Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 6

Zoals in november op de themabijeenkomst over Zuidasdok duidelijk werd, neemt de herijkingsfase meer tijd in beslag. In de media verschenen hierover artikelen o.a. in het FD en Het Parool.

Berichten Zuidas:
Nog geen integraal ontwerp Zuidasdok  Er is meer tijd nodig voor een goed en volledig ontwerp van Zuidasdok dan oorspronkelijk was voorzien. Veel media berichtten erover. Tijdens de voorbereiding lopen we tegen verschillende vraagstukken aan die van invloed kunnen zijn op de realisatie en op de planning. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Ze staan onder meer beschreven in de openbare halfjaarlijkse rapportage 09012f978265e41b pdf   …. Lees verder  Er worden nu voorbereidingen getroffen voor de bouw van de Brittenpassage en de Vivaldipassage. De al geplande buitendienststellingen van de trein en de buitengebruiknames van de metro gaan daarom gewoon door.
Groene gracht in Pr. Irenestraat Zuidas bouwt door, maar tegelijkertijd moet het regenwater zoveel mogelijk in het gebied zelf worden opgevangen. Een van de oplossingen is een ‘watervertragende groenstrook’. Die leggen we samen met Waternet nu aan in de Prinses Irenestraat. Lees verder

Bericht van VWZ Werkgroep Groen en Snel over de Schinkel
Henk Vermaat schreef: “Na verontrustende berichten over mogelijke verbindingen over de Schinkel ten behoeve van de nieuw aan te leggen woonwijk Riekerpark (tussen Schinkel en de Johan Huizingalaan), is er inmiddels een eerste informatiebijeenkomst geweest voor de bewoners van het Jaagpad. Als de plannen voor een extra brug over de Schinkel doorgaan worden de bewoners van het Jaagpad direct met de gevolgen geconfronteerd. Tijdens deze avond is een groep samengesteld van vijf personen die namens de bewoners Jaagpad en de VWZ het gesprek voeren met het projectteam Riekerpark en de gemeente Amsterdam.” Lees meer 

Aanleg bushaltes Buitenveldertselaan       Van maandag 11 februari 07.00 uur t/m vrijdag 1 maart 2019 legt Metro en Tram bushaltes aan op de Buitenveldertselaan ter hoogte van de huidige sneltramhaltes lijn 51, dichtbij het kruispunt van de De Boelelaan. De haltes zijn noodzakelijk voor de uitvoering van project Amstelveenlijn. Vanaf zondag 3 maart stopt sneltram 51 en worden bussen op dit traject ingezet. Autoverkeer ondervindt in de spits geen hinder van de werkzaamheden maar na 09.30 uur sluit de aannemer 1 rijstrook af. Fietsers en voetgangers worden om en langs het werkterrein geleid. Lees meer.

Bekijk Gebiedsplan Buitenveldert/ Zuidas 2019 (PDF, 857 kB) en  Gebiedsagenda Buitenveldert/Zuidas 2019 – 2022 (PDF, 223 kB). Later dit jaar volgt vaststelling door de gemeenteraad.

De genomineerden voor de Nederlandse Bouwprijs 2019 zijn bekend gemaakt en Circl is één van de drie genomineerden in de categorie ‘Gebouwen’. We zijn ontzettend trots om tussen de twee andere duurzame gebouwen, The Green House en Biosintrum, te staan. In totaal zijn er tien kandidaten die in verschillende categoriën met elkaar de strijd aangaan om de titel. 4 februari 2019 werden de winnaars bekendgemaakt.  Lees meer

Vervoerregio E-zine december 2018/ januari 2019 lees hier verder

13 februari vergadering Stadsdeelcommissie Zuid, Pr Kennedylaan, 19.30 met op de agenda o.a. 8. Advies concept Verordening Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2019 ,

13 februari vergadering Raad 13.00 uur raadszaal met o.a. op de agenda  Duurzaamheid en Circulaire Economie Bij 30 Instemmen met het instellen van een Klimaatfonds en instemmen met het aanpassen van het Duurzaamheidsfonds. 31 Uiten van wensen en bedenkingen over de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050.

27 februari stadsdeelcommissiebijeenkomst in de Wijk Buitenveldert/Zuidas 19:30 uur, Huis van de Wijk Buitenveldert, A. J.  Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam    De agenda wordt een week voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd.

Nieuwsbrief Amsterdam 7 februari editie Zuid met o.a. "De woningen en leefomgeving in 32 buurten in Nieuw-West, Noord en Zuidoost worden aangepakt" Bekijk de online versie. 
 
Kunst en Cultuur
Circl.ART: Artist Impression t/m 15 maart in Circl, Mahlerplein 
Kun je aan het portret van een kunstenaar iets aflezen over zijn of haar werk? Beïnvloedt het de manier waarop je naar het kunstwerk kijkt?Portretfotograaf Koos Breukel heeft een fascinatie voor kunstenaarsportretten en wordt gedreven door nieuwsgierigheid naar mensen. Lees meer 

14 februari Lunchconcert met Stephanie Desjardins, sopraan en Eadaoin Copeland, piano. Locatie is als vanouds de kapel, van 12.15 – 12.45 uur, in VUmc.

14 februari, De Vrije Wereld in de Botanische tuin Zuidas            Maak in een uur kennis met verrassende gasten uit wetenschap en cultuur die je een nieuwe blik op Valentijn en de liefde geven. Aanvang 16.00 uur (deuren open om 15.45 uur). Toegang is gratis. Reserveren kan hier. Gewoon langskomen kan ook, vol = vol. Lees meer

15 februari 9.00 – 18.30, Fashion Forward: Circular Textiles Ready To Market n Circl, Mahlerplein       Get to know the learnings of the European Clothing Action Plan. Lees meer

16 feb t/m 17 april en 15 februari, 16:00 – 18:00 uur opening, Reading by Osmosis, in het Glazenhuis, Amstelpark     Met werken door niet-menselijke kunstenaars, met in de hoofdrol: de wind, de rivier de Thames, vuur, oesters, regen, zwaartekracht, kraaien, lava, frictie, honden, duiven, modder, mosselen, mieren, mos, fungi, de zee, en anderen. Het Glazen Huis, Amstelpark.

19 februari 2019, 12:30-13:00 uur Lunchconcert, Thomaskerk, pr. Irenestraat 36    Met Vivianne Cheng, piano.

22 februari Themadiner: Bijvangst in Circl restaurant    Ontdek het ware verhaal achter bijvangst en laat je inspireren door Chef Rudolf om vaker te kiezen voor deze ‘ongewenste’ vissen uit de Noordzee.

27 februari, 18.30 – 19.40 uur, in Circl, Mahlerplein   Circl College Tour: From restorative to regenerative. Van leren van de natuur naar functioneren als de natuur: het antwoord op klimaatverandering?

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

T/m 1 mei 2019 werkzaamheden t.b.v. EMA/Van der Valkhotel    Aanleggen kabels & leidingen Vivaldistraat e.o. tussen 7.00 en 16.00 uur  De werkzaamheden hebben gevolgen voor omwonenden. Lees meer https://zuidas.nl/blog/2018/werkzaamheden-in-en-nabij-a-vivaldistraat/ En t/m 1 maart 2019 op maandag t/m zaterdag tussen 19:00 – 23:00 uur mogelijk geluidhinder bij bouw EMA.

T/m medio februari verwijderen laatste damwanden bouwplaats Nieuwe Rechtbank zijde Parnassusweg     Damwanden zijn 21 meter lange stalen platen die het grondwater tegenhouden, nu de kelder klaar is kunnen deze worden verwijderd. Om de damwanden uit de grond te krijgen worden deze los getrild, dit kan overlast geven. bron  En: Tot half maart fiets/voetpad afgesloten bij rechtbank Parnassusweg. Fietsers en voetgangers worden bovenlangs geleid.

Van 15 en 16 februari 2019 werkzaamheden buiten reguliere werktijden aan Valley in de Beethovenstraat ivm betonstorts en vlinderen keldervloeren. -1 vloer bouwkuip west. Lees meer over de planning. 

T/m 17 februari zijn de Beethovenstraat en de J.M. Coenenstraat afgesloten. Tram 5 en 24 worden omgeleid via Stadionweg, Amstelveenseweg en De Lairessestraat. Vervangen van tramrails: overdag, ’s avonds en ‘s nachts.

Tot eind maart 2019 inrichting Prinses Irenestraat tussen de Beethovenstraat en de Prinses Margrietstraat. De straat is afgesloten voor auto/fietsverkeer.

Onderhoudswerkzaamheden riool door Waternet bij de RAI      Start medio april 2019 op de P10 en duren circa 12 weken.

Werkzaamheden Amstelveenlijn en sporen station Zuid tbv bouw Zuidasdok? Check voor vertrek een OV-reisplanner of GVB. Bekijk ook de buitendienststellingen en wegafsluitingen A10 (één rijrichting blijft open zodat het verkeer de stad in en uit kan via de S108 en S109 (binnenring). Busbaan bij Amstelveenseweg blijft open voor bussen, en nood- en hulpdiensten.
Vanaf april 2019 Definitieve afsluiting verbindingsboog vanaf de Utrechtsebrug naar de A10 Oost (buitenring). De nieuwe route loopt vanaf dan via de S111 (Amstel Businesspark) of de S109 (RAI).

Tram 5 grootschalige werkzaamheden 24/7 weekend buitendienststelling op 9 t/m 11 mrt.: 13 t/m 15 april: 20 t/m 23 april: 15 t/m 17 juni: 14 juli t/m 26 aug.

Werkzaamheden in en om station RAI      Stremming tram 4 →  t/m juli 2019 en geluidhinder vervangen rails t/m 22 maart – afsluiting fietsenstalling → t/m februari 2019 / Renovatie metrostation → t/m mei 2019

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente

Intrekken en nemen van verschillende verkeersbesluiten – Strawinskylaan, Gustav Mahlerlaan en De Boelelaan in verband met ombouw Amstelveenlijn en het instellen van vervangend vervoer. Met o.a. op de De Boelelaan aan de noordzijde voor de kruising met de Parnassusweg een bushalte wordt aangelegd, dit is een calamiteitenhalte. Lees meer
Evenementenvergunning verleend
-Europaplein 22, 1078 GS: voor het houden van het evenement "Kingsland Festival 2019"
Aanvraag voor verlenging horecavergunning
-Gustav Mahlerplein 16, 1082 MA: verlenging voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf
Aanvraag omgevingsvergunning
-IJsbaanpad 80 D, 1076 CW: voor het vervangen van een bestaande woonark voor een nieuwbouw
Minervalaan 99, 1077 NV: voor het plaatsen van een erfafscheiding
Prinses Margrietstraat 23, 1077 KZ: voor het herstellen van de fundering, het maken van een kelderbak, het vergoten van de begane grond aan de achter- en zijgevel, het maken van bouwkundige muurdoorbraken en het plaatsen van twee buitenunits in de tuin ten behoeve van airco, met behoud van bestemming daarvan tot één woning

ODNZKG (voor documenten en volledige tekst klik in het overzicht op genoemde aanvraag)
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen

04-02-2019 18-03-2019 De Boelelaan 1117, Amsterdam  De aanvraag betreft het bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning OLO-210067 t.w: het gewijzigd plaatsen van een afblaasinstallatie van medische isotopen op het dak van het gebouw. Aanvrager: Stichting VUmc.
04-02-2019 18-03-2019  Strawinskylaan 4111, Amsterdam  wijzigen van een aantal brand-scheidende wanden. Aanvrager: G&S Vastgoed BV
Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking
04-02-2019 19-03-2019  De Boelegracht, Amsterdam voornemen tot het aanleggen van een drijvend terras aan De Boelegracht (AK 4840) te Amsterdam. Aanvrager: Sax Vastgoed V.O.F.
Activiteitenbesluit, melding ontvangen
05-02-2019 19-03-2019  Tjotterspad 40 , Amsterdam  uitbreiden van de inrichting. Melder: Meerzicht Amsterdam – Jachthaven, Scheepswerf en Rederij B.V. Zaaknummer: 8687353
Bouwbesluit 2012, geluidsontheffing – ontheffing verleend
05-02-2019 19-03-2019  ZuidasDok, Amsterdam  werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode: – Maandag 4 februari 2019 tot en met donderdag 4 april 2019. Locatie: ZuidasDok (Zuidas Oost [Vivaldi fietstunnel] en Zuidas Centrum [Brittenpassage]) te Amsterdam. Aanvrager: Zuidplus V.O.F.

Lees verder over: Beethoven, Flanken, Groen, Water & Lucht, Kunst & Cultuur, Organisatie, OV, Publicaties, RAI, Verkeer, Vivaldi, Weekberichten.