Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 7

Vergroening Zuidas? 200.000 euro voor initiatieven
Lees in het pdf meer over het Plan-voor-een-groene-Zuidas-raadsdocument. In de raadscommissie RO en de raadsvergadering van februari 2018 worden de ambities op het gebied van groen van Zuidas besproken. En Amsterdam Zuidas berichtte: “Er komt een pot beschikbaar waaruit de komende vijf jaar groene ideeën en initiatieven van bedrijven en bewoners kunnen worden gefinancierd. Meer informatie hierover volgt nog voor de zomer." Lees meer

Beluister de insprekers vanaf ca 3.35 over Beethoven 2de fase op 7 februari vergadering raadscommissie RO. Op 14 februari behandeling in de raad.

14 februari raadsvergadering 13:00 uur, raadszaal. Bekijk de agenda
Ruimtelijke Ordening: 37 Instemmen met het ‘Plan voor een groene Zuidas’ en het opheffen van het Groeifonds Groen en kennisnemen van het Herplantfonds Zuidas. 38 Instemmen met het kredietbesluit Vervolg Daklaan Zuidas. 42 Instemmen met de wegonttrekking van het fietspad Burgerweeshuispad.
Lijst van ingekomen stukken: Raadsadres van Bewonersplatform Zuidas en andere organisaties en vele burgers van 29 januari 2018 inzake het verzoek om in het bestemmingsplan Beethoven, tweede fase, kavel 2 niet of veel minder te bebouwen. Voorgesteld wordt, dit raadsadres desgewenst te betrekken bij de behandeling van het vaststellen van het bestemmingsplan Beethoven, tweede fase, in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken van 7 februari, bij agendapunt 11, en in de raad van 14 februari 2018 bij agendapunt 47. Raadsadres bestemmingsplan Beethoven 2e fase – kavel 2 niet of minder bebouwen.

3 april start tweede ronde Zuidas Mobility Experience   Bericht Amsterdam Zuidas: “De eerste ‘experience’ vond plaats in het najaar van 2017. Nu krijgt ook u de kans om mee te doen.https://zuidas.nl/blog/2018/mobility-experience-de-leaseauto-blijkt-vervangbaar/ Of u nu met de (lease)auto of het openbaar vervoer van en naar Zuidas reist, iedereen kan meedoen. Een maand lang krijgt u een Zuidaspas met reistegoed, waarmee u overal kunt reizen zoals u dat wil, privé én zakelijk: e-bike, trein, metro, bus, taxi, deelauto of huurauto. Uw persoonlijke assistent helpt u bij het plannen van uw optimale reis. Heeft u belangstelling? Aanmelden kan hier.”

Kunst in de openbare ruimte in Zuid op de kaart gezet. Bekijk de plattegrond_2018_kunstwerken_in_de_openbare_ruimte_van_stadsdeel_zuid-   

Subsidie eenmalige gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten Zuid
Tot 31 maart 2018 kunnen kunstenaars uit heel Nederland en kunstinstellingen uit stadsdeel Zuid subsidie aanvragen voor eenmalige subsidie. Lees meer

Week van de VvE
Van 19 t/m 23 februari is de Week van de VvE. Er zijn workshops, bijeenkomsten en spreekuren over het reilen en zeilen van een VvE. Inschrijven? Zie: amsterdam.nl/vve. U kunt checken of uw VvE aan de verplichtingen voldoet. Vanaf 1 januari 2018 moet een VvE jaarlijks geld reserveren voor groot onderhoud aan het gebouw. Voorkom in vier stappen een financiële tegenvaller.

Nieuws uit B&W week 6
Kunst en Cultuur:   Het college van B&W heeft ingestemd met een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de exploitatie van de filmzalen Rialto op de VU-campus. De bijdrage komt uit de algemene reserve van de Zuidas.
Grondzaken:   Het college van B&W heeft het gewijzigde beleid Grondwaardebepaling voor bestaande erfpachtrechten vastgesteld.
Verkeer en Vervoer:    Het college van B&W gaat met Liander samenwerken voor project Reconstructie Amstelveenseweg. Het wegdek en de trambaan zijn aan vernieuwing toe. De straat wordt om deze reden opnieuw ingericht, zowel onder- als bovengronds. Voor de veiligheid en een betere doorstroming komen er straks overal vrij liggende fietspaden en een bus/trambaan. De voorrangssituatie verandert, zodat straks alle verkeer op de Amstelveenseweg voorrang heeft.

Nieuwsbrief Amsterdam 8 februari editie Zuid met o.a. week van de VvE en kunst in de openbare ruimte in Zuid op de kaart gezet. 

Schone lucht?
Milieudefensie berichtte: “De rechter is het met ons eens dat Nederland niet voldoet aan de Europese wet voor luchtkwaliteit. Toch vindt de rechter dat de Staat geen steken heeft laten vallen. Een onbegrijpelijke en zeer teleurstellende uitspraak. Maar we gaan in beroep! Daar kunnen we jouw steun goed bij gebruiken. Doe je mee met de crowdfunding? 

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen.
Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte.
Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

De Boelelaan bij het Nieuwe Universiteitsgebouw omleiding fietsers/voetgangers     Aan de De Boelelaan wordt het nieuwe universiteitsgebouw voor de VU gebouwd. Voor het verwijderen van de bestaande fundering heeft de aannemer tijdelijk meer ruimte nodig. Fietsers en voetgangers worden daarom ter hoogte van de nieuwbouw, op aanwijzingen van verkeersregelaars, naar de overzijde geleid.

Opheffen tijdeljk fietspad Kop Zuidas     Amsterdam Zuidas berichtte: “Om de bouw van Cordaan veilig te kunnen uitvoeren zal het tijdelijke fietspad in de Eemlandsstraat voor de start worden opgeheven. Fietsen richting het zuiden blijft mogelijk via de Zuidelijke Wandelweg en de Gelrestraat.”

Tot 14 april autoverkeer gestremd A.J. Ernststraat bij T-kruising Van der Boechorststraat      Vanaf 5 februari tot zaterdag 14 april 2018 wordt in de A.J. Ernststraat gewerkt. Onder de A.J. Ernststraat ter hoogte van de Van der Boechorststraat worden nieuwe, grotere duikers geplaatst.

T/m april 2018 werkzaamheden Fred. Roeskestraat        Bericht Amsterdam Zuidas: “De straat blijft voor alle verkeer toegankelijk, wel zijn er omleidingen. Er wordt gewerkt van maandag t/m zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. T/m februari 2018 werkzaamheden aan de voorzijde van de gebouwen De Fred, British School en de Rietveld Academie; februari 2018 werkzaamheden aan de voorzijde van het gebouw Boutique Offices (voormalig Olympic Plaza); februari t/m april 2018 werkzaamheden aan de voorzijde van de gebouwen van de Rietveld Academie en Loyens & Loeff.” Bekijk de planning.

T/m maart bouwwerkzaamheden fundering Hourglass aan de Parnassusweg        Bericht Amsterdam Zuidas: “Het werk bestaat uit het drukken van damwanden en schroeven van funderingspalen. Hurks gaat maximaal 3 keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) tussen 8:00 en 10:00 uur trillen. Vragen? Neem contact op met de senior uitvoerder Peter Straver, telefoon 06 52050507 of mailen naar bouw@hurks.nl of bel het Infocentrum Zuidas 0800 5065. Lees meer

T/m april afsluitingen rond de Strawinskylaan  1. Fietsparkeergarage Strawinsky afsluiting fietspad     Bericht Amsterdam Zuidas: “De bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage Strawinsky gaat voorspoedig en de afbouwfase duurt t/m april 2018.”  Lees meer https://zuidas.nl/project/vijfhoek/. Lees verder  En De Eduard van Beinumstraat bij 2Amsterdam is ca 2 jaar dicht      De taxi’s worden verplaatst naar de Strawinskylaan. De sloop van de oude parkeergarage start medio maart 2018. Lees meer

T/m het 1e kwartaal 2018 ontgraven bouwkuip The Valley Beethovenstraat        Bericht Amsterdam Zuidas: “Vanaf week 4 worden er palen aangebracht ten behoeve van de torenkraan. Lees meer over de bouwplanning.

Werkzaamheden tussen Beethovenstraat en Buitenveldertselaan
Bouwwerkzaamheden The Gustav en The George vanaf 8 januari 2018 inbrengen schroefpalen.      Bericht Amsterdam Zuidas: “BAM Wonen bouwt beide woongebouwen. De methode zorgt voor minder geluids- en trillngsoverlast. Half februari ontgraven bouwput en afvoeren grond. Voor vragen over de bouw neem contact op met Paul Spaargaren 5694694 of 0620200261 of stuur een email aan paul.spaargaren@bam.com.
Gustav Mahlerlaan     Herinrichting openbare ruimte ter hoogte van Intermezzo. Daarna werkzaamheden richting de Leonard Bernsteinstraat.
T/m juni bouwwerkzaamheden woongebouw Xavier aan de George Gershwinlaan    Lees meer

Tot juni herinrichting Vivaldistraat   Lees meer
 
Werkzaamheden voor bouw EMA-kantoor zijn begonnen      Bericht Amsterdam Zuidas: “Begin januari start de sloop van het parkeerdek van Cross Towers, de plek van het EMA-kantoor. Sloop zorgt voor geluidsoverlast.

T/m maart inbrengen damwanden en funderingspalen Van der Valkhotel    Lees meer

T/m aprl werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)    Lees meer

T/m oktober werkzaamheden onderbouw Nieuwe Rechtbank    Lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel Bekendmakingen

Verlenging beslistermijn
* Henriëtte Bosmansstraat 10, 1077 XH:
voor het gedeeltelijk veranderen, vergroten en vernieuwen van het gebouw.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

* 05-02-2018 19-03-2018  Claude Debussylaan 82, Amsterdam  realiseren van 3 tijdelijke padel banen. Aanvrager: Play Padel Club NL
* 08-02-2018 22-03-2018  Tommaso Albinonistraat 120, Amsterdam  voor het plaatsen van een transparante en wegschuifbare balkonbeglazing.
Bodem Wbb aanvraag verkorte procedure
* 05-02-2018 20-03-2018  IJsbaanpad 90, Amsterdam Wij stemmen in met het evaluatieverslag en instemming nazorgplan/ nazorgparagraaf. Aanvrager: Gemeente Amsterdam    


Kunst en Cultuur

17 februari Valentijnsdag @ De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2     Deze Valentijnsdag staat volledig in het teken van de ontmoeting tussen jong en oud.

Filmvertoningen
* 19 februari 18.00 in de Basement van Circl aan het Mahlerplein, Burden of Peace. Een documentaire over Guatemala ’s eerste vrouwelijke procureur-generaal Claudia Paz y Paz. Lees meer en reserveer
* 20 februari The last fight, Rialto@VUcampus in collegezaal KC-07, hoofdgebouw VU, De Boelelaan  17:45 en 20.30 The Florida Project.
* 23 februari 2018, 19:30 uur film ‘Carnage’ uit 2011 van Roman Polanski, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      De ouders van Bruno en Ferdinand, twee elfjarige jongens, komen op een avond samen om een uit de hand gelopen ruzie tussen de twee vrienden op een volwassen manier op te lossen. Een kaartje kost €7,50 (inclusief koffie, thee en een drankje) Lees meer

20 februari 2018, 12:30-13:00 lunchconcert door Het Grachtenduo, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36.      Met: Sherezade Jurado Navarro, fluit, Juliάn Stiven Cérdenas Velozo, harp. Zij spelen werk van o.a. Piazolla. Lees meer…

tot 25 februari 'Defiant Gardens', een solotentoonstelling van de Nederlandse fotograaf Henk Wildschut, in Circl.ART, Mahlerplein. Bekijk de agenda 

t/m 18 februari TTT/Tentoonstelling Toon Teeken, in Art Chapel, Pr Irenestraat 19    

t/m 4 maart, tentoonstelling, Grounding the Map | Mapping the Ground, Glazenhuis, Amstelpark     Met werk van Amy Balkin, Antti Tenetz, PolakVanBekkum, Cora Jongsma, Bureau d’Etudes.
 

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Groen, Water & Lucht, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Strawinsky, Vivaldi, Weekberichten.