Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 7

"Nog een sluier over het Dok"   Vorige week was er al melding gemaakt van de activiteiten ter voorbereiding op het inschuiven van het tweede dakdeel van de Brittenpassage. Daarnaast heeft Sybille Dekker, de gezaghebbende derde die onderzoek doet naar het nut en de noodzaak van het Zuidasdok met diverse bewonersgroepen gesproken. Bewoners kwamen met een keur aan suggesties, opmerkingen, wensen en verlangens. We wachten met spanning het rapport af dat in april zal verschijnen.
Lees alvast het wijkkrantartikel van BPZ maart 2020 Nog een sluier over het dok, maar wel activiteiten.

Berichten Zuidas:
*Kunstwerk op Zorgvlied ‘nog lang niet klaar’  
De snel veranderende Zuidas moet ook esthetisch een beetje in balans blijven. Dat heeft nog heel wat voeten in de aarde, vertelt kunstenaar Krijn de Koning. Zijn werk op transformatorstation Zorgvlied is wat hem betreft nog lang niet af. Lees meer

*Tripolis wordt iconische stadscampus  Het monumentale Tripolis-complex aan de A10 wordt herontwikkeld tot een bruisende stadscampus. Uber vestigt er zijn hoofdkantoor. De herontwikkeling duurt tweeënhalf jaar. Lees meer
*Fietsenstalling Zuidplein begin april weer open     ‘We liggen goed op schema’, zegt projectmanager Auke Adema. Hij heeft het over de fietsenstalling onder het Zuidplein, die dicht is voor renovatie. Als alles volgens planning verloopt, is de vernieuwde stalling begin april 2020 weer open. Lees meer

Bericht in Het Parool: “Uber vestigt zich in het nieuwe Tripolis Park  Het internationale hoofdkantoor van taxibedrijf Uber met ruim 1.500 werknemers wordt gevestigd in het nieuw te ontwikkelen Tripolis Park langs de A10, nabij het Olympisch stadion. Op deze ‘bedrijvencampus’ komt een Landscraper, Lees meer   En: op 30 januari een artikel van Herman Stil: Tunnels onder RAI: minder overlast voor de buurt       De RAI wil het beurscomplex ondertunnelen zodat beurzen en congressen kunnen worden bevoorraad zonder overlast voor de omgeving. ‘We moeten de RAI meer deel laten uitmaken van de stad. RAI-topman Riemens zegt: ”“We denken aan allerlei plintfuncties die het gebied aantrekkelijker maken. Zo is het Congresplein, tussen het Elicium en ons congrescentrum, nu een parkeerplaats voor vrachtwagens. Als je dat ontwikkelt met restaurants, winkels en sportcentra, geef je dat meerwaarde. De Boerenwetering, aan de kant van het Beatrixpark, moet een wandelomgeving worden. Aan de kant van de Wielingenstraat en het Scheldeplein moeten buurtfuncties komen, in plaats van een laad- en lospunt.”" Herman Stil. Lees meer

Nieuws uit het DB Vervoerrego, met o.a. “Studiekosten wisselverbinding Metrostation RAI       Het DB stelt maximaal € 146.000,- beschikbaar voor de uitwerking (studie) van een wisselverbinding bij Metrostation RAI. De komst van de wisselverbinding moet zorgen voor betrouwbaarder metronet aan de zuidkant van Amsterdam en dat er scherper kan worden bijgestuurd bij calamiteiten. Daadwerkelijke besluitvorming over de realisatie van de wisselverbinding vindt plaats in de loop van 2020.”
En: Aftreden voorzitter en vice-voorzitter RAR   Het DB heeft met teleurstelling kennis genomen van het aftreden per 1 februari jongstleden van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter van de Reizigersadviesraad (RAR). De Vervoerregio is met de RAR in overleg getreden om de ontstane situatie te bespreken en op korte termijn passende maatregelen te nemen. Lees meer
Maar ook de agenda van 23 januari met bij 6. Kabinetsbrief 'Groeistrategie voor Nederland'.    Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd: 1. Kennis te nemen van de kabinetsbrief ‘Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn, die de inhoudelijke basis vormt voor het door het Rijk in te stellen investeringsfonds. De verlenging N/Zlijn zou hier inpassen. Lees meer 0. Voorstel DB200123 – Kabinetsbrief groeistrategie voor Nederland op de lange termijn en hier 1. Bijlage – Kabinetsbrief groeistrategie.

Uit de Nieuwsbrief 14 februari Amsterdam editie Zuid: “Bus Gelderlandplein    Bewoners van Buitenveldert kunnen gratis gebruik maken van de Gelderlandpleinlijn. Het is de bedoeling dat deze lijn vooral bij oudere bewoners meer bekendheid krijgt. De bussen zijn goed toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn en voor rolstoelgebruikers. Kijk voor route en tijden op de website van het GVB. Lees meer in de nieuwsbrief

En: “Week van de VvE   Heeft u een appartement? Dan bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). In de Week van de VvE, van 24 tot en met 28 februari, zijn overal gratis workshops, spreekuren en bijeenkomsten in de stad. Doe er uw voordeel mee!” Lees meer

Motie aangenomen, en nu? HET BLIJFT SPANNEND! Natuur&Milieuteam Zuid is nog steeds niet uit de gevarenzone. Vanaf 2021 wordt het geld voor Groen in de Buurt anders verdeeld over de stad. De Natuur en Milieuteams in Zuid dreigen daar het slachtoffer van te worden, want Zuid krijgt minder geld. Vreemd, want het budget is in 2017 door de gemeenteraad juist bedacht om het NMT werk te behouden! Lees verder En lees over de oogst van 2019.

4 maart 9.00 Raadscommissie Wonen en Bouwen in de commissiezaal agenda volgt later.

Ter inzage en Participatie
*Parnas  
    De principenota is vastgesteld en bij het maken van de investeringsnota praten het bestuur en Zuidas natuurlijk ook weer met buurtbewoners. Data nog niet bekend.
*Verbeterde fietsroute naar Amstelveen door Amsterdamse Bos! Inspreken kan tot 20 februari 2020. In het tweede kwartaal van 2020 neemt de raad een definitief besluit over de fietsroute. Lees meer Meerjarenplan Fiets 2017-2022.

Nieuwsbrief Amsterdam 13 februari 2020 editie Zuid met o.a. "Wist u dat het Vondelpark een geschenk van de Amsterdamse elite was?" Bekijk de online versie.

Kunst en Cultuur

17 – 23 februari 2020, vrij – zon 13:00 – 17:00 uur, Eindpresentatie Tuinbazen in het Glazen Huis, Amstelpark   Zone2Source presenteert in en rond Het Glazen Huis de voorlopige resultaten van een jaar lang onderzoek van Irene Fortuyn en haar team van KETTER & CO naar de mogelijkheden van het Amstelpark als gemeenschappelijke tuin. Met o.a. een alternatieve kaart van het Amstelpark gebaseerd op verhalen van bezoekers, een video over hun ‘ideale tuin’. Parkdialoog en Excursie: zat. 22 februari van 15:00 – 17:00 uur.

18 februari, 12:30-13:00 uur lunchconcert door VitaDuo, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36   Met Maria Nemtsova, piano en Vitaly Vatulya, saxofoon. Zij spelen werken van Bartok en Piazzolla.  Lees meer

20 februari, 17.30 – 19:30, Energy Transition Thursday #4: Waterstof Verdienmodellen op de Snijtafel in Circl Lees meer

18 februari, 20.00 uur, Talk of the Town Special, IJzaal, Pakhuis de Zwijger Piet Heinkade 179     De wethouder van Bouwen & Wonen over zijn ideeën voor een bewoonbaar Amsterdam. Met o.a. een inkijk in de Woonbrief 2020. Lees meer

26 februari, 18.15 CIRCL College Tour #14: Mobiliteit- en energiesysteem van de toekomst? in Circl, Mahlerplein          De elektrische auto wordt een batterij op wielen en betekent dat het einde van het autobezit mogelijk in zicht is. Is dit de duurzame revolutie in de stad?

1 maart 14:00, Wandeling Katjes en knoppen in het Beatrixpark. Bloei en bestuiving beginnen op gang te komen.     De hazelaar en de els zijn er altijd vroeg bij en de anderen laten niet lang op zich wachten. Welke soorten worden bestoven door de wind en welke door insecten? Vertrekpunt: Parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg. Informatie Henk Wolters, 020-6644506, henk.snezana@kpnmail.nl en Mien Vermue. Lees meer over het ivn.

3 maart, 12:30-13:00 uur lunchconcert door Gulikers & Apperloo in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      Met Charlotte Gulikers, cello en Renate Apperloo, cello.

4 maart, 17.00, Meaningful Movienight: Love Flows in Circl, Mahlerplein   Lees meer 

6 maart, 19.00 ArtNight: onder begeleiding jouw kunstwerk schilderen

21 maart Open Toren Dag 2020, en in Circl vanaf 10.00 uur neem deel aan een gratis masterclass, workshop of proeverij en ontdek het mooie uitzicht over de Zuidas. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Vrijdag 21 februari 23.00 uur tot zaterdag 22 februari 05.00 uur is de A10 Zuid in de richting van Schiphol afgesloten. Dit is nodig vanwege inspectiewerkzaamheden aan de noordelijke Schinkelbrug, waarvoor deze langdurig open moet staan. De A10 Zuid is afgesloten in westelijke richting. Komende vanaf de A2/A10 Oost is de afrit S108 (Oud-Zuid) niet bereikbaar. De afritten S109 (Buitenveldert) en S110 (Rivierenbuurt) zijn open voor bestemmingsverkeer. Overig verkeer wordt omgeleid via de A2, A9 en A4. De A10 Zuid richting Utrecht blijft gewoon open. Een overzichtskaartje van de afsluiting treft u hier.

Fietsenstalling Zuidplein begin april weer open               We liggen goed op schema’, zegt projectmanager Auke Adema. Hij heeft het over de fietsenstalling onder het Zuidplein, die dicht is voor renovatie. Als alles volgens planning verloopt, is de vernieuwde stalling begin april 2020 weer open. Lees meer

Zaterdag 30 mei t/m maandag 1 juni 2020 (het Pinksterweekend) rijden er minder metro’s en treinen van en naar station Amsterdam Zuid. In dit weekend wordt namelijk verder gewerkt aan de bouw van de nieuwe reizigerstunnel van Amsterdam Zuid; de Brittenpassage. Hiervoor worden een aantal metro- en treinsporen gestremd. Lees meer Zuidas website.https://zuidas.nl/blog/2020/werk-aan-extra-stationspassage-in-driedaags-pinksterweekend/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkzaamheden aan Strawinskypad      Op het voetpad en een deel van het fietspad tussen de Parnassusweg en de AICS zijn tot in maart 2020 werkzaamheden.

Beethovenstraat    Waternet vervangt het diepriool en werkt t/m vrijdag 10 juli 2020 op de Beethovenstraat tussen de Stadionkade en de Strawinskylaan.

T/m maart 2020 werkzaamheden in de D. Scarlattilaan en de T. Albinonistraat ivm nieuwe inrichting.


Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente

*Huisvestingsverordening Amsterdam 2020                         

Aanvraag exploitatievergunning
*De Boelelaan 1109, 1081 HV: verlenging voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf met terras.
Aanvraag omgevingsvergunning
*Europaplein 17-2, 1078 GS: voor het veranderen van het gebouw Europaplein 17-2 door het realiseren van twee zelfstandige woningen ter hoogte van de vierde- en vijfde etage, een dakuitbouw ter plaatse van het achterdakvlak en balkons ter hoogte van de vierde verdieping, met behoud van de bestemming tot wonen. OLO-nummer 4931145.
*Veluwelaan 21, 1079 PX: voor het verplaatsen van twee ondergrondse vuilcontainers
*Jachthavenweg 130, 1081 KJ: voor het aanbrengen van reclame-uitingen evenwijdig aan de voor- en  zijgevel van het kantoorgebouw Jachthavenweg 130, ingekomen d.d. 29 januari 2020. OLO-nummer 4919253.
*Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van twee bomen, staande in de openbare ruimte Zuidas.
Aanvraag evenementenvergunning
*Strawinskylaan 143, 1077 XX: Evenement "Blauwe egel zomerfeest" op 26 juni 2020 van 16:00 tot 23:59 uur, met op het drukste moment 2000 bezoekers. Ontvangen op 10 februari 2020. Zaaknummer Z/20/632626.
Verleende omgevingsvergunning
*Europaplein 23-III, 1078 GT: voor het veranderen van het gebouw Europaplein 21-23 door herstelwerkzaamheden na brandschade en het oprichten van een zelfstandige woning ter hoogte van de vierde verdieping (zolder) met een dakterras en het realiseren van een dakraam in het achterdakvlak, verzonden d.d. 10 februari 2020. OLO-nummer 4844949.
*Jachthavenweg 8-B, 1076 CZ: voor het plaatsen van een nieuwe woonark op de, na het verwijderen van een bestaande woonark, vrij gekomen waterkavel op het adres Jachthavenweg 8 B, verzonden d.d. 6 februari 2020.

Omgevingsdienst NoordZeeKanaal Gebied zie overzicht
Activiteitenbesluit, melding ontvangen  
*13-02-2020 26-03-2020  RAI Amsterdam B.V. , Europaplein 24
, Amsterdam. Van het tijdelijk plaatsen van een diesel opslag.
*11-02-2020 24-03-2020  Europaplein 24, Amsterdam   tijdelijke opslag van diesel en koelvloeistof voor verwarming van paviljoen. Ontvangstdatum melding: 24 januari 2020. Melder: RAI Amsterdam B.V.
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
*14-02-2020 20-03-2020  Clara Schumannstraat, Amsterdam     bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunningen met zaaknummer 253851, dd. 25 mei 2017, en zaaknummer 6450203, dd. 14 februari 2018, waarbij de wijzigingen bestaan uit het bouwen van vides en trappen tussen de 8e, 9e en 10 verdieping van het gebouw ‘Hourglass’ op de locatie Clara Schumannstraat 16 t/m 26 en 30 t/m 36 (even), Clara Schumannstraat 28 (nevenadres Parnassusweg 300), Parnassusweg 298, 300, 332, 340, 370 en 376 te Amsterdam. Aanvrager: Loyens & Loeff N.V..
*13-02-2020 25-03-2020  Beethovenstraat 801, Amsterdam   voor het bouwen van een tribune in afwijking van de verleende vergunning met OLO-nummer 4398633 van 25 juni 2019 op de locatie Beethovenstraat 801 (AK 1909) te Amsterdam. De wijziging betreft het wijzigen in de constructie van het reclameboord en het aanbrengen van een trap aan de Noordtribune van club/sportpark AFC. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 9371276.
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen                                                                                       *11-02-2020 24-03-2020 Gershwinplein 1, Amsterdam   het plaatsen van reclame-uitingen aan het gebouw. Aanvrager: UBM Hotel Zuidas /Crown Plaza / Happy Happy Joy Joy Zaaknummer: 9434709
*07-02-2020 20-03-2020  Eduard van Beinumstraat 40, Amsterdam   Eduard van Beinumstraat 40, Amsterdam     het uitbreiden van de activiteiten horeca III en IV. Aanvrager: CRI Twin Towers LP C.V. Zaaknummer: 9425677
*07-02-2020 20-03-2020  Gershwinplein, Amsterdam    het tijdelijk plaatsen van een kunstobject, voor een periode van 6 maanden. Ontvangstdatum aanvraag: 28 januari 2020.Zaaknummer: 9427806
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd met zes weken                                11-02-2020 24-03-2020  Parnassusweg 220, Amsterdam   verlengen van de instandhoudingstermijn van twee tijdelijke gebouwen, met bestemming daarvan tot rechtbank en parkeergarage. Aanvrager: Dpcp B.V. Zaaknummer: 9359579.

 

 

Lees verder over: Algemeen, Dok, Flanken, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, OV, Publicaties, RAI, Ravel, Verkeer, Weekberichten, Zuidasgebieden.