Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 8

Ontwikkeling nieuw bestemmingsplan Kop Zuidas
RVE Zuidas berichtte: “Op 16 februari vond de eerste bijeenkomst van de ‘Kop Zuidas-gesprekken’ plaats. Die gesprekken (met bewoners, studenten en bedrijven) moeten leiden tot een nieuwe stedenbouwkundige invulling en inrichting van de openbare ruimte.” lees meer

Interview met nieuwe bewoner Summertime
Gebiedsmakelaar Natasja Zak sprak met Rosemarie van der Ham en vroeg haar: “Als je de burgemeester van Zuidas was, wat zou je dan meteen veranderen in de buurt? ‘Als ik de burgemeester van Zuidas was dan zou ik bij de oplevering van iedere nieuwe woontoren een opening organiseren waar de nieuwe bewoners en partijen die hier een rol spelen elkaar zouden kunnen ontmoeten. Belangrijke zaken, bijvoorbeeld vanuit de gemeente, kunnen daar ook worden medegedeeld . Grote kans dat er dan allerlei balletjes gaan rollen en er nieuwe initiatieven ontstaan die de wijk ten goede komen. Er zijn hier namelijk veel ondernemende mensen die ervaring hebben en het van belang vinden hun steentje bij te dragen." lees verder 

De varkens en valken van Zuidas: Varkensboerderij is afgebrand en RVE Zuidas geeft bijdrage
"Met financiële steun van de Zuidas hebben scharrelvarken Betsy en haar familie hun tijdelijke verblijf in het bosje langs de Parnassusweg verlaten. De familie Bofkont, eigenaren van de varkens, en de Zuidas kwamen vorige week tot overeenstemming. Ook voor het boomvalkechtpaar dat er in 2015 heeft gebroed, is een oplossing bedacht.
Via crowdfunding probeert de familie Bofkont nu geld in te zamelen om hun bedrijf te kunnen herstarten. RVE Zuidas ondersteunt dat van harte en hopen dat veel mensen de Bofkonters willen steunen. Zuidas heeft 15.000 euro bijgedragen, waarmee onder meer de verhuiskosten kunnen worden betaald." lees verder

Nieuwsbrief Amsterdam editie Zuid 16 februari lees verder
Met o.a. Kunstprojecten in Zuid: Kunstenaars uit heel Nederland en kunstinstellingen uit stadsdeel Zuid kunnen tot 31 maart 2017 subsidie aanvragen voor eenmalige kunstprojecten in het stadsdeel. Deze subsidie is bedoeld voor nieuwe projecten. Het gaat om de eerste tranche van 2017, waarvoor maximaal € 65.000,- beschikbaar is. Najaar 2017 volgt de tweede tranche.

Trouw berichtte over dorpshuis op Mahlerplein   lees verder

Ontwerp omgevingsvergunning voor gebouw met 3 woontorens in Zuidas Ravel ter inzage t/m 4 maart     Zienswijzen richt u voor 4 maart 2017 aan het college van B&W van Amsterdam, directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. lees de bekendmaking


WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst. lees meer of vul webformulier.  En: onderaan deze webpagina vindt u een overzichtskaart van werkzaamheden.

20 februari t/m 31 maart 5.30 – 7.30 uur afzetting fiets- en voetpad Buitenveldertselaan/Parnassusweg
Giek bouwkraan draait over de weg bij bouwplaats Gershwin Brothers. Het weghalen van de tunnelbekisting kan geluidhinder veroorzaken. lees meer in het pdf in het Engels en Nederlands informatie werkzaamheden Gershwin Brothers-4

Werkzaamheden gebouw Xavier Gustav Mahlerlaan: betonstorten en vlinderen
De keldervloer -2 wordt in vier-fasen gestort en staan gepland op: 28-02, 03-03 en 10-03- 2017. Vanaf eind februari start storten betonwanden op de keldervloer van -2 niveau en de verdere opbouw van de kelder. De torenkraan wordt 20 en 21 februari opgebouwd. De torenkraan wordt eerst tot circa 60 meter hoog opgebouwd. Als medio 2017 de achtste verdiepingsvloer  is gestort wordt de torenkraan opgehoogd naar circa 95 meter. Zo kan het gebouw, met een totale hoogte van 74 meter, worden afgebouwd.  lees meer over bouwverlichting en avondwerk in het pdf Bewonersbrief_vlinderen_Xavier_fase_2-1

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw Parkeergarage in Ravel
De parkeergarage wordt tegenover het kantoorgebouw Cross Towers gerealiseerd. lees meer

1 februari – tot begin mei 2017 verkeershinder Parnassusweg fietsers worden omgeleid

t/m 26 mei 2017 werkt Prorail ‘s nachts 22.00-06.00 uur op station Amsterdam Zuid
Treinperron spoor 3 en 4 en Stationshal. De werkzaamheden vinden drie nachten per week (22.00 tot 06.00 uur) plaats. Er worden staalconstructies en verlengde perronkap aangebracht. Dit werk kan geluidshinder veroorzaken. Vanaf medio januari werkt aannemersbedrijf Anton Rail & Infra B.V. in opdracht van ProRail aan de verlenging van de perronkappen. De open trapopgangen sluit Prorail deels af.

Werkzaamheden vanaf 9 januari Fred. Roeskestraat (Spinozabuurt) lees meer in het pdf Bewonersbrief Spinoza proj Fred Roeske Parnas _21-12-2016_16-41-45-3

t/m 23 februari omleidingen en halteverhuizing GVB en Connexxion ivm herinrichting Strawinskylaan

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3  t/m mei 2017   De Boelelaan/kruising Europaboulevard – Vanaf vrijdag 31 maart tot eind 2017 zal er één rijstrook per rijrichting beschikbaar zijn op het oostelijk deel van de De Boelelaan. Plan uw reis via google

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, Vervoerregio, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente en stadsdeel

Bekendmaking: Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012, gelden landelijk voor bouwlawaai als gevolg van bedrijfsmatige bouw- en sloopwerkzaamheden, maximale geluidniveaus en geluidsduur (in dagen) op gevels van onder meer woningen en ziekenhuizen, voor overdag op maandag tot en met zaterdag. Als een bouwer verwacht deze geluidniveaus te gaan overschrijden of werkzaamheden ’s avonds, ’s nachts of op zon- of feestdagen wil uitvoeren, dient hij conform het Bouwbesluit 2012, artikel 8.3. lid 3, bij het bevoegd gezag ontheffing aan te vragen, waarbij gebruik dient te worden gemaakt van de best beschikbare stille technieken.

Aanvraag evenementenvergunning
* Europaplein, 1078 GS: voor het houden van het evenement "The Amsterdam Tattoo Convention" op 26 mei 2017 t/m 28 mei 2017 dag 1 van 12.00 uur tot 13.00, dag 2 van 11.00 uur tot 23.00 uur en dag 3 van 11.00 uur tot 20.00 uur. Dossiernummer 2017-21573.

Verleende evenementenvergunning
* Europaplein thv 22, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Kingsland" op Koningsdag 2017, binnen en buiten op het terrein van de Rai. Dit evenement loopt van 12:00 uur tot en met 20:00 uur, verzonden d.d. 9 februari 2017.

Aanvraag exploitatievergunning
* Gustav Mahlerplein 222, 1082 MA:
voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf

Waterschap
Verleende Watervergunning voor het onttrekken en infiltreren van water voor de bouw van een parkeergarage t.h.v. de Strawinskylaan in Amsterdam – AGV – W-16.03088

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag vergunning
17-02-2017 31-03-2017  De Boelelaan 1117, Amsterdam het niet verwijderen van een geplaatste damwand
14-02-2017 28-03-2017  Prinses Irenestraat 19, Amsterdam kappen van 1 boom
14-02-2017 28-03-2017  Fred Roeskestraat 89, Amsterdam kappen 1 boom
14-02-2017 28-03-2017  Gustav Mahlerlaan 350, Amsterdam verplaatsen brandscheidingen 19e en 20e verdieping

Vergunning verleend
15-02-2017 30-03-2017  George Gershwinlaan 520, Amsterdam   plaatsen reclame-uiting aan de gevel van het gebouw
15-02-2017 30-03-2017  Strawinskylaan 2001, Amsterdam   kappen van 27 en het verplaatsen van 1 boom ten behoeve van de uitbreiding van CRI
15-02-2017 30-03-2017  Beethovenstraat 300, Amsterdam   kappen van 49 en het verplaatsen van 6 bomen.
13-02-2017 28-03-2017  Leonard Bernsteinstraat 5, Amsterdam   plaatsen vlaggenmasten
10-02-2017 24-03-2017  Strawinskylaan 8, Amsterdam   kappen 3 bomen
08-02-2017 23-03-2017  Fred. Roeskestraat 109, Amsterdam   maken van een sparing in brandwerende wand.


8 maart, 19:00 – 20:00, Hella Hueck & Bas Heijne: tussen technologie en zingeving- De Tafel van XII De Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2   

Lunchconcerten in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
28 februari, 12:30- 13.00 uur, Giardino Musicale Quartet met clavecimbel oude muziek
meer lunchconcerten
14 maart 2017, 12:30-13:00 uur, Alba Quartet met Teresa Duarte, sopraan. Serena Perez, messo-sopraan, Joan Francisco, tenor en Josel Gester Suárez, bariton.

23 februari – Reparer les vivants- film in collegezaal KC-07 Hoofdgebouw VU
Rialto draait, in samenwerking met de Griffioen, (voor)premières van de belangrijkste internationaal bekroonde films. Kaartverkoop aan de zaal vanaf 17.15 uur (alleen PIN-betaling). Online kaarten bestellen. Nagesprek met Joost van der Heijden, internist-nefroloog in het VUmc

t/m 5 maart van 14.00-16.00 uur Irene Fortuyn, De Tuin en de Tuinman in Het Glazen Huis, Amstelpark
26 februari 14.00-17.30 Het Glazen Huis, Amstelpark expositie Het Amstelpark in Kaart     Tiijdens de tentoonstelling wordt de bezoeker uitgenodigd een selectie te maken uit een lijst met woorden die betrekking hebben op het park. De ingevulde lijsten zullen door de kunstenaar uitgewerkt worden tot park poëzie kaarten die in de laatste week van de tentoonstelling in het Glazen huis afgehaald kunnen worden.
 

 

Lees verder over: Gershwin, Kunst & Cultuur, VU(mc), Weekberichten.