Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 7

ZuidasDok

De ondertunneling van de A10 bij de Zuidas geeft het verouderde station Amsterdam Zuid de ruimte om uit te groeien tot een hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt. Het station, dat in 1978 werd gebouwd en ingeklemd zit tussen de rijbanen van de A10, krijgt een forse uitbreiding. Die uitbreiding is nodig om de toenemende stroom treinreizigers op de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad te verwerken. De komende jaren wordt de treinfrequentie op het traject fors verhoogd. In plaats van de huidige 12 treinen per uur, gaan er 20 tot 24 treinen per uur rijden. Voor de langere termijn wordt een groei naar 95.000 tot 130.000 treinreizigers per werkdag verwacht.

Het station krijgt een extra entree, bredere treinperrons en nieuwe metroperrons en gaat ruimte bieden voor een hoogwaardige tramverbinding naar Amstelveen. Direct bij de station entree, boven de A10-tunnel komt het busstation voor stads- en streekbussen en een taxistandplaats. Onder het Mahlerplein komt een fietsenstalling. In de plannen is ruimte gereserveerd voor een toekomstige uitbreiding van het spoor. Lees de hele tekst op de website van de dienst Zuidas.

Voor publicaties en kamerstukken o.a. met afspraken kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.

Reactie Van der Laan op AT5: geen zorgen over risico’s Zuidas

Burgemeester Van der Laan is het niet eens met de kritiek dat de plannen voor de Zuidas al gepresenteerd zijn, voordat er sluitende afspraken zijn gemaakt over eventuele tegenvallers. Dat zei hij vanavond (10 februari 2012) in ‘Het Gesprek met de Burgemeester‘.

 

SAAL-kunstwerken nieuwe uitdaging voor DMB

Op de website van de gemeente Amsterdam valt te lezen dat het bestaande spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OVSAAL) de komende jaren wordt verdubbeld. Op het traject moeten voor verschillende bouwwerken omgevingsvergunningen worden verleend. Deze week zal ProRail de eerste van een hele reeks vergunningaanvragen indienen bij DMB (dienst milieu en bouwtoezicht). Een uitdaging voor de bouwafdelingen, aldus DMB.

De uitbreiding van het spoor van 2 naar 4 sporen is noodzakelijk om een groeiend reizigersaantal in de regio comfortabel te kunnen vervoeren. De uitbreiding wordt over het hele traject in verschillende fasen gerealiseerd. In 2010 heeft Rijkswaterstaat het tracebesluit goedgekeurd. De uitbreiding van het spoor is vergunningvrij maar voor de bouwwerken, op een spoorwegtraject kunstwerken genoemd, moeten omgevingsvergunningen worden aangevraagd.

Op Amsterdams grondgebied doorkruist de spoorlijn de stadsdelen Nieuw-West en Oost, en de ZuidAs. In het grootstedelijk gebied ZuidAs waar DMB bevoegd gezag is, komen ter hoogte van de Beethovenstraat en de Europaboulevard spoorwegviaducten en ook het station RAI wordt uitgebreid. Het stadsdeel Oost heeft de behandeling van de vergunningaanvragen voor de benodigde kunstwerken overgedragen aan DMB. Marie-Anne Eitjes, vergunningverlener bij de afdeling Vergunningen Bouw en Gebruik van DMB toetst alle aanvragen aan de eerder in het tracébesluit gemaakte afspraken.

 

Het Parool: Zuidas snijdt Amstelveen af

Het Parool berichtte op 9 februari dat Amstelveen slechter bereikbaar wordt met het openbaar vervoer door het akkoord tussen het rijk, de provincie Noord-Holland en Amsterdam over de Zuidas dat vandaag is gepresenteerd.

De tunnel die er komt voor de A10 betekent het einde van lijn 51, de sneltram die – deels als metro – van Amstelveen naar Amsterdam CS rijdt. Het is ook de definitieve doodsteek voor de lang gekoesterde ambitie de Noord/Zuidlijn op termijn te verlengen naar Amstelveen.

 

Ondertunneling A10 niet rendabel volgens het Centraal Planbureau

De ondertunneling van de A10 bij het Amsterdamse kantoorgebied de Zuidas is niet rendabel, aldus het Centraal Planbureau vrijdag. Het CPB maakte een kosten-batenanalyse van het miljoenenproject en concludeert dat baten van fors zijn overschat.
De gemeente Amsterdam, het Rijk, de provincie Noord-Holland en de stadsregio Amsterdam maakten donderdag bekend dat een deel van de A10 bij de Zuidas ondergronds komt. Het project gaat zo’n 1,4 miljard euro kosten.

Volgens het CBP is met name de waarde van de nieuwe openbare ruimte op de tunneldaken -360 miljoen euro- niet realistisch. De fysieke verandering is daarvoor te beperkt.

Zuidas ook in weekend levendig

Zuidas, 08.00 uur ‘s ochtends op een doordeweekse dag. Mannen in pakken en druk telefonerende vrouwen lopen vastberaden op hun doel af. Het WTC, ABN Amro, de VU; de vaak hoge en grote gebouwen stromen rond dit tijdstip alweer vol. Voor al deze mensen begint een nieuwe werkdag in het 270 hectare grote werkgebied. Want dat is het nu: vooral een werkgebied. Druk doordeweeks, plat gezegd ‘dood’ in het weekend. Niet lang meer, als het aan de Dienst Zuidas ligt. ‘We willen de Zuidas leuker, levendiger en beter maken. Ook in het weekend.’ Het artikel met een interview met projectleider 15 by 15, Harry Wien, staat in de Echo van 14 februari.

 

Stadsdeel Zuid organiseert Bewonersavond op 21 februari, Brahmsstraat 32

Op 21 februari 2012 organiseert het stadsdeel opnieuw een bewonersavond. De nadruk zal liggen op de uitvoering van de werkzaamheden o.a. in de Beethovenstraat. Dinsdag 21 februari om 20.15 uur in de Brahmshof, Brahmsstraat 32. Inloop vanaf 20.00 uur. Voor het groot onderhoud Beethovenstraat zie www.zuid.amsterdam.nl (via ‘Wegen en verkeer’ onder ‘Werk aan de weg’).

Verleende vergunningen 10 februari, stadsdeel Zuid

De Boelelaan 2, 1083 HJ: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 13 februari 2012 tot en met 2 april 2012.

 

 

Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

Op 13 februari werd het voornemen van B&W bekend gemaakt. Zie voor meer informatie de website van de gemeente Amsterdam.

 

 

 

Lees verder over: Weekberichten.