Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 6

kantoren Panoramio'Straks miljoen vierkante meterkantoorruimte op Zuidas' kopte AT5

“De komende tien jaar kan de Zuidas doorgroeien naar een gebied met een miljoen vierkante meter kantoorruimte. Dit zegt gemeentedirecteur Klaas de Boer van de Dienst Zuidas maandag in het Financieele Dagblad. De voorbije vijf jaar lag de bouw op de Zuidas nagenoeg stil door de crisis. Maar volgens De Boer trekt de bouw weer aan en komen er nieuwe, grote projecten aan. De komende drie jaar groeit de Zuidas van 650.000 naar 750.000 vierkante meter.”

'Spoorboog naar Zuidas noodzakelijk', kopt het Noordhollands Dagblad

“Duizenden forenzen uit Noord-Holland mijden elke dag de trein naar de Zuidas vanwege het ontbreken van een directe treinverbinding naar Amsterdam-Zuid. ,,Daarom laten wij nu onderzoek doen naar de haalbaarheid van een nieuwe spoorverbinding tussen de treinstations Lelylaan en Zuid'', verklaart Kees Noorman, directeur van ondernemersvereniging Oram. De NS reageert lauw: ,,Vooralsnog ziet NS niet hoe deze boog tot substantiële reistijdvoordelen leidt: er ligt al een parallelle metroverbinding.''”

beatrixpark_fietspad feb 2014Fietspad Beatrixpark verbreed

Dienst Zuidas berichtte dat “steeds meer fietsers gebruik maken van het nieuwe fietspad door het Beatrixpark. Besloten is om het fietspad breder te maken en daarnaast een nieuw voetpad aan te leggen. Na een forse regenbui staan er regelmatige grote plassen op het huidige schelpenpad. Ook dit probleem zal meteen worden aangepakt, zodat fietsers en voetgangers weer met droge voeten door het park kunnen.” 

11 februari, vergadering Commissie Leefomgeving, 20.00 – 23.00 uur, Raadzaal, Pr. Kennedylaan 923

Op de agenda bij de tkn stukken nr 6 Ambitiedocument ZuidasDok en 11 Amstelveenlijn, brief randvoorwaarden planuitwerkingsfase.

Nieuws uit B&W 5.2.2014        

Ruimtelijke ordening: Het college stelt voor aan de raad om in te stemmen met het herontwikkelen van de rechtbank aan de Parnassusweg. De Rijksgebouwendienst wil op de plek van het huidige gerechtsgebouw een nieuw gebouw voor de rechtbank laten bouwen. Het Rijk en de gemeente hebben samen kaders opgesteld voor de manier waarop het gebouw ingepast wordt in de directe omgeving. Behandeling in de commissie is op 19 februari en in de gemeenteraad op 12 maart 2014.

OV_SAAL_Amstelspoor-1042x301Beperkt tot geen treinverkeer van en naar Schiphol 7, 8 en 9 februari en zondag 2 maart

In genoemde weekenden wordt er op het traject Schiphol – Amsterdam Sloterdijk en Schiphol – Duivendrecht, non-stop direct naast en op het spoor gewerkt.

Vrijdagavond 7 februari vanaf 22.00 uur: Minder treinverkeer tussen Amsterdam Centraal-Schiphol en minder treinverkeer tussen Amsterdam Zuid-Schiphol

Zaterdag/Zondag 8 en 9 februari Schiphol per trein vanuit diverse richtingen niet bereikbaar. NS zet bussen in.Schiphol is wel bereikbaar vanuit richting Rotterdam/ Den Haag/Leiden Centraal.

Zondag 2 maart 2014 Geen treinverkeer tussen Amsterdam Centraal-Schiphol. NS zet bussen in. Minder treinverkeer tussen Amsterdam Zuid-Schiphol.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Kennisgeving: Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, tweede fase (locatie voormalige schoolwerktuinen)

Het plangebied ligt ter hoogte van de afslag S108 direct ten zuiden van de A10 en wordt globaal begrensd door aan de noordzijde de Gustav Mahlerlaan; aan de oostzijde door Sportpark Buitenveldert (maakt geen onderdeel uit van het plangebied) aan de zuidzijde door de De Boelelaan en aan de westzijde door de Gustav Mahlerlaan.Het bestemmingsplan beoogt de ontwikkelingen op de terreinen van de VU mogelijk te maken zoals die in het Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier zijn opgenomen. Het gaat om een campus, waar niet alleen gestudeerd, maar ook gewerkt en gewoond kan worden, met allerlei ondersteunende faciliteiten zoals sportvoorzieningen, winkels, horeca, verblijfsaccommodatie voor gaststudenten en -docenten. In een later stadium wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf

  • Claude Debussylaan 273, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras. Dossiernummer 16-842828.

De aanvraag ligt vanaf 3 februari gedurende twee weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Verleende exploitatievergunningen voor een horecabedrijf

  • Amstelveenseweg 63, 1075 VV: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 27 januari 2014. Dossiernummer 16-811509;
  • De Boelelaan 2, 1083 HJ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 27 januari 2014. Dossiernummer 16-819099;

De vergunningen liggen vanaf 3 februari gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis en na 17 februari op het stadsdeelkantoor Pr. Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Verleende evenementenvergunning

  • Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van een evenement " Miss Ice 2014" op 7 februari 2014 van 20.00 uur tot en met 24.00 uur, verzonden d.d. 27 januari 2014. Dossiernummer 32-826546.

De vergunning ligt vanaf 3 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Tripolis en na 17 februari bij het stadsdeelkantoor Pr. Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar de burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, !000 AE Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunningen

  • Amstelpark, 1083 HZ: voor het houden van een evenement "Taste of Amsterdam" op 15 mei 2014 tot 17 mei 2014 van 17.00 uur tot en met 23.00 uur. Dossiernummer 32-841781.
  • Beatrixpark 1, 1077 VX: voor het houden van een evenement " Pure Markt" op 20 april, 22 juni, 21 september en 19 oktober 2014 van 11:00 uur tot 18:00 uur. Dossiernummer 32-844233.
  • De Boelelaan 46, 1082 LR: voor het houden van een evenement "Paradox dance feest" op 12 april 2014 van 22:00 uur tot 07:00 uur. Dossiernummer 32-844295.

De aanvragen liggen vanaf 3 februari gedurende twee weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie Tripolis. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

  • De Boelelaan 1109, 1081 HV: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 27 januari 2014 tot en met 29 augustus 2014, verzonden d.d. 29 januari 2014. Dossiernummer 43-840904;

De vergunning ligt vanaf 3 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiecentra op de locatie Tripolis en na 17 februari op het stadsdeelkantoor Pr. Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning hinder in de openbare ruimte

  • Amstelveenseweg 500, 1081 KL: voor het realiseren van een spoorviaduct over de Museumtramlijn en een dienstweg naar het hoofdspoor inclusief twee damwanden (KW 12) in de periode van 3 februari 2014 tot en met 1 augustus 2014, verzonden d.d. 29 januari 2014. Dossiernummer 61-830305.

De vergunning ligt vanaf 3 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiecentra op de locatie Tripolis en na 17 februari op het stadsdeelkantoor Pr. Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naarr het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvraag omgevingsvergunning

  • Amstelpark 7,1083 HZ: voor het kappen van eenentwintig populieren, twee prunussen, vier eiken, elf fijnsparren, twee zwarte berken, vier essen, twee esdoorns, één iep en één wilg staande op diverse locaties in het Amstelpark, ingekomen d.d. 2 januari 2014. OLO-nummer 1145443.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.

Vanaf 30 januari tentoonstelling over klapschaats in VU Exposorium, de Boelelaan 1105, 1e naast de foyer

"Als Sven Kramer straks Olympisch kampioen schaatsen wordt in Sotsji of wereldkampioen allround, heeft de Vrije Universiteit Amsterdam daar ook wat aan bijgedragen. Het materiaal waarop hij schaatst, de klapschaats, is vanaf begin jaren tachtig wetenschappelijk onderzocht en geperfectioneerd aan de faculteit der Bewegingswetenschappen. De tentoonstelling in het VU Exposorium brengt dit onderzoek tot leven. De tentoonstelling is 30 januari om 15.30 uur bij de Erfgoedvitrine geopend in het VU hoofdgebouw.

8 februari, 20.00 uur The Cumulus 2, Kunstkapel, Prinses Irenestraat 21, boven restaurant As

De Cumulus presenteert het tweede deel van een serie evenementen waarin performances, installaties en artistieke interventies op bijzondere locaties in Amsterdam. De Cumulus is een nieuw collectief van kunstenaars, filmmakers en musici dat vanuit een breed spectrum aan disciplines samenwerkt. Uitdagende situaties worden gecreëerd waarbij de kunstenaars op elkaar en de gegeven locatie reageren, resulterend in een avond vullend programma.

In februari lunchconcerten door huismuzikanten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

 

12 februari,16:00-18:00 uur VU Connected, Tijd voor financiële revolutie!? deel II, Auditorium van gebouw Symphony, Gustav Mahlerplein 117

Spreker Henk Nijboer (PvdA) en gespreksleiding Kees Kraaijeveld (De Argumentenfabriek).

18 februari, 12.30 uur, lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Mor Levin, klarinet en Takako Kunugi, fagot spelen werken van Beethoven en Poulenc

t/m 23 februari van 12.00-16.00 uur Refunc Pixel Palace / VU Hortus Botanicus in het Glazen Huis Amstelpark

Refunc ontwerpt experimentele structuren van lokaal afval om een tweede leven te geven. En: Hortus Botanicus VU Zone2Source nodigde betrokkenen van de nabijgelegen Hortus Botanicus van de Vrije Universiteit uit om samen te werken met Refunc. Inin een workshop werd een decor gebouwd voor een platform waarop een selectie van de collectie van planten en boeken van de hortus gepresenteerd wordt. 

Donderdag 27 februari 20.00 uur Verkiezingsdebat in het Thomastheater, Pr. Irenestraat 36

De Protestantse Kerk Amsterdam is een kerk met hart en ziel voor stad en buurt. Hoe kijken de lijsttrekkers van de partijen die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen aan tegen die rol van de kerk in de stad?

Lees verder over: Weekberichten.