Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 6

7 februari informatiebijeenkomst erfpacht, 19.30, Frans Ottenstadion, IJsbaanpad 43
Voor inwoners van stadsdeel Zuid over de voorstellen voor het nieuwe stelsel van erfpacht. Naast de informatiemarkt en de inspraakmogelijkheden die het college van B&W over erfpacht heeft georganiseerd, zal de verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg op verzoek van de Bestuurscommissie naar stadsdeel Zuid komen om in gesprek te gaan over de voorstellen voor het nieuwe stelsel van erfpacht. Tijdens de avond is er gelegenheid om vragen te stellen aan de medewerkers van de gemeente.

Gebiedsgericht werken en plaatshechting: De invloed van gebiedsgericht werken op plaatshechting in Buitenveldert/Zuidas, een onderzoek van UvA student Eric Aaneenbrug
Het is een bachelor scriptieproject Sociale Geografie en Planologie: ‘Stad’‐‘Suburb’‐‘Platteland’: voorbij de stereotypen Universiteit van Amsterdam Docent: dr. Marco Bontje 16 januari 2017, met bijdragen van Rashna Kadier, gebiedsmakelaar Zuid en Cisca Griffioen van BPZ. Uit de conclusie: ”Een factor die ervoor zorgt dat men onderscheid ervaart tussen Buitenveldert en de Zuidas zijn de fysieke barrières, zoals de Boelelaan, die tussen deze twee wijken liggen en die vooral ook de Zuidas als gescheiden liggend doet overkomen. Deze fysieke barrières zijn in het verleden wellicht juist onderdeel geweest van de Tuinwijken en het concept van de wooneenheden, zoals in paragraaf 2.4 naar voren kwam, maar ze zorgen nu juist voor een scheiding tussen Buitenveldert en de Zuidas en tussen de verschillende delen van de wijken zelf. Dit is onderbelicht gebleven in de gebiedsagenda en het gebiedsplan, terwijl de respondenten in de interviews en de mental maps aangeven dat dit er wel degelijk voor zorgt dat het proces van plaatshechting wordt onderbroken. Het zou dus verstandig kunnen zijn deze fysieke barrières weg te nemen of anders in te richten.” lees meer in het pdf onderzoek Aangeenbrug Eric 10532757 Bsc scriptie.

Niet alleen voor de rijken lees verder

Eerste paal de grond in .. gedraaid …in Prinses Irenestraat
Bericht RVE (vm dienst) Zuidas: 31 januari plaatste aannemer J.P. van Eesteren de eerste paal op de toekomstige binnenplaats van het gebouw van de Goede Doelen Loterij. “Wij hebben hier te maken met veel buren in een druk gebied in Zuidas. Daarom draaien wij deze paal geluidsarm de grond in.”, zo licht Marco van Peppel, directeur van J.P van Eesteren toe. lees meer over hoe via kijkgaten in het bouwhek de voortgang is te volgen.

Dwars door de bouwplaats van Atrium fietsen!
Bericht RVE Zuidas: “Vanaf 1 februari fietst en wandelt u op de Parnassusweg dwars door de bouwplaats heen en door de nieuwe parkeergarage. Een nieuwe oplossing voor fietsers en wandelaars met elkaar bedacht en uitgevoerd door bouwcombinatie Dura Vermeer en de Nijs. lees meer

Bericht Green Business Club Zuidas: GO VU daagt je uit!
Voor socialmediagebruikers: “Wil je je footprint verbeteren en persoonlijk bijdragen aan een beter milieu? Doe mee met de Green Challenge van GBC Zuidas participant GO VU. Tien challenges in dertig dagen, te beginnen op 6 februari. Iedereen kan meedoen en je kunt leuke prijzen winnen! De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens een feestelijk event op 8 maart.” Geef je hier op

Nieuwsbrief 2 februari editie Zuid
met o.a. infobijeenkomst Erfpacht (zie boven) en Week van de VvE: De week van 6 t/m 12 februari is uitgeroepen tot de week van de VvE vergadering. www.amsterdam.nl/vve. Info over de extra inloopspreekuren
En: 8 februari 2017 ‘druk en drukte’. 19.30-21.30 De Nieuwe Coenen, J.M. Coenenstraat 4. Sprekers en bewoners delen hun ervaringen en ideeën over de drukte en groei van Zuid. Wij horen ook graag uw ideeën over het bewaren van de balans tussen leefbaarheid en de groei van Zuid.

Voorontwerp bestemmingsplan Beethoven 2e fase ter inzage van 13 januari t/m 14 februari
Het voorontwerpbestemmingsplan is hier te downloaden. Reacties kunt u van 17 januari 2017 t/m 14 februari 2017 indienen per email D.Tattersall@amsterdam.nl onder vermelding van ‘reactie voorontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase' of per post: Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. M.M. Brinkman, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Ontwerpomgevingsvergunning voor gebouw met 3 woontorens in Zuidas Ravel ter inzage tot 4 maart 2917
Het ontwerpuitwerkingsplan Zuidas-Ravel (eerste uitwerking) ontwerpbesluit hogere waarden en de ontwerpomgevingsvergunning voor de activiteit bouwen liggen met ingang van 27 januari 2017 zes weken ter inzage. Het ontwerpuitwerkingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1605BPGST-OW01 en bij de dienst ODNZKG is de ontwerpomgevingsvergunning te raadplegen. Zienswijzen richt u voor 4 maart 2017 aan het college van B&W van Amsterdam, directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. lees de bekendmaking

Concept Verkeersbesluit -weert zwaar vrachtvervoer in Buitenveldert- ter inzage: reageer voor 20 april 2017
Het concept verkeersbesluit ligt van 26 januari 2017 t/mt 20 april 2017 ter inzage op het stadsdeelkantoor Zuid, President Kennedylaan 923. Of kijk hier. U kunt t/m 20 april 2017 op dit besluit reageren bij Stadsdeel Zuid, t.a.v. Claes Groot, Postbus 74019, 1070 BA  Amsterdam. Of mail naar claes.groot@amsterdam.nl. Na 20 april 2017 neemt het dagelijks bestuur een definitief besluit.

Ideeën, opmerkingen of initiatieven voor Zuidas? Iedere dinsdag 17.00-18.00 INLOOPSPREEKUUR, Claude Debussylaan 33 in Market 33. Gebiedsmakelaars Zuid en omgevingsmanagers van Zuidas zijn aanwezig.
 

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart.

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw Parkeergarage in Ravel
Vanaf maandag 16 januari aanbrengen van funderingspalen. Dit duurt tot halverwege maart. Om geluidsoverlast en trillingen zoveel mogelijk te voorkomen worden de funderingspalen geschroefd. Hierna worden er t/m half april tijdelijke damwanden aangebracht om het mogelijk te maken de bouwput uit te graven (duur 4 weken). In verband met de korte lengte van de damwandplanken worden deze de grond ingetrild. Dit kan geluidshinder veroorzaken. De parkeergarage wordt tegenover het kantoorgebouw Cross Towers gerealiseerd. lees meer

1 februari – tot begin mei 2017 verkeershinder Parnassusweg fietsers worden omgeleid

16 januari – 10 februari werkt Prorail ‘s nachts 22.00-06.00 uur op station Amsterdam Zuid
Bij het treinperron spoor 3 en 4 wordt de overkapping met ca 90 m verlengd. Daarvoor wordt een fundering en een staalconstructie aangebracht. Dit werk kan geluidshinder veroorzaken. Vanaf medio januari werkt aannemersbedrijf Anton Rail & Infra B.V. in opdracht van ProRail aan de verlenging van de perronkappen. De open trapopgangen sluit Prorail deels af. Een tabel met een overzicht van de werkzaamheden die t/m juni 2017 duren, vindt u in het pdf. Vragen en klachten? www.prorail.nl/contact of bel 0800 – 776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden.

Werkzaamheden vanaf 9 januari Fred. Roeskestraat (Spinozabuurt)

t/m 23 februari omleidingen en halteverhuizing GVB en Connexxion ivm herinrichting Strawinskylaan    Lees verder op de website van het GVB.

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3 t/m mei 2017   De Boelelaan/kruising Europaboulevard – Vanaf vrijdag 31 maart tot eind 2017 is één rijstrook per rijrichting beschikbaar op het oostelijk deel van de De Boelelaan. De opstelvakken bij de kruisingen blijven wel beschikbaar. Ook in de weekenden 31 maart tot 3 april, 21 april tot 24 april en 5 mei tot 8 mei vinden diverse  werkzaamheden plaats op de kruising De Boelelaan en de Europaboulevard. bron: nieuwsbrief Beter benutten Zuidas  Plan uw reis via google.

 
Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, regioraad, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente en stadsdeel

Aanvraag evenementenvergunning
* Amstelpark 1, 1083 GP: voor het houden van een evenement "Fit Festival"op 24 juni 2017 van 12:00 uur tot 19:00 uur. Dossiernummer 2017-19997.
Verleende terrasvergunning
* Amstelpark 2 B, 1083 HZ: voor het uitbreiden van het terras gesitueerd rechts bij de ingang van 88 m2 naar 104 m2 en een nieuw terras links naast de ingang van 100 m2, verzonden d.d. 26 januari 2017. Dossiernummer 2016-18969.
Verleende exploitatievergunning
* De Boelelaan 2, 1083 HJ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 2 februari 2017. Dossiernummer 2016-20739. Niet mee eens? Informatie over bezwaar maken.

Waterschap
Verleende Watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens het aanleggen van een ondergrondse fietsparkeergarage ter hoogte van de Strawinskylaan in Amsterdam – AGV – W-16.02457. Locatie: Amsterdam, Minervalaan. Publicatiedatum: 2017-02-01.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
* 31-01-2017 14-03-2017  Parnassusweg 220,
Amsterdam kappen van 5 bomen. Ontvangstdatum aanvraag: 31 januari 2017. Aanvrager: NACH DBMO B.V. Zaaknummer: 3041154
Vergunning verleend
* 03-02-2017 19-03-2017  Fred. Roeskestraat 94 A, Amsterdam kappen van 5 instabiele bomen. Aanvrager: Boomadvies Nederland B.V. Zaaknummer: 2434951
* 01-02-2017 16-03-2017  Fred. Roeskestraat 74, Amsterdam kappen van 17 bomen t.b.v. de uitbreiding van de "Tweede Openluchtschool". Aanvrager: Stichting voor Openluchtscholen voor het Gezonde kind. Zaaknummer: 2693979

Vergunning geweigerd
* 30-01-2017 14-03-2017  Europaplein 24, Amsterdam  plaatsen van twee tijdelijke keukencontainers RAI. Aanvrager: Deliveroo Netherlands B.V.
* 30-01-2017 14-03-2017  Europaplein 30, Amsterdam  plaatsen van twee tijdelijke cabins (P17 en P18) voor een periode van 2 jaar. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.

Aktiviteiten besluit: melding ontvangen
* 02-02-2017 16-03-2017  Zuidas (AK 4843), Amsterdam betreft het starten van bedrijven in het nieuwbouwproject Hourglass. Ontvangstdatum melding: 12 januari 2017. Zaaknummer: 2904172.


11 feb 12:00 – 18:00 Valentijnsdag- Voor je het weet, heb je een date!- de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2      Na het daverende succes van de afgelopen jaren in Amsterdam vieren we ook dit jaar weer een speciale Valentijnsdag! 
16 feb 18:30 – 21:00 Het Grote Mensen Ontmoetingsdiner met Dialoog over :Wat is het belangrijkste in jouw cultuur? de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2

14 februari, 12:30 uur, luchconcert door Victor Baena, orgel, Thomaskerk Pr. Irenestraat 36
meer lunchconcerten…
28 februari, 12:30 uur Giardino Musicale Quartet met clavecimbel oude muziek, Thomaskerk

t/m 5 maart van 14.00-16.00 uur Irene Fortuyn, De Tuin en de Tuinman in Het Glazen Huis, Amstelpark
Zone2Source heeft Irene Fortuyn uitgenodigd om vanuit haar onderzoek naar lokale kennisstructuren, de rol   ...lees meer
18 februari 15:00 – 17:00 uur Bezemdialogen in Het Glazen Huis
26 februari 14.00-17.30 Het Glazen Huis, Amstelpark expositie Het Amstelpark in Kaart       Tijdens de tentoonstelling wordt de bezoeker uitgenodigd een selectie te maken uit een lijst met woorden die betrekking hebben op het park. De ingevulde lijsten zullen door de kunstenaar uitgewerkt worden tot park poëzie kaarten die in de laatste week van de tentoonstelling in het Glazen huis afgehaald kunnen worden.

Lees verder over: Beethoven, Ravel, Weekberichten.