Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 8

Bericht van AT5 : "We moeten steeds meer stapelen en daarom bouwen we woningen, kantoren en voorzieningen in vaak hoge, compacte stadsblokken. Op de Zuidas zien we al veel hoogbouw en dat is een inspiratie voor wijken in aanbouw zoals de Sluisbuurt. Hoe zorg je ervoor dat een verdichte stad ook fijn is om in te leven? Dat onderzoekt lector bouwtransformatie Frank Suurenbroek. Hij nam de Zuidas als testcase." Herbekijk het interview hier.

De VPRO (NPO3) bracht afgelopen donderdag (21.00 uur) het programma Sander en de kloof. In die aflevering waren o,a. Circl in Zuidas en Zuid het decor. Herbekijk de aflevering hier.

Nieuwsbrief februari 2022 Samen bouwen aan bereikbaarheid met o.a. 'Zonder actie loopt de MRA al in 2030 vast' Lees meer

Berichten van Zuidas:

Nieuwe 20kv-ringleiding noordelijk Kenniskwartier   Langs de noordzijde van de Gustav Mahlerlaan werken we aan het elektriciteitsnet. De komende jaren verrijzen verschillende gebouwen in het gebied. Om deze van elektra te voorzien, leggen we een zogenaamde 20kv-ringleiding aan.

Aanbesteding woningbouwkavel bij Beatrixpark    Er komen woningen op kavel 2 tussen de kantoren van AkzoNobel en Stibbe, het St. Nicolaaslyceum en Kapel & Convict. De aanbesteding van deze kavel is op 16 februari 2022 gestart. Geïnteresseerde ontwikkelaars kunnen een voorstel indienen.

Herziening bestemmingsplan Kop Zuidas vastgesteld    De gemeenteraad heeft op 31 januari 2022 de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018 vastgesteld. Vanaf 18 februari 2022 kunt u tegen deze herziening gedurende zes weken beroep aantekenen bij de Raad van State.(Zuidas-Kop Zuidas 1e herziening} bestemmingsplan. Zienswijzen hebben op enkele punten geleid tot het verduidelijken van de plantoelichting en tot het corrigeren van een planregel.

Wilt u ook geïnformeerd blijven over ontwikkelingen in Zuidas door Zuidas? Vul dan helemaal onderaan op deze pagina uw e-mailadres in. U kunt zelf aangeven waarover en hoe vaak u berichten ontvangt.

Ter inzage en/of inspraak

*MCA (museum) van 3 februari t/m 16 maart 2O22 kan een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunning en het ontwerp verkeersbesluit worden ingediend via digitale formulieren van de website www.odnzkg.nl. Of schriftelijk sturen aan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. U kunt de stukken bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (het planidentificatienummer (lD) is NL.lMRO.0363.K2104BPGST-OW0) en inzien bij het Stadsloket Zuid Pr. Kennedylaan 923, 1079 MZ, Amsterdam) en het Stadsloket Centrum Amstel L, LOLI PN, Amsterdam).

*VU Medische Centrum, De Boelelaan 1117, Amsterdam Bekijk bericht   Ter inzage ligt de ontwerpbeschikking betreffende het voornemen tot het wijzigen van de vergunningen van het VU Medische Centrum voor de locatie/inrichting aan De Boelelaan 1117. Concreet worden er nieuwe voorschriften aan de vergunningen verbonden en worden er voorschriften ingetrokken. Zienswijzen: Binnen de inzagetermijn kunt u zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via dit webformulier. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam.

*De afvalcontainers in de Wielingenstraat worden vernieuwd en krijgen meteen een nieuwe plek. Nu staan op twee locaties ieder drie containers, straks staan er vijf bij elkaar, tussen de Eendrachtstraat en de Krammerstraat. Niet mee eens? Tot 10 maart 2022 kunt u een zienswijze sturen naar contact@zuidas.nl, t.a.v. Thomas Bokeloh en o.v.v. ‘zienswijze ontwerpbesluit afvalcontainers Wielingenstraat’. Uiteraard kunt u uw zienswijze ook achterlaten bij de balie van het Stadsloket aan de President Kennedylaan 923, t.a.v. Thomas Bokeloh. Bekijk bericht   

*Ter inzage t/m 8 maart 2022* Rectificatie: kennisgeving inspraakprocedure, concept besluit tot wijziging van de beleidsnotitie ‘Richtlijnen beheerplan behorende bij de jaarvergunning (art. 1.9) van de Bomenverordening 2014’. Inspraak    Bekijk bericht

*Ter inzage t/m 8 maart 2022. Rectificatie: Gemeente Amsterdam – kennisgeving inspraakprocedure, concept besluit tot de wijziging van de beleidsnotitie ‘compensatie en herplant van bomen’ inspraak | Gemeente Amsterdam | 25-01-2022  Bekijk bericht Een inspraakreactie indienen kan per mail: naar Inspraak.bomenbeleid@amsterdam.nl of -per post en richten aan: Gemeente Amsterdam Directeur Ruimte en Duurzaamheid t.a.v. team Groene en Gezonde Stad, o.v.v. inspraak ‘Herplant en compensatie’, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

2 maart 2022, 19:30 uur stadsdeelcommissiebijeenkomst in de wijk Buitenveldert/Zuidas bekijk later de agenda hier.

9 maart vergadering Stadsdeelcommissie Zuid, 19.30 de agenda vindt u later hier.

23 maart 2022 13:00 uur  vergadering raad, raadzaal de agenda volgt later

Nieuwsbrief Amsterdam 17 februari 2022 met o.a. Nederland weer open; En het college wil er met strengere regels voor zorgen dat er minder woningen leegstaan. U kunt daar uw mening over geven. De nieuwe regels. Meer informatie en de mogelijkheid om in te spreken, vindt u op amsterdam.nl/inspraak. U kunt tot 31 maart 2022 reageren op de voorstellen. Daarna bekijkt het college alle reacties en maakt een definitief voorstel. We verwachten dat de gemeenteraad het voorstel in de maanden juni en juli zal behandelen. De nieuwe Leegstandverordening 2022 gaat waarschijnlijk in op 1 september 2022.

 

Kunst en Cultuur

*Iedere woensdag tussen 15-18 uur Thomas Troostcafé in De Thomas, Pr. Irenestraat 36 

*Iedere donderdag van 9:00 – 17:00 uur markt op het Gershwinplein  Lees meer 

*Om de week op vrijdag, 16:00 Zuidas Today Talkshow op Youtube 

VU Griffioen, Boelelaan 1111, in het VU NU gebouw, 1081 HV Amsterdam Locatie voor kunst- en cultuur, zoals bioscopen, theaters en concertzalen. Bekijk hier de agenda.

Filmhuis Rialto Vu, De Boelelaan 1111Bekijk de agenda hier  met o.a. op woensdag 23 februari 13:15; Hytti nro 6.15:45, Licorice Pizza, 16:15, Nine Days; 17:45, The Alpinist: 18:30, Hytti nro 6/

21 februari, 11.00 – 13.00 online Masterclass van Circl BENG! De weg naar energieneutrale gebouwen Masterclass BENG & Klantcase ABN AMRO Aanmelden kan hier.

25 februari, 15.30 uur, Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorstraat 8, AmsterdamOfficiële presentatie van de luister- en wandelgids Op ontdekkingsreis met je oren en het Digitaal Geluidsarchief Urban Sound Lab. Sebastiaan Capel, voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid zal de presentatie openen. Reserveren is verplicht. Stuur voor deelname een e-mail te sturen naar communicatie@soundtrackcity.nl. Aan de deur zal worden gecontroleerd op de coronapas.

25 februari 2022 Thomasfilm The Last Duel (met o.a. Matt Damon). #metoo in de Middeleeuwen, beslecht met een duel…. Lees meer ThomasFilm ‘The Last Duel’ in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Tot 27 februari The Moles of Modernism in het Amstelpark   Sarah van Sonsbeeck werkt in het Glazen Huis als onderdeel van Park Studio, het artist-in-residence programma van Zone2Source Park waarin kunstenaars uitgenodigd worden onderzoek te doen naar het Amstelpark. Lees meer
27 februari Kids Workshop Stop-motion Animatie van 11.00 – 13.00 uur en van 13.30 – 15.30 uur kunnen kinderen van 8 tot 14 jaar meedoen aan een animatieworkshop van kunstenaarsduo BetweenTwoHands. Tijdens de workshop ontdekken ze hoe je een verhaal maakt met natuurlijke materialen uit het Amstelpark en hoe je een korte stop-motion animatie maakt. De workshop is gratis, maar aanmelden is verplicht! Schrijf je vóór 24 februari in via projects@zone2source.net. Lees hier meer over de wordkshop

1 maart – Frank Bridge kwartet 12.30 lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36   Met Hans van Beelen. Piano; Orzse Adam. Altviool; Florien Hamer. Cello; Jacob Plooij. Piano. Programma: Frank Bridge (1879-1941) Phantasy Piece in fis klein en Gustav Mahler (1860-1911) Pianokwartet in a klein.

2 maart Circl rondleiding, 12.00 uur, rondleiding: kijkje achter de schermen  In dit uurtje nemen we je mee on tour door Circl en kom je alle circulaire ins & outs te weten. Meld je hier aan.

8 maart  20.00 tot 21.30 uur Thomaskerk, zaal open vanaf 19.30 uur, Ambitieus en vrouw: gouden combinatie of rampscenario? Debat Internationale Vrouwendag 2 022  Wat nou als je ambitieus bent en vrouw. Gouden combinatie of rampscenario? Moet je voor lief nemen dat je tussen de Zoommeetings nog een wasje draait? Ga je gekleed in strenge broekpakken om te laten zien dat je heus wel van aanpakken weet? Scherp je mening en inspireer een ander, kom luisteren en meepraten! Onze gasten zijn Zakenvrouw van het Jaar 2017 Elske Doets, journalist en schrijfster Liesbeth Staats en bestuurder in de kerk Rosaliene Israël. Zij gaan met elkaar en met het publiek in gesprek onder leiding van Tabitha van Krimpen. Pr. Irenestraat 36, Amsterdam. Ticket bestellen kan hier. Toegang €7,50.

17 maart, 16.00 – 18.00 in Circl, Energy Transition Thursday Masterclass | Hoe Rutte IV de energietransitie versnelt. De energietransitie op de Snijtafel  Lees meer

26 maart Open Toren Dag AmsterdamDeze zal alleen doorgaan wanneer de dan geldende corona maatregelen het toelaten!  Eind februari meer info.

22 april Amstelpark 50 jaar  Dit jaar bestaat het Amstelpark 50 jaar, en dat wordt groots gevierd! Op op Earth Day, trapt Zone2Source het feestjaar af met de opening van hun Shadow Floriade. Lees meer in de nieuwsbrief   En 15 mei gaat het feest verder en wordt het jubileum '50 jaar Amstelpark' gevierd met exposities, wandelingen, een audiotour en de overhandiging van ons kado aan het Amstelpark. De Rafaëlstichting opvolger van het tekenkabinet en. De textielwerkplaats van Iambe (onderdeel van de Raphaëlstichting) maakt in 2022 haar entree in het Amstelpark.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Voorjaar en zomer 2022 werkzaamheden Zuidasdok, station Zuid, afsluiting A10 Zuid en het OV meer informatie vindt u hier.

Werkzaamheden waterterras bij StrandZuid (RAI)   De bouw is gestart op 12 februari en duurt 5 weken    De aanvoer van materiaal vindt waarschijnlijk plaats op woensdag 16 en 17 februari. Dit betreft het transport dat een aantal pontons aanlevert. De aanvoer is altijd vanaf de Wielingenstraat. Materialen worden achter de Amstelhal overgeladen. Er worden 3 steigers gerealiseerd. De planning is dat voor 21 maart het zware materieel weer is afgevoerd.

19 t/m 27 februari aanleg tijdelijke bouwweg Prinses Irenestraat.  Gedurende deze tien dagen is er geen fiets- of voetgangersverkeer mogelijk tussen de twee straten. Omrijden of omlopen kan dan via het Strawinskypad. Omwonenden kunnen doordeweeks vanaf 7:00 uur geluidshinder ondervinden, in de weekeinden is dat vanaf 9:00 uur. In de weekeinden kan de aannemer wel vanaf 7:00 uur het werk voorbereiden, maar dit zou geen geluidshinder mogen geven. Lees meer

Omleidingsroutes bij de herinrichting A.J. Ernststraat               De straat is voor auto’s afgesloten tussen de Van der Boechorststraat en de Buitenveldertselaan (uitgezonderd bestemmingsverkeer voor de seniorenflats). Fietsers gaan via de De Boelelaan. Voetgangers kunnen langs het werk lopen. De planning kan door omstandigheden afwijken: Fase 2: t/m 25 maart 2022; Fase 3: van 28 maart t/m 15 april; Fase 4: van 18 april 2022 t/m 22 juli; Fase 5: van 22 augustus 2022 t/m 14 oktober 2022.

Mogelijk geluidshinder  *Strawinskylaan 1 werken buiten de reguliere werktijden (maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode: – Wk 8: maandag 21 feb. t/m vrijdag 25 feb. 2022, van 19:00 tot 22:30 uur. De betreft een tijdelijke ontheffing voor de duur van 20 werkdagen gedurende de Corona crisis. Bekijk bericht   

T/m juni 2022 werkzaamheden Europaplein Oost   Vanaf januari start het inrichten. Parkeerplaatsen verwijderen en aanleggen    groen  en speelvoorzieningen, de zitelementen en het kunstwerk ‘Virtual Fountains’ . Volgens de planning is het plein deze zomer klaar zijn voor gebruik.

 

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg 

Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf   *Claude Debussylaan 273 Bekijk bericht    *Eduard van Beinumstraat 4 Bekijk bericht   

Aanvraag omgevingsvergunning

*Jachthavenweg 2B 1076CZ Amsterdam  vervangen van een bestaande woonark door een nieuwe woonark, met behoud van bestemming tot één woning Bekijk bericht 

*Willem Pijperstraat 54 1077XM Amsterdamveranderen en vergroten van het dakterras aan de achterzijde eerste verdieping met behoud van de bestemming wonen (legalisatie) Bekijk bericht   

Verleende omgevingsvergunning

*Strawinskylaan 3095, Amsterdam – het plaatsen nieuwe trap verdieping 13 t/m 16 Bekijk bericht   

*De Boelelaan 1117, Amsterdam – Stichting VUmc – het wijzigen van de brandcompartimentering b.g.g. en aanbrengen gevelroosters Bekijk bericht   

*Henriëtte Bosmansstraat 21 1077XE Amsterdam, kappen van een boom in tuin Bekijk bericht   

Verleende verlenging exploitatievergunning tijdelijk terras   -Burgerweeshuispad 54 Bekijk bericht   

Beslistermijn verlengd

*Claude Debussylaan 5 A, Amsterdam – het aanbrengen van gevelreclame Bekijk bericht   

*Hoek Parnassusweg en Arnold Schönberglaan, Amsterdam

*Christiaan Neefestraat (AB 2992), Amsterdam. betreft het aanbrengen van een permanente damwand. Aanvrager: Park North Development B.V. Zaaknummer: 10658289

*Minervalaan 98 1077PM Amsterdam, veranderen en vergroten gebouw met behoud van bestemming tot een woning Bekijk bericht   

Verleende evenementenvergunning   *Europaplein 22, Kingsland Festival Amsterdam 27-04-2022, van: 12.00-21.30, bezoekers drukste moment: 35000. Bekijk bericht   

APV   *TVM, Prinses Irenestraat 59, 23 feb 2022 t/m 28 feb 2022  Bekijk bericht  *TVM, Gustav Mahlerlaan 2920 (beide kanten), 24-2 t/m 25-2-2022 Bekijk bericht    *Prinses Irenestraat 60, fietsen of fietsenrek(ken) verwijderen, 16 t/m 21 maart 2022 Bekijk bericht   *Beethovenstraat 300 Fietsen of fietsenrekken verwijderen,16 t/m 18 maart 2022 Bekijk bericht   

Verlenging verleend, tijdelijk terras  *Wielingenstraat 16 Bekijk bericht   

Maatwerkbesluit – Amstelveenseweg 500 , Amsterdam – Bedrijfsverzamelgebouw – Maatwerkvoorschrift BLBI 2.1 lid 4 chloridehoudend grondwater OBES) Bekijk bericht   

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kenniskwartier, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Organisatie, Parnas, RAI, Verkeer, Weekberichten.