Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 6

Vrijdag 11 maart Thema-avond BPZ-  Fokke Rakers van VUmc vertelt over de nieuwbouw, 19.30 – 21.30, kleine theaterzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert   A.J. Ernststraat 112 . Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Ook scholieren en studenten zijn van harte welkom. Bel 020 644 99 36 of mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl

Water in de Irenebuurt     Lees hier het verslag en de presentatie van de bijeenkomst op 7 december 2015.

Het laatste nieuws met o.a. aanbesteding volgens Design & Constructcontract van de vernieuwing Amstelveenlijn vindt u in hier.

Nul20 berichtte:”COD start met realisatie woongebouw Kop Zuidas”

"Ontwikkelaar COD is gestart met de bebouwing van kavel H1-H2 aan de Kop Zuidas. Project RIV//wonen bestaat uit 44 luxe koopappartementen, 23 huurwoningen en een ondergrondse parkeergarage”. lees verder

In gesprek met wethouder Ivens?     Via deze link kunt zich opgeven om uw ideeën en suggesties met hem te bespreken.

Hanna Bijl van Het Parool berichtte over HvA studenten die Urban Jungle voor Zuidas pitchen

“Eric van den Burg is geïnteresseerd in de plannen om het centrum van Amsterdam te ontlasten en toeristen meer te spreiden over de stad. Studenten bedachten daarvoor plannen zoals Urban Jungle voor Zuidas.”

Petitie Minder bassen bij festivals! Op naar een basbewust Beleid

Geluisdoverlast bij evenmenten is echt en voelbaar, maar de klacht landt niet. De gemeenteraad dient hier, op verzoek van de omwonenden, serieus onderzoek naar te doen, wanneer er 1200 handtekeningen zijn geplaatst.  Vandaar de petitie die gesteund wordt door veel verenigingen van parken. Alleen kiesgerechtigde inwoners van Amsterdam mogen tekenen, vandaar de noodzaak om adres en een emailadres achter te laten. Een gedetailleerde onderbouwing staat op lagertoontje.nlOnderteken de Petitie!

17 februari vergadering AB bestuurscommissie Zuid, 20:00 -23:00 uur, locatie: Pr. Kennedylaan

Op de agenda o.a. adviesaanvraag Ruimte voor Maatschappelijk Initiatief en de structurele bezuiniging subsidie stadsdeel Zuid. Lees ook de Notitie_participatie_en_maatschappelijk_initiatief_Zuid_okt_2015.pdf

24 februari Informatiebijeenkomst over de De Boelelaan Oost, Vivaldistraat 15, Kindecampus

Dienst Zuidas nodiigt u uit voor een informatiebijeenkomst die van 19:30 tot 21:00 uur duurt. De informatiebijeenkomst is in de Kindercampus Zuidas op de Antonio Vivaldistraat 15, 1083 HP Amsterdam. Op www.zuidas.nl vindt u meer informatie over de bouwwerkzaamheden en leest u ook een interview over De Boelelaan Oost. (zie ook de berichten over werkzaamheden)

Moeilijke doorstroming bus 346 richting Haarlem nabij VU  

Rover merkte dit probleem op in een overleg en inmiddels wordt aan een oplossing gewerkt. Bron: correspondentie Rover 10.2.2016

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden de De Boelelaan Oost     lees in het pdf Werkzaamheden%20De%20Boelelaan%20Oost%20Fase%201%20februari%202016%20DEF meer over de verbetering doorstroming en wat u van de werkzaamheden merkt. Alle gebouwen blijven bereikbaar. zie ook de info bijeenkomst. T/m maart kap bomen. bron: bewonersbrief dienst Zuidas

Werkzaamheden bij de kindercampus     Fase 1: Werkzaamheden Waternet en uitbreiding bestaande parkeerstrook met twee parkeerplekken (15 februari – 4 maart) Fase 2: Aanleg nieuw schoolplein/haal- en brengzone ten noorden van Kindercampus en aanleg van het westelijk deel ter plaatse van de hoofdingang (7 maart – 8 april). Fase 3: Aanleg speelveld en voetpad ten noorden van Kindercampus (11 april – 13 mei). Fase 4: Inrichting groenperken ten westen en oosten van het schoolplein (16 mei – 27 mei).  Bron: bewonersbrief dienst Zuidas.

Tot eind maart werkzaamheden bouw NoMaHouse      Vanaf begin januari is gestart met het aanbrengen van de damwanden en funderingspalen. Dit werk zal tot eind maart duren. Daarna wordt de bouwput voor de parkeergarage ontgraven. De oplevering is gepland in het derde kwartaal van 2017. Bron: Bewonersbrief dienst Zuidas

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage en fietspad afgesloten      Afwerken van de betonvloeren (vlinderen): december 2015- maart 2016. Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. De sloop van de parkeergarage is gestart en dat gaat geluidsoverlast geven. Doordeweek wordt het sloopwerk verricht vanaf 7.00 tot 19.00 uur. Op de zaterdagen wordt alleen puin afgevoerd. Op de zaterdagen in die vijf weken wordt wel doorgewerkt maar met minder geluid. Op die manier proberen de bouwers zoveel mogelijk rekening te houden met de bewoners in de omgeving. lees verder   Fred. Roeske-dwarsstraat   Om een in- en uitgang voor de tijdelijke parkeergarage te realiseren wordt de Fred. Roeske-dwarsstraat verplaatst. Nadat de grond is afgegraven wordt een stuk riool van Waternet vervangen. Deze werkzaamheden duren t/m week 7. Beide parkeerterreinen in de Fred. Roeske-dwarsstraat blijven bereikbaar. Kapwerkzaamheden – Uit een inventarisatie buiten is gebleken dat de twee bomen bij de kruising van Fred. Roeskestraat/Dirk Schäferstraat (boomnummer 722 en 723) niet zijn gekapt volgens de kapvergunning van Waternet. De kapvergunning was destijds aangevraagd om de hoofddrinkwaterleiding aan te leggen. In de eerste instantie vielen deze bomen buiten het werkgebied. De kap wordt uitgevoerd op maandag 15 februari. De werkzaamheden vinden plaats na 10:00 uur. bron: bewonersbrief dienst Zuidas.  Vanaf zaterdag 13 februari wordt het fietspad aan de Parnassusweg in de richting van de stad voor een lange tijd afgesloten. De afsluiting duurt tot december 2016. Het fietspad aan de overzijde blijft nog wel open. De afsluiting is nodig om te bouwen aan de parkeergarage Atrium.

Bushalte Strawinskylaan verplaatst.      Als gevolg van de werkzaamheden voor het Atrium wordt de bushalte recht voor het Atrium opgeheven. Het gaat hier om de bussen 241 en 242 die rijden in de richting van Station Zuid. Er komt een tijdelijke halte iets eerder op de Parnassusweg, bij de Kiss&Ride zone aan de zuidzijde van de A10.

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     De stadsverwarmingsleidingen van Nuon Warmte worden verlegd. Het tracé van de nieuwe leidingen ligt deels onder de A10. Tot mei is op twee locaties een werkterrein gemaakt om boringen voor deze nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken: één in de Antonio Vivaldistraat en één in het Beatrixpark

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Het eerste gedeelte van de werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

Tot begin april 2016 verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer      Het werk wordt in vier fasen uitgevoerd: Fase 1: januari 2016 bouw gasreduceerstation, duur 10 weken, Fase 2: gestuurde boring gas, duur 1,5 week, Fase 3: oversteek gasleiding A.J. Ernststraat, duur 1 nacht,  Fase 4: afbouw gasreduceerstation en aansluitingen gas oost en westzijde, duur 2 weken. Bereikbaarheid: auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de werkzaamheden.

T/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat

 200px-Prorail_logoTreinvrije periode schiphol- Amsterdam CS en Schiphol- Amsterdam Zuid

Zaterdag 5 en zondag 6 maart Zuidtak en op 15 zaterdag 16 en zondag 17 april Zuid- en Westtak.

 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Verleende horecavergunningen

* Europaboulevard 10, 1073 AD: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 3 februari 2016. Dossiernummer 2015-13644.

* Antonio Vivaldistraat 1, 1083 HP: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras, verzonden d.d. 3 februari 2016. Dossiernummer 2015-15154.Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid. Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift.

ODNZKG 

Ontwerpbeschikking Tracébesluit (publicatie De Echo)

* betreft het voornemen voor het verlengen van perron 1 van Station Amsterdam Zuid.  Verzenddatum ontwerpbeschikking: 01-02-2016.Aanvrager: Prorail BV. Zaaknummer: 199125. De stukken liggen met ingang van 4 februari t/m16 maart ter inzage bij Stadsdeel Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket. Zienswijze indienen? Bij het college van B&W van de gemeente Amsterdam, p/a de algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam. e-mail: service@odnzkg.nl.

Aanvraag omgevingsvergunning

* De aanvraag betreft het oprichten van een kademuur en vlonder Buitenveldertsegracht. Ontvangstdatum aanvraag: 04-02-2016, Aanvrager: Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning

* voor het plaatsen van een reclame-uiting aan de toren Zuidas aan de B. Strozzilaan 251. Verzenddatum beschikking: 08-02-2016, Aanvrager: Alticom B.V.

* voor het tijdelijk bouwen van trappen aan de Strawinskylaan. Verzenddatum beschikking: 04-02-2016. Aanvrager: Gemeente Amsterdam RVE Zuidas.

 

22 februari Filosofietafel van 19.30-21.30 in De Nieuwe poort, Claude Debussylaan 2     Onder leiding van Chantal Bax zal aan de hand van het werk van grote taalfilosoof Foucault dieper op dit onderwerp worden ingegaan.

t/m 28 februari, expositie in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Expositie van de kunstenaars Erni Kwast (Leiden) en Henk van Heerwaarden (Amsterdam). Te zien zijn handgeschreven sonnetten van Adriaan Morriën in combinatie met aquarellen van Erni Kwast en recente mixed media-werken van Henk van Heerwaarden. En 1 maart 2016 Lunchconcert door Rous & Rous-Woelderink 12:30-13:00 uur  Tony Rous, viool en Suzan Rous-Woelderink, altviool, Zij spelen werk van o.a. Mozart.

19 en 26 februari en 4 maart Open Oog Producties, Green office en de Vu Hortus presenteren De Ontdekking van de Planten     Een serie van zes vrijdagmiddaglezingen over de historie van mens en plant. Plus een rondleiding in de hortustuin, om een aantal besproken planten in het echt te kunnen bekijken. 19 februari: planten uit het oerwoud. 26 februari: de eerste landbouw. 4 maart: de oudste tuinen. 

25 februari lunchconcert 12.00-12.30 uur in de Nieuwe Poort, Claude Dbussylaan 2      Met Edward Leach (zang),Tine Verhoeven (hobo) en Erik Desimpelare (piano). Zij brengen de volgende nummers ten gehore: On this Island – Benjamin Britten, iStray Birds – Erik Desimpelaere, Sonate – Francis Poulenc.

t/m 12 maart 2016 expositie WHAT   Amstelveenseweg 500, het vm INGhouse    donderdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. De bovenste etage van het voormalig ING House, sinds 2015 omgedoopt tot Infinity, vormt de locatie voor de eerste tentoonstelling over onze woon-werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. Georganiseerd door ARCAM. Bekijk ook de daklaanmodellen die Walter van Broekhuizen (Korth Tielens Architecten) maakte in opdracht van dienst Zuidas,

 

 

 

 

Lees verder over: Groen, Water & Lucht, Noordzone, Organisatie, Thema-avonden, VU(mc), Weekberichten.