Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 6

Berichten Zuidas:
*Werk aan extra stationspassage in driedaags Pinksterweekend       Van zaterdag 30 mei t/m maandag 1 juni 2020 bouwen we verder aan de extra reizigerstunnel voor station Amsterdam Zuid. Gedurende 3 dagen graven we een deel van het spoor af om te werken aan de fundering voor het tweede dakdeel van de nieuwe Brittenpassage. Lees meer

*Voorbereidingen bouw appartementen bij Beatrixpark     In de week van 10 februari 2020 starten de voorbereidingen voor de bouw van twee appartementengebouwen bij het Beatrixpark. Deze komen op het veld tussen het St. Nicolaaslyceum en de gebouwen van Kapel en Convict. Lees meer
*Adieu oude hoofdveld AFC, hallo toekomst     Terwijl voetballers al intensief trainen op het nieuwe hoofdveld van AFC, speelt de club op 8 februari 2020 de allerlaatste wedstrijd op het oude hoofdveld (om 14.00 uur, tegen Rijnsburgse Boys, komt allen). Het veld maakt plaats voor twee nieuwe velden. Lees meer
*Hoogspanningsstation Zorgvlied, het lichtknopje van Zuidas      Duizenden mensen lopen en fietsen er dagelijks langs. Maar wat bevindt zich in die kleurige gebouwtjes bij de eindhalte van tramlijn 4? Er zoemt niets, flitst niets, beweegt niets en het ruikt niet vreemd. Een bezoek aan de stroombron van Zuidas. Lees meer
*Amaliaplein krijgt drainagesysteem       Van 10 februari tot midden mei 2020 verbeteren we de waterhuishouding van het Amaliaplein. Het grondwater onder het plein staat te hoog waardoor het water minder goed wegstroomt dan verwacht. Er komt nu een extra drainagesysteem. Lees meer

PropertyNL berichtte: “… de laatste winkelunit van de commerciële plint van Xavier aan de Gustav Mahlerlaan is verhuurd aan de optiekwinkel XO.” Lees meer

VVvBeatrixpark berichtte: “Conservatorium in voormalig klooster 2”      De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is inmiddels verder gevorderd met de plannen om een deel van het Conservatorium te gaan vestigen in het Klooster en de Kapel. Zij hebben daarvoor ook contact gezocht met de oorspronkelijke architecten. Enkele bestuursleden van de Vrienden hebben samen met andere belanghebbend/omwonenden mee kunnen denken bij de totstandkoming van een voorlopig ontwerp. Dat hebben wij bijzonder op prijs gesteld; de HKA vind het belangrijk dat de sfeer en de beleving van het park zoals die nu is bewaakt wordt en versterkt wordt. Daarom luisteren ze goed naar onze wensen en inbreng. Lees meer

Uit de Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 39 februari 2020         "Het Groot Amsterdamse Bos: De vereniging participeert in het overleg met de gemeente voor een plan van inrichting en beheer van de Oeverlanden, in samenhang met de ontwikkelingsplannen van het zogenaamde Schinkelkwartier, ten noorden van de A4/A10 en plan Verdi, aan de oostzijde van het Nieuwe Meer. We werken samen met Ons Buiten, Stichting Nieuw en Meer en de Rijks Hemelvaart Dienst. Er is budget beschikbaar om aan te wenden voor wegwerken achterstallig onderhoud en nieuwe inrichting. Zware discussiepunten betreffen de weilanden van de Riekerpolder en de inrichting Oude Haagseweg. We hopen in de loop van dit jaar meer duidelijkheid hierover te krijgen. Het project heet inmiddels niet meer Groot Amsterdamse Bos, de ambities zijn naar beneden bijgesteld. Inmiddels loopt dit project sinds 2013 en zijn er tot op heden nog weinig concrete resultaten bereikt. Maar de verwachtingen zijn positief. Lees meer

Nieuws van de RAI: “Vernieuwde hal 5 voor het eerst in gebruik         27 januari is de vernieuwde hal 5 opgeleverd. ISE, 11 t/m 14 februari, is de eerste beurs die gebruik maakt van de vernieuwde hal. In het voorjaar van 2020 wordt een start gemaakt aan de groenvoorziening aan de Wielingenstraat." Lees meer op de burenpagina

12 februari vergadering Raad, 13:00, locatie: Raadzaal
Met op de agenda bij ingekomen stukken: 19 Raadsadres van een aantal bewoners van de Wielingenstraat e.o. van 21 januari 2020 inzake hun noodkreet over de door de RAI veroorzaakte overlast. Voorgesteld wordt dit raadsadres in handen van het college van burgemeester en wethouders te stellen ter afhandeling en een kopie van het antwoord te sturen naar de leden van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.  Raadsadres overlast door RAI voor bewoners Wielingenstraat 1.23MB Document, Bijlage 1.Reactie bewoners op wijziging RAI Parapluconvenant 2020-203; staanplaats P10 Wielingenstraat, Bijlage 2.Aangenomen motie 942.18 over uitbreidingsplannen RAI mbt hal 5 in raad 10-10-2018.

12 februari Vergadering stadsdeelcommissie Zuid , 19:30 uur, President Kennedylaan 923 – commissiezaal (begane grond). Met op de agenda kunstenplan Zuid: Kunst en Cultuur 0. 20200204 Memo Kunst en Cultuur voor vergadering stadsdeelcommissie 401.46KB Memo, 1. Kunst en cultuur in stadsdeel Zuid, Profiel in Kunstenplan 49.28KB Document, 2. Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur eenmalige en periodieke subsidie 293.33KB Besluit , 3. – Jaarverslag 2019 Adviescommissie voor de Kunst Zuid .En: 11. Adviesaanvraag Fiets- en wandelroute Sportas – aandacht gevraagd voor de planning van de aanpak van het noordelijk deel van de route, door Verdi en langs het havenstraat terrein. Hier moet naast een volwaardige fietsroute ook een goede voetgangers route aangelegd worden. We adviseren u om in deze projectgebieden prioriteit te geven aan de investeringen in de langzaam verkeer infrastructuur. Verder: We adviseren om bij de inpassing van de route door het bos te kijken of door maatwerk het te aantal te kappen bomen beperkt kan worden. En ook 13. Adviesaanvraag Evaluatie locatieprofielen evenemententerreinen Zuid. Bekijk de agenda hier.  

4 maart 9.00 Raadscommissie Wonen en Bouwen in de commissiezaal agenda volgt later.

Ter inzage en Participatie
*Parnas      De principenota is vastgesteld en bij het maken van de investeringsnota praten het bestuur en Zuidas natuurlijk ook weer met buurtbewoners. Data nog niet bekend.
*Verbeterde fietsroute naar Amstelveen door Amsterdamse Bos! Inspreken kan tot 20 februari 2020. Lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam 6 februari 2020 editie Zuid met o.a. “Akkoord met beleggers: 10.000 huurwoningen voor middeninkomens erbij en Veiligere stad" Lees meer

Kunst en Cultuur

10 febnruari, 18.30 8-weekse cursus – Salsa & Coaching, in Circl, Mahlerplein        Een inspirerende workshop waarbij je leert dansen op Zuid-Amerikaanse muziek én werkt aan je persoonlijke ontwikkeling! Een unieke combinatie. Lees meer

13 februari, 16.00-17.15 uur (deur open 15.45 uur) VU Vereniging De Vrije Wereld geeft een lezing – Gezonde Kost, in Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8                  Gratis toegang en drankje. Reserveren via vuvereniging.

13 februari, lunchconcert in de Kapel VUmc, 12.15 –12.45 door Contrasts DuoPau Hernández Alenyar, piano, Erik Steven Rojas Toapanta, klarinet      Zij spelen o.a.  Clarinet Sonata No.2, Op.120 No.2,Johannes Brahms en première rhapsodie, Claude Debussy.

18 februari, 12:30-13:00 uur lunchconcert door VitaDuo, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Maria Nemtsova, piano en Vitaly Vatulya, saxofoon. Zij spelen werken van Bartok en Piazzolla  Lees meer

20 februari, 17.30 – 19:30, Energy Transition Thursday #4: Waterstof Verdienmodellen op de Snijtafel in Circl    Lees meer

26 februari, 18.15, CIRCL College Tour #14: Mobiliteit- en energiesysteem van de toekomst?
De elektrische auto wordt een batterij op wielen en betekent dat het einde van het autobezit mogelijk in zicht is. Is dit de duurzame revolutie in de stad? Lees meer

1 maart, 14:00, Wandeling Katjes en knoppen in het Beatrixpark. Bloei en bestuiving beginnen op gang te komen. De hazelaar en de els zijn er altijd vroeg bij en de anderen laten niet lang op zich wachten. Welke soorten worden bestoven door de wind en welke door insecten? Vertrekpunt: Parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg. Informatie: Henk Wolters, 020-6644506, henk.snezana@kpnmail.nl en Mien Vermue. Lees meer over het IVN

3 maart, 12:30-13:00 uur lunchconcert  door Gulikers & Apperloo in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      Met Charlotte Gulikers, cello en Renate Apperloo, cello.

4 maart, 17.00, Meaningful Movienight: Love Flows in Circl, Mahlerplein   Lees meer

6 maart, 19.00 ArtNight: onder begeleiding jouw kunstwerk schilderen, in Circl, Mahlerplein

21 maart, Open Toren Dag 2020, en in Circl neem deel aan een gratis masterclass, workshop of proeverij en ontdek het mooie uitzicht over de Zuidas.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Bericht gemeente Amsterdam: Afsluiting Bosbaanweg en Nieuwe Meerlaan wegens werkzaamheden   Tussen 12 februari en 29 februari is de doorgaande route voor automobilisten door het Amsterdamse Bos (Bosbaanweg/Nieuwe Meerlaan) 2 maal meerdaags afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Verkeer richting Amsterdam en Amstelveen wordt geadviseerd de Burgemeester Colijnweg of de Amstelveenseweg te volgen. Lees meer

Werkzaamheden aan Strawinskypad      Op het voetpad en een deel van het fietspad tussen de Parnassusweg en de AICS zijn tot in maart 2020 werkzaamheden.

Beethovenstraat    Waternet vervangt het diepriool en werkt t/m vrijdag 10 juli 2020 op de Beethovenstraat tussen de Stadionkade en de Strawinskylaan.

T/m maart 2020 werkzaamheden in de D. Scarlattilaan en de T. Albinonistraat ivm nieuwe inrichting.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Provincie
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 28 januari 2020 tot vaststelling van de Richtlijn Bouwlawaai 2016

Gemeente
*Bekendmaking Inspraak Kader Buitenreclame
    Het college van B&W wil reclame in de openbare ruimte terugdringen en wil daarom de regels voor buitenreclame aanpassen. Zo moeten onder andere bewegende beelden, reclame waarbij dieren gebruikt worden en reclame voor ongezond voedsel gericht op kinderen uit het Amsterdamse straatbeeld verdwijnen. Hiervoor is het Kader Buitenreclame vastgesteld. Reageren kan t/m 22 maart 2020. Lees meer in het pdf Kader Buitenreclame (PDF, 1.9 MB) Stuur uw reactie via e-mail: Beleid.openbareruimte@amsterdam.nl. Lees meer
Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure
*Jachthavenweg 8-B, 1076 CZ: voor het plaatsen van een nieuwe woonark op de, na het verwijderen van een bestaande woonark, vrij gekomen waterkavel op genoemd adres.
Verleende evenementenvergunning
*Europaplein 24, 1078 GZ: Evenement "Kingsland Festival", op 27 april 2020 van 12.00 tot 21.30 uur met naar schatting 35000 bezoekers op het drukste moment.
Aanvraag onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten
*Dina Appeldoornstraat 5-2, 1076 AW:  voor het omzetten van één zelfstandige woonruimte naar vier onzelfstandige woonruimten. Dossiernummer 2020-38885.

Omgevingsdienst NoordZeeKanaal Gebied  NIEUW zie totaal overzicht : nu zoeken via zoekfunctie op je pc en invullen naam of nummer of lees hier meer

Omgevingsvergunning verleend
30-01-2020 12-03-2020  De Boelelaan 1117, Amsterdam   wijzigen van de brandscheidingen en het aanbrengen van een watermistinstallatie op verpleegafdeling 2D binnen de inrichting van het Vumc. Aanvrager: Stichting VUmc.                                                                                             Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen zie overzicht
*07-02-2020 20-03-2020  Eduard van Beinumstraat 40, Amsterdam   uitbreiden van de activiteiten horeca III en IV. Aanvrager: CRI Twin Towers LP C.V.
*07-02-2020 20-03-2020  Gershwinplein, Amsterdam   tijdelijk plaatsen van een kunstobject, voor een periode van 6 maanden. Ontvangstdatum aanvraag: 28 januari 2020. 
*07-02-2020 20-03-2020  Parnassusweg 1021, Amsterdam   het realiseren van een broodjeszaak. 
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd  zie overzicht                                         *07-02-2020 20-03-2020  Gaasterlandstraat, Rozenoordpad, nabij Eemlandstraat 2, Amsterdam        De aanvraag betreft het realiseren van een gebouw t.b.v., kantoren, parkeren, detailhandel, horeca, sociaal maatschappelijke voorzieningen, fietsenstalling, parkeerplaatsen en het aanleggen van een in-/uitrit, op de locatie kavel gelegen tussen Gaasterlandstraat en Rozenoordpad, nabij Eemlandstraat 2 te Amsterdam. Aanvrager: AM B.V
*31-01-2020 13-03-2020  Barbara Strozzilaan 201, Amsterdam     De aanvraag betreft het plaatsen van lichtreclame. Aanvrager: Spaces Zuidas II B.V.
Vuurwerkbesluit melding ontvangen zie overzicht
*07-02-2020 20-03-2020  De Boelelaan 50, Amsterdam
Omgevingsvergunningvrije activiteit zie overzicht
*07-02-2020 20-03-2020  Gustav Mahlerlaan 635 A, Amsterdam   voor het wijzigen van de gevelreclame. Aanvrager: Cycle Concepts Zuidas B.V https://mozardloket.odnzkg.nl/mozard/!suite42.scherm1262#
Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend      zie overzicht                                        *28-01-2020 12-03-2020  Domenico Scarlattilaan 6, Amsterdam   betreft een vergunning voor het realiseren van een draaiplateau voor expeditieverkeer t.b.v. het EMA gebouw op de locatie Domenico Scarlattilaan 6 te Amsterdam. Aanvrager: Dura Vermeer Bouw Midden West.
Vergunning voor kappen bomen verleend zie overzicht
*31-01-2020 12-03-2020 TRacébesluit, Beethovenstraat, Amsterdam (Kennisgeving Zuidasdok). Kennisgeving van Rijkswaterstaat in het kader van de uitvoering van het project Zuidasdok. Het betreft een besluit voor het kappen van 6 bomen ten westen van de Beethovenlaan, ten zuiden van de A10 bij het ABN hoofdkantoor te Amsterdam: Aanvrager: ZuidPlus V.O.F. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. Het besluit ligt van 31 januari 2020 t/m 12 maart 2020 ter inzage bij:• het Informatiecentrum Zuidas, World Trade Center- Centrale Hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam.
Activiteitenbesluit, melding ontvangen zie overzicht
*27-01-2020 09-03-2020  Beethovenstraat 801, Amsterdam        De verandering betreft het plaatsen van tijdelijke units ten behoeve van sportclub AFC (kleedkamers) om tijdens de bouw van het nieuwe clubgebouw te gebruiken. Uit de beoordeling van de melding is gebleken dat de inrichting valt onder het Activiteitenbesluit en dat de melding voldoet aan de indieningsvereisten die gelden voor het doen van deze melding. pdfAfronding melding.docx
*27-01-2020 09-03-2020  Europaplein 24, Amsterdam    het tijdelijk plaatsen van aggregaten t.b.v. de energievraag voor een LED scherm. Melder: RAI Amsterdam BV.

 

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Dok, Inspraak, Kunst & Cultuur, Organisatie, OV, Publicaties, RAI, Ravel, Verkeer, Weekberichten.