Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 7

Doe mee aan de onlinepeiling Fietsbeleving Zuidas t/m 31 maart
Zuidas Bereikbaar houdt een online-enquêteonderzoek om inzicht te krijgen in de beleving van fietsende en niet fietsende werknemers van bedrijven in de Zuidas. Het invullen kost maximaal 10 minuten en helpt enorm bij het optimaliseren van de (fiets) beleving van de Zuidas. Leuke extra: Onder de deelnemers wordt 5 maal een week lang gebruik van een E-bike verloot. Hiervoor dient u aan het eind van de enquête uw email adres in te vullen.

Nieuwbrief Zuidas met o.a. Een zaterdag in Zuidas? Zo gek nog niet. lees meer

Nieuws uit B&W week 6  
“Het college van B en W gaat akkoord met het toepassen van de hardheidsclausule aan bewoners van het Square gebouw. Dit betekent dat ze tot 1 mei 2019 een parkeervergunning krijgen. Bij de ontwikkeling van het Square gebouw is het altijd de bedoeling geweest dat bewoners zelf in parkeergelegenheid zouden voorzien en dat er geen vergunningen worden verleend. De communicatie hierover blijkt onvoldoende te zijn geweest, door zowel de ontwikkelaar als de gemeente. Daarbij is het niet verlenen van vergunningen voor dit gebouw pas per 1 juli 2016 in de regelgeving opgenomen. Om die redenen waren bewoners vóór 1 juli 2016 er mogelijk niet goed van op de hoogte dat geen parkeervergunning wordt verleend. Vanwege deze uitzonderlijke situatie wordt gevraagd om voor de duur van twee jaar alsnog een parkeervergunning te verlenen. Dit geeft de bewoners ruim de tijd om alternatieve maatregelen te treffen, zoals in principe altijd de bedoeling is geweest.”

Start Amsterdamse Scholenchallenge door Energiecommissaris van Nederland
Bericht van de Geert Grootte 2: “9 februari is er onder toeziend oog van de Energiecommissaris van Nederland, Ruud Koornstra, de Amsterdamse Scholenchallenge van start gegaan. De kinderen van de Geert Groote School 2 en de 2e Openluchtschool hebben elkaar uitgedaagd. De ‘challenge’: 10% minder fossiele energie verbruiken in het komende jaar. Op weg naar helemaal zonder fossiel! “ lees meer

Het groene paviljoen: Circulair experiment ABN AMRO lees meer over wat dat betekent voor leveranciers

UB Strawinsky wijzigt lees meer over fietspad sluit toch aan op Minervalaan en over bouwhoogte op de website Zuidas en die van de Prinses Irenebuurt.

Voorontwerp bestemmingsplan Beethoven ter inzage t/m 14 februari 2017
Reacties kunt u indienen per email D.Tattersall@amsterdam.nl onder vermelding van ‘reactie voorontwerp bestemmingsplan Beethoven, tweede fase' of per post: Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. M.M. Brinkman, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Ontwerp omgevingsvergunning voor gebouw met 3 woontorens in Zuidas Ravel ter inzage t/m 4 maart
Zienswijzen richt u voor 4 maart 2017 aan het college van B&W van Amsterdam, directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. lees de ontwerpbeschikking 

Nieuws uit het DB Vervoerregio 19 januari 2017
“Scope uitbreiding en extra bijdrage Deelfietsensysteem – Mobiliteitsmanagement Zuidas. Het dagelijks bestuur stemt in met de uitbreiding van het project Mobiliteitsmanagement Zuidas met het Deelfietssysteem. Doel van het Deelfietssysteem in het Zuidas-gebied is ontlasting van de A10. Het project maakt deel uit van het plan van aanpak Mobiliteitsmanagement Zuidas uit het programma Beter Benutten vervolg. Hiervoor wordt een bijdrage gereserveerd van € 285.000,- die afkomstig is van het Rijk. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld aan Hello Zuidas, trekker/uitvoerder en financieel-verantwoordelijke van het project.”

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst. Onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart.

Werkzaamheden gebouw Xavier Gustav Mahlerlaan: betonstorten en vlinderen
De keldervloer -2 wordt in vier-fasen gestort en staan gepland op: 10-02, 28-02, 03-03 en 10-03-2017. Deze data kunnen afwijken als de weersomstandigheden het niet toelaten om het storten van de vloeren en de verharding uit te voeren. Vanaf eind februari start storten betonwanden op de keldervloer van -2 niveau en de verdere opbouw van de kelder.
De torenkraan wordt 20 en 21 februari opgebouwd. De locatie van deze torenkraan is de rode markering in de afbeelding onder deze tekst. De torenkraan wordt eerst tot circa 60 meter hoog opgebouwd. Als wij medio 2017 de achtste verdiepingsvloer hebben gestort wordt de torenkraan opgehoogd naar circa 95 meter. Zo kunnen wij het gebouw, met een totale hoogte van 74 meter, afbouwen.  lees meer ook over bouwverlichting en avondwerk in het pdf Bewonersbrief_vlinderen_Xavier_fase_2-1

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw Parkeergarage in Ravel   lees meer

1 februari – tot begin mei 2017 verkeershinder Parnassusweg fietsers worden omgeleid lees meer

14 februari t/m 26 mei werkt Prorail ‘s nachts 22.00-06.00 uur op station Amsterdam Zuid
Treinperron spoor 3 en 4 en Stationshal. De werkzaamheden vinden drie nachten per week (22.00 tot 06.00 uur) plaats. Er worden staalconstructies en verlengde perronkap aangebracht. Dit werk kan geluidshinder veroorzaken. Een tabel met een overzicht van de werkzaamheden die t/m juni 2017 duren, vindt u in het pdf.Brief_stationAmsterdamZuid_ jan.2017
bekijk hier wat er komt.

Werkzaamheden aan de straat en bouwactiviteiten vanaf 9 januari Fred. Roeskestraat (Spinozabuurt) lees meer in het pdf Bewonersbrief Spinoza proj Fred Roeske Parnas _21-12-2016_16-41-45-3

t/m 23 februari omleidingen en halteverhuizing GVB en Connexxion ivm herinrichting Strawinskylaan
Lees verder op de website van het GVB.

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3  t/m mei 2017   De Boelelaan/kruising Europaboulevard – Vanaf vrijdag 31 maart tot eind 2017 is één rijstrook per rijrichting beschikbaar op het oostelijk deel van de De Boelelaan. Ook in de weekenden 31 maart tot 3 april, 21 april tot 24 april en 5 mei tot 8 mei vinden diverse  werkzaamheden plaats. bron: nieuwsbrief Beter benutten Zuidas  Plan uw reis via google

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, Vervoerregio, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente en stadsdeel
Bekendmaking:
het bestemmingsplan Tennispark Jaagpad is ongewijzigd vastgesteld.

Kapvergunning
* Zuidelijke Wandelweg 30,
1079 RK: voor het kappen van vijf bomen zoals gespecificeerd op het uitgebrachte Bevindingenrapport van 19 januari 2017, verzonden d.d. 31 januari 2017. Er geldt een herplantplicht. OLO-nummer 2715047.

Verleende exploitatievergunning
* Gaasterlandstraat 5, 1079 RH: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 27 januari 2017. Dossiernummer 2016-20563.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Beslistermijn verlengd
* 07-02-2017 21-03-2017  Strawinskylaan 1, Amsterdam wijzigen van handelsreclame aan diverse kantoorpanden van het World Trade Center Amsterdam. Aanvrager: Beheermaatschappij W.T.C. Amsterdam B.V..
* 06-02-2017 20-03-2017  Parnassusweg 220, Amsterdam aanpassen van de vluchttrap.

Aanvraag omgevingsvergunning
* 31-01-2017 14-03-2017  Parnassusweg 220, Amsterdam kappen van 5 bomen.
Ontvangstdatum aanvraag: 31 januari 2017. Aanvrager: NACH DBMO B.V. Zaaknummer: 3041154
Vergunning verleend
* 10-02-2017 24-03-2017  Strawinskylaan 8, Amsterdam kappen van 3 bomen. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 2803392

Ontwerpbeschikking WABO uitgebreide procedure, gecoördineerd
* 26-01-2017 10-03-2017  Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan, Amsterdam multifunctioneel gebouw met kantoren, winkel, (culturele) bijeenkomstruimte en skybar, inclusief parkeerkelder van drie verdiepingen en drie woontorens (The Valley). Aanvrager: OVG Projecten LXXVII B.V. Zaaknummer: 2225471 – OLO 2591359.

Aktiviteiten besluit: melding ontvangen
* 06-02-2017 20-03-2017  Strawinksylaan 3050, Amsterdam het realiseren van een parkeergarage.
Ontvangstdatum melding: 11 oktober 2016. Melder: G en S Vastgoed. Zaaknummer: 2143471.


8 maart, 19:00 – 20:00, Hella Hueck & Bas Heijne: tussen technologie en zingeving– De Tafel van XII De Nieuwe Poort 
16 feb 18:30 – 21:00 Het Grote Mensen Ontmoetingsdiner met Dialoog over :Wat is het belangrijkste in jouw cultuur? de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2

Lunchconcerten in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
28 februari, 12:30 uur, Giardino Musicale Quartet met clavecimbel oude muziek,
14 maart 2017, 12:30-13:00 uur, Alba Quartet met Teresa Duarte, sopraan. Serena Perez, messo-sopraan, Joan Francisco, tenor en Josel Gester Suárez, bariton. meer lunchconcerten…

23 februari Film – Reparer les vivants- film in collegezaal KC-07 Hoofdgebouw VU     Rialto@vucampus draait, in samenwerking met de Griffioen, (voor)premières van de belangrijkste internationaal bekroonde films. Nagesprek met Joost van der Heijden, internist-nefroloog in het VUmc. bestel online kaarten 

t/m 5 maart van 14.00-16.00 uur Irene Fortuyn, De Tuin en de Tuinman in Het Glazen Huis, Amstelpark    
26 februari 14.00-17.30 Het Glazen Huis, Amstelpark expositie Het Amstelpark in Kaart      Tijdens de tentoonstelling wordt de bezoeker uitgenodigd een selectie te maken uit een lijst met woorden die betrekking hebben op het park. De ingevulde lijsten zullen door de kunstenaar uitgewerkt worden tot park poëzie kaarten die in de laatste week van de tentoonstelling in het Glazen huis afgehaald kunnen worden.
 

Lees verder over: Mahler, Organisatie, Ravel.