Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 8 & 9

Bewoners en hun ideeen over Zuidas

Artikel van BPZ dat in maart in de Wijkkrant WOCB wordt gepubliceerd.

 

Ideeen van aangesloten organisaties BPZ

VvV Beatrixpark lees verder…

Bewoners Beethovenstraat/Parnassusweg lees verder…

Het Wijkopbouw Centrum Buitenveldert lees verder…

 

Meedenken over Zuidas ?

Wethouder Eric van der Burg gaf vandaag in Old School het startschot van het interactieve traject denkZuidas dat wordt georganiseerd rond de actualisering van de Visie Zuidas uit 2009. Zo’n 150 genodigden discussieerden over zes thema’s (zie links hieronder). Er zijn stellingen geformuleerd, zoals: De gebouwen in Zuidas zijn te laag. Deze stellingen worden vanaf 9 maart 2015 t/m 16 april in een online peiling op denkZuidas.nl aan iedereen voorgelegd. Amsterdammers, en in het bijzonder bedrijven en bewoners van Zuidas, kunnen dan op de stellingen reageren. De resultaten worden verwerkt in de Visie Zuidas 2015, die in de tweede helft van 2015 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het verslag van de denkZuidas-sessie leest in dit pdf. En op deze website.

De planning van denkZuidas is verder: op 9 juni 2015 Slotbijeenkomst.

Kijk voor de thema’s en o.a. video’s op: De fiets, Groen en waterBereikbaarheid, Levendige woonbuurt, Werk in uitvoering, Internationaal en ambitieus.

Vu onderzoekers: Goed openbaar vervoer vermindert files

De Nederlandse overheid subsidieert het openbaar vervoer. Een reden voor deze subsidie is dat openbaar vervoer de files op de weg sterk kan verminderen. Maar is dat ook zo? Vervoersonderzoekers Martin Adler en Jos van Ommeren van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben aangetoond dat dit inderdaad zo is.
Lees hier meer…

 

Tunnel Zuidas in Basisnet Gevaarlijke stoffen

12-02-2015  In de Tweede Kamer heeft de minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz beaamd dat de nog te bouwen tunnel op de rijksweg  A10 Zuid onderdeel uitmaakt van het basisnet vervoer gevaarlijke stoffen.
Lees meer…

Stadsdeel Zuid en Dienst Zuidas verlenen subsidie voor tijdelijke kunst

Het gaat om kunst die bijdraagt aan een divers, levendig en vernieuwend kunstklimaat in Amsterdam Zuid. Kunstenaars en kunstinstellingen uit alle disciplines worden uitgenodigd subsidie aan te vragen voor tijdelijke kunstprojecten in Zuid.

Subsidie wordt alleen verstrekt voor nieuwe projecten van bijzondere artistiek-inhoudelijke kwaliteit. Met name worden projecten verwelkomd, die niet alleen in tijdsduur, maar ook naar inhoud en vorm het begrip ‘tijdelijkheid’ als uitgangspunt kiezen. De keuze voor een locatie in Amsterdam Zuid, buiten of binnen, is vrij; wel moet de locatie openbaar toegankelijk zijn.

Stadsdeel Zuid en Dienst Zuidas stellen per jaar € 140.000,- beschikbaar voor gemiddeld 20 kunstprojecten. Bij een projectbegroting hoger dan € 10.000 moet sprake zijn van cofinanciering.

Let op! sluitingsdata 31 maart en 15 september. Lees het aanvraagformulier.

5 maart opening expositie Zuidas Ondergronds 16.00 -18.00 uur

Locatie onder Zuidplein bereikbaar via roltrappen naar parkeergarage World Trade Center Amsterdam
RSVP vóór 2 maart, info@ondergronds.nl.

5 maart Jazz at the Southazz: Secret Swing Society

Hello Zuidas meldt: Iedere eerste donderdagavond van de maand wordt De Nieuwe Poort opgeluisterd met jazz. Met je vrienden en vriendinnen aan een rond tafeltje met gevulde glazen onder het zachte licht van het rode tafellampje. Meer informatie…

Kijk voor het magazine Hello Zuidas hier.

Telegraaf kopte “Expositieruimte Amsterdam Expo failliet”

De expositieruimte Amsterdam Expo is failliet. De internationale exposities aan de Zuidas in Amsterdam trokken volgens directeur Peter Tabernal minder bezoekers dan gehoopt, laat hij woensdag weten.”
lees verder…

Stadsloket

Ook stadsdeel Zuid krijgt een Stadsloket. Om bewoners straks zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn wordt het stadsdeelkantoor aan de President Kennedylaan 923 verbouwd tot Stadsloket. De verbouwing start op maandag 16 februari. Tijdens de verbouwing gaat de dienstverlening gewoon door.
Meer informatie…

 

Breuk waterleiding De Boelelaan

In de ochtend van 23 februari is er tijdens de sloopwerkzaamheden van BL46 een waterleiding geraakt. Hierdoor is er korte tijd wateroverlast geweest bij De Boelelaan en op het terrein van AFC. Inmiddels is de waterleiding weer gedicht en is de De Boelelaan weer goed begaanbaar.

Verplaatsen platanen Mahlerplein

De vier platanen die op het Mahlerplein in Zuidas staan, worden op 28 februari verplaatst. Tussen 8.00 en 11.00 uur worden de eerste twee van de vier platanen van het Mahlerplein verplaatst naar hun definitieve plaats aan de Van Nijenrodeweg.
Lees hier meer…

Heien op de Mahlerlaan

Kavel 9/10 en 11/12 t/m februari 2015. De bouwwerkzaamheden kunnen plaatsvinden van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur van maandag t/m zaterdag.

Werkzaamheden Boelelaan

Vanaf maandag 16 februari t/m maandagochtend 2 maart is er een omleiding voor fietsers op de De Boelelaan richting de Amstelveenseweg. Meer weten, zie hier

pic2

Werkzaamheden Beethovenstraat – Stadionweg

GVB start maandag 2 maart met spoorvervanging op de kruising Stadionweg met de Beethovenstraat en in de Beethovenstraat tussen de Stadionweg en de Stadionkade. Op de kruising duurt het werk aan de sporen van maandag 2 maart tot en met vrijdag 17 april. Meteen in het weekend daarna, van 18 en 19 april, vervangt de gemeente de asfaltdeklaag van de kruising. In de Beethovenstraat duren de werkzaamheden van maandag 2 maart tot en met vrijdag 29 mei. Het auto- en fietsverkeer op de Stadionweg wordt ter plekke omgeleid. Meer informatie over het project leest u op de site van GVB. Kijk voor de locatie op de kaart

Werkzaamheden Beethovenstraat

In de week van maandag 19 februari tot en met april is het fiets- voetpad aan de westzijde van de Beethovenstraat, tussen de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan afgesloten. Dit is nodig om de warmte koude opslagbronnen aan te brengen langs de toekomstige gevel van de nieuwbouw 400-500 Beethoven.
Lees meer…

Werzaamheden Gustav Mahlerlaan

Van vrijdag 27 februari 20.00 uur tot en met maandag 2 maart 06.00 uur is de Gustav Mahlerlaan vanaf de De Boelelaan afgesloten. Het autoverkeer wordt ter plekke omgeleid. Fietsers op de De Boelelaan richting Amstelveenseweg rijden tot en met maandag 2 maart een omleidingsroute. Meer informatie over de werkzaamheden leest u op de site van de Zuidas en kijk voor de locatie op de kaart

In februari en maart plaatsen fietsenrekken nabij station Zuid

In februari en begin maart worden op twee locaties nabij station Amsterdam Zuid extra fietsparkeerplekken gerealiseerd door de enkellaags rekken te vervangen door dubbellaags rekken. Op de locatie tussen het viaduct en het fietspad van de Strawinskylaan wordt het aantal plekken van 144 naar 240 uitgebreid. Bij de stationsentree Parnassusweg gaat het aantal plekken van 750 naar 1280 plekken.
Lees meer…

Nieuws uit B&W week 8 & 9

Ruimtelijke Ordening:

1. Het college stemt in met de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Zuidas‐Parnas en het vrijgeven van het ontwerpbestemmingsplan Zuidasdok waarin hogere geluidswaarden zijn opgenomen.

2. Het college stemt in met de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Zuidas‐Atrium.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie
Bekijk het hier

Ter inzagelegging:

1. Vaststelling uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking), Amsterdam

Vaststelling uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) en verlening omgevingsvergunning voor het kappen van 163 bomen.

Bovengenoemde stukken liggen ter inzage van 19 februari 2015 tot bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923.

Het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) is digitaal te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1406BPGST-VG01. Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht met betrekking tot het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking), kan met ingang van 20 februari 2015 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Meer informatie…

2. Ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas

Het ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas ligt met ingang van 19 februari 2015 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen: Het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923.

Het ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas is digitaal te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1408BPGST-OW01.

Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres; de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. 
Lees verder…

3.Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas

Het plan ligt met ingang van 26 februari 2015 met een termijn van zes weken ter inzage bij voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923.

Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas is digitaal te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1405BPGST-OW01

Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Lees verder…

4. Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Atrium

Met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 26 februari 2015 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen: het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeel Zuid: Stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Atrium is digitaal te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1401BPGST-OW01.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Lees verder…

Verleende ontheffing sluitingstijden

* Scheldeplein 3, 1078 GR: om de inrichting van horecabedrijf Knijn Bowling BV in de nacht van 21 maart 2015 op 22 maart 2015 tot 05.00 uur langer voor het publiek geopend te houden, verzonden d.d. 17 februari 2015. Dossiernummer 3-1023584. Meer informatie…

* Amstelpark, 1083 HZ: voor het houden van een evenement "Taste of Amsterdam" op 4 juni 2015 van 17:00 uur tot 23:30 uur, op 5 juni 2015 van 16:00 uur tot 23:30 uur , op 6 juni 2015 van 12:00 uur tot 23:30 uur en op 7 juni 2015 van 12:00 uur tot 21:00 uur. Dossiernummer 32-1021495.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.
 Meer informatie… 

 

Lees verder over: Weekberichten.