Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 6

Tijdelijke kantoorruimte voor EMA
Bericht Amsterdam Zuidas: ”Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) verhuist in maart 2019 van Londen naar Amsterdam. Totdat het nieuwe gebouw in Zuidas klaar is, wordt EMA gehuisvest in het Spark-gebouw in Sloterdijk.Lees meer

Cobouw kopte: “Ema kantoorgebouw op tijd klaar     Er is al tijd gewonnen…” Lees verder

5 februari 19.00- 20.30 uur inloopbijeenkomst Kop Zuidas in Old School, Gaasterlandstraat 3-5
Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennismaken met de aannemers en meer te weten komen over de verschillende projecten. Ook is er info over de verschillende werkzaamheden en welke maatregelen er getroffen worden om de hinder ervan te beperken. Het gaat dan bijvoorbeeld over het toepassen van geluidsarme bouwmethoden en over afspraken over het in- en uitrijden van het zware bouwverkeer in het gebied. Lees meer

7 februari vergadering raadscommissie RO, 13:30-17.00 en 19.30-22.30, raadszaal
Bij RO 11. Vaststellen bestemmingsplan Beethoven, tweede fase Nr. BD2017-013995. Bekijk de pdf’s o.a. NvB van de raadsvergadering. Bekijk de agenda.

14 februari raadsvergadering en Wijzigingen wensen in het bestemmingsplan
Bericht Amsterdam Zuidas: “De inbreng van belanghebbenden heeft geleid tot een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan dat op 14 februari door de gemeenteraad wordt behandeld. Zo verlagen we de maximale bouwhoogte op kavel 2 (bij de Princesseflat) tot maximaal 30 meter en in de noordwesthoek zelfs tot 18 meter. De bouwhoogten op kavel 6&7 komen op maximaal 60 en 70 meter. De Prinses Irenestraat vormt de entree van het park en wordt groen ingericht met gras, planten en bomen. De zichtlijnen tussen het Nicolaaslyceum, AkzoNobel en Stibbe blijven behouden. En het plan laat ruimte voor een fietspad aan de zuidkant, nadat Zuidasdok is gerealiseerd.” Lees meer 

6 februari 19:30 – 22:00 uur informatieavond over de Overstapregeling Eeuwigdurende Erfpacht en de Erfpachtclaim Schade Grondwaardebeleid, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     De bijeenkomst is georganiseerd door SEBA. Programma: Overstapregeling eeuwigdurende erfpacht –  Koen de Lange (voorzitter SEBA) en Erfpachtclaim Schade Grondwaardebeleid  –  Eduard de Geer (Corten De Geer Advocaten).

14 februari Praat mee over handhaving in Zuid, inloop vanaf 19.30 uur, programma van 20.00 tot 21.30 uur, Huis van de Wijk De Pijp, Tweede van der Helststraat 66       De bestuurscommissie Zuid is benieuwd naar uw bevindingen. Aanmelden is niet nodig. Wilt u meer informatie? Mail dan naar bestuursondersteuning.sdz@amsterdam.nl.

GBC start project tegengaan voedselverspilling bij bedrijven
“In Zuidas zijn zeven grote bedrijven en hun cateraars begonnen aan een project om voedselverspilling tegen te gaan. In samenwerking met Green Business Club Zuidas en Wastewatchers gaan zij zes maanden lang monitoren wat er verspild wordt bij banqueting lunches. Op basis van deze gegevens wordt het aanbod aangepast, waardoor veel verspilling wordt voorkomen.” Lees meer

Advocatie op setbezoek tv-serie De Zuidas
Bericht van Advocatie: “Afgelopen vrijdag bezocht Advocatie de opnameset van de nieuwe televisieserie De Zuidas van BNNVARA, geschreven door het team auteurs van Zo Zuidas.”

Subsidie eenmalige gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten Zuid
Tot tot 31 maart 2018 kunnen kunstenaars uit heel Nederland en kunstinstellingen uit stadsdeel Zuid subsidie aanvragen voor eenmalige subsidie. Lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam 1 februari editie Zuid met o.a. Amsterdam in cijfers en vraag een geveltuin aan en de meeste bruiden en/of bruidegoms woonden in Zuid. Daar trouwden in 2016 1.673 Amsterdammers. Overigens niet per se met iemand uit Zuid.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen.
Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00
. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte.
Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Veel werkzaamheden Kop Zuidas     Amsterdam Zuidas berichtte: “Om de bouw van Cordaan veilig te kunnen uitvoeren zal het tijdelijke fietspad in de Eemlandsstraat voor de start worden opgeheven. De groenstrook en het trottoir langs de Eemlandsstraat blijft wel behouden. Fietsen richting het zuiden blijft mogelijk via de Zuidelijke Wandelweg en de Gelrestraat.”

autoverkeer gestremd A.J. Ernststraat bij T-kruising Van der Boechorststraat      Vanaf maandag 5 februari tot zaterdag 14 april 2018 wordt in de A.J. Ernststraat gewerkt. Onder de A.J. Ernststraat ter hoogte van de Van der Boechorststraat worden nieuwe, grotere duikers geplaatst.

t/m april 2018 werkzaamheden Fred. Roeskestraat        Bericht Amsterdam Zuidas: “De straat blijft voor alle verkeer toegankelijk, wel zijn er omleidingen. Er wordt gewerkt van maandag t/m zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. T/m februari 2018 werkzaamheden aan de voorzijde van de gebouwen De Fred, British School en de Rietveld Academie; januari en februari 2018 werkzaamheden aan de voorzijde van het gebouw Boutique Offices (voormalig Olympic Plaza); februari t/m april 2018 werkzaamheden aan de voorzijde van de gebouwen van de Rietveld Academie en Loyens & Loeff.” Bekijk de planning.

Bouwwerkzaamheden onderbouw Nieuwe Rechtbank duren t/m oktober 2018  Lees meer

Bouwwerkzaamheden fundering Hourglass aan de Parnassusweg duren t/m maart 2018       Bericht Amsterdam Zuidas: “Het werk bestaat uit het drukken van damwanden en schroeven van funderingspalen. Hurks gaat maximaal 3 keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) tussen 8:00 en 10:00 uur trillen. Vragen? Neem contact op met de senior uitvoerder Peter Straver, telefoon 06 52050507 of mailen naar bouw@hurks.nl of bel het Infocentrum Zuidas 0800 5065.“ Lees meer

Afsluitingen rond de Strawinskylaan  1. Fietsparkeergarage Strawinsky afsluiting fietspad     Bericht Amsterdam Zuidas: “De bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage Strawinsky gaat voorspoedig en de afbouwfase duurt t/m april 2018.”  Lees meer  en vanaf 22 januari gaat de Eduard van Beinumstraat bij 2Amsterdam voor ca 2 jaar dicht      De taxi’s worden verplaatst naar de Strawinskylaan. De sloop van de oude parkeergarage start medio maart 2018. Vanaf 6 februari begint het aanbrengen van damwanden. Deze werkzaamheden duren waarschijnlijk drie dagen.

Bouw The Valley Beethovenstraat – t/m het 1e kwartaal 2018 ontgraven bouwkuip   Bericht Amsterdam Zuidas: “Vanaf week 4 worden er palen aangebracht ten behoeve van de torenkraan. Lees meer over de bouwplanning

Werkzaamheden tussen Beethovenstraat en Buitenveldertselaan      Bouwwerkzaamheden The Gustav en The George vanaf 8 januari 2018 inbrengen schroefpalen       Bericht Amsterdam Zuidas: “BAM Wonen bouwt beide woongebouwen. De methode zorgt voor minder geluids- en trillngsoverlast. Half februari ontgraven bouwput en afvoeren grond. Voor vragen over de bouw neem contact op met Paul Spaargaren 5694694 of 0620200261 of stuur een email aan paul.spaargaren@bam.com.
Gustav Mahlerlaan     Herinrichting openbare ruimte ter hoogte van Intermezzo. Daarna werkzaamheden richting de Leonard Bernsteinstraat. Ivm de veiligheid verplaatsing fietspad naar rijbaan t.h.v. Xavier vanaf 8 januari 2018 aanleg van het tijdelijke fietspad dat tot eind 2018 in gebruik zal blijven.
Bouwwerkzaamheden woongebouw Xavier aan de George Gershwinlaan t/m juni 2018  Lees meer

Herinrichting Vivaldistraat duurt tot juni 2018   Lees hier meer.
 
Bericht Amsterdam Zuidas: “Begin januari start de sloop van het parkeerdek van Cross Towers, de plek van het EMA-kantoor. Sloop zorgt voor geluidsoverlast.

Van der Valk hotel: inbrengen damwanden en funderingspalen t/m maart 2018    Lees meer

Werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)  in april 2018 gereed    Lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel Bekendmakingen

Besluit omgevingsvergunning van rechtswege verleend * Prinses Margrietstraat 21, 1077 KZ: voor het oprichten van een dakterras op de uitbouw

Aanvraag exploitatievergunning

* Parnassusweg 1021, 1082 LZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf

Aanvraag evenementenvergunning
* Europaplein (buitenterrein RAI), 1078 GZ: ontheffing op grond van artikel 2.20 (slapen op of aan de openbare weg)

Exploitatievergunning verleend
* Frederik Roeskestraat 97A, 1076 EC: voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf

Waterschap
Verleende Watervergunning voor het onttrekken en retourbemalen van grondwater in verband met nieuwbouwwerkzaamheden van de rechtbank, ter hoogte van Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam – AGV – WN2017-003544. Locatie: Amsterdam, Fred. Roeskestraat.
 

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

* 01-02-2018 15-03-2018  Gustav Mahlerlaan 2970, Amsterdam plaatsen van een privacy-scherm langs terras Café Mahler. Aanvrager: Deloitte Holding BV
Verleende omgevingsvergunning
* 29-01-2018 13-03-2018  Strawinskylaan 1, Amsterdam  aanpassen van de noordgevel van Toren I van het WTC te Amsterdam.
* 23-01-2018 03-03-2018  Tommaso Albinonistraat 164, Amsterdam  plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing. 

Kunst en Cultuur

6 februari, 12:30-13:00 uur lunchconcert, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36       Domenica strijktrio met Tony Rous, viool, Susan Rous-Woelderink, altviool en Irene van den Heuvel, violoncello. Zij spelen werk van Beethoven en Haas.

Filmvertoningen
6 februari Rialto@VUcampus in collegezaal KC-07, hoofdgebouw VU, De Boelelaan      17:45 The Florida Project  Kaartverkoop aan de zaal vanaf 17:15. Lees meer en 20:30 The Last Fight  Kaartverkoop aan de zaal vanaf 20:00.
19 februari 18.00 in de Basement van Circl aan het Mahlerplein, Burden of Peace. Een documentaire over Guatemala ’s eerste vrouwelijke procureur-generaal Claudia Paz y Paz die strijdt tegen straffeloosheid. Alleen als je wel reserveert en niet komt opdagen, betaal je een No-show fee. Lees meer en reserveer hier

8 februari, om 12.15 uur lunchconcert in de kapel van VUmc. “'Fantasticus' is een programma met composities van drie zeventiende eeuwse componisten, von Biber, Richter en Bruhns. Van de drie talentvolle musici speelt James Hewitt viool. Jacob Gramit laat ons de volle en warme klanken van zijn bariton horen. En vrij uniek in deze concertreeks is het gebruik van het aanwezige orgel op het balkon door toetsenist Christina Edelin.”

9 februari Circulair Café in Circl, Mahlerplein   "Een ouderwets gezellige vrijdagmiddagborrel georganiseerd voor en door jou. Iedere editie zorgt een nieuw duo voor muziek, entertainment en hun eigen circulaire cocktail. De eerste editie met Hein Brekelmans en Jan Raes belooft door de circulaire pubquiz nu al onvergetelijk te worden! 

17 februari Valentijnsdag @ De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2   Ook dit jaar wordt in de Nieuwe Poort weer op een bijzondere manier Valentijnsdag gevierd en staat in het teken van de ontmoeting tussen jong en oud.

tot 25 februari 'Defiant Gardens', een solotentoonstelling van de Nederlandse fotograaf Henk Wildschut, in Circl.ART, Mahlerplein. bekijk de agenda 

t/m 18 februari TTT/Tentoonstelling Toon Teeken, in Art Chapel, Pr Irenestraat 19    

t/m 4 maart, tentoonstelling, Grounding the Map | Mapping the Ground met werk van Amy Balkin, Antti Tenetz, PolakVanBekkum, Cora Jongsma, Bureau d’Etudes, in het Glazen Huis, Amstelpark
 

Lees verder over: Beatrixpark, Beethoven, Dok, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Strawinsky, Voorzieningen, Weekberichten.