Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 6 & 7

Buurtgesprek Buitenveldert/Zuidas maandag 16 februari inloop 17.00 uur, locatie: De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8
De bestuurscommissie nodigt u graag uit voor het ‘buurtgesprek’ Buitenveldert / Zuidas. Als bewoner, ondernemer of professional kunt u tijdens deze bijeenkomst het stadsdeel laten weten wat voor u de belangrijkste aandachtspunten van deze buurt zijn. Zij horen graag van u wat er leeft in de buurt. En ook wat uw wensen en ideeën zijn. Wat gaat er goed, wat kan beter en hoe kunnen we dat verbeteren? Deelnemers aan het buurtgesprek zijn bewoners, ondernemers, professionals en ambtenaren.
Agenda: Uw inbreng gebruiken zij graag als bouwsteen voor de gebiedsagenda 2016. Er is een 
gebiedsanalyse 11 Buitenveldert Zuidas 2015 en in de programmabegroting_2015_def_incl_mas (op blz 85 gebiedsagenda Zuidas) staan de specifieke prioriteiten voor uw buurt. De bestuurscommissie Zuid en de gemeenteraad stellen de gebiedsagenda vast. Bij de gemeente is veel informatie bekend over de buurt waarin u woont of werkt. Maar voor een volledig beeld is uw kennis en ervaring nodig. 17.00 uur inloop. Er wordt een hapje en een drankje geserveerd.
17.30 uur welkomstwoord lid bestuurscommissie Zuid.
17.45 uur presentatie Beeld van de wijk
18.00 uur buurtgesprekken
19.30 uur einde

Meldt u aan door een email te sturen naar: c.sieger@amsterdam of ‚Äčs.cruickshank@amsterdam.nl o.v.v. Buurtgesprek Buitenveldert / Zuidas

ZuidasDok
Mogelijk liggen vanaf 5 maart het Ontwerp Bestemmingsplan, Ontwerp Tracebesluit en ProjectMER ter visie. Zodra daadwerkelijke bekendmaking er is brengen we u op de hoogte.

denkMee , denkZuidas
Dienst Zuidas vraagt MENINGEN OVER ONTWIKKELING ZUIDAS
Ga op 5 maart naar
www.denkzuidas.nl en geef uw mening! Dit kan tot en met 16 april! Kijk in dit pdf voor de thema’s.
Zuidas is een bijzonder stukje Amsterdam. Een gebied dat nog volop in ontwikkeling is. Gemeente Amsterdam, Zuidas vindt het belangrijk dat bewoners, studenten, ondernemers en belanghebbenden meedenken over deze ontwikkeling. Zij worden uitgenodigd mee te doen aan de grote denkZuidas- enquête. De resultaten van deze enquête worden verwerkt in de Visie Zuidas 2015, een geactualiseerde versie van de Visie uit 2009.

Zuidas op NPO Radio 1
Deze week staat de Zuidas centraal in het radioprogramma De minimaatschappij van Jan Job Altena. De uitzendingen zijn terug te luisteren via de link van Radio 1, tijdstip 9.52.
Op 9 februari was er een intervieuw met Olivier Otten van Hello Zuidas, Luister het hier terug door het bolletje naar 9.52 te verschuiven. 
Op 10 febr Cisca Griffioen van BPZ
11 feb een medewerker van ABNAMRO
12 feb broodzakjes en geldbuidel, het advocatenkantoor en meer om 9.53  uur

13 feb   http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2015-02-13/09:00  

Start bouw woongebouw Square

Architectenweb meldt dat:”De eerste paal voor het woongebouw Square in Amsterdam morgen de grond in gaat. Het compacte gebouw in Kop Zuidas is ontworpen door LEVS architecten in opdracht van woningbouworganisatie Wonam.”

Zuidas en Fietsers
In Oek een uitgave van de Fietserbond staat een artikel over wat het symposium van vorig jaar aan punten had opgeleverd. In middels is de Fietsvisie op Zuidas aangeboden aan wethouder Litjens en dienst Zuidas. Lees hier in het pdf de Fietsvisie op de Zuidas. De punten zijn:
1. Het fietsnetwerk voor de Zuidas moet fi jnmaziger worden (300 m, het is nu vaak meer dan 600m).
2. Kies voor de Groene Zoomroute (O-W) en de Minerva-as (N-Z) als hoofdroutes.
3. Houd die routes zo kruisingsvrij mogelijk, dus: verlaag de Strawinskylaan niet en realiseer een directe verbinding tussen de Minervalaan en het Mahlerplein.
4. Behoud de 2-richting fietspaden (2-richting fi etsen is niet te stoppen, dus beter veilig).
5. Zorg voor ruim voldoende, makkelijk bereikbare fi etsparkeervoorzieningen (op zoveel mogelijk plekken). Ook bij bedrijven en woningen.
6. Promoot de fiets in de Zuidas, ontmoedig het autoverkeer, dan kan de Zuidas zich wereldwijd positioneren als een duurzame toplocatie.

Werkzaamheden Beethovenstraat

n de week van maandag 19 februari tot en met april is het fiets- voetpad aan de westzijde van de Beethovenstraat, tussen de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan afgesloten. Dit is nodig om de warmte koude opslagbronnen aan te brengen langs de toekomstige gevel van de nieuwbouw 400-500 Beethoven.

Werkzaamheden Beatrixpark
In het Beatrixpark vinden de komende maanden verschillende werkzaamheden plaats. Er wordt gewerkt aan de Prinses Irenebrug, een aantal bomen worden verwijderd en de aanleg van kabels en leidingen door het park gaat beginnen. Lees hier verder.  En lees hier de pdf bewonersbrief.

Werkzaamheden Fred Roeskestraat
Op vrijdag 20 februari 20.00 uur moeten de fietsenrekken in de tussenstraat naast het Geert Groote College leeg zijn. Vooraf worden ter plekke borden geplaatst om de fietseigenaren te verzoeken hun fietsen tijdig weg te halen. Fietsen die na vrijdag 20 februari in de fietsenrekken staan, worden weggeknipt. De fietsenrekken worden 
verplaatst naar locaties rondom het Geert Groote College.
locaties

In februari en maart plaatsen fietsenrekken nabij station Zuid
In februari en begin maart worden op twee locaties nabij station Amsterdam Zuid extra fietsparkeerplekken gerealiseerd door de enkellaags rekken te vervangen door dubbellaags rekken. Op de locatie tussen het viaduct en het fietspad van de Strawinskylaan wordt het aantal plekken van 144 naar 240 uitgebreid. Bij de stationsentree Parnassusweg gaat het aantal plekken van 750 naar 1280 plekken.

Heiwerkzaamheden G. Mahlerlaan

Kavel 9/10: t/m februari 2015 en Kavel 11/12: t/m februari 2015; De bouwwerkzaamheden kunnen plaatsvinden van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur van maandag t/m zaterdag.

Nieuws uit B&W week 7
Ruimtelijke Ordening: Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas.

Zuidas: Uit het verslag gemeenteraadsvergadering december 2014
pag 31 agendapunt 18, Actualisatie Visie Zuidas. Nr. BD2014-012263
Er wordt begonnen met een presentatie door de dienst Zuidas, de heer Boeker, naar aanleiding van de komst van de nieuwe, geactualiseerde visie Zuidas. De heer BOEKER hoort graag van de commissieleden of er nog bijzondere punten zijn, waarmee men in de visie Zuidas rekening moet houden. Hij gaat in zijn inleiding in op het proces dat leidt tot een nieuwe visie en de vraag wat men daarbij van de raad verwacht. De heer BAKKER dankt voor de goede presentatie. Hij denkt dat de ontwikkeling van de Zuidas met deze visie nu goed op de gewenste koers ligt.
pag. 37 t/m 40 agendapunt 19. Bestemmingsplan Beethovenstraat en Rai 21 en 22.
Lees de notulen …. in dit pdf 
14-12-10_concept_cie_verslag_RO-2

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie
De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 18 december 2014 het bestemmingsplan Amsterdam RAI ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld. Zie ook hierboven het verslag van de gemeenteraadsvergadering. 

Verleende vergunning
* Watervergunning
voor het lozen van grondwater op oppervlakte lichaam ten behoeve van het ontwikkelen van wko bronnen ter hoogte van Beethovenstraat 400, 1082 PR Amsterdam – AGV – W-14.03683

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder over: Weekberichten.