Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht  52

Vanwege vakantie 28 december en 4 januari geen weekberichten

28 januari 2016 thema-avond BPZ, 1 op het DOK, 19.30-21.30, kleine theaterzaal, Huis van de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112

Omgevingsmanager Martijn Overmulder presenteert de laatste stand van zaken over Zuidasdok en de gebiedsmakelaars vertellen bij wie u terecht kunt met initiatieven voor Buitenveldert/Zuidas één leef- woon- en werkgebied. Na afloop nieuwjaarsborrel en een hapje. U bent van harte uitgenodigd. Meer informatie vindt u in het artikel 'Wat brengt Zuidas ons in 2016' dat in de Wijkkrant januari 2016 verschijnt en het vorige artikel 'Blijft Zuidas een eiland?' dat in de editie van december 2015 is gepubliceerd.

BPZ diende zienswijze in op concept bestemmingsplan Vivaldi

Er is aandacht gevraagd voor bewonersparkeren en op- en uitstapplaatsen van touringcars. Lees verder in zienswijzeVIVALDIdecember2015-4.

Gratis pendeldienst GPl bus 461 en 463 van en naar Gelderlandplein 

Dankzij de inzet van bewoners, Stadsdeel en vooral de eigenaar van het Gelderlandplein rijdt nu bus 461 van Zuidas naar Gelderlandplein. En bus 463 rijdt vanaf het Gelderlandplein door de wijk. En nog gratis ook! Deze verbinding zal zeker bijdragen aan het opheffen van het eilandkarakter van Zuidas. De Sprinter City-bus biedt plek aan 20 passagiers. De rijtijden zijn tijdens lunchtijd en in de avondspits iedere vijf minuten tussen station Zuid en Gelderlandplein (bus 461). De rest van de dag rijdt bus (463) ieder half uur door de wijk Buitenveldert langs de opgeheven haltes van bus 62. De Gelderlandpleinlijn wordt volledig opgenomen in de dienstregeling van GVB en staat dus in de app van GVB en op 9292.

Mahlerplein: Dak zit erop, fietspad buiten gebruik en geen fietsen parkeren t/o Ito

Vorige week dinsdag 15 december kon u kijken hoe de herinrichting op het Gustav Mahlerplein vorderde. Inmiddels zijn enkele natuurstenen randen geplaatst en worden de contouren van het plein zichtbaar. Maar er gebeurt meer. Vanaf maandag 4 januari mogen er geen fietsen meer geparkeerd worden tegenover het Ito-gebouw, ook niet buiten de rekken. Als er toch nog fietsen staan… dan gaan ze naar het depot van de gemeente. Door de aanpassing van het bouwterrein kan het fietspad niet meer worden gebruikt. De fietsers die van en naar het station willen, worden omgeleid via de Gustav Mahlerlaan, de Aaron Coplandstraat en de Arnold Schönberglaan. Uiteraard kunt u straks via een fietspad de nieuwe fietsparkeergarage bereiken, maar het doorgaande fietspad over het Gustav Mahlerplein komt niet meer terug. lees verder

ikc-boelelaan-fase322 en 23 december: Kindercampus schuift op naar definitieve plek

Het Parool berichtte: “Het schoolgebouw van Kindercampus Zuidas aan de Boelelaan van bijna een miljoen kilo schuift deze week 30 meter op. De school wordt gekoppeld aan een recent gebouwd tweede deel, om er vervolgens één gebouw van te maken.” En de schoolkinderen hebben les gehad van de schoolschuifdirecteur.

Gentlemen’s Place (GPstore) geopend in Zuidas

De Couturekrant berichtte: .."Daar kan de moderne man op ieder gewenst moment, op afspraak, de winkel binnen stappen. En zelfs last minute en je kunt er 24 uur terecht (op afspraak). Zonder afspraak op de normale openingstijden."

Wandelingen IVN 2016 en Nieuwsbrief Vrienden van het Beatrixpark 

Met een bijdrage van Marleen Munniksma o.a. over Zuidasdok, een advies in het artikel over zoethout en in de artsenijhof ontmoetten vrijwilligers van de Artsenijhof een groep vrijwilligers van de kruidentuin bij het Muiderslot. Plus een interview met vrijwilligster van het eerste uur, Marjan Stomph. Nieuwsbrief najaar 2015-.  De agenda 2016 voor IVN wandelingen is: zondagmiddag van 14.00 -15.30 uur op de eerste zondag van de maand. Bomen: 3 januari, 7 februari, 6 maart, 3 april, 2 oktober, 6 november, 4 december. Vertrek: parkingang Diepenbrockstr., t/o de Herman Gorterstraat. Artsenijhof: 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september. Vertrekpunt: idem. Info: Henk Wolters 6644506, henk.snezana@upcmail.

Nieuws uit B&W week 51

Ruimtelijke Ordening: Het college van B en W stemt in met de overdracht van het opdrachtgeverschap en de bestuursopdracht van de Sportas. De uitvoering van de Sportas loopt tegen zijn grenzen aan door het ontbreken van een ruimtelijk kader. Vandaar dat de Sportas wordt overgedragen van de RvE Sport en Bos naar de RvE Ruimte en Duurzaamheid.

Nieuw adres afvalinzameling Luchtvaartstraat 9 

Sinds maandag 14 december is de afdeling Afvalinzameling van stadsdeel Zuid te vinden op een nieuw adres. Het nieuwe adres is: Luchtvaartstraat 9, 1059 CA Amsterdam. U kunt nu daar terecht voor het ophalen van Big Bags om uw bouw- en sloopafval aan te bieden. De oude plek, de werf aan de President Kennedylaan 5 is gesloten. meer info

AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

 

nuon_boring_foto_3Tot mei 2016 verleggen leidingen stadsverwarming thv Vivaldistraat     De stadsverwarmingsleidingen van Nuon Warmte worden verlegd. Het tracé van de nieuwe leidingen ligt deels onder de A10. Vanaf begin november is op twee locaties een werkterrein gemaakt om boringen voor deze nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken: één in de Antonio Vivaldistraat en één in het Beatrixpark. De werkzaamheden van de persboringen duren tot mei 2016.

tot 31 december werkzaamheden appartementencomplex De Fred     In de kerstvakantie wordt gestart met het verwijderen van de damwanden. Onacceptabele geluidhinder is niet te verwachten. Het Geert Groote College en de British School ontvangen (tijdelijk) wel meer dan 80 dB(A). bron: bewonersbrief dienst Zuidas.

tot 24 december aanleg fundering voor gebouw Telesto, Fred Roeskestraat     De bouw van de drie kantoorpaviljoens van Telesto is gestart. De funderingspalen worden momenteel volgens de zogenaamde schroefmethode geplaatst. Dit werk duurt tot uiterlijk 24 december. Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met Heilijgers, info@heilijgers.nl of bellen naar 033 454 5700. bron: bewonersbrief dienst Zuidas.

Kaart%20AJ%20Ernststraat%20Gasreduceerstation4 januari 2016 start verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J Ernststraat, Buitenveldertselaan: omleiding verkeer      De werkzaamheden starten op maandag 4 januari 2016 en worden begin april 2016 afgerond. Het werk wordt in vier fasen uitgevoerd:  Fase 1: bouw gasreduceerstation, duur 10 weken, Fase 2: gestuurde boring gas, duur 1,5 week, Fase 3: oversteek gasleiding A.J. Ernststraat, duur 1 nacht,  Fase 4: afbouw gasreduceerstation en aansluitingen gas oost en westzijde, duur 2 weken. Bereikbaarheid: auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de werkzaamheden. Lees de Bewonersbrief vbJErnststraat gasreduceerstation

t/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat

 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

 Verkeersbesluiten:

* plaatsen van verschillende bushaltes GPbus voor een fijnmazig openbaar vervoer in Buitenveldert Amsterdam-Zuid. Bekijk de haltes hier

* fietspad door Beethoven fase 1 secundaire weg Beethovenstraat en ontsluitingsweg Christian Neefestraat    Herprofilering: Door nieuwbouw in het projectgebied Beethoven, gelegen aan de Beethovenstraat tussen de Prinses Irenestraat en de ring A10 een is herprofilering aan deze zijde van de Beethovenstraat noodzakelijk.

Verlenging beslistermijn met zes weken

* De Boelelaan 1065, 1082 SB: voor het oprichten van een trafo, een koelunit en een hekwerk ter plaatse van de zuidgevel, verzonden d.d. 10 december 2015. OLO-nummer 2017549. 

Aanvraag evenementenvergunning

* Scheldeplein 2, 1078 GR: voor het houden van het evenement "Horecava The Corner" van 11 januari 2015 tot en met 14 januari 2015 van 09.00 uur tot 22.00 uur. Dossiernummer 2015-15323.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 

Waterschap: Aanvraag vergunning * Voor het bouwen van een kelder met bovenbouw ter hoogte van De Boelelaan 1067, 1082 SB Amsterdam- AGV – W-15.03086.

ODNZKG

Verleende omgevingsvergunning

* Bouwen uitkijktoren BeatrixparkVerzenddatum beschikking: -12-2015. Zaaknummer: 144433. Een bezwaar indienen kan tot 28 januari 2016.

Aanvragen omgevingsvergunning

* Voor het tijdelijk bouwen van trappen, waarvan één met overkapping, verbreden viaduct, plaatsen hekwerk, op de locatie Strawinskylaan. Ontvangstdatum aanvraag: 14-12-2015, RVE Zuidas, zaaknummer: 191619 

* Herprofilering van de De Boelelaan. De ontwerp-beschikking ligt vanaf vrijdag 4 december 2015 6 weken ter visie, tot 15 jan 2016. 

 

21 december zangworkshop Mieke Manschot en Merain 18.30-20.00 en 24 december Lunchconcert 12.30 tot 13.00 – 14.00 uur, met Santa Ignace, De nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2 

5 januari 12.30 – 13.00 Het Neva ensemble uit St. Petersburg met gewijde muziek, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

8 januari heropeningsfeest Huis van de Wijk Buitenveldert 13.00-23.00 uur A.J. Ernststraat 112

t/m 14 februari, tentoonstelling Entropical van kunstenaars Debra Solomon en Jaromil Rojo in Het Glazen Huis, Amstelpark De tentoonstelling gaat in op de achtergrond van digitale transacties. Het verbinden van digitale waardecreatie en de praktijk van stadslandbouw komt tevens aan bod. Op de laatste dag van de tentoonstelling worden stadslandbouwers en geïnteresseerden uitgenodigd om de tempeh matten op te halen. De matten kunnen gebruikt worden ter verbetering van de stedelijke bodemvruchtbaarheid. Deze middag zal op feestelijke wijze worden gevierd. 

t/m 12 maart 2016 Expositie WHAT?, Amstelveenseweg 500, het vm INGhouse    donderdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. De bovenste etage van het voormalig ING House, sinds 2015 omgedoopt tot Infinity, vormt vanaf 18 december de locatie voor de eerste tentoonstelling over onze woon-werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. Georganiseerd door ARCAM.

Lees verder over: Dok, Organisatie, Weekberichten.