Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 7

Bericht van stadsdeel Zuid: “Verkiezingen stadsdeelcommissie Zuid: 11 partijen doen mee!    Bewoners uit Zuid kunnen op maandag 14, dinsdag 15 of woensdag 16 maart stemmen op 11 partijen voor de stadsdeelcommissie. Het centraal stembureau in Zuid heeft in een openbare zitting de lijsten vastgesteld” Lees meer

15 februari infobijeenkomst over bestemmingsplan voor het museum van 19.00 tot 20.30 uur, in het voormalige rechtbankgebouw, Parnassusweg 220, Meldt u hier aan. Lees meer

Berichten van Zuidas:   `Tijdelijke bouwweg Prinses Irenestraat – Parnassusweg    We maken een tijdelijke aansluiting voor bouwverkeer tussen de Parnassusweg en de Prinses Irenestraat. Hiermee voorkomen we dat bouwverkeer voor het project PI59 door de buurt zal rijden. Tussen 19 en 27 februari 2022 leggen we de bouwweg aan;

Ontmanteling tijdelijke rechtbank is precisiewerk     Nu het binnenwerk van de tijdelijke rechtbank gedemonteerd is, maakt de aannemer een begin met het uit elkaar halen van de gevel. En dat alles met de grootste precisie, want het gebouw wordt straks een-op-een weer opgebouwd in Enschede;

Aangenaam gebied rond WTC’s Tower Ten     WTC’s Tower Ten is zo vergevorderd dat de aannemer de openbare ruimte in mei teruggeeft aan de gemeente. Wat gaan we ermee doen? We voegen divers groen toe, verbreden het fietspad en maken verblijven aantrekkelijk. Alvast een impressie.  Looproute langs Strawinskylaan: Geheel nieuw is de looproute die we aanleggen langs de Strawinksylaan, aan de noordkant van het WTC. Dankzij een fraaie, kwartronde stenen trap omhoog wordt de Strawinskylaan vanaf de Beethovenstraat tot de Parnassusweg toegankelijk voor voetgangers. Het voetpad langs de Strawinskylaan loopt nu nog min of meer dood bij de entree naar de parkeergarage. Straks sluit het aan op het voetpad dat aan de noordelijke entree van het WTC ligt.

Werkzaamheden  Het werk aan de openbare ruimte voor Tower Ten begint naar verwachting in mei 2022 met kabels en leidingen op het werkterrein. We laten u tijdig weten welke hinder de werkzaamheden gaan opleveren voor met name het fietsverkeer.´

Verslag infobijeenkomst Beethoven kavel 6/7  Op 19 januarivond de online informatiebijeenkomst over het voorlopig ontwerp van kavel 6/7 in Zuidas-deelgebied Beethoven plaats. Ontwikkelaar Breevast, die de avond verzorgde, heeft bijgaand verslag van de avond opgesteld. Lees het pdf Verslag infobijeenkomst 19.01.2022 DEF.

Bericht van NS over onderzoek stationsbeleving: Station Amsterdam Zuid scoorde in 2021 een 6.9. In 2020 was dat 6.8. Station overveen is nr 1. Bekijk de scores per station in de Stationsbelevingsmonitor 2021.

Nieuws uit B&W  week 6 2022   Bij openbare ruimte en groen: Het college van B&W stemt in met een proef met betalen voor autogebruik in het Amsterdamse Bos. Er wordt onderzocht of bezoekers kunnen bijdragen aan de beheerkosten van het Bos door het vragen van een vergoeding voor autogebruik. Hiervoor worden in een businesscase de noodzakelijke investeringen, kosten en opbrengsten in beeld gebracht. Onderdeel hiervan is een proef van een half jaar in het hoofdentreegebied van het Bos, waar het parkeerregime wordt aangepast aan dat van Buitenveldert. Bij Bouwen en Wonen: Het college van B&W stemt in met een technische aanpassing van de spelregels voor de programmering van woningbouw. De naam middeldure koopwoning sluit niet meer goed aan op toekomstige regelgeving vanwege de verwachte wijziging van de Huisvestingswet 2014 en de opkoopbescherming. Daarom wordt de naam voor koopwoningen in het middensegment gewijzigd van middeldure koopwoningen naar sociale koopwoningen. Bij Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit: Het college van B&W neemt kennis van de krappe financiële situatie rondom het beheer en onderhoud van de tram- en metro infrastructuur en is zich bewust van de consequenties voor projecten, prestaties en risico’s. Ondanks de krappe financiële situatie zijn de gemaakte keuzes van het Beheerplan Metro en Tram 2021 logisch en in goed overleg tot stand gekomen. Binnen het beschikbare budget zal Metro en Tram zo goed mogelijk optimaliseren. Om te schuiven binnen dit budget is een groot aantal bezuinigingen in gang gezet die samen met de Vervoerregio worden gemonitord. B-besluiten : Het college van B&W stelt de naamgeving van een brug die stadsdeel Nieuw-West met stadsdeel Zuid verbindt: Fiep Westendorpbrug. Lees meer

Berichten van Hello Zuidas:

“Nieuwe deelfietsen voor Zuidas   Heb jij ze al gespot? Verspreid over de Zuidas staan sinds deze week 200 deelfietsen van Donkey Republic! Hiermee zetten ze hun inspanningen op het gebied van duurzame mobiliteit in de regio steeds verder voort. Every ride counts! Deze fietsen zijn ook te boeken via de Amaze app”;

Hubs o.a. in Zuidas op de Arnold Schönberglaan   Een hub is een knooppunt waar verschillende typen vervoer samen komen en reizigers overstappen op andere vervoersmiddelen. Aankomende jaren verschijnen steeds meer hubs.Download de Hubvisie Amsterdam (PDF, 4,4 MB) Bij het OV-knooppunt station Zuid is een hub gerealiseerd aan de Arnold Schönberglaan. Hier kunt u verschillende soorten (elektrisch) deelvervoer oppikken, en ook achterlaten. Lees meer over hoe een hub werkt. En de Amsterdamse parkeermaatregelen (PDF, 876 kB) op een hub  zijn vernieuwd en door het college op 21 december 2021 vastgesteld;

Ronald McDonald Huis VUmc sluit per 15 maart 2022 de deuren. De Ronald McDonald huizen VUmc en Emma Amsterdam gaan samen verder op één locatie in Huis Emma. De kinderafdelingen van het Emma Kinderziekenhuis zijn eind 2021 samengevoegd op locatie AMC, waardoor op locatie VUmc geen Ronald McDonald Huis meer nodig is. Om Huis Emma klaar te maken voor de toekomst, wordt het vanaf april grondig verbouwd.” Lees meer

Bericht in OVMagazine: “100 reizigers testen in- en uitchecken met gps  "De programma OVpay gaat een nieuwe fase in: vanaf 14 februari start een proef waarbij honderd abonnementhouders van NS en Arriva via gps-herkenning automatisch in- en uitchecken.” Lees meer

Ter inzage en/of inspraak

*MCA (museum) van 3 februari t/m 16 maart 2O22 kan een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunning en het ontwerp verkeersbesluit worden ingediend via digitale formulieren op de website ODNZKG. Of schriftelijk een reactie sturen aan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. Heeft u vragen over de procedure of wilt u binnen bovengenoemde termijn mondeling zienswijzen naar voren brengen, maak gebruik van het contactformulier op www.odnzkg.nl; men neemt dan contact met u op. U kunt de stukken bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (Het planidentificatienummer (lD) is NL.lMRO.0363.K2104BPGST-OW0) en inzien bij het Stadsloket Zuid (President Kennedylaan 923, 1079 MZ, Amsterdam) en het Stadsloket Centrum (Amstel L, LOLI PN, Amsterdam). Voor openingstijden bel 14O20 of kijk op www.amsterdam.nl.

*VU Medische Centrum, De Boelelaan 1117, Amsterdam  milieuvergunning Bekijk bericht  Van 1 februari tot 15 maart 2022 ligt de ontwerpbeschikking ter inzage betreffende het voornemen tot het wijzigen van de vergunningen van het VU Medische Centrum voor de locatie/inrichting aan De Boelelaan 1117. Concreet worden er nieuwe voorschriften aan de vergunningen verbonden en worden er voorschriften ingetrokken. Zienswijzen: Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via dit webformulier. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam.

*De afvalcontainers in de Wielingenstraat worden vernieuwd en krijgen meteen een nieuwe plek. Nu staan op twee locaties ieder drie containers, straks staan er vijf bij elkaar, tussen de Eendrachtstraat en de Krammerstraat. Tot 10 maart 2022 kunt u een zienswijze sturen naar contact@zuidas.nl, t.a.v. Thomas Bokeloh en o.v.v. ‘zienswijze ontwerpbesluit afvalcontainers Wielingenstraat’. Uiteraard kunt u uw zienswijze ook achterlaten bij de balie van het Stadsloket aan de President Kennedylaan 923, t.a.v. Thomas Bokeloh. Bekijk bericht 

*Ter inzage t/m 8 maart 2022* Rectificatie: – kennisgeving inspraakprocedure, concept besluit tot wijziging van de beleidsnotitie ‘Richtlijnen beheerplan behorende bij de jaarvergunning (art. 1.9) van de Bomenverordening 2014’. Inspraak Bekijk bericht   

*Ter inzage t/m 8 maart 2022. Rectificatie: Gemeente Amsterdam – kennisgeving inspraakprocedure, concept besluit tot de wijziging van de Beleidsnotitie ‘compensatie en herplant van bomen’ inspraak | Gemeente Amsterdam Bekijk bericht   Een inspraakreactie indienen kan per mail: naar Inspraak.bomenbeleid@amsterdam.nl of -per post en richten aan: Gemeente Amsterdam Directeur Ruimte en Duurzaamheid t.a.v. team Groene en Gezonde Stad, o.v.v. inspraak ‘Herplant en compensatie’, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

16 feb. 09.00 uur-19.30 vergadering raad 13:00 en 19:30 16-02-2022 De agenda vindt u hier. Met vervolgbehandeling erotisch centrum vanwege motie(s) zie agendapunt 51 met diverse stukken als bijlagen.

16 februari, vergadering stadsdeelcommissie, 19.30, Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 1082. Bekijk de agenda hier.

23 maart 2022 13:00 uur Raadzaal, de agenda volgt later hier.

Nieuwsbrief Amsterdam 10 februari 2022 met o.a. Adembenemende luchtfoto’s van de Bosbaan tot Waterland, vlieg met ons mee! en verkiezingen met 2 stemwijzers om u te helpen beslissen op wie u gaat stemmen; maar ook … Met de tram naar Uithoorn.
 

Kunst en Cultuur              Check vooraf bij de organisaties of en hoelaat een activiteit plaatsvindt. Coronamaatregelen kunnen van kracht zijn.

*Iedere woensdag tussen 15-18 uur Thomas Troostcafé in De Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36.

*Iedere donderdag van 9:00 – 17:00 uur markt op het Gershwinplein  Lees meer 

*Om de week op vrijdag, 16:00 Zuidas Today Talkshow op Youtube

Griffioen, Boelelaan 1111, Locatie voor kunst- en cultuur, zoals de bioscoop, theaters en concertzalen. Bekijk hier de agenda. Lees meer over de toegang

Filmhuis Rialto Vu, De Boelelaan 1111 Nu weer open. Bekijk de agenda hier.  met o.a. op dinsdag 15 Feb 13:15 Licorice Pizza komedie-drama Tickets bestellen 15:30Olga Drama. En 16 februari The Card Counter 17:30 en 20.00.

15 februari – 12.30 Lunchconcert, door het Astra Trio in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36  Met Emirhan Tuga, klarinet, Monika Geibel, viool en Olla Buck, piano. Zij spelen werken van Pierre Max Dubois  (1930-1995) zoals Suite pour Violin, Clarinette et Piano (1968), – Chanson pour Nathalie en Serenade. 

21 – 25 februari 2022  ART CAMP     Ben je op zoek naar leuk kamp voor je kleine om de vakantie dagen door te brengen? Een plek waar we lekker knutselen van alles leren over kunst? Geef je kind dan op voor het ARTZUID ART CAMP, hét kinder kunstkamp van Amsterdam! bij Huize Lydia – Roelof Hartplein 2A. Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar oud. Een week lang elke dag knutselen (ma t/m vrij – 9:00 – 16:00 uur). Tentoonstelling op vrijdag om 15:00 uur voor vrienden en familie! Lees meer

21 februari, 11.00 – 13.00 online Masterclass van Circl BENG! De weg naar energieneutrale gebouwen Masterclass BENG & Klantcase ABN AMRO  Aanmelden kan hier.

25 februari, 15.30 uur, Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorstraat 8, Amsterdam     Officiële presentatie van de luister- en wandelgids Op ontdekkingsreis met je oren en het Digitaal Geluidsarchief Urban Sound Lab. Sebastiaan Capel, voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid zal de presentatie openen. Het aantal deelnemers aan de presentatie is beperkt i.v.m. de corona maatregelen. Reserveren is verplicht door een e-mail te sturen naar communicatie@soundtrackcity.nl. Aan de deur zal worden gecontroleerd op de coronapas, zonder vertoon van een geldige QR-code mag je helaas niet naar binnen.

25 februari 2022 Thomasfilm The Last Duel (met o.a. Matt Damon). #metoo in de Middeleeuwen, beslecht met een duel…. Lees meer ThomasFilm ‘The Last Duel’ in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

1 maart – Frank Bridge kwartet 12.30 lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Met Hans van Beelen. Piano; Orzse Adam. Altviool; Florien Hamer. Cello; Jacob Plooij. Piano. Programma: Frank Bridge (1879-1941) Phantasy Piece in fis klein en Gustav Mahler (1860-1911) Pianokwartet in a klein.

8 maart  20.00 tot 21.30 uurThomaskerk, zaal open vanaf 19.30 uur, Ambitieus en vrouw: gouden combinatie of rampscenario? Debat Internationale Vrouwendag 2 022  Wat nou als je ambitieus bent en vrouw. Gouden combinatie of rampscenario? Moet je voor lief nemen dat je tussen de Zoommeetings nog een wasje draait? Ga je gekleed in strenge broekpakken om te laten zien dat je heus wel van aanpakken weet? Scherp je mening en inspireer een ander, kom luisteren en meepraten! Onze gasten zijn Zakenvrouw van het Jaar 2017 Elske Doets, journalist en schrijfster Liesbeth Staats en bestuurder in de kerk Rosaliene Israël. Zij gaan met elkaar en met het publiek in gesprek onder leiding van Tabitha van Krimpen. Na afloop zorgen wij voor een hapje en een drankje. Pr. Irenestraat 36, Amsterdam. Ticket bestellen kan hier. Toegang €7,50, incl.1 drankje,

17 maart, 16.00 – 18.00 in Circl, Energy Transition Thursday Masterclass | Hoe Rutte IV de energietransitie versnelt. De energietransitie op de Snijtafel   Lees meer

26 maart Open Toren Dag Amsterdam  Deze zal alleen doorgaan wanneer de dan geldende corona maatregelen het toelaten!  Eind februari meer info.

22 april Amstelpark 50 jaar     Dit jaar bestaat het Amstelpark 50 jaar, en dat wordt groots gevierd! Op op Earth Day, trapt Zone2Source het feestjaar af met de opening van hun Shadow Floriade. Lees meer in de nieuwsbrief

En 15 mei gaat het feest verder en wordt het jubileum '50 jaar Amstelpark' gevierd met exposities, wandelingen, een audiotour en de overhandiging van ons kado aan het Amstelpark. De Rafaëlstichting opvolger van het tekenkabinet en. De textielwerkplaats van Iambe (onderdeel van de Raphaëlstichting) maakt in 2022 haar entree in het Amstelpark.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Voorjaar en zomer 2022 werkzaamheden Zuidasdok, station Zuid, afsluiting A10 Zuid en het OV meer informatie vindt u hier.

Omleidingsroutes bij de herinrichting A.J. Ernststraat               De straat is voor auto’s afgesloten tussen de Van der Boechorststraat en de Buitenveldertselaan (uitgezonderd bestemmingsverkeer voor de seniorenflats). Fietsers gaan via de De Boelelaan. Voetgangers kunnen langs het werk lopen. De planning kan door omstandigheden afwijken: Fase 2: t/m 25 maart 2022; Fase 3: van 28 maart t/m 15 april; Fase 4: van 18 april 2022 t/m 22 juli; Fase 5: van 22 augustus 2022 t/m 14 oktober 2022.

Mogelijke geluidshinder     *Strawinskylaan 1  werken buiten de reguliere werktijden (maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode: – Wk 7: maandag 14 feb. t/m vrijdag 18 feb. 2022, van 19:00 tot 22:30 uur; – Wk 8: maandag 21 feb. t/m vrijdag 25 feb. 2022, van 19:00 tot 22:30 uur. De ontheffing betreft een tijdelijk ontheffing voor de duur van 20 werkdagen gedurende de Corona crisis. Aanvrager: Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten Nederland B.V. Bekijk bericht 

T/m juni 2022 werkzaamheden Europaplein Oost   Vanaf januari start het inrichten. Parkeerplaatsen verwijderen en aanleggen groen en speelvoorzieningen, de zitelementen en het kunstwerk ‘Virtual Fountains’. Volgens de planning is het plein deze zomer klaar zijn voor gebruik.

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg  

Ontwerpbeschikking, Bodem

Zuidplein 11, Amsterdam – Zuidasdok – Beschikking vaststelling ernst en spoedeisendheid en instemming raamsaneringsplan Wbb. Specificatie van locatie: Ringweg Zuid, Rijksweg A10 te Amsterdam. Aanvrager: Rijkswaterstaat, programma Zuidasdok. Inzage…De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage bij: – gemeente Amsterdam, Stadsloket Centrum (Stopera), Amstel 1 te Amsterdam. In verband met sluiting van overheidsdiensten als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van dit webformulier of telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 088-5670200. Bekijk bericht   

Verleende vergunning: Ligplaats woonboot   Jachthavenweg 18A Bekijk bericht   

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

*Beethovenstraat 553, Amsterdam  het plaatsen van gevelreclame aan gebouw Bekijk bericht   

*Christiaan Neefestraat (AB 2992), Amsterdam – het aanbrengenpermanente damwand Bekijk bericht    

*hoek Parnassusweg en Arnold Schönberglaan, Amsterdam

*Minervalaan 98 1077PM Amsterdam, veranderen en vergroten gebouw met behoud van bestemming daarvan tot een woning Bekijk bericht   

Aanvraag evenementenvergunning

*Amstelpark  mogen houden van event Lanterna Magica ter hoogte van Amstelpark. Van:14-10-2022 t/m:23-10-2022 van: 17:00 tot 22:00, bezoekers drukste moment: 500. Activiteiten: Eerder al aangekondigd voor 2020; een betoverende lichtwandeling door het Amstelpark voor alle leeftijden. Eerder zijn ook al alle benodigde onderzoeken gedaan ism de stadsecologe. Bekijk bericht   

Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf

*Beethovenstraat 781 Bekijk bericht   

*De Boelelaan 1110, Bekijk bericht   

*VU Medische Centrum, De Boelelaan 1117, Amsterdam, milieuvergunning Bekijk bericht   

Aanvraag vergunning

*Barbara Strozzilaan 101, Amsterdam betreft het kappen van 6 bomen

*woonboot Jaagpad 1 Bekijk bericht   

*Parnassusweg 220, Amsterdam – het tijdelijk gebruiken gebouw t.b.v. kleinschalige bedrijvigheid en kantoor Bekijk bericht   

*Parnassusweg 701, Amsterdam,  reclamevergunning Bekijk bericht   

APV

*TVM 3 PV, Amstelveenseweg 667-671, Bekijk bericht   

*Object, Jachthavenweg 111, Bekijk bericht   

*Objecten, Europaboulevard 24, 07-02-2022 t/m 22-04-2022 Bekijk bericht   

*Object, Gustav Mahlerlaan 300, 9-2-2022, Gustav Mahlerlaan 300 Bekijk bericht   

Verkeersbesluit: Catharina van Rennesstraat 3 opheffen gehandicaptenparkeerplaats Bekijk bericht   

Omgevingsvergunning verleend,  IJsbaanpad 9, Amsterdam – brandveilig gebruik deel gebouw als buitenschoolse opvang Bekijk bericht   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder over: Agenda, Algemeen, Beethoven, Inspraak, Kunst & Cultuur, Noordzone, Parnas, Strawinsky, Verkeer, VU(mc), Weekberichten.