Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 8


Thema avond BPZ  22 maart 19.30 uur, Winkels op de Zuidas

Drie sprekers houden vanuit hun specifieke deskundigheid een voordracht. Mariolein Hoevenaar spreekt over de conclusies uit haar scriptie Winkels in de Zuidas, shoppen en waarden. De heer Dippel, dienst EZ Amsterdam spreekt over het nieuwe MKB-beleid Amsterdam daarbij ook kijkend naar de regio en Bas Boeker dienst Zuidas vertelt over de actuele plannen.

U bent welkom om 19.30 uur, in MFC Het Binnenhof A.J. Ernststraat 112 (ingang aan het schoolplein).

 

Vorige Thema avond 16 februari, Leegstaand kantoor inspireert studenten Academie voor Bouwkunst

Bruno Doedens en een van zijn studenten wisten op boeiende wijze te vertellen over hun ervaringen en de resultaten van het onderzoek om Winterthur weer aan de buurt terug te geven. De studenten hadden de opdracht gekregen om het leegstaande kantoor aan de Prinses Irenestraat, een betekenisvol element te laten worden in en voor de buurt. Het experimentele onderzoek waarbij de sociale context uitgangspunt kan zijn, leverde verrassende ideeën op die binnenkort op onze website worden gezet. Na afloop werd door vragen van het publiek nog meer duidelijk dat bouwen meer is dan een mooi gebouw neerzetten. Momenteel worden studenten gedurende hun studie ook geconfronteerd met het besef dat het sociale weefsel van een stad of buurt evenzeer telt in hun toekomstig beroep.

 

 

Bericht in Nul20 “ Vijfduizend woningen extra dankzij ZuidasDok”

Het ZuidasDok gaat er na jarenlange discussie toch komen.  Autosnelweg A10 ondergaat een verbreding  en verdwijnt over de 1200 meter tussen Beethovenstraat en Amstelveenseweg in twee tunnels. Daardoor ontstaat aan de flanken van de tunnels ruimte voor de bouw van vier- tot vijfduizend woningen. Verder wordt station Zuid uitgebreid en gemoderniseerd. Met de bouw van het dok is een investering van bijna 1,4 miljard gemoeid.

De ondertunneling van de A10 geeft het uit de jaren zeventig daterende station Zuid de ruimte  voor uitbreiding. Het station krijgt een extra entree, bredere perrons en nieuwe metroperrons.  Boven de A10-tunnel komt een busstation. “Het Zuidasdok geeft een adrenalinestoot aan de Nederlandse economie,” zo verklaarde minister Schultz van Haegen donderdag bij de presentatie van de plannen. Lees hier meer.

 

 Nieuwe afspraken vergunningen RAI

Op de website van stadsdeel Zuid werd 20 februari vermeld dat RAI, Stadsdeel Zuid en de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) een convenant hebben gesloten. In dit convenant 2012-2017 staan afspraken over vergunningprocedures. RAI kan nu zelf toestemming aan haar klanten en zichzelf verlenen voor vergunning plichtige activiteiten in en om de RAI. Ook krijgt de RAI een grotere controlerende rol. Voorheen werden vergunningen verleend en gecontroleerd door stadsdeel Zuid en de DMB.

http://www.zuid.amsterdam.nl/@508253/nieuwe-afspraken/

 

 


Jeugdvoetbal bij AFC. Archieffoto © Marc Driessen

Dienst Zuidas meldt 15 februari: AFC in Zuidas

De gemeente Amsterdam/dienst Zuidas en De Amsterdamsche Football Club (AFC) zijn geruime tijd met elkaar in gesprek over hoe AFC met het sportpark ” Goed Genoeg” een plek kan worden gegeven in het kader van de ontwikkeling van de Zuidas. Het afgelopen jaar is er een zogenoemd ontwikkelingsmodel voor het deelgebied Ravel opgesteld, waarin het sportpark in een nieuwe configuratie en met 5 kunstgrasvelden is ingepast. Momenteel bespeelt AFC 7 velden, waarvan 2 tijdelijk. Lees hier verder.

 

 

Verhuizing Stibbe vrijwel rond

De verhuizing van het Amsterdamse hoofdkantoor van Stibbe is zo goed als rond. Doordat ING Real Estate development nog dit jaar begint met de ontwikkeling van de parkeergarage die onder het nieuwe gebouw moet komen, is de verhuizing mogelijk. Dat meldt PropertyNL. Het kantoor van Stibbe – en ook het hoofdkantoor van Akzo Nobel – gaat van de Strawinskylaan naar het deelgebied Beethoven aan de Zuidas. Het komt daar naast het Sint Nicolaas Lyceum, waarvan de bouw vergevorderd is. Het zou gaan om twee gebouwen, van ongeveer 13.500 m2 voor AkzoNobel en van ongeveer 14.400 m2 voor Stibbe. Lees hier verder.

 

Dienst Zuidas laat weten: Werkzaamheden Gershwinplein uitgesteld als gevolg van de vorst

Eerder hebben wij u bericht (Bewonersbrief Gershwin 26 januari jl.) dat de werkzaamheden op het Gershwinplein (het planten van de nieuwe bomen) zouden starten vanaf week 5. Echter, door de strenge vorst kon er niet gewerkt worden. Nu de vorst uit de grond is kunnen de werkzaamheden worden hervat. Deze zullen starten in week 8 en zullen ongeveer 5 weken duren.

 

 

Bekendmakingen en kennisgevingen

Verleende ontheffing werktijden: Amstelveenseweg 587 t/m 593, De Boelelaan 1119 (22-02-2012)

Aanvragen voor een omgevingsvergunning

–          Europaboulevard 3 – 326625, indelen en inrichten gebouw (09-02-2012);

–          Claude Debussylaan 130 t/m 132 – 330821, veranderen gebouw tot horecafunctie (11-01-2012);

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Voor deze aanvragen geldt dat (in dit stadium) geen zienswijzen kunnen worden ingediend.

 

Verleende vergunningen stadsdeel Zuid

Gustav Mahlerplein 14, 1082 MA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 9 februari 2012. Dossiernummer 16-355057;

Zuidplein 11, 1077 XV: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf zonder terras, verzonden d.d. 9 februari 2012. Dossiernummer 16-325511

De bovengenoemde vergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf 20 februari 2012 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes weken na verzending een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Amsterdam, postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

 

 

 

Vastgoed fraude op de Zuidas ?

 

1e fraudefietstocht over de Zuidas

Op FTM schreef Eric Smit over de fietstocht die heeft plaatsgevonden. Onder leiding van journalist Vasco – Vastgoedfraude – van der Boon, maakten elf ambtenaren een educatieve fietstocht langs geestelijk lenige advocaten, blinde accountants en talrijke “fraudekavels”. Lees hier meer.

VUconnected in gesprek met Vasco van der Boon

1 maart 2012 17:00 t/m 18:30 uur, Amsterdam Bright City, Grand Café, Claude Debussylaan 2-8.

Architectuurwandelingen in Zuidas op 2 maart start 12.30 uur

Walk2Art neemt u mee voor een rondleiding (1,5 uur) langs de gedurfde en gevarieerde architectuur van Zuidas. Hoge kantoortorens zoals de Erick van Egeraat toren en de Viñolytoren sluiten prachtig aan bij o.a. de gecombineerde woon- en werktorens Amsterdam Symphony van architect Pi de Bruijn en New Amsterda

 

 

Kunstreservebank later van start

Het streven is om eind maart alles gereed te hebben zodat de bank uiterlijk 1 April officieel van start kan gaan. Heeft u een goed idee voor deze opening, of wilt u meehelpen met de voorbereidingen, laat het hen weten want ze kunnen alle hulp goed gebruiken!
 

Tentoonstelling De Stad als theater in Amsterdams Centrum Fotografie 25.2 t/m 10.3

De stad als theater: architectuur vormt het decor, mensen acteren als figuranten, soms als hoofdrolspelers. Het resultaat van meerdere maanden fotograferen op de Zuidas door Udo Geisleris nu te zien in het Amsterdams Centrum Fotografie (ACF), opening 25 feb. om 17.00 uur, te zien t/m 10 maart (do t/m za). Het fotoboek ‘Amsterdam Zuidas – decor and figurantes’ is uitgekomen bij blurb.

 

 Lunchconcerten in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Op 28 februari concert door Lestari Scholtes, piano en Gwilym Janssens, piano. Zij spelen van I. Stravinsky (1882 – 1971), ‘Petrouchka’.

 

Start inschrijving Zuidas Run

De inschrijving van de Zuidas Run 2012 is geopend. De Zuidas gaat zich voorbereiden op dé business run van Nederland die op zondag 10 juni 2012 zal plaatsvinden. Lees hier meer.

 

 

Lees verder over: Weekberichten.