoffers van mensenhandel. Want mensenhandel bestaat ook in Nederland. De afbeeldingen staan symbool voor de omvang en de diversiteit van het probleem. bekijk alvast de portretten.” bron: Dienst Zuidas

t/m april 2017 foto-expositie ‘Buitenveldert, van Toen naar Nu’ in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112      De expositie bestaat uit oude en nieuwe foto’s van Buitenveldert. De foto’s laten zien dat Buitenveldert niet alleen het werk is van planners en architecten, maar ook van de mensen die de wijk bouwden.

t/m 8 januari tentoonstelling Spent van Dove Bradshaw in het Amstelpark 

3 januari, 12:30 uur, lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36       Het Neva-ensemble uit St. Petersburg met zanger en piano

11 januari Katja Schuurman & Ruben van Zwieten over broederschapin poezie en oude bronnen, de Nieuwe Poort, Cl Debussylaan 2       Deze lezing maakt onderdeel uit van De Tafel van XII. Die deze keer open is voor iedereen.

Cursus tuinieren met Darwin in het Rietveldhuis in het Amstelpark
8-delige cursus Tuinieren met Darwin door Norbert Peeters (botanisch filosoof Universiteit Leiden) Zondagen, 22, 29 Jan., 5, 12, 19 , 26 feb., 5, 12 maart 2017, van 16 – 18 uur in het Rietveld Huis Amstelpark, Kosten: totale cursus 200 euro (inclusief het boek Botanische Revolutie – De Plantenleer van Charles Darwin van Norbert Peeters) Inschrijven: voor 10  Januari: info@zone2source.netImpressie Wintermarkt 2016

Botanische tuin Zuidas: Wintertuin was open voor een Wintermarkt
“zo’n 16 deelnemers deden aan de Wintermarkt mee – was het gezellig druk.” lees meer

 

Lees verder over: Dok, Inspraak, Mahler, RAI, Ravel, Weekberichten.