Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 7

Vrijdag 11 maart Thema-avond BPZ- VU vertelt over de nieuwbouw, 19.30 – 21.30, kleine theaterzaal, Huis van de Wijk Buitenveldert   A.J. Ernststraat 112 . Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Bel 020 644 99 36 of mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl. Iedereen is welkom ook scholieren en studenten.

Eind janauri berichtte de VUmc: “VUmc gaat in de tuin naast de bestaande kliniek de nieuwbouw realiseren. Het project Imaging Center beslaat ongeveer 16.000 m2 (waarvan circa 14.000 m2 nieuwbouw). De nieuwbouw van het Imaging Center bestaat uit zes bouwlagen. In het gebouw worden verschillende vakgroepen samengevoegd. Lees hier het interview met Ruud Bolleman, projectleider-Uitvoering van de Bouwcombinatie Campusplein. Fokke Rakers, directeur nieuwbouw VU/VUmc, vertelt over wat er gaat gebeuren en welke afdelingen er worden gehuisvest.

Concept Visie Zuidas 2015- het verslag     Lees hier het verslag van de informatiebijeenkomst van 1 februari 2016. . Indienen zienswijze kan tot 26 februari. Inspraakreacties stuurt u naar: Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. M.M.E. van der Heide, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Of per mail aan info@zuidas.nl met vermelding van het onderwerp ‘Concept Visie Zuidas 2015’. 

In toekomstige passages geen ruimte voor fietsroutes, voetgangers hebben prioriteit

Lees het interview met Tim van de Laar van projectorganisatie Zuidasdok. En bekijk het station als knooppunt van OV hier.

Zuidas op Youtube

“Stedenbouwkundige Martijn de Wit laat zien waar de komende jaren gebouwd gaat worden op de Zuidas. Bouw Woon Leef is een videoplatform over stedenbouw, architectuur en wonen in de Metropoolregio.” Bron: website gemeente Amsterdam zuidas.

De fotograaf

In weekbericht 5 en van vorig jaar juli stonden indrukwekkende luchtfoto’s van Zuidas. De fotograaf is John Gundlach van Flying Holland. Hij maakte de luchtopnames van Zuidas in wording maar ook van andere gebieden. Zijn foto’s zijn te o.a. vinden bij artikelen van Cobouw. Bekijk zijn andere werk op de website. Voor vragen en opdrachten is hij te bereiken via info@flyingholland.nl, 020 623 19 01 of 06 21 89 89 78.

Nieuwsbrief Zuidas met o.a. veel bomen verdwijnen en de Amstelveenlijn?

Petitie Minder bassen bij festivals! Op naar een basbewust Beleid

Geluisdoverlast bij evenmenten is echt en voelbaar, maar de klacht landt niet. De gemeenteraad dient hier, op verzoek van de omwonenden, serieus onderzoek naar te doen, wanneer er 1200 handtekeningen zijn geplaatstVandaar de petitie die gesteund wordt door veel verenigingen van parken. 

Alleen kiesgerechtigde inwoners van Amsterdam mogen tekenen, vandaar de noodzaak om adres en een emailadres achter te laten. Onderteken de Petitie!

P1100297-2 Water voor groen: bomenkap nabij VU

Dat er heel veel bomen worden gekapt voor de bouw van Zuidasdok en om in waterberging te voorzien, is geen nieuws meer. Maar als er bomen verdwijnen valt dat onmiddelijk op. De kap ging Ben Wellerdieck, bewoner van Buitenveldert zeer aan het hart vandaar dat hij zijn  bericht met foto’s rondstuurde. Bomenkap nabij VU gebeurt ivm met de aanleg van de Buitenveldertsegracht die  als waterberging gaat dienen. Dienst Zuidas liet weten dat het een gezamenlijk project van Vu en Zuidas is waar beide organisaties eerder over gecommuniceerd hebben. 

Op het Mahlerplein zijn recent bomen geplant. In de zomer zijn ze vast een plaatje waard.

Speelobject Beatrixpark meteen beklad     Bekijk de foto en lees verder in het artikel van 31 januari 2016.

24 februari informatiebijeenkomst over de De Boelelaan Oost

Dienst Zuidas nodiigt u uit voor een informatiebijeenkomst die van 19:30 tot 21:00 uur duurt. De informatiebijeenkomst is in de Kindercampus Zuidas op de Antonio Vivaldistraat 15, 1083 HP Amsterdam. Op www.zuidas.nl vindt u meer informatie over de bouwwerkzaamheden en leest u ook een interview over De Boelelaan Oost.

25 februari informatieavond toelichting op het ontwerpbestemmingsplan Zuidas Ravel

Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur, locatie: WTC Triple Ace, zaal 8, Strawinskylaan 77, 1077 XW  Amsterdam

U kunt zich voor de informatieavond aanmelden door een e-mail te sturen naar: info@zuidas.nl. Hier vindt u meer info in het pdf of ga naar ruimtelijke plannen

24 februari vergadering raadscommissie RO, 13:30 – 17.00 uur, locatie: De Rooszaal, 0239, stadhuis

Op de agenda o.a. Koers 2025 Ruimte voor de stad en ter inzagelegging bestemmingsplan Ravel (zie div documenten), Lees hier het pdf Koers 2025 ruimte voor de stad

Nieuws uit B&W week 6

Ruimtelijke Ordening: Het college van B en W stemt in met de aanvullende investering voor geluidsmaatregelen en de voorinvestering voor de fundering van de Daklaan, ter hoogte van de Minervapassage en de Brittenpassage. Het college neemt kennis van de voorinvestering van het Rijk t.b.v. de fundering van een vijfde en zesde spoor. Op 30 maart aanstaande staat het geagendeerd voor de gemeenteraad.

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

20, 21 en 26 t/m 29 februari Grondonderzoeken

Zaterdagochtend 20 februari van 10.00 uur tot 19.00 en zondag 21 februari van 11.00 tot 19:00 vinden de voorbereidende onderzoeken plaats op het Mathijs Vermeulenpad nabij torens B en H. Dit kan gepaard gaan met enige geluidsoverlast bij het doorboren van het asfalt van de weg. De doorgang voor het verkeer blijft gehandhaafd. En van vrijdagavond 26 februari 19.00 uur t/m  maandagochtend 29 februari 7.00 uur vinden graafwerkzaamheden plaats bij de keerlus (voor restaurant Wagamama) op het Mathijs Vermeulenpad. lees verder over grout.

Werkzaamheden de De Boelelaan Oost

lees in het pdf meer over de verbetering doorstroming en wat u van de werkzaamheden merkt. Alle gebouwen blijven bereikbaar. zie ook de info bijeenkomst. T/m maart kap bomen. bron: bewonersbrief dienst Zuidas. 

Werkzaamheden bij de kindercampus

Fase 1: Werkzaamheden Waternet en uitbreiding bestaande parkeerstrook  met twee parkeerplekken (15 februari – 4 maart) Fase 2: Aanleg nieuw schoolplein/haal- en brengzone ten noorden van Kindercampus en aanleg van het westelijk deel ter plaatse van de hoofdingang (7 maart – 8 april). Fase 3: Aanleg speelveld en voetpad ten noorden van Kindercampus (11 april – 13 mei). Fase 4: Inrichting groenperken ten westen en oosten van het schoolplein (16 mei – 27 mei). Bron: bewonersbrief dienst Zuidas

Tot eind maart werkzaamheden bouw NoMaHouse

Vanaf begin januari is gestart met het aanbrengen van de damwanden en funderingspalen. Dit werk zal tot eind maart duren. Daarna wordt de bouwput voor de parkeergarage ontgraven. De oplevering is gepland in het derde kwartaal van 2017. Bron: Bewonersbrief dienst Zuidas

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage en fietspad afgesloten

Afwerken van de betonvloeren (vlinderen): december 2015- maart 2016. Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016.  De sloop van de parkeergarage is gestart. Ze werken op de zaterdagen wel door maar het werk veroorzaakt dan minder geluid. lees verder. Vanaf zaterdag 13 februari wordt het fietspad aan de Parnassusweg in de richting van de stad voor een lange tijd afgesloten. De afsluiting duurt tot december 2016. Het fietspad aan de overzijde blijft nog wel open. De afsluiting is nodig om te bouwen aan de parkeergarage Atrium.Bushalte Strawinskylaan verplaatst. Als gevolg van de werkzaamheden voor het Atrium wordt de bushalte recht voor het Atrium opgeheven. Het gaat hier om de bussen 241 en 242 die rijden in de richting van Station Zuid. Er komt een tijdelijke halte iets eerder op de Parnassusweg, bij de Kiss&Ride zone aan de zuidzijde van de A10.

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat

De stadsverwarmingsleidingen van Nuon Warmte worden verlegd. Het tracé van de nieuwe leidingen ligt deels onder de A10. Tot mei is op twee locaties een werkterrein gemaakt om boringen voor deze nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken: één in de Antonio Vivaldistraat en één in het Beatrixpark. 

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan 

Het eerste gedeelte van de werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

Tot begin april 2016 verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer 

Het werk wordt in vier fasen uitgevoerd: Fase 1: januari 2016 bouw gasreduceerstation, duur 10 weken, Fase 2: gestuurde boring gas, duur 1,5 week, Fase 3: oversteek gasleiding A.J. Ernststraat, duur 1 nacht,  Fase 4: afbouw gasreduceerstation en aansluitingen gas oost en westzijde, duur 2 weken. Bereikbaarheid: auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de werkzaamheden.

T/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Verkeersbesluit toegang fietsparkeergarage op het Gustav Mahlerplein

De ingang komt aan de zuidzijde van het Mahlerplein, die aan de noordzijde komt te vervallen. Het verplichte fietspad op het Gustav Mahlerplein, althans de mogelijkheid ook te fietsen ter plaatse, verplaatst van de westzijde van het plein naar de entree van de fietsparkeergarage; e.e.a. als verbeeld in bijgevoegde bijlage; (zie link). Opheffen Fietspad en een nieuw gedeelte aanwijzen als fietspad in twee richtingen – Gustav Mahlerplein tussen de Mahlerlaan en de Arnold Schonberglaan.

Intrekken van de Bijzondere subsidieverordening belangenbehartiging (2016, nr. 10/26)

Uiten van wensen en bedenkingen over het ontwerp Actieplan Geluid (2016, nr. 9/25)

Nadere regels bij plaatsen vergunningsvrije objecten in de openbare ruimte. Het AB van de bestuurscommissieZuid heeft op 20 januari 2016 ‘Nadere Regels’ vastgesteld bij het plaatsen van die Objecten in de openbare ruimte, die door het College van B&W op 15 december 2015 op grond van APV artikel 5.4., eerste lid, in besluit ZD2015-009312 zijn aangewezen als vergunningsvrij. Lees het hele besluit

Aanvraag horecavergunning

Gustav Mahlerlaan 2009, 1081 LB: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2016-16251. De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van Stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Uw zienswijze richt u aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende horecavergunning

Claude Debussylaan 5, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras, verzonden d.d. 17 februari 2016. Dossiernummer 2016-15736. Voor het inzien van het besluit en de stukken maak een afspraak met het loket van stadsdeel Zuid. Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift

Aanvragen evenementenvergunning

Van der Boechorststraat 7, 1081 BT: voor het houden van het evenement "Sponsor Loop Vu naar MAC" op 12 maart 2016 van 10.30 uur tot 14.00 uur. Dossiernummer 2016-16178.

Amstelpark, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Cercops 2016" op 12 mei 2016 van 10.00 uur van 16.00 uur. Dossiernummer 2016-16141.

De aanvragen liggen twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Zienswijzen richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

ODNZKG 

Verleende omgevingsvergunning

Europaboulevard 2 A, rotonde RAI, Amsterdam. Kappen van 2 bomen en het verplanten van 3 bomen. Verzenddatum beschikking: 15-02-2016, Aanvrager: Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau Amsterdam, Zaaknummer: 284638

* Kappen van 1 boom in de tuin van VUmc. Verzenddatum beschikking: 18-02-2016. Aanvrager: Stichting VUmc, Zaaknummer: 401961

Activiteitenbesluit (bezwaar maken kan niet)

Parnassusweg 220, Amsterdam, betreft een tijdelijke parkeergarage t.b.v. de rechtbank. Ontvangstdatum melding: 15 januari 2016, Melder: Ballast Nedam Beton- en Waterbouw B.V.. Zaaknummer: 364901.

 

22 februari Filosofietafel van 19.30-21.30 in De Nieuwe poort, Claude Debussylaan 2     Onder leiding van Chantal Bax zal aan de hand van het werk van grote taalfilosoof Foucault dieper op dit onderwerp worden ingegaan.

22 februari Jubileum VUmc Kunstroute (ochtend)      VUmc heeft een mooie kunstcollectie die bestaat uit schilderijen, foto’s en beelden die geplaatst zijn in de openbare ruimten van het ziekenhuis en de polikliniek. Kunstadviseur José de Boer geeft een toelichting op de kunstwerken en legt uit waarom er voor bepaalde kunst is gekozen en hoe de kunstcommissie werkt. kan hier 50jaar@vumc.nl

25 februari lunchconcert 12.00-12.30 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2      Met Edward Leach (zang),Tine Verhoeven (hobo) en Erik Desimpelare (piano). Zij brengen de volgende nummers ten gehore: On this Island – Benjamin Britten, iStray Birds – Erik Desimpelaere, Sonate – Francis Poulenc.

t/m 28 februari, expositie in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36       Expositie van de kunstenaars Erni Kwast (Leiden) en Henk van Heerwaarden (Amsterdam). Te zien zijn handgeschreven sonnetten van Adriaan Morriën in combinatie met aquarellen van Erni Kwast en recente mixed media-werken van Henk van Heerwaarden. En 1 maart 2016 Lunchconcert door Rous & Rous-Woelderink 12:30-13:00 uur  Tony Rous, viool en Suzan Rous-Woelderink, altviool, Zij spelen werk van o.a. Mozart.

26 februari en 4 maart Open Oog Producties, Green office en de Vu Hortus presenteren De Ontdekking van de Planten     Een serie van zes vrijdagmiddaglezingen over de historie van mens en plant. Plus een rondleiding in de hortustuin, om een aantal besproken planten in het echt te kunnen bekijken. 19 februari: planten uit het oerwoud. 26 februari: de eerste landbouw. 4 maart: de oudste tuinen.

t/m 12 maart 2016 expositie WHAT   Amstelveenseweg 500, het vm INGhouse    donderdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. De bovenste etage van het voormalig ING House, sinds 2015 omgedoopt tot Infinity, vormt de locatie voor de eerste tentoonstelling over onze woon-werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. Georganiseerd door ARCAM. Bekijk ook de daklaanmodellen die Walter van Broekhuizen (Korth Tielens Architecten) maakte in opdracht van dienst Zuidas.

11 april Algemene Ledenvergadering Irenebuurt in het Thomastheater (Thomaskerk) Prinses Irenestraat 36 Voor informatie kijk hier.

 

 

 

Lees verder over: Beatrixpark, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Mahler, Organisatie, OV, Ravel, VU(mc), Weekberichten.