Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 7

boeken kiosk bonnZuidas zoekt uitbaters voor tijdelijke kiosken

Zuidas is op zoek naar initiatieven voor vier tijdelijke kiosken in het centrumgebied van Zuidas. De gemeente biedt ondernemers de mogelijkheid om 6 maanden lang op een van de vier beschikbare locaties op de Zuidas een kiosk te exploiteren. Het gaat om de locaties Vijfhoek (een klein parkje bij de kruising Strawinskylaan-Minervalaan), het Mahlerplein, de tramlus bij de VU en het George Gershwinplein. Het is de bedoeling dat het plan zich onderscheidt van het huidige aanbod in Zuidas qua horeca en winkels. Een jury, bestaande uit een initiatiefnemer van de Rollende Keukens, een ondernemer in Zuidas en de directie Zuidas bepaalt welk plan een plek krijgt. Inschrijven moet voor 5 maart. De vergunning is één seizoen (6 maanden) geldig. Wanneer een kiosk succesvol is kan deze eventueel een half jaar langer blijven staan. Na twee termijnen is er kans op een definitieve locatie op de Zuidas.Kijk hier voor meer informatie.

Eerste paal Motel one en Amtrium

Donderdag 30 januari heeft de officiële handeling plaats gevonden voor de start van de bouw van het hotel voor de Duitse budget-design keten Motel One. De bouwe behelst 315 hotelkamers en ca. 1.000 m2 aan nog te verhuren winkel- en/of horecaruimten. Het gebouw staat het ROC dat vlak achter het stadsdeelkantoor staat.

eerste paal amtriumDinsdag 4 februari was Marleen van BPZ aanwezig bij het slaan van de eerste paal door wethouder Caroline Gehrels die een leuke peptalk hield. Vingerhoedje erwtensoep werd geserveerd met andere hapjes en drankjes. Het Amtriumgebouw dat deel uitmaaakt van het RAI complex, krijgt een flink aantal functies, waaronder ook urban gardening (tomaatjes etc.) voor de nieuwe versie van een Vis aan de Schelde restaurant. De bovenste verdieping krijgt een kantoorfunctie. Na afloop werd een schepje en zaadjes van de tomatenplant uitgereikt.

nietjesMeer nietjes voor fietsen

Dienst Zuidas meldde vorige week dat er in het deelgebied Mahler, ten zuiden van Station Amsterdam Zuid, circa 100 zogenaamde ‘fietsnietjes’ worden bijgeplaatst. Het aantal fietsparkeerplekken in de openbare ruimte wordt hiermee uitgebreid. De werkzaamheden startte vorige week en nemen twee weken in beslag. Als gevolg kunt u mogelijk enige hinder ervaren op het voetpad in de Aaron Coplandstraat en de Benjamin Brittenstraat, en op het voetpad en in de bomenrij in de Gustav Mahlerlaan. Dienst Zuidas probeert de hinder uiteraard zoveel mogelijk te beperken.

VU start Kooijmans Instituut

In het persbericht van 4 februari is te lezen dat: ”Recht staat niet op zichzelf, maar functioneert in een maatschappelijke context, waarin historische, politieke, economische, sociale en technologische aspecten een rol spelen. Om die rijke maatschappelijke context bij juridisch onderzoek te betrekken is de Vrije Universiteit Amsterdam het Kooijmans Instituut gestart. De speerpunten van het Kooijmans Instituut zijn Law and Governance en Law, Politics & Justice in a Connected World. Het Kooijmans Instituut staat op de nominatie erkend te worden als ‘OZI’ – één van de officiële onderzoeksinstituten van de VU. Verwacht wordt dat deze erkenning later dit jaar, tegelijk met enkele andere instituten, zal worden verkregen.”

VU en VUmc: Zuidas uniek Amsterdams woonwerkmilieu
In het kader van -Amsterdam maakt het mogelijk- presenteerden de VU en VUmc op 5 februari hun rol in de versterking van de kenniseconomie van metropoolregio Amsterdam aan stakeholders en vertegenwoordigers van de politieke partijen. De presentatie vond plaats in het kader van het strategisch plan ‘Amsterdam maakt mogelijk'. Dit plan is het resultaat van ruimtelijk-economische analyses en een gespreksronde van de gemeente Amsterdam met investerende partijen en andere stakeholders in de stad.

De VU en VUmc realiseren niet alleen nieuwbouw maar pakken ook de bestaande gebouwen en de openbare ruimte aan. Centraal thema in de herontwikkeling is ‘ontmoeting’. Een grotere diversiteit aan voorzieningen maakt het gebied stedelijker en levendiger. Er komen woningen voor studenten en gastenaccommodaties, meer voorzieningen voor sport en cultuur en een gevarieerd aanbod aan horeca. Van der Veer: “Zo creëren we een aantrekkelijk en uniek Amsterdams woonwerkmilieu, een voorwaarde voor het aantrekken van (internationaal) talent.”

19 februari vergadering commissie Bouwen, Wonen en Klimaat, 09:00-17:00 uur en zo nodig vanaf 19:30-22:30 uur, De Rooszaal, stadhuis

Ruimtelijke Ordening agendapunt 37– Kennisnemen van het Ambitiedocument ZuidasDok, richtinggevend masterplan voor planuitwerking en aanbesteding. De leden van de commissie VVL zijn ook uitgenodigd. Bij TKN 9 OV netwerkstudie, samenvatting en uitgebreide versie.

19 februari vergadering deelraad Zuid, 20:00-23.00 uur, Raadzaal Stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923

Onder hamerstukken: 14 Instellingsbesluit Vrijwilligersondersteuning Exploitatie Hortus VU.

stadsregioNieuws uit het DB stadsregio Amsterdam 30.1.2014

Voornemen om concessie Amstelland-Meerlanden te verlengen

Het dagelijks bestuur spreekt het voornemen uit om de openbaar vervoerconcessie Amstelland-Meerlanden met twee jaar te verlengen tot half december 2017. Oorspronkelijk zou deze concessie eindigen in december 2015. De belangrijkste overwegingen voor het DB zijn het nog niet ingevulde toekomstige lijnennet in Amsterdam en regio wanneer de Noord/Zuidlijn in 2017 gaat rijden en het mogelijk verlengen van de Amstelveenlijn naar Uithoorn. Uiterlijk 2016 is er duidelijkheid over beide zaken. Nu starten met aanbesteden leidt volgens het DB tot een te complexe aanbesteding met veel onzekerheden voor Stadsregio en inschrijvende vervoerbedrijven. De komende weken voert Stadsregio Amsterdam gesprekken met Connexxion in verband met het voornemen om de concessie te verlengen. Uiterlijk in april 2014 wil het DB een formeel besluit nemen over de verlenging. Tot dan wordt het aanbestedingstraject tijdelijk opgeschort. Als het voornemen tot verlenging wordt omgezet in een formeel besluit, wordt de openbare aanbesteding van de concessie Amstelland-Meerlanden definitief stop gezet.

27 februari 20.00 uur Verkiezingsdebat in het Thomastheater, Pr. Irenestraat 36

De Protestantse Kerk Amsterdam is een kerk met hart en ziel voor stad en buurt. Hoe kijken de lijsttrekkers van de partijen die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen aan tegen die rol van de kerk in de stad?

potloden4 maart 16.00-18.30, Lijsttrekkersdebat over en voor ondernemers in Amsterdam

Debat georganiseerd door WTC Amsterdam Business Club ism VNO-NCW, metropool Amsterdam en MKB Amsterdam. Centraal staat het verkiezingsmanifest Laat de economie bloeien! Zonder welvaart geen welzijn. Vooraf aanmelden via buisnessclub@wtc-abc.nl

14 maart, 18.30- 21.00 uur Politiek debat in Huis van de Wijk Buitenveldert

Op 19 maart wordt er een nieuw lokaal bestuur gekozen. U stemt één keert op een partij voor een zetel in de gemeenteraad en één keer op een partij voor een zetel in de bestuurscommissie van Zuid. De nieuwe bestuurscommissie met 15 leden komt in de plaats van de huidige stadsdeelraad Zuid met 29 leden. Om u te helpen bij uw keuze organiseert het WOVB op vrijdag 14 maart een verkiezingsdebat in het Huis van de Wijk Buitenveldert (MFC gebouw aan de A.J. Ernststraat 112). BPZ is ook aanwezig en WOCB heeft alle politieke partijen uitgenodigd voor dit debat. Vanaf 18.30 uur staan er belegde broodjes en soep gereed. Het debat begint om 19.00 uur en is om 21.00 uur afgelopen. Heeft u al vragen? Laat het weten per e-mail: verkiezingsdebat@gmail.com of per telefoon 020 644 9936. Deelname is gratis.

Beperkt tot geen treinverkeer van en naar Schiphol zondag 2 maart

In genoemd weekend wordt er op het traject Schiphol – Amsterdam Sloterdijk en Schiphol – Duivendrecht, non-stop direct naast en op het spoor gewerkt. Er is geen treinverkeer tussen Amsterdam Centraal-Schiphol. NS zet bussen in. En er is minder treinverkeer tussen Amsterdam Zuid-Schiphol.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Aanvraag evenementenvergunningen

  • De Boelelaan 46, 1082 LR: voor het houden van een evenement "Paravie Paranormaal en Sieradenbeurs" op 15 maart 2014 van 12:00 uur tot 17:30 uur en op 16 maart 2014 van 11:00 uur tot 17:30 uur. Dossiernummer 32-845714.

De aanvraag ligt gedurende twee weken ter inzage in de periode van 10 tot en met 14 februari op de locatie Tripolis, bij het informatiecentrum. Vanaf 17 februari 2014 op de President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het DB van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunningen werken in de openbare ruimte

  • Europaplein 1, 1078 GS: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 11 februari 2014 tot en met 1 maart 2015, verzonden d.d. 30 januari 2014. Dossiernummer 43-841508.

De vergunning ligt vanaf 3 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiecentra op de locatie Tripolis en na 17 februari op het stadsdeelkantoor Pr. Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

  • De Boelelaan 46, 1082 LR: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 22 februari 2014 tot en met 22 augustus 2014, verzonden d.d. 31 januari 2014. Dossiernummer 43-843296.

De vergunning ligt vanaf 10 februari gedurende zes weken ter inzage, t/m 14 februari op de locatie Tripolis, bij het informatiecentrum en vanaf 17 februari 2014 op de President Kennedylaan 923.Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van Stadsdeel, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning hinder in de openbare ruimte

  • Parnassusweg 220, 1076 AV: voor het uitvoeren van een gestuurde boring en het intrekken van hdpe-buisjes in de gestuurde boring voor telecommunicatievoorzieningen van diverse telecom bedrijven, van 22 februari 2014 op 23 februari 2014 van 19:00 uur tot 07:00 uur, verzonden d.d. 31 januari 2014. Dossiernummer 61-840983.

De bovengenoemde vergunning ligt gedurende zes weken, van 10 tot en met 14 februari, ter inzage op de locatie Tripolis, bij het informatiecentrum en vanaf 17 februari 2014 zijn de stukken in te zien op de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

In februari geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8
 

waarschijnlijk 13 februari, 18.00 uur Fashion Show in the GYM door studenten uit het basis jaar van de Gerrit Rietveldacademie

Resultaten van het samenwerkingsproject ontwerpen door verschillende groepen.

http://www.gerritrietveldacademie.nl/project/fashion-show-by-the-basic-year

4 maart,16:00-18:00 uur VU Connected, Tijd voor financiële revolutie!? deel III, conferentiezaal 2 ABN AMRO, Gustav Mahlerlaan 10

Spreker: Manuel Adamini (SNS), gespreksleiding: Kees Kraaijeveld (De Argumentenfabriek)

Samen met Duisenberg school of finance, de Nederlandse Vereniging van Banken en De Argumentenfabriek.

18 februari, 12.30 uur, Lunchconcert in de Thomaskerk Pr. Irenestraat 36

Mor Levin, klarinet en Takako Kunugi, fagot spelen werken van Beethoven en Poulenc

t/m 23 februari van 12.00-16.00 uur Refunc Pixel Palace / VU Hortus Botanicus in het Glazen Huis Amstelpark

Refunc ontwerpt experimentele structuren van lokaal afval om een tweede leven te geven. En: Hortus Botanicus VU Zone2Source nodigde betrokkenen van de nabijgelegen Hortus Botanicus van de Vrije Universiteit uit om samen te werken met Refunc. In een workshop werd een decor gebouwd voor een platform waarop een selectie van de collectie van planten en boeken van de hortus gepresenteerd wordt. 

Lees verder over: Weekberichten.